×

Sabit Bataryalı Enerji Depolama Sistemleri İçin Standartlardaki Batarya Güvenlik Deneylerine Genel Bakış Bölüm-4Sabit Bataryalı Enerji Depolama Sistemleri İçin
Standartlardaki  
Batarya Güvenlik Deneylerine Genel Bakış 
Bölüm-4


Yazarlar
Hildebrand, S. Eddarir, A. Lebedeva, N.

 
 
 
Aşağıdaki JRC Teknik Raporu Avrupa Birliği  web sitesindeki orjinal İngilizce versiyonundan  alınarak  ETP Enerji Depolama  Çalışma Grubumuzdan Sabri Günaydın  tarafından yapay zeka çeviri yazılımları kullanarak Türkçe'ye çeviri yapılmış , kontrol edilerek düzenlenmiştir.Rapor bölümler halinde yayınlanacaktır.

Kaynak: https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC135870
(Rapor Tarihi 01.02.2024 )  Bu yayın tüm hakları saklı olmak üzere telif hakkıyla korunmaktadır. 

Avrupa Birliği Yayınlar Ofisi'nin, JRC Teknik Rapor yazarlarının Türkçe çeviri ile ilgili sorumluluğu yoktur. ETP  Türkçe çeviri ve düzenleme sorumluluğunu üstlenir.

Türkçe çeviride  göreceğiniz olası hataları " iletisim@etp.com.tr "  adresine e-posta göndermenizi rica ederiz. 

Bu raporun ETP Portalımızda yayını ile ilgili bize izin veren , destek ve kılavuz olan   Avrupa Birliği Yayınlar Ofisi'nden Mr. Brian Killeen 'e  teşekkür ederiz. 
Teşekkür

Yazarlar, bu raporu dikkatle inceleyen Marc Steen ve Andreas Pfrang'a ve kapak sayfasını tasarlayan
Bağdagül Tan'a teşekkür eder.

Bay W. Hao (Çin Otomotiv Teknolojisi ve Araştırma Merkezi (CATARC), Çin), Bay A. Nilar (Avustralya Hükümeti, Avustralya), Bay D. Kutschkin (Avustralya Hükümeti, Avustralya), Bay S. Spencer (Avustralya Hükümeti, Avustralya) ve Bayan L. Rasmussen (Avustralya Hükümeti, Avustralya), Bay A. Murdoch (Energy Safe Victoria, Avustralya), Bay N. Agarwal (Bureau of Indian Standards and Government of India, Hindistan), Bay M. M. Desai (The Automotive Research Association of India, Hindistan), Bay B. Moon'a (Korea Automobile Testing & Research Institute (KATRI), Kore) bu ülkelerdeki ulusal standartlar konusunda teşekkür ederiz.

Yazarlar
Hildebrand, S.
Eddarir, A.
Lebedeva, N.


3.6    Aşırı sıcaklık koruması

Yönetmelik Metni [1]:

Bu deney, sıcaklık kontrolü arızasının veya çalışma sırasında dâhili aşırı ısınmaya karşı koruma için diğer özelliklerin arızalanmasının etkisini değerlendirmelidir.

Aşırı sıcaklık koruma deneyini içeren standartlar arasında deney seviyesi modülden sisteme değişmektedir (karşılaştırma için Tablo 5'e bakınız).

Isıtma yöntemi, başlangıç/başlangıç SOC
(Şarj durumu) 'si ve deneyin başlangıcındaki sıcaklık, aşırı sıcaklık deneyi prensibine bağlıdır:

Yüksek sıcaklık hücreleri için gereklilikleri belirleyen IEC 62984-2:2020'de, hücreleri çalışma sıcaklıklarına kadar ısıtan ısıtıcıların sürekli açık olması gerekmektedir. Bu, bataryanın normal çalışma sıcaklığından daha yüksek bir sıcaklığa yol açar. DUT
(Deneyi gerçekleştirilen cihaz) 'un tamamen şarj edilmiş olması gerekir. Deney odasının sıcaklığı 25±5°C'dir.

Ancak UL 1973:2022'de, soğutma sistemi devre dışı bırakılırken, ısınma tamamen tamamen boşalmış DUT'ların şarj edilmesinden kaynaklanmaktadır. DUT'ler ön koşullandırılır (maksimum çalışma sıcaklığında 7 saat), boşaltılır ve maksimum çalışma sıcaklığında şarj edilir. IEC 62619:2022, DUT'un SOC'sine bağlı olan deney sıcaklığı gereksinimleri dışında UL 1973:2022'ye benzerdir (bkz. Tablo 5). GB 40165- 2021, soğutma sisteminin kapatılması yerine DUT'nin harici olarak daha yüksek sıcaklıklara maruz bırakılması dışında IEC 62619:2022 ile benzer gerekliliklere sahiptir.

