×

Sabit Bataryalı Enerji Depolama Sistemleri İçin Standartlardaki Batarya Güvenlik Deneylerine Genel Bakış Bölüm-5Sabit Bataryalı Enerji Depolama Sistemleri İçin
Standartlardaki  
Batarya Güvenlik Deneylerine Genel Bakış 
Bölüm-5


Yazarlar
Hildebrand, S. Eddarir, A. Lebedeva, N.


 
Aşağıdaki JRC Teknik Raporu Avrupa Birliği  web sitesindeki orjinal İngilizce versiyonundan  alınarak  ETP Enerji Depolama  Çalışma Grubumuzdan Sabri Günaydın  tarafından yapay zeka çeviri yazılımları kullanarak Türkçe'ye çeviri yapılmış , kontrol edilerek düzenlenmiştir.Rapor bölümler halinde yayınlanacaktır.

Kaynak: https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC135870
(Rapor Tarihi 01.02.2024 )  Bu yayın tüm hakları saklı olmak üzere telif hakkıyla korunmaktadır. 

Avrupa Birliği Yayınlar Ofisi'nin, JRC Teknik Rapor yazarlarının Türkçe çeviri ile ilgili sorumluluğu yoktur. ETP  Türkçe çeviri ve düzenleme sorumluluğunu üstlenir.

Türkçe çeviride  göreceğiniz olası hataları " iletisim@etp.com.tr "  adresine e-posta göndermenizi rica ederiz. 

Bu raporun ETP Portalımızda yayını ile ilgili bize izin veren , destek ve kılavuz olan   Avrupa Birliği Yayınlar Ofisi'nden Mr. Brian Killeen 'e  teşekkür ederiz. 
Teşekkür

Yazarlar, bu raporu dikkatle inceleyen Marc Steen ve Andreas Pfrang'a ve kapak sayfasını tasarlayan
Bağdagül Tan'a teşekkür eder.

Bay W. Hao (Çin Otomotiv Teknolojisi ve Araştırma Merkezi (CATARC), Çin), Bay A. Nilar (Avustralya Hükümeti, Avustralya), Bay D. Kutschkin (Avustralya Hükümeti, Avustralya), Bay S. Spencer (Avustralya Hükümeti, Avustralya) ve Bayan L. Rasmussen (Avustralya Hükümeti, Avustralya), Bay A. Murdoch (Energy Safe Victoria, Avustralya), Bay N. Agarwal (Bureau of Indian Standards and Government of India, Hindistan), Bay M. M. Desai (The Automotive Research Association of India, Hindistan), Bay B. Moon'a (Korea Automobile Testing & Research Institute (KATRI), Kore) bu ülkelerdeki ulusal standartlar konusunda teşekkür ederiz.

Yazarlar
Hildebrand, S.
Eddarir, A.
Lebedeva, N.3.8    Dış kuvvetlerden   kaynaklanan  mekanik hasar

Yönetmelik Metni [1]:

Bu deneyler, bir bataryanın kazara mekanik gerilimlere maruz kaldığı ve tasarlandığı amaç için çalışmaya devam ettiği bir veya daha fazla durumu simüle etmelidir. Bu durumları simüle eden kriterler gerçek hayattaki kullanımları yansıtmalıdır.  

Bu gereklilik iki senaryoda yansıtılmaktadır:

—    Batarya sistemi yerindeyken bir nesne tarafından çarpılırsa
—    bataryanın (sistemin) kurulum sırasında kazara yere düşmesi veya süspansiyonunun arızalanması

Standartlar bu senaryolar için iki farklı deney içermektedir: darbe deneyi (bkz. Bölüm 3.8.1 ve Tablo 8) ve düşme deneyi (bkz. Bölüm 3.8.2 ve Tablo 9).

3.8.1    Darbe deneyi

Darbe deneyi sırasında, DUT ya belirli bir geometriye ve ağırlığa sahip nesnenin kendisi ya da belirli bir ağırlığa sahip bir nesne tarafından çarpılan  belirli bir geometriye sahip bir kalıp   tarafından bir darbeye maruz bırakılır (bkz. Şekil 2).


  Şekil 2. Darbe deneyinin gösterimi (IEC 62619:2022 ve UL 1642:2020)
 

DUT'un deney seviyesi, standartlar arasında hücreden sisteme kadar değişmektedir.

