×

CPR Kapsamında Yangına Karşı Güvenli Kablolar Sorular ve Cevaplar Yazı Dizisi-3
CPR Kapsamında Yangına Karşı Güvenli Kablolarla


İlgili


Sorular ve Cevaplar


Yazı Dizisi-3


Sabri  Günaydın


4. CE İŞARETLEMESİ


4.1 Kablolarda CE İşaretlemesi Ne Zaman Başlayacak?


CPR uyarınca CE işareti, OJEU’da belirlenen Uygulanabilirlik Tarihi’nden itibaren başlar ve birlikte varolma döneminin sonunda zorunlu hale gelir. Yangına tepki sınıfındaki kablolar için 10 Haziran 2016 tarihinde CE işaretlemesi yayınlanmış ve 1 Temmuz 2017 itibariyle zorunla hale gelmiştir. Yangına dayanıklı kablolar için henüz herhangi bir tarih belirtilmemiştir.

4.2 Birlikte Varolma Periyodu Sonunda Mevcut Düzenlemeleri Uluslar Mevzuatların Gerektirdiği Düzeye Getirmek için Gözden Geçirmek Gerekecek Midir?

Kurulum CPR kapsamında değildir. Ulusal düzenlemelere göre değişir.

4.3 Mevcut Yangın Belgesi Yürürlükte Kalacak Mıdır?

Evet. Fakat endüstriyel uygulamalar gibi CPR kapsamı dışındaki veya AB dışındaki uygulamalar için geçerlidir.

4.4 Yerel Kalite İşareti Devam Edecek Mi?

Ulusal kalite işaretleri farklı performansları kapsadığı için önemli olarak kalacaktır. Bunlar performansların daha kapsamlı bir kısmına dahil olacaktır.

4.5 Kalite İşaretleri CE İşaretli Kabloların üzerinde Yer Alacak Mı?

Evet, kalite işaretlerine izin verilir. Ancak CPR kapsamındaki kabloların yangın ile ilgili performansını kapsamamalıdır.

4.6 Ulusal Kalite İşaretlerime Kıyasla CE İşareti Daha Az Mı Yoksa Daha Çok Mu Önemlidir?

CE işareti yapılarda kullanılan kabloları piyasa sürmek için bir ön şart olacaktır. CPR uyarınca CE işaretinin önemi, üye devletler arasında kabloların uygunluğunu belirleyen tek düze yöntemlerden kaynaklanan teknik engellerin ortadan kaldırılmasıdır.

Kalite işaretleri, ürünün mekaniksel ve elektriksel performansları ile boyutları gibi diğer yönlerini kapsar ve standartlara uygunluğunu izlemek için benzersiz araçlardır.   Dolayısıyla CE işareti ile ulusal kalite işaretlerini kıyaslamak doğru olmaz çünkü iki farklı durum söz konusudur.

4.7 Hangi Yangına Tepki Sınıfı IEC 60332 Testine Karşılık Gelmektedir?

Eca ve F sınıfları, alev yayılım testi IEC/EN 60332-1-2 ile tanımlanır. F sınıfı PDDD Sistem 4 kapsamında olup, bu durum üretici tarafından değerlendirilmelidir.

Diğer sınıflar için, mevcut IEC testine dayalı ve CPR performansları arasında farklı test yöntemleri nedeniyle doğrudan bir ilişki bulunmamaktadır. Test cihazının temel yapısının aynı olmasına rağmen, farklı montaj ve yeni parametrelerin kullanılması test sonuçlarını karşılaştırılabilir hale getirmez.

4.8 CPR ile LVD’yi Birleştirmek Mümkün Müdür?

Hayır. Çünkü LVD uygunluk beyanı gerektirirken CPR performans beyanı gerektirir. İkisini ayrı tutmak gerekir. Bununla birlikte, ürün üzerindeki CE işareti LVD’yi de kapsamalıdır.

4.9 CE İşareti Kablolara Nasıl Uygulanacak?

EN 50575 standardında belirtilen şekilde CE işareti ürünlere uygulanacaktır.