Tüm standartların ortak noktası, bir sonlandırma kriteri olarak koruma cihazın çalışmasının tetiklenmesidir. 

Hem UL 1973:2022, hem IEC 62619:2022 hem de GB 40165-2021 1 saatlik gözlem süresi gerektirir. Yalnızca UL 1973:2022, deneyten sonra işlevsellik kontrolü yapılmasını şart koşar.

Standartların çoğunda geçme/kalma kriteri olarak "yangın yok" ve "patlama yok" (IEC 62984-2:2020'de "patlak yok") ifadeleri yer almaktadır.Tekrar oluşmayan kısa devrelerinm yokluğu  GB 40165-2021 tarafından başarılı/başarısız kriteri olarak belirlenmiştir. UL 1972:2022 ve IEC 62984-2:2020, yanıcı veya zehirli gazların emisyonuna, elektrik çarpması tehlikesine ve DUT'un şişerek yırtılmasına  izin vermez. Yalnızca UL 1973:2022, yanıcı buhar konsantrasyonları ve toksik gaz salınımı ve elektrik çarpması tehlikesi (dielektrik voltaj dayanım testi) için başarılı/başarısız kriterlerinin (gaz izleme) bir doğrulama yöntemini belirtir.


Tablo 5. "Aşırı sıcaklık koruması" testi için standartların karşılaştırılması
3.7    Isıl yayılım

Yönetmelik Metni [1]:

Bu deney, ısıl yayılma durumlarında bir bataryanın güvenlik performansını değerlendirecektir. Bir hücredeki ısıl kaçak, çok sayıda hücreden oluşabilen tüm batarya boyunca basamaklı bir reaksiyona neden olabilir. Önemli bir gaz salınımı da dahil olmak üzere ciddi sonuçlara yol açabilir. Deney, ISO ve BM (Birleşmiş Milletler) "Küresel Teknik Yönetmeliği" tarafından taşımacılık uygulamaları için geliştirilmekte olan deneyleri dikkate almalıdır.
 
ISO 6469-1/AMD1:2022 ve GB38031:2020, özellikle lityum-iyon batarya hücresi arızalarından kaynaklanan ısıl kaçak olayının yayılmasına odaklanan elektrikli araçlar için güvenlik gerekliliklerini belirleyen standartlardır (bkz. Tablo 6). Bu standartlar 2020'den beri yürürlüktedir ve şu anda bir revizyon sürecinden geçmektedir. Bu standartların uygulanması farklılık gösterse de, elektrikli araçlar için standartlarda belirtilen metodolojiler yararlı yaklaşımlar sağlayabilir ve sabit uygulamalar için kısmen uygulanabilir.

Standartların çoğu için deneyi gerçekleştirilecek  DUT (Device Under Test /Deneyi Gerçekleştirilen Cihaz)  bir modül veya bir batarya sistemi/paketidir. Bununla birlikte, hücrede ısıl kaçak  oluşturulamıyorsa UL 9540A: 2019 (bkz. Tablo 7) tarafından hücre seviyesi deneyine izin verilir.

Isıl yayılma deneyleri genellikle tam şarjlı bir DUT üzerinde gerçekleştirilir. Bazı standartlar, örneğin VDE-AR-E 2510- 50:2017-05, DUT'un maksimum çalışma gerilimine  kadar şarj edilmesi gerektiğini belirtir.

Deney için sıcaklıklar listelenen standartlarda biraz farklı tanımlanmıştır: IEC 62619:2022, UL 9540A:2019, IEC 62984-2:2020 ve UL 1973:2022 için deneyler 25±5°C veya 25±10°C'de yapılmalıdır. Ancak VDE-AR-E 2510-50:2017-05 için deney sıcaklığı, DUT için belirtilen maksimum çalışma sıcaklığına ayarlanmalıdır; bu sıcaklık bazı durumlarda 35°C'yi aşabilir.

Deneye başlamadan önce, DUT'ler tamamen şarj edilmeli ve değişmez/sabit hale gelmesine izin verilmelidir. Değişmez/sabit hale gelme  süresi yalnızca UL 9540A:2019 ve UL 1973:2022 standartlarında belirtilmiştir.