50'lik bir SOC gerektiren IEC 62619:2022 dışında, DUT'un tamamen şarj edilmiş olması gerekir.

UL 1973:2022 montaj seviyesini belirtmez, diğer tüm standartlar hücre (veya hücre bloğu) seviyesinde deney
yapılmasını gerektirir.

İki farklı deney yaklaşımı benimsenmiştir. IEC 62619:2022 ve UL 1642:2020, darbeyi tüm batarya hücresine dağıtmak için bir ağırlıkla vurulan bir kalıp kullanırken, UL 1973:2022, DUT'yi darbe kütlesiyle (535 g ağır küre) doğrudan (yani çarpan bir kalıp olmadan) darbeye maruz kalabilecek birkaç yere çarparak daha lokalize darbelere yol açar. UL 1642:2020, 300 mAh ve üzeri kapasiteye sahip hücreler için Yuvarlak Çubuk Ezilme Deneyini gerektirir. Bu deneyde ağırlık DUT'un üzerine düşürülmez ancak DUT'un şekline bağlı olan belirli bir ezilme kuvvetiyle ezilir. GB 40165-2021, daha büyük silindirik, poşet ve prizmatik hücreler için sıkma deneyini (ezilme deneyine benzer) gerektirir.

Çarpan nesnenin ağırlığı sonuç üzerinde etkili olabilir. Örneğin UL 1973:2022'de çarpan nesnenin ağırlığı UL 1642:2020 ve IEC 62619:2022'de kullanılanın neredeyse yirmide biridir. Çarpan nesnenin özellikleri hakkında daha fazla bilgi Tablo 8'de bulunabilir.

Yalnızca UL1973:2020 bir saatlik bir gözlem süresi gerektirmektedir.

"Patlama yok" ve "yangın yok", bahsedilen tüm standartların ortak olarak sahip olduğu başarılı/başarısız kriterleridir. UL 1973:2022 daha fazla başarılı/başarısız kriteri listeler.

Yalnızca UL 1973:2022 başarılı/başarısız kriterlerinin doğrulama yöntemini belirtir: yanıcı buhar konsantrasyonlarının veya toksik gaz salınımının varlığını doğrulamak için gaz izleme ve elektrik çarpması tehlikesini dışlamak için dielektrik gerilim dayanım deneyi.

3.8.2    Düşme deneyi

Düşme deneyi için DUT, standartlar arasında hücreden sisteme değişir. IEC 62619:2022, bir hücrenin veya bir hücre bloğunun (birbirine b ağlı ancak nihai uygulamasında kullanıma hazır olmayan hücre grubu) ağırlığına bağlı olarak iki tür düşme deneyi arasında bile ayrım yapar. Bu benzer yaklaşım, düşme koşullarının DUT'un ağırlığına bağlı olduğu GB 40165-2021'de de benimsenmiştir.

DUT çoğunlukla tamamen şarj edilmiştir. VDE-AR-E 2510-50:2017-05 ve EN 60896-21+22 bir SOC belirtmez ve IEC 63056:2020, belirtilmişse SOC'nin nakliye ve bakım için ayarlanmasına izin verir.

Düşme Deneyi deney düzeneği standartlar arasında farklılık gösterir. Hücre, standarda bağlı olarak farklı yönlerde (köşeden, en kısa kenardan veya aşağıdan) metal veya beton bir yüzeye bırakılır. Düşme yüksekliği DUT'un ağırlığına bağlıdır, ancak küçük bataryalar için 1 m'den daha ağır bataryalar için birkaç santimetreye kadar DUT'un ağırlığı ile kademeli olarak azalır. Kesin değerler için Tablo 9'a bakın.

Düşme  tekrarlarının değeri 0 ila 2 kez arasında değişir.
Standartların çoğu, gecikmiş reaksiyonu hesaba katmak için bir gözlem süresi (1-2 saat) içerir. İlginç bir şekilde, IEC 62619:2022 Düşme Deneyi için 1 saatlik bir gözlem süresi gerektirirken, Darbe Deneyi 

"Patlama yok" ve "yangın yok" ifadeleri, Pb asit aküler için EN 60896-21+22 hariç hemen hemen her standartta mevcuttur (IEC 62984-2:2020'de "patlama yok").UL 1973:2022 ve VDE-AR-E 2510-50:2017-05, deneyi geçmek için çok daha fazla başarılı/başarısız kriterinin karşılanmasını gerektirir. IEC 62619:2022 ve IEC 63115-2:2021 doğrulama yöntemi olarak görsel incelemeyi belirtir. UL 1973:2022, yanıcı buhar konsantrasyonlarını veya toksik gaz salınımını doğrulamak için hava izleme ve EN 60896-21+22 sızıntı varlığını dışlamak için bir dielektrik bozulma deneyi gerektirir. GB 40165-2021, sızıntının varlığını yalnızca sistem düzeyinde bir başarılı/başarısız kriteri olarak belirler.

