×

Yönetmelikler

AFET BÖLGELERİNDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDA YÖNETMELİK


- AKIM VE GERİLİM ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİ MUAYENE YÖNETMELİĞİ


ASANSÖR YÖNETMELİĞİASANSÖR BAKIM VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ
 

ATIK YAĞLARIN KOTROLÜ YÖNETMELİĞİ


- BİNALAR İLE YERLEŞMELER İÇİN YEŞİL SERTİFİKA YÖNETMELİĞİ
 

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ


BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK


ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK


ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

ÇEVRE ÖLÇÜM ve ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ
 

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ


- ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİ DENETİM YÖNETMELİĞİ 

 

ELEKTRİK DAĞITIM VE PAREKENDE SATIŞINA İLİŞKİN HİZMET KALİTESİ YÖNETMELİĞİ
 

ELEKTRİK ENERJİSİ FONU YÖNETMELİĞİ
 

ELEKTRİK ENERJİSİ İMDAT GRUPLARI VE OTOPRODÜKTÖR TESİSLERİ RUHSAT YÖNETMELİĞİ


ELEKTRİK ENERJİSİ TALEP TAHMİNLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
 

ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ PROJE HAZIRLAMA YÖNETMELİĞİ
 

ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ
 

ELEKTRİK İLE İLGİLİ FEN ADAMLARININ YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK


ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİ ARZ GÜVENİLİRLİĞİ VE KALİTESİ YÖNETMELİĞİ


ELEKTRİK KUVVETLİ AKIM TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ
 

ELEKTRİK PİYASASI YAN HİZMETLER YÖNETMELİĞİ
 

ELEKTRİK PİYASASI BAĞLANTI VE SİSTEM KULLANIM YÖNETMELİĞİ
 

ELEKTRİK PİYASASI DAĞITIM YÖNETMELİĞİ 
 

ELEKTRİK PİYASASI DENGELEME VE UZLAŞTIRMA YÖNETMELİĞİ
 

ELEKTRİK PİYASASI İTHALAT VE İHRACAT YÖNETMELİĞİ
 

ELEKTRİK PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİ
 

ELEKTRİK PİYASASI TARİFELER YÖNETMELİĞİ
 

ELEKTRİK PİYASASI TÜKETİCİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ
 

ELEKTRİK PİYASASINDA DAĞITIM VE TEDARİK LİSANSLARINA İLİŞKİN TEDBİRLER YÖNETMELİĞİ
 

ELEKTRİK PİYASASINDA İNŞAATINA BAŞLANMIŞ OLAN TESİSLERE YENİ ÜRETİM LİSANSI VERİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
 

ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

ELEKTRİK PİYASASINDA YAPILACAK DENETİMLER İLE ÖN ARAŞTIRMA VE SORUŞTRMALARDA TAKİP EDİLECEK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
 

ELEKTRİK ŞEBEKE YÖNETMELİĞİ
 

ELEKTRİK TESİSLERİ KABUL YÖNETMELİĞİ
 

ELEKTRİK TESİSLERİ PROJE YÖNETMELİĞİ
 

ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMALAR YÖNETMELİĞİ


- ELEKTRİK ÜRETİM VE DEPOLAMA TESİSLERİ KABUL YÖNETMELİĞİ 

   
ELEKTRİK ÜRETİM VE ELEKTRİK DEPOLAMA TESİSLERİ KABUL YÖNETMELİĞİ EKLERİ 

- ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜMDE HİZMET KALİTESİ YÖNETMELİĞİ 


ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNE İLİŞKİN YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİ

ENERJİ KAYNAKLARININ VE ENERJİNİN KULLANIMINDA VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK


ENERJİ PİYASASI BİLDİRİM YÖNETMELİĞİ


- ENERJİ PİYASASI BİLDİRİM SİSTEMİ KULLANIM TALİMATI 


- ENERJİ SEKTÖRÜ ARAŞTURMA-GELİŞTİRME PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMINA (ENAR) DAİR YÖNETMELİK 


- GENEL AYDINLATMA YÖNETMELİĞİ 


HAVA KALİTESİ DEĞERLENDİRME ve YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VEEĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK


İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ


İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK


İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ- İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ,SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

 

-  KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA İŞÇİ ALINMASINDA  UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK


KIYI KANUNU UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİKKİŞİSEL KORUYUCU DONANIM YÖNETMELİĞİ


ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİ MUAYENE YÖNETMELİĞİ


ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİ TİP ONAY YÖNETMELİĞİ 


- MEKANSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ 


-  MOBİL TELEKOMÜNİKASYON ŞEBEKELERİNE AİT BAZ İSTASYONLARININ  KURULUŞ YER, ÖLÇÜMLERİ, İŞLETİLMESİ, ve DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK


NÜKLEER GÜÇ SANTRALLERİNİN PROJE VE KABUL YÖNETMELİĞİ
 

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNİN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
 

PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ
 

PLANSIZ ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİ


RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
 

RÜZGAR VE GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİ KURMAK ÜZERE YAPILAN ÖNLİSANS BAŞVURULARINA İLİŞKİN YARIŞMA YÖNETMELİĞİ


- SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ
 

- TÜRKİYE BİNA DEPREM YÖNETMELİĞİ
  TÜRKİYE BİNA DEPREM YÖNETMELİĞİ EKLERİ YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
 

YENİLEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ BELGELENDİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
 

31/12/2001 TARİHİNDEN ÖNCEYÜRÜRLÜĞE GİREN ELEKTRİK ENERJİSİ FONU ANLAŞMALARI UYARINCA TAAHHÜT EDİLEN YÜKÜMLÜLÜKLERİN YERİNE GETİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKAB İLGİLİ YÖNETMELİKLER, DİREKTİFLER (YÖNETMELİKLER) 

- BELİRLİ GERİLİM SINIRLARI İÇİN TASARLANAN ELEKTRİKLİ EKİPMAN İLE İLGİLİ YÖNETMELİK (2014/35/AB)

( Bu Yönetmelik, 2014/35/AB sayılı Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanan Elektrikli Ekipman hakkında Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.) 

ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK YÖNETMELİĞİ (2014/30/AB)
(Bu Yönetmelik, 26/2/2014 tarihli ve 2014/30/AB sayılıElektromanyetik Uyumluluk ile ilgili Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.) 

“CE” İŞARETİ YÖNETMELİĞİ 
(Bu Yönetmelik, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve
Uygulanmasına Dair Kanunun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.)


- SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ
(Bu Yönetmelik; 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin TeknikMevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılıResmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı HakkındaCumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 385 inci ve 392 nci maddeleri ile 13/11/2001 tarihli ve2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ürünlerin Piyasa Gözetimive Denetimine Dair Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.)

ULUSLARARASI BİRİMLER SİSTEMİNE DAİR YÖNETMELİK (80/181/AT)
(
  Bu Yönetmelik, Avrupa Birliğinin 80/181/EEC sayılı Direktifi ile bu Direktifin teknik gelişmelere uyarlanmasına ilişkin 85/1/EEC, 89/617/EEC, 99/103/EEC ve 2009/3/EC sayılı direktiflerine uygun olarak hazırlanmıştır.)

ELLE TAŞIMA İŞLERİ YÖNETMELİĞİ 
(Bu Yönetmelik; a) 6331 sayılı Kanunun 30 uncu maddesine dayanılarak, b) Avrupa Birliğinin 29/5/1990 tarihli ve 90/269/EEC sayılı Konsey Direktifineparalel olarak, hazırlanmıştır.)

-  İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ

(Bu Yönetmelik; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30ve 31 inci maddeleri ile 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal GüvenlikBakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 ve 12 nci maddelerine dayanılarakve 3/10/2009 tarihli ve 2009/104/EC sayılı Avrupa Birliği Direktifine paralel olarak hazırlanmıştır.)

İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK 
(Bu Yönetmelik 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30uncu maddesine dayanılarak ve Avrupa Birliğinin 30/11/1989 tarihli ve 89/654/EEC sayılıKonsey Direktifine paralel olarak hazırlanmıştır.) 

-  KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İŞYERLERİNDE KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 
(Bu Yönetmelik; 30/11/1989 tarihli ve 89/656/EEC sayılı Avrupa Birliği Konsey Direktifi ve21/12/1989 tarihli ve 89/686/EEC sayılı Avrupa Birliği Konsey Direktifine paralel olarak hazırlanmıştır.) 

SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ YÖNETMELİĞİ
(Bu Yönetmelik; a) 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 uncumaddesine dayanılarak, b) 24/6/1992 tarihli ve 92/58/EEC sayılı Avrupa Birliği Parlamentosu ve KonseyDirektifine paralel olarak, hazırlanmıştır.) 

Paylaş:
E-BÜLTEN KAYIT
Güncel makalelerimizden haberdar olmak için e-bültene kayıt olun!
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin!
E-Bülten Kayıt