×

Yeni Asansör Yapım ve Montaj Standardı EN 81-20 Gerekleri

en-81-20

 

          Yeni Asansör Yapım ve Montaj Standardı EN 81-20 Gerekleri

                                                                                   
 Sabri Günaydın
 
Asansör alanında, tüm Avrupa ülkelerinde ve hatta neredeyse dünyada en önemli referans kaynağı olan ve asansörlerin yapım ve montajı ile ilgili güvenlik kurallarını tanımlayan ilgili EN 81-1:1998+A3:2009 ve EN 81-2:1998+A3:2009 standartlarının yerini “ EN 81-20 İnsan ve Yük taşımak için – Yapım ve montaj ile ilgili güvenlik kuralları - Bölüm 20: İnsan ve Yük+İnsan asansörleri ’’ adlı standart almaya başlamıştır.2014 yılında Fpr EN-81-20 son taslak çalışması yayınlanmış olup tüm görüşler alınarak standart çalışması sonuçlandırılmış ve 2014 yılında standart onaylanmış olup;

EN 81-1, EN 81-2 standartlarının yerine EN 81- 20: 2014 standardı,

- İngiltere’de 08- 2014 tarihinde BS EN 81-20,
- İsviçre’ de 08-2014 tarihinde SN EN 81-20,
- Almanya’ da 11-2014 tarihinde DIN EN 81-20,
-Avusturya’da 01-2015 tarihinde OENORM EN 81-20,
- Fransa’da 09-2014 tarihinde NF EN 81-20,
-İspanya’da ’da 03-2015 tarihinde UNE EN 81-20,
Olarak yayınlamış ve yürürlüğe sokmuştur.

İngiltere ve Almanya ‘da olduğu gibi ülkemizde de “can güvenliği “ ile doğrudan ilişkili güncel “ TS EN 81-20 İnsan ve Yük taşımak için – Yapım ve montaj ile ilgili güvenlik kuralları - Bölüm 20: İnsan ve Yük+İnsan asansörleri ’’ standardı Türk Standartları Enstitümüz tarafından da 30.10.2014 tarihinde kabul edilerek yürürlüğe sokulmuştur.

en-81-20-sablon
EMO İstanbul Şubemiz Asansör ve Elektromekanik Taşıyıcılar Komisyonumuzun değerli üyeleri Sn. Fevzi Yıldırım, Sn. Mustafa Kavukçu, Sn. Aziz Bilge, Sn. Ergun Alkan, Sn. Ersan Demir ayak, Sn. Kemal Özoğuz, Sn. Melih Aybey, Sn. Murat Öztürk, Sn. Sabri Günaydın konunun fevkalade önemi nedeniyle; EN 81-20 standardının gereklerini standardın taslak halinden itibaren takip ederek özellikle asansörlerde artık akım cihazı kullanımı “ ile ilgili güncel standart doğrultusunda çok detaylı incelemeler çalışmalar yapmış ve bu çalışmalarını 08. 2014 tarihinde aşağıda görüldüğü gibi sonuçlandırmışlardır.

Fpr EN 81-20:2014 son taslak standardının “elektrik çarpmasına karşı koruma “ ile ilgili bölümlerinin özeti aşağıdadır.
Elektrik çarpmasına HD 60364-4-41:2007 standardında tanımlanan koruma önlemlerinin gerekleri sağlanacaktır

5.10.1.2.2 -Temel koruma( Doğrudan dokunmaya karşı koruma ) önlemleri ile ilgili EN 60529 standardı IP koruma gerekleri açıkça tanımlanmıştır
5.10.1.2.3- 30 m A geçmeyen artık akım koruma cihazları ile sağlanacak ek korumanın aşağıdaki devreler için yapılacağı tanımlanmıştır.
a) Aşağıdaki devrelerdeki priz devreleri
• Kabin aydınlatmasına bağlı olan priz devreleri,
• Kuyu aydınlatma devresi üzerindeki priz devreleri,

b) 50 Volt a.a dan daha büyük gerilim deki kontrol devrelerine sahip , kat kumanda ve kat göstergeleri ile emniyet devrelerinde (zincirleri) ,

c) 50 Volt a.a. dan daha büyük gerilim de çalışan asansör kabinindeki devreleri
Asansörlerin montaj sonrasında devreye almadan önce yapılan denetimlerinin, periyodik denetimlerin öncelikle “can güvenliği “ yönünden fevkalade önemi nedeniyle; TS EN 81-20 standardının “Madde 6 -Koruma önlemleri, güvenlik gereklerinin doğrulanması” bölümündeki formların ilgili alt maddelerinin en hızlı şekilde tercüme edilmesi ve asansörler ile ilgili yürürlükteki test denetim formlarının güncel EN 81-20 standardı gerekleri doğrultusunda vakit kaybetmeksizin düzenlenmesi gerekir.

Bu yazı dizisinin devamında güncel EN 81-20 standardının öncelikle elektrikle ilgili bölümleri açıklanmaya devam edilecektir.
Paylaş:
E-BÜLTEN KAYIT
Güncel makalelerimizden haberdar olmak için e-bültene kayıt olun!
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin!
E-Bülten Kayıt