Tablo 8. "Dış kuvvetlerden kaynaklanan mekanik hasar deneyinin  bir bölümü olarak darbe deneyi" için standartların karşılaştırılması

1 UL 1642:2020, 300 mA'den fazla kapasiteye sahip poşet hücreler için Yuvarlak Çubuk Ezilme Deneyi gerektirir.   Kaynak: JRC, 2023Tablo 9.  "Dış kuvvetlerden kaynaklanan mekanik hasar deneyinin  bir bölümü olarak darbe deneyi" için standartların karşılaştırılmasıBundan sonraki bölümde " İç kısa devre, Isıl kötüye kullanım"  analtılacaktır.

Kaynaklar:

[1]    AVRUPA PARLAMENTOSU VE KONSEYİN 12 Temmuz 2023 tarih ve (AB) 2023/1542 sayılı batarya  ve atık bataryalara ilişkin YÖNETMELİĞİ, Direktif 2008/98/EC'yi ve Yönetmelik (AB) 2019/1020'yi değiştiren ve Direktif 2006/66/EC'yi yürürlükten kaldıran, Kapalı . J. Eur. Birlik. L 191/1 (2023).

[2]    D. Gatti, A. Holland, L. Gear, X. He, IDTechEx raporu: Sabit Enerji Depolamaya Yönelik Bataryalar 2021-2031, 2021.

[3]    J. Figgener, C. Hecht, D. Haberschusz, J. Bors, KG Spreuer, K.-P. Kairies, P. Stenzel, DU Sauer, Almanya'da batarya depolama sistemlerinin gelişimi: Bir pazar incelemesi (durum 2023), (2022) 1 29. http://arxiv.org/abs/2203.06762.

[4]    M. Bieleweski, A. Pfrang, S. Bobba, A. Kronberga, A. Georgakaki, S. Letout, A. Kuokanen, A. Mountraki, E. İnce, D. Shtjefni, G. Joanny Ordonez, O. Eulaerts, M. Grabowska, Temiz Enerji Teknolojisi Gözlemevi: Avrupa Birliği'nde Enerji Depolamaya Yönelik Bataryalar 2022 Teknoloji Gelişimi, Trendler, Değer Zincirleri ve Piyasalar Durum Raporu, Yayınlar Ofisi Avrupa Birliği, 2022. https://doi.org/10.2760/808352.

[5]    Batarya Tabloları, (2023). https://scarica.isea.rwth-aachen.de/mastr/d/JFKs3f97z/speicherstatus?orgId=1 (14 Temmuz 2023'te erişildi).

[6]    Eurostat, Demografi 2023 baskısı, (2023). https://ec.europa.eu/eurostat/web/interactive-publications/ demography-2023 (6 Eylül 2023'te erişildi).

[7]    Avrupa Komisyonu, C(2021) 8614 nihai M/579 Bataryalar için performans, güvenlik ve sürdürülebilirlik gerekliliklerine ilişkin Avrupa standardizasyon kuruluşlarına yapılan standartlaştırma talebine ilişkin 7.12.2021 tarihli KOMİSYON UYGULAMA KARARI, 2021.

[8]    UL 1973:2022, Sabit ve Hareketli Yardımcı Güç Uygulamalarında Kullanıma Yönelik Bataryalar, 2022.

[9]    UL 9540A:2019, Batarya Enerji Depolama Sistemlerinde Isıl Kaçak Yangın Yayılımının Değerlendirilmesine Yönelik Deney Yöntemi, 2019.
[10]    IEC 62984-2:2020, Yüksek sıcaklıklı ikincil  Bölüm 2: Güvenlik gereklilikleri ve deneyler, 2020.