Sodyum bataryalar  için ısıl yayılma deneyini kapsayan IEC 62984-2: 2020 standardı dışında, çoğu standart lityum iyon hücreleri kullanarak ısıl yayılma deneyini ana hatlarıyla belirtir. UL 9540A:2019 standardı, deneyi gerçekleştirilecek  batarya kimyasallarına atıfta bulunmaz.

Tüm standartlar, DUT'de ısıl kaçağı başlatmak için tek bir hücre kullanır. Bununla birlikte, başlatma hücresini belirlemek için kısa kılavuzlar sunan UL 9540A:2019 ve IEC 62984-2:2020 hariç, ısıl kaçağı tetikleyecek belirli hücrenin seçimi çoğu standartta açıkça belirtilmemiştir.

Isıl yayılımın etkili bir şekilde izlenmesi için, DUT içine birden fazla termokupl yerleştirilmesi tavsiye edilir. Standartlar arasında yalnızca IEC 62984-2: 2020, DUT'deki termokuplların tam konumu için daha ayrıntılı yönergeler sağlar.

Standartlar, ısıl kaçağı tetiklemek için lazer, ısıtıcı, çivi ile delme , hücre arızası ve diğerleri dahil olmak üzere çeşitli tetikleme yöntemleri kullanmaktadır. Bununla birlikte, IEC 62619:2022, UL 9540A:2019 ve IEC 62984-2:2020 standartları, birincil tetikleme yöntemlerinin açık ve ayrıntılı bir açıklamasını sağlar; örneğin, IEC 62619:2022 birincil tetikleme yöntemi olarak lazer yöntemini benimserken, UL 9540A:2019 harici bir esnek ısıtıcı kullanır ve IEC 62984-2:2020 ısıl kaçak oluşturmak için hücre arızası tekniğini kullanır. Öte yandan, UL 1973:2022 standardı ve VDE-AR-E 2510-50:2017-05 uygulama kuralı, batarya sisteminde ısıl kaçağı tetiklemek için kullanılan yöntemlere ilişkin daha genel bilgiler ve kısa açıklamalar sunmaktadır.

IEC 62619:2022 ve UL 9540A:2019 ana tetikleme yöntemlerini belirtmelerine rağmen, DUT içinde ısıl kaçak başlatmak için alternatif yöntemlerden de bahsetmektedirler; örneğin, mekanik, aşırı şarj, ısıtma veya çivi ile delme  yöntemlerini kullanmayı önermektedirler.

Çoğu durumda, DUT içinde ısıl kaçak gerçekleştiğinde sonlandırma kriteri karşılanır ve bu da daha sonra stabilize olan veya zirveye ulaştıktan sonra düşmeye başlayan yüksek bir sıcaklıkla sonuçlanır. Isıl kaçağın tespit edilmesi, çeşitli kayıt yöntemleri kullanılarak deney boyunca veri toplanmasını gerektirir. Yaygın yöntemlerden biri, tüm standartların belirttiği sıcaklık artışını gözlemlemektir. Ek olarak, UL 9540A:2019 ve VDE-AR-E 2510-50:2017-05, ısıl kaçağı tespit etmek için DUT'tan salınan gazların izlenmesini kullanır. UL 1973:2022 ve VDE-AR-E 2510-50:2017-05 standartları, ısıl kaçağı tespit etmek için gerilim  seviyelerini izleme veya video kaydı kullanma gibi ek doğrulama yöntemleri önermektedir.

Isıl yayılma deneyinde tekrarlanabilirlik IEC 62619:2022 ve UL 9540A:2019 standartları tarafından ele alınmaktadır ve diğer standartlarda her zaman açıkça belirtilmemektedir. Bir ısıl kaçak olayından sonra, gözlem süresi standartlar arasında farklılık gösterir. Örneğin, IEC 62984-2:2020 standardı kısa bir gözlem süresi önermektedir

Gözlem süresi üç saat iken, UL 1973:2022 standardı bir günlük daha uzun bir gözlem süresi önermektedir. Ancak bazı durumlarda gözlem süresi açıkça belirtilmemiştir.

Batarya sistemindeki olası sorunları veya tehlikeleri önlemek için, UL 9540A:2019 standardı hariç tüm standartlar BMS( BatteryManagement System/Batarya Yönetim Sistemi)  ile ilgili güvenlik yönergeleri sağlar.

