×

Sabit Bataryalı Enerji Depolama Sistemleri İçin Standartlardaki Batarya Güvenlik Deneylerine Genel Bakış Bölüm-3Sabit Bataryalı Enerji Depolama Sistemleri İçin
Standartlardaki  
Batarya Güvenlik Deneylerine Genel Bakış 
Bölüm-3Yazarlar
Hildebrand, S. Eddarir, A. Lebedeva, N.

 

 
Aşağıdaki JRC Teknik Raporu Avrupa Birliği  web sitesindeki orjinal İngilizce versiyonundan  alınarak  ETP Enerji Depolama  Çalışma Grubumuzdan Sabri Günaydın  tarafından yapay zeka çeviri yazılımları kullanarak Türkçe'ye çeviri yapılmış , kontrol edilerek düzenlenmiştir.Rapor bölümler halinde yayınlanacaktır.

Kaynak: https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC135870
(Rapor Tarihi 01.02.2024 )  Bu yayın tüm hakları saklı olmak üzere telif hakkıyla korunmaktadır. 

Avrupa Birliği Yayınlar Ofisi'nin, JRC Teknik Rapor yazarlarının Türkçe çeviri ile ilgili sorumluluğu yoktur. ETP  Türkçe çeviri ve düzenleme sorumluluğunu üstlenir.

Türkçe çeviride  göreceğiniz olası hataları " iletisim@etp.com.tr "  adresine e-posta göndermenizi rica ederiz. 

Bu raporun ETP Portalımızda yayını ile ilgili bize izin veren , destek ve kılavuz olan   Avrupa Birliği Yayınlar Ofisi'nden Mr. Brian Killeen 'e  teşekkür ederiz. Teşekkür

Yazarlar, bu raporu dikkatle inceleyen Marc Steen ve Andreas Pfrang'a ve kapak sayfasını tasarlayan
Bağdagül Tan'a teşekkür eder.

Bay W. Hao (Çin Otomotiv Teknolojisi ve Araştırma Merkezi (CATARC), Çin), Bay A. Nilar (Avustralya Hükümeti, Avustralya), Bay D. Kutschkin (Avustralya Hükümeti, Avustralya), Bay S. Spencer (Avustralya Hükümeti, Avustralya) ve Bayan L. Rasmussen (Avustralya Hükümeti, Avustralya), Bay A. Murdoch (Energy Safe Victoria, Avustralya), Bay N. Agarwal (Bureau of Indian Standards and Government of India, Hindistan), Bay M. M. Desai (The Automotive Research Association of India, Hindistan), Bay B. Moon'a (Korea Automobile Testing & Research Institute (KATRI), Kore) bu ülkelerdeki ulusal standartlar konusunda teşekkür ederiz.

Yazarlar
Hildebrand, S.
Eddarir, A.
Lebedeva, N.


3.3    Harici kısa devre koruması

Yönetmelik Metni [1]:

Bu deney, harici bir kısa devre uygulandığında bir bataryanın güvenlik performansını değerlendirmelidir. Deney, aşırı akım koruma cihazının çalışmasını  veya hücrelerin tehlikeli bir duruma (örn. ısıl kaçak, patlama, yangın) ulaşmadan akıma dayanma yeteneğini değerlendirebilir. Ana risk faktörleri, hücre seviyesinde ısı üretimi ve devre elemanlarına  zarar verebilecek veya yalıtım direncinin azalmasına yol açabilecek elektrik arklarıdır.  

Bu tanımdan da görülebileceği gibi, iki farklı yaklaşım benimsenebilir: DUT'un  (device under test/deneyi yapılan cihazın)  yüksek  akım ve ısı üretiminin zorlu koşullarına dayanma kabiliyeti veya bir koruma  mekanizmasını harekete geçirme kabiliyeti. Bu iki yaklaşım, farklı standartlardaki deneylerin isimlerine de yansımaktadır (bkz. Tablo 2).