[11]    IEC 62932-2-2:2020, Sabit uygulamalar için elektrolit dolaşımşlı batarya güç sistemleri - Bölüm 2-2: Güvenlik gereklilikleri , 2020.

[12]    IEC 62933-5-3:2023, Elektrik enerjisi depolama (EES) sistemleri - Bölüm 5-3: Şebekeye entegre EES sistemleri için güvenlik gereklilikleri Elektrokimyasal bazlı sistemde plansız değişiklik yapılması, 2023.

[13]    IEC 62485-2:2010, İkincil bataryalar ve batarya kurulumları için güvenlik gereklilikleri - Bölüm 2: Sabit bataryalar, 2010.

[14]    IEC 62485-5:2020, İkincil bataryalar  ve batarya  kurulumları için güvenlik gereklilikleri - Bölüm 5: Güvenli sabit lityum iyon bataryaların çalışması, 2020.

[15]    IEC 60896-11:2002, Sabit kurşun-asit bataryalar - Bölüm 11: Havalandırmalı tipler - Genel gereklilikler ve deney yöntemleri, 2002.

[16]    IS 17092:2019, Elektrik Enerjisi Depolama Sistemleri: Güvenlik Gereklilikleri, 2019.

[17]    AS/NZS 5139:2019, Elektrik kurulumları - Güç dönüşümüyle kullanım için batarya  sistemlerinin güvenliği ekipman, 2019.

[18]    GB/T 34866-2017, Vanadyum akışlı batarya -- Güvenlik gereklilikleri, 2017.

[19]    IEC 62619:2022, Alkali veya diğer asit olmayan elektrolitler içeren ikincil lityum hücreler ve bataryalar -
Endüstriyel uygulamalarda kullanıma yönelik ikincil lityum hücreler ve bataryalar  için güvenlik gereklilikleri, 2022.

[20]    IEC 63056:2020, Alkali veya diğer asit olmayan elektrolitler içeren ikincil hücreler ve bataryalar  -
Elektrik enerjisi depolama sistemlerinde kullanıma yönelik ikincil lityum hücreler ve  bataryalar için güvenlik gereklilikleri şu anda aşamasındadır. Uluslararası Nihai Taslak Stan, 2020'nin tercümesi.

[21] UL 1642:2020, Lityum Bataryalar, 2020.

[22]    VDE-AR-E 2510-50 Anwendungsregel:2017-05, Lityum bataryalı  sabit batarya enerji depolama sistemleri,2017.

[23]    GB 40165-2021, Sabit elektronik ekipmanlarda  kullanılan lityum iyon hücreler ve bataryalar - Güvenlik teknik şartnamesi, 2021.

[24]    IEC 63115-2:2021, Alkali veya diğer asit olmayan elektrolitler içeren ikincil hücreler ve bataryalar -
Endüstriyel uygulamalarda kullanıma yönelik yalıtılmış nikel-metal hidrür hücreler  ve bataryalar - Bölüm 2: Güvenlik, 2021.

[25]    IEC 60896-21:2004, Sabit kurşun-asit bataryalar  - Bölüm 21: Valf ayarlı tipler - Deney yöntemleri, 2004.

[26]    IEC 60896-22:2004, Sabit kurşun-asit bataryalar  - Bölüm 22: Valf ayarlı tipler - Gereklilikler, 2004.

[27]    KS C IEC 62619, Alkali veya diğer asit olmayan elektrolitler içeren ikincil hücreler ve bataryalar
Endüstriyel uygulamalarda kullanıma yönelik ikincil lityum hücreler ve bataryalar için güvenlik gereklilikleri, 2023.

[28]    AS IEC 62619:2023, Alkali veya diğer asit olmayan elektrolitler içeren ikincil hücreler ve bataryalar  -
Endüstriyel uygulamalarda kullanıma yönelik ikincil lityum hücreler ve bataryalar için güvenlik gereklilikleri, 2023.

[29]    IS 17067:Bölüm 5:Bölüm 2:2021, Elektrik enerjisi depolama EES sistemleri Bölüm 5 Şebekeye entegre EES sistemleri için güvenlik gereklilikleri Bölüm 2 elektrokimyasal bazlı sistemler, 2021.

[30]    ISO 6469-1:2019/Amd 1:2022, Elektrikle çalışan karayolu taşıtları Güvenlik spesifikasyonları Bölüm 1: Şarj edilebilir enerji depolama sistemi (RESS) Değişiklik 1: Isıl yayılımın güvenlik yönetimi, (2022).