Bir bataryada ısıl kaçak meydana geldiğinde ve geçme-kalma kriterlerini doğrulama ihtiyacı ortaya çıktığında, batarya sisteminin güvenlik standartlarına uygunluğunu sağlamak için bir dizi deney uygulanabilir. Bu doğrulama yaklaşımları, bataryanın ısıl kaçak altındaki davranışını analiz etmeyi amaçlamaktadır. Sunulan çeşitli standartlarda evrensel olarak kullanılan bir doğrulama yöntemi, hücre sıcaklık profilinin değerlendirilmesidir. Ayrıca, VDE-AR-E 2510-50:2017-05 uygulama kuralı, DUT içindeki elektrolit sızıntısını tespit etmek için termografik videoların kullanımını içerir. UL 9540A:2019 ve VDE-AR-E 2510-50:2017-05 görsel doğrulama yaklaşımlarını içerir, batarya sistemi içinde şişme, havalandırma, sızıntı, deformasyon veya ısıl kaçaktan alevlenmeye   gibi olağandışı davranış göstergelerini belirler. UL 9540A:2019, salınan çeşitli gaz türlerinin (O2, CO, CO2) izlenmesi ve ısıl kaçak sırasında ısı salınım oranının değerlendirilmesi de dahil olmak üzere bir dizi doğrulama yöntemi sunar.

Çoğu standart, başarılı bir deney için birincil kriter olarak yangının yayılmamasını, bataryanın şişerek yırtılmamasını   veya patlamamasını dikkate alır. Bununla birlikte, UL 9540A:2019 standardı belirli başarılı/başarısız kriterlerini tanımlamaz, bunun yerine batarya sistemi içindeki potansiyel hasarların gözlem yöntemlerine izin verir.


Tablo 6. Otomotiv çekiş bataryalarında  "Isıl yayılım" testi için standartların karşılaştırılması


Tablo 7. Otomotiv dışı depolama uygulamalarında "Isıl yayılım" testi için standartların karşılaştırılması.
Bundan sonraki bölüme " Dış Kuvvetlerden Kaynaklanan Mekanik Hasar , İç Kısa Devre  "   ile devam edilecektir. 


Kaynaklar:

[1]    AVRUPA PARLAMENTOSU VE KONSEYİN 12 Temmuz 2023 tarih ve (AB) 2023/1542 sayılı batarya  ve atık bataryalara ilişkin YÖNETMELİĞİ, Direktif 2008/98/EC'yi ve Yönetmelik (AB) 2019/1020'yi değiştiren ve Direktif 2006/66/EC'yi yürürlükten kaldıran, Kapalı . J. Eur. Birlik. L 191/1 (2023).

[2]    D. Gatti, A. Holland, L. Gear, X. He, IDTechEx raporu: Sabit Enerji Depolamaya Yönelik Bataryalar 2021-2031, 2021.

[3]    J. Figgener, C. Hecht, D. Haberschusz, J. Bors, KG Spreuer, K.-P. Kairies, P. Stenzel, DU Sauer, Almanya'da batarya depolama sistemlerinin gelişimi: Bir pazar incelemesi (durum 2023), (2022) 1 29. http://arxiv.org/abs/2203.06762.

[4]    M. Bieleweski, A. Pfrang, S. Bobba, A. Kronberga, A. Georgakaki, S. Letout, A. Kuokanen, A. Mountraki, E. İnce, D. Shtjefni, G. Joanny Ordonez, O. Eulaerts, M. Grabowska, Temiz Enerji Teknolojisi Gözlemevi: Avrupa Birliği'nde Enerji Depolamaya Yönelik Bataryalar 2022 Teknoloji Gelişimi, Trendler, Değer Zincirleri ve Piyasalar Durum Raporu, Yayınlar Ofisi Avrupa Birliği, 2022. https://doi.org/10.2760/808352.

[5]    Batarya Tabloları, (2023). https://scarica.isea.rwth-aachen.de/mastr/d/JFKs3f97z/speicherstatus?orgId=1 (14 Temmuz 2023'te erişildi).

[6]    Eurostat, Demografi 2023 baskısı, (2023). https://ec.europa.eu/eurostat/web/interactive-publications/ demography-2023 (6 Eylül 2023'te erişildi).

[7]    Avrupa Komisyonu, C(2021) 8614 nihai M/579 Bataryalar için performans, güvenlik ve sürdürülebilirlik gerekliliklerine ilişkin Avrupa standardizasyon kuruluşlarına yapılan standartlaştırma talebine ilişkin 7.12.2021 tarihli KOMİSYON UYGULAMA KARARI, 2021.