Harici bir kısa devre sırasında bataryanın iki kutbu, nispeten düşük olan belirli bir dirence sahip harici bir yük ile bağlanır, böylece DUT'un hızlı bir şekilde boşalmasına ve ısı oluşumuna yol açan yüksek bir akım akabilir. Standartlardaki harici kısa devre deney koşulları, deney seviyesi (DUT'nin karmaşıklığı, yani sistem, modül veya hatta hücre), SOC (state of charge/şarj durumu)  ve harici direnç açısından birbirinden önemli ölçüde farklılık gösterir (bkz. Tablo 2).

Tablo 3'te listelenen standartların çoğu, genellikle 20±5°C ile 25±5°C arasında tanımlanan oda sıcaklığında harici kısa devre deneyi yapılmasını önermektedir. Sadece UL 1642'de deneyin 55±5°C gibi daha yüksek bir sıcaklıkta yapılması istenmektedir. VDE-AR-E 2510-50:2017-05 ve IEC 62984-2:2020, (normal) çalışma sıcaklığı ve koşullarında bir deney yapılmasını şart koşar.

Harici kısa devre direnci, akan akım ve dolayısıyla hücre ısınması üzerinde yüksek bir etkiye sahiptir. Bu nedenle direnç seçimi deneyin sonucu için önemlidir. Bu aynı zamanda neyin test edildiğine de bağlıdır: koruma cihazı veya hücrelerin bir kısa devreye  dayanırken  dayanıklılığı. Standartların çoğu bir sistemi oluşturan hücre sayısından bağımsız olarak sabit bir harici direnç gerektirir. Farklı standartlarda uygulanan harici kısa devre direnci 5 mΩ ila 100 mΩ arasında değişmektedir. Seri bağlı hücrelere sahip batarya sistemlerinde, kısa devre durumunda akım, sabit bir harici kısa devre direncinde hücre sayısı ile artar. Bu nedenle, harici kısa devre direncinin hücre sayısıyla artırılması, hücre ve sistem seviyesi deneyleri arasında karşılaştırılabilirliği korumak için mantıklıdır. Paralel bağlı hücreler için, direnç sabit tutulduğunda her hücreden akan akım toplam hücre sayısının bir kısmıdır. Bu nedenle harici kısa devre direnci hücre sayısı ile birlikte azalmalıdır. Bu nedenle, IEC 63056:2020'de harici kısa devre direnci seri bağlı hücre sayısı ile doğru bir şekilde artar ve paralel bağlı hücre sayısı ile azalır.

Sonlandırma kriterlerinde de büyük farklılıklar vardır:

-DUT'nin sıcaklığı, sıcaklık artışının %20'sinden daha azına düştükten sonra veya 6-24 saat sonra (IEC 62619:2022, IEC 63056:2020 ve IEC 63115- 2:2021);

-Akım nominal deşarj oranının %1'ine düştükten sonra (IEC 62984-2:2020);

-Tam deşarj (UL 1973:2022, UL 1642:2020 ve IEC 62932-2-2:2020);

- ve koruma cihazı devreye girdikten  sonra (IEC 62984-2:2020, UL 1973:2022, UL 1642:2020, VDE-AR-E 2510-50:2017-05, IEC 62932-2- 2:2020 ve GB 40165-2021).