[31]    GB 38031:2020, Elektrikli araçlar  cer bataryası  güvenlik gereklilikleri, (2020).

[32]    V. Ruiz, A. Pfrang, A. Kriston, N. Omar, P. Van den Bossche, L. Boon-Brett, Elektrikli ve hibrit elektrikli araçlardaki lityum iyon bataryalara  yönelik uluslararası kötüye kullanım deneyi standartları ve düzenlemelerine ilişkin bir inceleme, Renew.  Güç vermek. Enerji Rev. 81 (2018) 1427 1452. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.rser.2017.05.195.

[33]    IEC 62933-5-2:2020, Elektrik enerjisi depolama (EES) sistemleri Bölüm 5-2: Şebekeye entegre EES sistemleri için güvenlik gereklilikleri - elektrokimyasal tabanlı sistemler, 2020.

[34]    ISO 13849-1:2023, Makine güvenliği - Kontrol sistemlerinin güvenlikle ilgili bölümleri - Bölüm 1: Tasarım için genel ilkeler, 2023.

[35]    ISO 13849-2:2012, Makine güvenliği - Kontrol sistemlerinin güvenlikle ilgili bölümleri - Bölüm 2: Doğrulama, 2012.

[36]    IEC 62061:2021, Makine güvenliği - Güvenlikle ilgili kontrol sistemlerinin işlevsel güvenliği, 2021.

[37]    ISO/SAE 21434:2021, Karayolu araçları Siber Güvenlik mühendisliği, 2021.

[38] G. Petrangeli, Derinlemesine savunma, içinde: Nucl. Saf., Elsevier, 2006: s. 89 91. https://doi.org/10.1016/B978- 075066723-4/50010-3.

[39]    Y. Yang, R. Wang, Z. Shen, Q. Yu, R. Xiong, W. Shen, Daha güvenli bir lityum iyon bataryalara doğru: Isıl kaçak için neden, özellikler, uyarı ve imha stratejisi üzerine eleştirel bir inceleme, Adv. Başvuru Enerji. 11 (2023) 100146. https://doi.org/ 10.1016/j.adapen.2023.100146.

[40]    A. Pfrang, A. Kriston, V. Ruiz, N. Lebedeva, F. di Persio, Li-ion Teknolojisine Odaklı Şarj Edilebilir Enerji Depolama Sistemlerinin Güvenliği, içinde: Emerg. Nanoteknolojiler Yeniden Şarj Ediliyor. Enerji Depolama Sistemi, Elsevier, 2017: s. 253 290. https://doi.org/10.1016/B978-0-323-42977-1.00008-X.

[41]    IEC 62133-2:2017, Alkali veya diğer asit olmayan elektrolitler içeren ikincil hücreler ve bataryalar -
Taşınabilir uygulamalarda kullanılmak üzere taşınabilir sızdırmaz ikincil hücreler ve bunlardan yapılan bataryalar için güvenlik gereklilikleri - Bölüm 2: Lityum sistemler, 2017.

[42]    H. Jung, B. Moon, S. Lee, J. Bae, REESS için Yangına Dayanıklılık Deneyinde Isıl Enerji Üzerine Bir Araştırma, içinde: 25th Int. Teknik. Konf. Geliştir. Saf. Veh., Yer: Detroit Michigan, Amerika Birleşik Devletleri, 2017. https://www-esv.nhtsa.dot.gov/ Proceedings/25/25ESV-000348.pdf.

[43]    ASTM D4490, Dedektör tüpleri kullanarak zehirli gazların konsantrasyonlarını ölçmek için standart uygulama,2011

[44]    ASTM D4599, Leke uzunluğu dozimetreleri kullanılarak zehirli buhar gazlarının konsantrasyonlarının ölçülmesine yönelik standart uygulama, 2014.

[45]    OSHA: Spektroskopik analiz kullanan hava örnekleme yöntemleri için değerlendirme kılavuzları, (2005).

[46]    CDC, NIOSH Analitik Yöntemler El Kitabı (NMAM) 5. Baskı, (2020).

[47]    ISO 16000-1:2004, İç mekan havası Bölüm 1: Örnekleme stratejisinin genel yönleri, 2004.