[8]    UL 1973:2022, Sabit ve Hareketli Yardımcı Güç Uygulamalarında Kullanıma Yönelik Bataryalar, 2022.

[9]    UL 9540A:2019, Batarya Enerji Depolama Sistemlerinde Isıl Kaçak Yangın Yayılımının Değerlendirilmesine Yönelik Deney Yöntemi, 2019.
[10]    IEC 62984-2:2020, Yüksek sıcaklıklı ikincil  Bölüm 2: Güvenlik gereklilikleri ve deneyler, 2020.

[11]    IEC 62932-2-2:2020, Sabit uygulamalar için elektrolit dolaşımşlı batarya güç sistemleri - Bölüm 2-2: Güvenlik gereklilikleri , 2020.

[12]    IEC 62933-5-3:2023, Elektrik enerjisi depolama (EES) sistemleri - Bölüm 5-3: Şebekeye entegre EES sistemleri için güvenlik gereklilikleri Elektrokimyasal bazlı sistemde plansız değişiklik yapılması, 2023.

[13]    IEC 62485-2:2010, İkincil bataryalar ve batarya kurulumları için güvenlik gereklilikleri - Bölüm 2: Sabit bataryalar, 2010.

[14]    IEC 62485-5:2020, İkincil bataryalar  ve batarya  kurulumları için güvenlik gereklilikleri - Bölüm 5: Güvenli sabit lityum iyon bataryaların çalışması, 2020.

[15]    IEC 60896-11:2002, Sabit kurşun-asit bataryalar - Bölüm 11: Havalandırmalı tipler - Genel gereklilikler ve deney yöntemleri, 2002.

[16]    IS 17092:2019, Elektrik Enerjisi Depolama Sistemleri: Güvenlik Gereklilikleri, 2019.

[17]    AS/NZS 5139:2019, Elektrik kurulumları - Güç dönüşümüyle kullanım için batarya  sistemlerinin güvenliği ekipman, 2019.

[18]    GB/T 34866-2017, Vanadyum akışlı batarya -- Güvenlik gereklilikleri, 2017.

[19]    IEC 62619:2022, Alkali veya diğer asit olmayan elektrolitler içeren ikincil lityum hücreler ve bataryalar -
Endüstriyel uygulamalarda kullanıma yönelik ikincil lityum hücreler ve bataryalar  için güvenlik gereklilikleri, 2022.

[20]    IEC 63056:2020, Alkali veya diğer asit olmayan elektrolitler içeren ikincil hücreler ve bataryalar  -
Elektrik enerjisi depolama sistemlerinde kullanıma yönelik ikincil lityum hücreler ve  bataryalar için güvenlik gereklilikleri şu anda aşamasındadır. Uluslararası Nihai Taslak Stan, 2020'nin tercümesi.

[21] UL 1642:2020, Lityum Bataryalar, 2020.

[22]    VDE-AR-E 2510-50 Anwendungsregel:2017-05, Lityum bataryalı  sabit batarya enerji depolama sistemleri,2017.

[23]    GB 40165-2021, Sabit elektronik ekipmanlarda  kullanılan lityum iyon hücreler ve bataryalar - Güvenlik teknik şartnamesi, 2021.

[24]    IEC 63115-2:2021, Alkali veya diğer asit olmayan elektrolitler içeren ikincil hücreler ve bataryalar -
Endüstriyel uygulamalarda kullanıma yönelik yalıtılmış nikel-metal hidrür hücreler  ve bataryalar - Bölüm 2: Güvenlik, 2021.

[25]    IEC 60896-21:2004, Sabit kurşun-asit bataryalar  - Bölüm 21: Valf ayarlı tipler - Deney yöntemleri, 2004.

[26]    IEC 60896-22:2004, Sabit kurşun-asit bataryalar  - Bölüm 22: Valf ayarlı tipler - Gereklilikler, 2004.

[27]    KS C IEC 62619, Alkali veya diğer asit olmayan elektrolitler içeren ikincil hücreler ve bataryalar
Endüstriyel uygulamalarda kullanıma yönelik ikincil lityum hücreler ve bataryalar için güvenlik gereklilikleri, 2023.

[28]    AS IEC 62619:2023, Alkali veya diğer asit olmayan elektrolitler içeren ikincil hücreler ve bataryalar  -
Endüstriyel uygulamalarda kullanıma yönelik ikincil lityum hücreler ve bataryalar için güvenlik gereklilikleri, 2023.