Tüm standartlarda belirlenen başarılı/başarısız kriterleri "patlama yok/patlak" ve "yangın yok" şeklindedir. Bazı standartlarda tanımlanan diğer kriterler arasında "kopma yok" (IEC 63056:2020 VE IEC 62984-2-2020) --2:2020, "(elektrolit) sızıntı yok" (IEC 62984-2:2020, UL 1973:2022 ve IEC 62932-2--2:2020 ve UL 1973:2022), "elektrik çarpması tehlikesi yok" (IEC 62984-2:2020 ve UL 1973:2022) ve "yanıcı / toksik gaz emisyonu / salınımı yok" (IEC 62984-2:2020 ve UL 1973:2022).UL 1973:2022, zehirli gaz salınımını, yanıcı buhar konsantrasyonlarını ve elektrik çarpması tehlikesini ortadan kaldırmak için dielektrik gerilim dayanım deneyini hariç tutmak için gaz izleme gerektirir. Buna ek olarak, IEC 62984-2:2020 "koruma kontrollerinde kayıp olmaması" ve GB 40165-2021 "geri kazanılamayan kısa devre olmaması" koşullarını geçme/kalma kriteri olarak getirmektedir. 


Listedeki tek standart olan UL 1973, bir işlevsellik kontrolü gerektirir. Bu, diğer standartlar için deneyin bir DUT için yıkıcı olmadığının garanti edilemeyeceği anlamına gelir.


Tablo 2. "Harici kısa devre koruması" deneyi için standartların karşılaştırılması


Standart No

 
  EC 62619:2020     
Harici kısa devre deneyi
  
   IEC 63056:2020
Taşıma ve kurulum sırasında kısa devreye karşı koruma

  IEC 62984-2:2020
Kısa devre deneyi

   UL 1973:2022
Kısa devre deneyi

UL 1642:2020
Kısa Devre Deneyi

VDE-AR-E 2510-50: 2017-05
Harici kısa devre

IEC 63115-2:2021
Harici kısa
devre deneyi

IEC 62932-2-2:2020
Harici kısa  devre
GB 40165-2021
Yüksek sıcaklık hariç      ,        iç kısa devre
devre

GB 40165-2021
Kısa devre  
kontrolü

 Batarya          
 Kimyasal   
 yapı/tip
Li-ion Li-ion Na HT Li-ion, NiMH, Pb asit, NiMH, FB Li-ion Li-ion NiMH FB Li-ion Li-ion


DUT


Hücre veya hücre bloğu

Taşıma için sökülmüşse sistem veya daha şük seviye

Bataryalar ve               modüller
Sadece seri bağlı hücreler:Hücre  veya modül
   Ayrıca paralel
bağlı hücreler: Sistem


Batarya (1)

Modül, paket ve sistem


Hücre ve batarya


Sistem

Batarya [hücre] (2), hücre bloğu veya modül


Batarya sistemi

SOC

Tam şarjlı
Kurulum ve bakım için SOC' ye 0,2C ile
şarj/  deşarj )  edilmiş, değilse
belirtilen: tam şarjlı

100% SOC

Tam şarjlı

Tam şarjlı

100 % SOC

Tam şarjlı

Tam şarjlı

Tam şarjlı

Elektrikle dolu


Deney sıcaklığı


(25±5)°C


(25±5)°C


Çalışma ayar noktası sıcaklığı


(25±5)°C


(20±5)°C ve (55±5)°C
Deneyten önce en az 12 saat boyunca maksimum çalışma sıcaklığı (ön koşullandırma): Normal çalışma koşulları

(20±5)°C


20 - 25°C.


(55±5)°C


(20±5)°C

Harici/ Dış
direnç


   

       (30±10) mΩ
(30±10) mΩ (seri bağlantı sayısı bölü paralel bağlantı sayısı) veya 5 m (hangisi daha yüksekse), toplamda 100 m dan fazla değil
 
<5 m
20 m

(80±10) mΩ

 (veya bir aşırı akım cihazı etkinleştirilirse daha fazla)
  20(+0/-10) m
   


  (80±10) mΩ
 20 m30 m(30±10) mΩ

Sonlandırma
kriterleri (hangisi önce gelirse)


6 saat
Maksimum sıcaklık artışının T'si %80 oranında azaldı  


6 saat
Maksimum sıcaklık artışının T'si %80 oranında azaldı  

Akım, nominal deşarj oranlarının
%1'inden daha
azına düşer
Kısa devre korumasının etkinleştirilmesi
0% SOC
Koruma nın çalışması Modülün sıcaklığı kararlı durum koşuluna ulaşmıştır ve 7
saat geçmiştir.