[48]    ISO 16000-5:2007, İç mekan havası Bölüm 5: Uçucu organik bileşikler (VOC'ler) için numune alma stratejisi, 2007.

[49]  ISO 16000-6:2021, MS veya MS FID kullanılarak emici tüpler üzerinde aktif numune alma, ısıl desorpsiyon ve gaz kromatografisi yoluyla iç mekan ve deney odası havasındaki organik bileşiklerin (VVOC, VOC, SVOC) belirlenmesi, 2021.

[50]    ISO 16000-29:2014, İç mekan havası Bölüm 29: VOC dedektörleri için deney yöntemleri, 2014.
 
[51]    ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA), Ortam Havasındaki Toksik Organik Bileşiklerin Tayini İçin Yöntemler Özeti İkinci Baskı Özet Yöntemi TO-15 Özel Hazırlanmış Bidonlarda Toplanan ve Gaz Kromatosu Tarafından Analiz Edilen Havadaki Uçucu Organik Bileşiklerin (VOC) Tayini, 1999. https://www3.epa.gov/ttnamti1/files/ambient/airtox/to-15r.pdf (9 Haziran 2023'te erişildi).
[52]    ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA), Ortam Havasındaki Toksik Organik Bileşiklerin Belirlenmesi için Yöntemler Özeti İkinci Baskı Özeti Yöntem TO-16 Atmosferik Gazların Uzun Yol Açık Yol Fourier Dönüşümlü Kızılötesi İzlenmesi,1999. https://www.epa.gov /sites/prodüksiyon/files/2019-11/documents/to-16r.pdf (9 Haziran 2023'te erişildi).
 
[53]   ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA), Özet Yöntemi TO-17: Emici Tüpler Üzerinden Aktif Örnekleme Kullanılarak Ortam Havasındaki Uçucu Organik Bileşiklerin Belirlenmesi, 1999. https://www.epa.gov/sites/prodüksiyon/files/2019-11 / documents/to-17r.pdf (17 Kasım 2023'te erişildi).
[54]  SAE J2997 (WIP) Bataryanın ikincikl kullanımına ilişkin standart(Bu standart  şu anda  devam eden bir çalışmadır.) ,2012. 

[55]    UL 1974:2018, ANSI/CAN/UL Bataryaların yeniden Kullanılmasına İlişkin Değerlendirme Standardı, 2018.
 
Kısaltmalar ve tanımların listesi

ASTM             Amerikan Deney ve Malzemeler Derneği (ABD)
BESS             Batarya enerji depolama sistemi
BMS               Batarya yönetim sistemi
BMU               Batarya yönetim ünitesi
CEN               Avrupa Standardizasyon Komitesi
CENELEC      Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesi
DUT               Deneyi gerçekleştirilen cihaz
EMC               Elektromanyetik uyumluluk
EPA                Çevre Koruma Ajansı (ABD)
EV                  Elektrikli araç
FB                   Akış bataryası(Flow battery/Elektrolit dolaşımlı batarya)
He                   Helyum
IEC                  Uluslararası Elektroteknik Komisyonu
ISO                  Uluslararası Standardizasyon Örgütü
LER                 Hafif elektrikli raylı sistem
Li-ion               Lityum-iyon
Na HT              Sodyum yüksek sıcaklık
NiMH               Nikel-metal Hidrit
NIOSH             Ulusal Mesleki Güvenlik ve Sağlık Enstitüsü (ABD)
OSHA               Mesleki Güvenlik ve Sağlık İdaresi (ABD)
Pb asid             Kurşun asit
SEI                   Katı elektrolit fazlar arası SEI
SBESS             Sabit bataryalı enerji depolama sistemi
SOC                 Şarj durumu
SOH                 Sağlık durumu
SVOC               Yarı uçucu organik bileşikler

Kaynak: https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC135870
(Rapor Tarihi 01.02.2024 ) 
 Bu yayın tüm hakları saklı olmak üzere telif hakkıyla korunmaktadır. © European Union/Avrupa Birliği, 2024