[29]    IS 17067:Bölüm 5:Bölüm 2:2021, Elektrik enerjisi depolama EES sistemleri Bölüm 5 Şebekeye entegre EES sistemleri için güvenlik gereklilikleri Bölüm 2 elektrokimyasal bazlı sistemler, 2021.

[30]    ISO 6469-1:2019/Amd 1:2022, Elektrikle çalışan karayolu taşıtları Güvenlik spesifikasyonları Bölüm 1: Şarj edilebilir enerji depolama sistemi (RESS) Değişiklik 1: Isıl yayılımın güvenlik yönetimi, (2022).

[31]    GB 38031:2020, Elektrikli araçlar  cer bataryası  güvenlik gereklilikleri, (2020).

[32]    V. Ruiz, A. Pfrang, A. Kriston, N. Omar, P. Van den Bossche, L. Boon-Brett, Elektrikli ve hibrit elektrikli araçlardaki lityum iyon bataryalara  yönelik uluslararası kötüye kullanım deneyi standartları ve düzenlemelerine ilişkin bir inceleme, Renew.  Güç vermek. Enerji Rev. 81 (2018) 1427 1452. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.rser.2017.05.195.

[33]    IEC 62933-5-2:2020, Elektrik enerjisi depolama (EES) sistemleri Bölüm 5-2: Şebekeye entegre EES sistemleri için güvenlik gereklilikleri - elektrokimyasal tabanlı sistemler, 2020.

[34]    ISO 13849-1:2023, Makine güvenliği - Kontrol sistemlerinin güvenlikle ilgili parçaları - Bölüm 1: Tasarım için genel ilkeler, 2023.

[35]    ISO 13849-2:2012, Makine güvenliği - Kontrol sistemlerinin güvenlikle ilgili parçaları - Bölüm 2: Doğrulama, 2012.

[36]    IEC 62061:2021, Makine güvenliği - Güvenlikle ilgili kontrol sistemlerinin işlevsel güvenliği, 2021.

[37]    ISO/SAE 21434:2021, Karayolu araçları Siber Güvenlik mühendisliği, 2021.

[38] G. Petrangeli, Derinlemesine savunma, içinde: Nucl. Saf., Elsevier, 2006: s. 89 91. https://doi.org/10.1016/B978- 075066723-4/50010-3.

[39]    Y. Yang, R. Wang, Z. Shen, Q. Yu, R. Xiong, W. Shen, Daha güvenli bir lityum iyon bataryalara doğru: Isıl kaçak için neden, özellikler, uyarı ve imha stratejisi üzerine eleştirel bir inceleme, Adv. Başvuru Enerji. 11 (2023) 100146. https://doi.org/ 10.1016/j.adapen.2023.100146.

[40]    A. Pfrang, A. Kriston, V. Ruiz, N. Lebedeva, F. di Persio, Li-ion Teknolojisine Odaklı Şarj Edilebilir Enerji Depolama Sistemlerinin Güvenliği, içinde: Emerg. Nanoteknolojiler Yeniden Şarj Ediliyor. Enerji Depolama Sistemi, Elsevier, 2017: s. 253 290. https://doi.org/10.1016/B978-0-323-42977-1.00008-X.

[41]    IEC 62133-2:2017, Alkali veya diğer asit olmayan elektrolitler içeren ikincil hücreler ve bataryalar -
Taşınabilir uygulamalarda kullanılmak üzere taşınabilir sızdırmaz ikincil hücreler ve bunlardan yapılan bataryalar için güvenlik gereklilikleri - Bölüm 2: Lityum sistemler, 2017.

[42]    H. Jung, B. Moon, S. Lee, J. Bae, REESS için Yangına Dayanıklılık Deneyinde Isıl Enerji Üzerine Bir Araştırma, içinde: 25th Int. Teknik. Konf. Geliştir. Saf. Veh., Yer: Detroit Michigan, Amerika Birleşik Devletleri, 2017. https://www-esv.nhtsa.dot.gov/ Proceedings/25/25ESV-000348.pdf.

[43]    ASTM D4490, Dedektör tüpleri kullanarak zehirli gazların konsantrasyonlarını ölçmek için standart uygulama,2011

[44]    ASTM D4599, Leke uzunluğu dozimetreleri kullanılarak zehirli buhar gazlarının konsantrasyonlarının ölçülmesine yönelik standart uygulama, 2014.

[45]    OSHA: Spektroskopik analiz kullanan hava örnekleme yöntemleri için değerlendirme kılavuzları, (2005).