Yangın
Patlama
Tam deşarj (<0,2 V) ve ortam sıcaklığının ±10°C'sine geri dönüş
 

Kısa devre koruma cihazı devreyi kesmiştir
   ●Havalandırma, patlama veya yangın meydana  gelir

24 saat
Maksimum sıcaklık artışından sonra T %20 azaldı
Batarya
tamamen boşalmış
koruma cihazının çalışması
batarya yapısında
hata
oluşumu

24 saat
Maksimum sıcaklık artışından sonra T %50 azaldıBMS devreyi kesti
Tekrarlar
aynı DUT ile

-

-

-

-

-

-

-

-

-

  2

Gözlem sıcaklığı ve zamanı

-

-

-

-

-
Deney sonucunda başka bir değişiklik beklenmeyene kadar gözlem Hücre gerilimı düştükten 1 saat sonra 0,8 V'a
düşmüş ve
30 dakika içinde
<0,1 V

-

-

   1 saat
İşlevsellik kontrolü
-
Operasyonel DUT'lar
1  şarj v e deşarj
döngüsünden geçer.

-

-

-

-

-


Ek gereksinimler

Eğer modüller değiştirilmek isteniyorsa, bu deney modül seviyesinde de yapılmalıdır.
Koruma cihazı devreye girmişse, koruma cihazını çalıştırmayacak maksimum yük ile deney tekrarlanmalıdır.
 


-


-

Başarılı/
baş arısız kriterleri
Patlama yok


Yangın yok
  Patlama yok

Şişerek yırtılma yok
Yangın yok

Şişerek yırtılma yok,
Patlama yok Yangın yok

Elektrik çarpma tehlikesi yok
Sızıntı yok

Koruma kontrollerinde kayıp yok
Yanıcı gaz yayılımı yok

Zehirli gaz yayılımı yok
 Patlama yok


Yangın yok

Elektrik çarpma tehlikesi yok
Sızıntı yok


Yanıcı buhar konsantrasyonları yok

 
Patlama yok


Yangın yok
Patlama yok


Yangın yok
Patlama yok


Yangın yok
Patlama yok


Yangın yok
  Elektrolit sızıntı    

  yok  
Patlama yok


Yangın yokYeniden oluşan kısa devreler yok .Doğrulama yöntemi
-
-
-
Görsel inceleme (Şişerek yırtılma, sızıntı),
Dielektrik gerilim dayanım deneyi (elektrik çarpması tehlikesi),
gaz izleme
(yanıcı buhar konsantrasyonları, toksik buhar salınımı)
-
-
-
-
-
 
   
UL 1642'de "batarya", "tek bir hücre" veya "seri ve/veya paralel düzende birbirine bağlanmış bir grup hücre" anlamına gelir
2 Hücre düzeyinde deney için hücre bloğu veya modül de DUT olarak kabul edilebilir, ancak hücre tercih edilen seçimdir.
Kaynak: JRC, 2023

3.4    Aşırı şarj koruması

Yönetmelik Metni [1]:

Bu deney, aşırı şarj durumlarında bir bataryanın güvenlik performansını değerlendirmelidir. Aşırı şarj sırasında başlıca güvenlik riskleri elektrolitin ayrışması, katot ve anot bozulması, katı elektrolit ara faz (SEI) katmanının ekzotermik ayrışması, separatör bozulması ve lityum kaplamadır; bunlar bataryanın kendi kendine ısınmasına ve ısıl kaçağa yol açabilir. Deneyin sonucunu etkileyen faktörler, asgari olarak, şarj oranını ve nihai olarak ulaşılan şarj durumunu içermelidir. Koruma, gerilim  kontrolü (limit şarj gerilimine ulaşıldıktan sonra kesinti) veya akım kontrolü (maksimum şarj akımı aşıldıktan sonra kesinti) ile sağlanabilir.