Bu yayın, Avrupa Komisyonu'nun bilim ve bilgi servisi olan Ortak Araştırma Merkezi (JRC) tarafından hazırlanan bir Teknik rapordur. Avrupa politika oluşturma sürecine kanıta dayalı bilimsel destek sağlamayı amaçlamaktadır. Bu yayının içeriği Avrupa Komisyonu'nun görüş veya tutumunu yansıtmak zorunda değildir. Ne Avrupa Komisyonu ne de Komisyon adına hareket eden herhangi bir kişi bu yayının kullanımından sorumlu değildir. Bu yayında kullanılan ve kaynağı ne Eurostat ne de diğer Komisyon hizmetleri olan verilerin altında yatan metodoloji ve kalite hakkında bilgi almak için, kullanıcılar atıfta bulunulan kaynakla irtibata geçmelidir. Haritalarda kullanılan tanımlamalar ve materyallerin sunumu, Avrupa Birliği'nin herhangi bir ülke, bölge, şehir veya alanın veya yetkililerinin yasal statüsü veya sınırlarının veya sınırlarının sınırlandırılmasıyla ilgili herhangi bir görüş ifade ettiği anlamına gelmez.


İletişim bilgileri
  • Stephan Hildebrand
          E-posta: stephan.hildebrand@ec.europa.eu
  • Natalia Lebedeva
         E-posta: natalia.lebedeva@ec.europa.eu


AB Bilim Merkezi
https://joint-research-centre.ec.europa.eu


Teşekkür

Yazarlar, bu raporu dikkatle inceleyen Marc Steen ve Andreas Pfrang'a ve kapak sayfasını tasarlayan Bağdagül Tan'a teşekkür eder.

Bay W. Hao (Çin Otomotiv Teknolojisi ve Araştırma Merkezi (CATARC), Çin), Bay A. Nilar (Avustralya Hükümeti, Avustralya), Bay D. Kutschkin (Avustralya Hükümeti, Avustralya), Bay S. Spencer (Avustralya Hükümeti, Avustralya) ve Bayan L. Rasmussen (Avustralya Hükümeti, Avustralya), Bay A. Murdoch (Energy Safe Victoria, Avustralya), Bay N. Agarwal (Bureau of Indian Standards and Government of India, Hindistan), Bay M. M. Desai (The Automotive Research Association of India, Hindistan), Bay B. Moon'a (Korea Automobile Deneying & Research Institute (KATRI), Kore) bu ülkelerdeki ulusal standartlar konusunda teşekkür ederiz.

Yazarlar

Hildebrand,S.
Eddarir, A.
Lebedeva, N.EU JRC (Joint Research Center)   AB Ortak Araştırma Merkezi Hakkında 


JRC, toplumu olumlu yönde etkilemek için AB politikalarını destekleyen bağımsız, kanıta dayalı bilgi ve bilim sağlar.

JRC, AB politika döngüsünün birçok aşamasında kilit bir rol oynamaktadır. Horizon Europe'un genel hedefine katkıda bulunur.

Üye Devletlerdeki araştırma ve politika kuruluşlarıyla, Avrupa kurum ve ajanslarıyla ve Birleşmiş Milletler sistemi de dahil olmak üzere Avrupa'daki ve uluslararası bilimsel ortaklarla yakın işbirliği içinde çalışıyoruz.

Sunduğumuz temel güçlü yönler öngörü, entegrasyon ve etkidir.

Öngörü, son krizin ötesinde bizi nelerin beklediğine ve gelecekteki politika girişimleri için bilimsel dayanak sağlayabilmeye odaklanır.

Entegrasyon, Komisyon içindeki ve ötesindeki farklı bilimsel ve politika alanları arasında bağlantı kurma yeteneğimizi geliştirmek anlamına gelir, çünkü karşılaştığımız zorluklar o kadar karmaşıktır ki tek bir bilim alanı nadiren gerekli tüm cevapları sağlayabilir.

Son olarak etki, politika yapıcılara politikalarının etkisini izleme ve değerlendirme konusunda yardımcı olmakla ilgilidir.

Aslen Euratom Antlaşması kapsamında kurulmuş olup, çalışmalarımızın bir kısmı nükleer alandadır.

Buna ek olarak JRC, neredeyse tüm AB politika alanlarını desteklemek üzere çok geniş bir disiplin yelpazesinden bilimsel uzmanlık ve yetkinlikler sunmaktadır.

JRC Canlandırma Stratejisi 2030'da açıklandığı üzere, bilim ve bilgi çalışmalarımız  33 portföy halinde düzenliyor.


 
Paylaş:
E-BÜLTEN KAYIT
Güncel makalelerimizden haberdar olmak için e-bültene kayıt olun!
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin!
E-Bülten Kayıt