4.10 İşaretlemenin İlk Eklenmiş Olduğu Tarih Ne Demek?

CE işaretinin belirli bir ürüne ilk olarak yapıştırıldığı tarihtir. Kablonun üretim tarihi değildir.

4.11 CPR Gereklilikleri, Avrupa Birliği Dışından getirilen Ürünleri Nasıl Etkilemektedir?

Kablo AB’da piyasaya arz edildikten sonra CPR gereklilikleri geçerli olacaktır.

4.12 Kablolardaki Değişim Nasıl Olacak?

Mevcut kablolar B2ca ve Cca sınıflarını kapsamadığı için tüm ürün aileleri tekrar değerlendirilecek ve üreticiler tarafından ürün geliştirme yapılması gerekecektir.

4.13 Tüm Avrupa Kabloları uyumlu Olacak Mıdır?

Yalnızca yangın performansları uyumlu olacaktır. Beyan edilen yangın performansları dışında ulusal kablo türleri değişmeyecektir.

4.14 Eğer Yangın Performans Ürünleri Zaten Mevcutsa, CPR ve Yeni Kurallar ile Düzenlemeler Neler Sunacak?

Yangına Tepki Tablosu Sınıfı, gerçek boyutlu numuneler üzerinde zamana karşı dinamik olarak ölçülen yangın davranışlarını hesaba katar. Bu, yangın güvenliği açısından büyük bir adımdır ve ulusal otoritelerin kabloları diğer yapı malzemeleri ile benzer şekilde değerlendirmesini sağlar.

AB’ye farklı şekilde uygulanması muhtemel olsa da, yangına tepki sınıfı tablosu Avrupa’daki yapı düzenlemelerinin standart bir özelliği haline gelecektir. Her ülke yerindelik ilkesi uyarınca, bu sınıfların yapı standartlarında ve / veya yönetmeliklerinde nasıl kullanılacağına karar verir. Sınıflamanın ulusal düzenlemelere getirilmesi zorunlu değildir ve bazı ülkeler bu konuyu başka yollarla ele almaya karar verebilir.

Ancak bu sınıflar başvurularına bakılmaksızın tüm ürünler için ortak olacakları bir referans noktası haline geleceklerdir. Ürünlerin sınıflandırmalar ile belirlenen performans seviyeleri tüm Avrupa karar mercileri tarafından açık bir şekilde anlaşılacaktır. Piyasaya sürülen ürünler yorucu test şartlarına uyacak ve yangın tehlikesindeki kişilerin, hayvanların ve eşyaların güvenliğinin korunmasını sağlamaya devam edecektir.

4.15 Karşılaşılacak Tehlikeli Maddelerin Salınmasına İlişkin Performans Beyanı Nasıl Bulunur?

Kablolar için geçerli olan tehlikeli maddelerin salınmasına ilişkin şu anda Avrupa’da uyumlu hükümler (reçeteler ve destekleyici test yöntemleri) yoktur. EN 50575’e göre ilgili ulusal yönetmeliklere atıfta bulunulmalıdır.

Bu yönetmeliklerin bulunduğu bir MS’de piyasaya sürülen bir kablo varsa, DoP ve etiketi onlara atıfta bulunmalıdır.

Kablolarla ilgili ulusal düzenlemelerin mevcut olmadığı ülkelerde, “Performans belirlenmemiştir” ibaresi DoP’de belirtilmedir ve CE etiketi üzerinde herhangi bir bilgi gerekmemektedir. Bağımsız olarak CPR, 1907/2006 sayılı tüzük çerçevesinde ilan edilebilecek tehlikeli maddelerin potansiyel içeriği ile ilgili bilgilerin performans beyanı ile birlikte sağlanmasını şart koşar.
Paylaş:
E-BÜLTEN KAYIT
Güncel makalelerimizden haberdar olmak için e-bültene kayıt olun!
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin!
E-Bülten Kayıt