"Aşırı şarj" ile ilgili bir test içeren tüm standartlarda, maksimum şarj akımının aşılması). gerilimi kontrol etmek için koruma cihazların işlevselliği test edilir. Buna ek olarak, IEC 61619:2022, UL 1973:2022 ve GB 40165-2021 akımı kontrol eden koruma cihazları için bir deney içerir. Tüm deney koşulları ve gereklilikleri Tablo 3'te özetlenmiştir.

Standartlar arasında deney seviyesi hücreden sistem seviyesine kadar değişmektedir.

Standartların çoğu, 20 ila 25°C arasındaki ortam sıcaklıklarında deney yapılmasını gerektirir. Yalnızca IEC 62984-2:2020 ve UL 1973:2020 deney sıcaklığını belirtmez.

Aşırı şarj gerilimi, üst sınır şarj gerilimini  aşarak %10 (IEC 62619:2022, IEC 62984-2:2020, UL 1973:2020 ve GB 40165-2021) ile %150 (IEC 63115-2:2021) arasında değişir. IEC 62619:2022, UL 1973:2022 ve GB 40165-2021, şarj akımının %20 oranında aşıldığı başka bir deney (sırasıyla akımın aşırı şarj kontrolü", "yüksek değerde  şarj" ve " aşırı şarj kontrolü") içerir. Prensip olarak, her iki deney de Yönetmeliğin gerekliliklerini karşılamak için uygundur.


IEC 62619:2022, hem hücre seviyesi hem de sistem seviyesi deneyinde sonlandırma kriteri olarak tamamen koruma cihazının  (veya BMS'nin) tetiklenmesine dayanır.

Gözlem süresi 3 saat ile IEC 62984-2 için en uzundur, diğer birçok standart gözlem süresi olarak 1 saat öngörürken, diğerleri bunu hiç belirtmez (bkz. Tablo 3). Sadece UL 1973:2022 deneyten sonra bir işlevsellik kontrolü gerektirir.

IEC 62984-2 ve UL 1973:2022 başarılı/başarısız kriterleri açısından çok daha katıdır. Deneyi geçmek için tüm yapının sağlam kalması gerekirken, diğer standartlar örneğin elektrolit sızıntısına izin verir.

Tablo 3. "Aşırı şarj koruması" deneyi için standartların karşılaştırılması

Standart No.
IEC 62619:2022
Aşırı şarj deneyi
IEC 62619:2022
Gerilimin aşırı şarj              kontrolü
IEC 62619:2022
Akımın aşırı şarj kontrolü
IEC 62984-2: 2020
Aşırı Şarj
IEC 63115-2:2021
Aşırı şarj deneyi
UL 1973:2022
Aşırı şarj deneyi
UL 1973:2022
Yüksek Değerde
Şarj
GB 40165-2021
Aşırı Şarj
GB 40165-2021
Aşırı şarj kontrolü
GB 40165-2021
Şarj akışı kontrolü
Batarya
Kimyasal Yapı /tip
Li-ion Li-ion Li-ion Na HT NiMH Li-Ion, NiMH, Pb asit, 
    Na HT, FB
Li-Ion, NiMH, Pb asit, Na HT, FB Li-ion Li-ion Li-ion
DUT Hücre veya hücre bloğu Sistem Sistem Bataryalar veya modüller Hücre ve batarya Batarya sistemi Batarya sistemi Pil [hücre] (1),
hücre bloğu veya modülü
Batarya sistemi Batarya sistemi

SOC
0,2C' de üretici tarafından belirtilen  nihai gerilime kadar deşarj edilmiştir Üretici tarafından belirtilen nihai gerilime 0,2C'de boşaltılır
 