[46]    CDC, NIOSH Analitik Yöntemler El Kitabı (NMAM) 5. Baskı, (2020).

[47]    ISO 16000-1:2004, İç mekan havası Bölüm 1: Örnekleme stratejisinin genel yönleri, 2004.

[48]    ISO 16000-5:2007, İç mekan havası Bölüm 5: Uçucu organik bileşikler (VOC'ler) için numune alma stratejisi, 2007.

[49]  ISO 16000-6:2021, MS veya MS FID kullanılarak emici tüpler üzerinde aktif numune alma, ısıl desorpsiyon ve gaz kromatografisi yoluyla iç mekan ve deney odası havasındaki organik bileşiklerin (VVOC, VOC, SVOC) belirlenmesi, 2021.

[50]    ISO 16000-29:2014, İç mekan havası Bölüm 29: VOC dedektörleri için deney yöntemleri, 2014.
 
[51]    ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA), Ortam Havasındaki Toksik Organik Bileşiklerin Tayini İçin Yöntemler Özeti İkinci Baskı Özet Yöntemi TO-15 Özel Hazırlanmış Bidonlarda Toplanan ve Gaz Kromatosu Tarafından Analiz Edilen Havadaki Uçucu Organik Bileşiklerin (VOC) Tayini, 1999. https://www3.epa.gov/ttnamti1/files/ambient/airtox/to-15r.pdf (9 Haziran 2023'te erişildi).
[52]    ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA), Ortam Havasındaki Toksik Organik Bileşiklerin Belirlenmesi için Yöntemler Özeti İkinci Baskı Özeti Yöntem TO-16 Atmosferik Gazların Uzun Yol Açık Yol Fourier Dönüşümlü Kızılötesi İzlenmesi,1999. https://www.epa.gov /sites/prodüksiyon/files/2019-11/documents/to-16r.pdf (9 Haziran 2023'te erişildi).
 
[53]   ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA), Özet Yöntemi TO-17: Emici Tüpler Üzerinden Aktif Örnekleme Kullanılarak Ortam Havasındaki Uçucu Organik Bileşiklerin Belirlenmesi, 1999. https://www.epa.gov/sites/prodüksiyon/files/2019-11 / documents/to-17r.pdf (17 Kasım 2023'te erişildi).
[54]  SAE J2997 (WIP) Bataryanın ikincikl kullanımına ilişkin standart(Bu standart  şu anda  devam eden bir çalışmadır.) ,2012. 

[55]    UL 1974:2018, ANSI/CAN/UL Bataryaların yeniden Kullanılmasına İlişkin Değerlendirme Standardı, 2018.
 
Kısaltmalar ve tanımların listesi

ASTM             Amerikan Deney ve Malzemeler Derneği (ABD)
BESS             Batarya enerji depolama sistemi
BMS               Batarya yönetim sistemi
BMU               Batarya yönetim ünitesi
CEN               Avrupa Standardizasyon Komitesi
CENELEC      Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesi
DUT               Deneyi gerçekleştirilen cihaz
EMC               Elektromanyetik uyumluluk
EPA                Çevre Koruma Ajansı (ABD)
EV                  Elektrikli araç
FB                   Akış bataryası(Flow battery/Elektrolit dolaşımlı batarya)
He                   Helyum
IEC                  Uluslararası Elektroteknik Komisyonu
ISO                  Uluslararası Standardizasyon Örgütü
LER                 Hafif elektrikli raylı sistem
Li-ion               Lityum-iyon
Na HT              Sodyum yüksek sıcaklık
NiMH               Nikel-metal Hidrit
NIOSH             Ulusal Mesleki Güvenlik ve Sağlık Enstitüsü (ABD)
OSHA               Mesleki Güvenlik ve Sağlık İdaresi (ABD)
Pb asid             Kurşun asit
SEI                   Katı elektrolit fazlar arası SEI
SBESS             Sabit bataryalı enerji depolama sistemi
SOC                 Şarj durumu
SOH                 Sağlık durumu
SVOC               Yarı uçucu organik bileşikler