0,2C'deüretici tarafından belirtilen nihai gerilime kadar deşarj edilmiştir
Tamamen boşalmış
0,2Cde  1,0 V
 deşarj edilir

Tamamen boşalmış

Tamamen boşalmış

Elektrikle dolu

Boşaltıldı

Boşaltıldı
Deney sıcaklığı Ortam sıcaklığı (25±5)°C (25±5)°C - (20±5)°C - - - - (20±5)°C
IEC 63115-
1: 2020, 7.2
u y a r ı n c a şarj yöntemi kullanılarak nominal kapasitenin
%250's i n e kadar şarj edilmiştir

Sistemler 3V:Aşırı şarj durumu

Koruma cihazı çalışmaksızın  mümkün olan maksimum gerilime kadar maksimum şarj akımı


Maksimum şarj değerinde  üst sınır şarj geriliminin  %10 aşılmasıMaksimum . şarj akımı+%20 ile şarj edilmiştir


Maksimum şarj değerinde   %110
SOC'ye   kadar
şarj edildi


Maksimum şarj hızında  %110
SOC'ye   kadar
şarj edildiMaks. şarj akımı+%20 ile şarj edilmiştir
Üretici tarafından belirtilen maksimum sürekli şarj akımı

Sistemler <3V; Maksimum şarjın 1,5 katına kadar ş a r j e d i l m i ş t i r üretici tarafından belirtilen kapak gerilimı


Maksimum şarj hızında  %110
SOC'ye   kadar
şarj edildi


Maksimum şarj akımının
%20'sini aşan bir akımla şarj edildi
Sonlandırma kriterleri (hangisi önce gelirse) Gerilim ve sıcaklık
sabit duruma ulaştı

Hücre ortam sıcaklığına geri döndü.

BMS şarj işlemini sonlandırdı

BMS aşırı şarj akımını algılar ve DUT tamamen şarj  olana kadar maksimum şarj akımının kontrol eder
 110 % SOC'ye ulaşıldığında şarj işlemi devre elemanlarının koruma devre elemanları  tarafından sonlandırılır
Başarısızlık kriteri devreye girer.
Hücre yüzeyinin
sıcaklığı:
 • Kararlı duruma ulaŞIR (30 dakika içinde <10°C değişim); veya
 • Ortam sıcaklığına geri döndü

110 % SOC'ye ulaşıldı
Sarj işlemi koruma devre elemanları tarafından sonlandırılır
Başarısızlık kriteri devreye girer.


Koruma cihaz tarafından sonlandırılan şarj
Üretici tarafından belirtilen maksimum gerilimı geçtikten 1 saat sonra; veya
batarya sıcaklığı maksimum sıcaklık artışının
%50'si kadar azalır

110 SOC'ye ulaşıldı
şarj işlemi BMS tarafından sonlandırılır

  BMU/BMS
tarafından algılanan ve maksimum şarj akımının altına düşecek şekilde kontrol edilen aşırı akım
Aynı DUT ile tekrarlar - - - - - - - 2 2
İşlevsellik kontrolü DUT'lar 1 şarj ve deşarj döngüsüne tabi tutulur. DUT'lar 1 şarj ve deşarj döngüsüne tabi tutulur.
-

-

-
Gözlem süresi - 1 saat 1 saat 3 saat - 1 saat 1 saat 1 saat 1 saat
Başarılı/başarısızlık
  kriterleri
Patlama yok
Yangın yok
Patlama yok
Yangın yok
Patlama yok
Yangın yok
Yangın yok              Elektrik çarpması tehlikesi yok  Patlama yok, Sızıntı yok
Şişerek yırtılma yok

Koruma kaybı yok kontroller
Yanıcı gaz  yayılımı yok Zehirli gaz yayılımı yok
Patlama yok
Yangın yok
Patlama yok
Yangın yok
Elektrik çarpması tehlikesi yok
Sızıntı yok
Şişerek yırtılma yok

Koruma kontrollerinin kaybı yok.
Yanıcı buhar konsantrasyonları yok
Zehirli buhar açığa çıkışı yok.