Kaynak: https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC135870
(Rapor Tarihi 01.02.2024 ) 
 Bu yayın tüm hakları saklı olmak üzere telif hakkıyla korunmaktadır. © European Union/Avrupa Birliği, 2024Bu yayın, Avrupa Komisyonu'nun bilim ve bilgi servisi olan Ortak Araştırma Merkezi (JRC) tarafından hazırlanan bir Teknik rapordur. Avrupa politika oluşturma sürecine kanıta dayalı bilimsel destek sağlamayı amaçlamaktadır. Bu yayının içeriği Avrupa Komisyonu'nun görüş veya tutumunu yansıtmak zorunda değildir. Ne Avrupa Komisyonu ne de Komisyon adına hareket eden herhangi bir kişi bu yayının kullanımından sorumlu değildir. Bu yayında kullanılan ve kaynağı ne Eurostat ne de diğer Komisyon hizmetleri olan verilerin altında yatan metodoloji ve kalite hakkında bilgi almak için, kullanıcılar atıfta bulunulan kaynakla irtibata geçmelidir. Haritalarda kullanılan tanımlamalar ve materyallerin sunumu, Avrupa Birliği'nin herhangi bir ülke, bölge, şehir veya alanın veya yetkililerinin yasal statüsü veya sınırlarının veya sınırlarının sınırlandırılmasıyla ilgili herhangi bir görüş ifade ettiği anlamına gelmez.


İletişim bilgileri
  • Stephan Hildebrand
          E-posta: stephan.hildebrand@ec.europa.eu
  • Natalia Lebedeva
         E-posta: natalia.lebedeva@ec.europa.eu


AB Bilim Merkezi
https://joint-research-centre.ec.europa.eu


Teşekkür

Yazarlar, bu raporu dikkatle inceleyen Marc Steen ve Andreas Pfrang'a ve kapak sayfasını tasarlayan Bağdagül Tan'a teşekkür eder.

Bay W. Hao (Çin Otomotiv Teknolojisi ve Araştırma Merkezi (CATARC), Çin), Bay A. Nilar (Avustralya Hükümeti, Avustralya), Bay D. Kutschkin (Avustralya Hükümeti, Avustralya), Bay S. Spencer (Avustralya Hükümeti, Avustralya) ve Bayan L. Rasmussen (Avustralya Hükümeti, Avustralya), Bay A. Murdoch (Energy Safe Victoria, Avustralya), Bay N. Agarwal (Bureau of Indian Standards and Government of India, Hindistan), Bay M. M. Desai (The Automotive Research Association of India, Hindistan), Bay B. Moon'a (Korea Automobile Deneying & Research Institute (KATRI), Kore) bu ülkelerdeki ulusal standartlar konusunda teşekkür ederiz.

Yazarlar

Hildebrand,S.
Eddarir, A.
Lebedeva, N.EU JRC (Joint Research Center)   AB Ortak Araştırma Merkezi Hakkında 


JRC, toplumu olumlu yönde etkilemek için AB politikalarını destekleyen bağımsız, kanıta dayalı bilgi ve bilim sağlar.

JRC, AB politika döngüsünün birçok aşamasında kilit bir rol oynamaktadır. Horizon Europe'un genel hedefine katkıda bulunur.

Üye Devletlerdeki araştırma ve politika kuruluşlarıyla, Avrupa kurum ve ajanslarıyla ve Birleşmiş Milletler sistemi de dahil olmak üzere Avrupa'daki ve uluslararası bilimsel ortaklarla yakın işbirliği içinde çalışıyoruz.

Sunduğumuz temel güçlü yönler öngörü, entegrasyon ve etkidir.

Öngörü, son krizin ötesinde bizi nelerin beklediğine ve gelecekteki politika girişimleri için bilimsel dayanak sağlayabilmeye odaklanır.

Entegrasyon, Komisyon içindeki ve ötesindeki farklı bilimsel ve politika alanları arasında bağlantı kurma yeteneğimizi geliştirmek anlamına gelir, çünkü karşılaştığımız zorluklar o kadar karmaşıktır ki tek bir bilim alanı nadiren gerekli tüm cevapları sağlayabilir.

Son olarak etki, politika yapıcılara politikalarının etkisini izleme ve değerlendirme konusunda yardımcı olmakla ilgilidir.

Aslen Euratom Antlaşması kapsamında kurulmuş olup, çalışmalarımızın bir kısmı nükleer alandadır.

Buna ek olarak JRC, neredeyse tüm AB politika alanlarını desteklemek üzere çok geniş bir disiplin yelpazesinden bilimsel uzmanlık ve yetkinlikler sunmaktadır.

JRC Canlandırma Stratejisi 2030'da açıklandığı üzere, bilim ve bilgi çalışmalarımız  33 portföy halinde düzenliyor.
Paylaş:
E-BÜLTEN KAYIT
Güncel makalelerimizden haberdar olmak için e-bültene kayıt olun!
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin!
E-Bülten Kayıt