 
Patlama yok
Yangın yok
Elektrik çarpması tehlikesi yok
Sızıntı yok
Şişerek yırtılma yok

Koruma kontrollerinin kaybı yok.
Yanıcı buhar konsantrasyonları yok
Zehirli buhar açığa çıkışı yok.

 
Patlama yok
Yangın yok
 

Yeniden oluşan kısa devreler yok.


Yeniden oluşan kısa devreler yok.

 

 

 
 
   
Doğrulama      
   yöntemi
Görsel inceleme
(Şişerek yırtılma, sızıntı), di̇elektrik̇  geri̇li̇m dayanım deneyi̇ (elektrik̇  çarpma tehli̇kesi̇),

gaz izleme (yanıcı
buhar konsantrasyonları, toksik buhar
salınımı)
Görsel inceleme
(Şişerek yırtılma, sızıntı),
 dielektrik gerilim dayanım deneyi̇ (elektrik̇  çarpma tehlik̇  esi̇),

gaz izleme (yanıcı
buhar konsantrasyonları, toksik buhar
salınımı) 


1 Hücre düzeyinde deney için hücre bloğu veya modül de DUT olarak kabul edilebilir, ancak hücre tercih edilen seçimdir.    
Kaynak: JRC, 2023


3.5    Aşırı deşarj koruması

Yönetmelik Metni [1]:

Bu deney, aşırı deşarj durumlarında bir bataryanın güvenlik performansını değerlendirmelidir. Aşırı deşarj sırasında güvenlik riskleri arasında anot akım toplayıcısının (Bakır) oksidasyonuna ve katot tarafında kaplamaya yol açan polarite tersine çevrilmesi yer alır. Küçük bir aşırı deşarj bile dendrit oluşumu ve nihayetinde kısa devreye neden olabilir.

Deney seviyesi, standartlar arasında hücreden sisteme değişmektedir. IEC 62619:2022, IEC 63056:2020 ve GB 40165-2021 için deney sıcaklığı tanımlanırken UL 1973:2022 ve UL 1642:2020 bir deney sıcaklığı belirtmez. DUT'un SOC'si tam şarj ile tam deşarj arasında değişir. Tam şarjlı bir DUT ile başlayan deneyler büyük olasılıkla daha fazla ısı oluşumuna neden olacaktır.

Aşırı deşarj deneyini içeren standartların çoğu için kontrollü ve izlenen bir deşarj yapılmalıdır (bkz. Tablo 4). Ancak UL 1642'de tamamen boşalmış bir hücre, tamamen şarj olmuş diğer hücrelere seri olarak bağlanır. Daha sonra, tüm sistem kısa devre yapılmalıdır. Bu da deşarj olan hücrenin aşırı deşarj olmasına yol açar. Yine de, akan akım harici bir kısa devreye benzer şekilde kontrol edilemez. Bu, aşırı deşarj deneyinin kendisinden kaynaklanan akıma ek olarak deşarj sırasındaki yüksek akımdan kaynaklanan ek ısınmaya ve dolayısıyla daha yüksek sıcaklıklara yol açabilir. Bataryaların aşırı deşarj edildiği C oranı 1,0 C'den (IEC 62619:2022, IEC 63056:2020 ve GB 40165-2021) üretici tarafından belirtilen maksimum deşarj oranına (UL 1973:2022) ve deşarj olmuş bir hücrenin şarjlı hücrelerle kısa devre edilmesi yoluyla kontrolsüz deşarja kadar değişir. Daha yüksek bir akımla aşırı şarj, deneyin sonucunu etkileyebilecek daha fazla ısı üretimine yol açar.

IEC 63056:2020 ve UL 1973:2022, deney için bir sonlandırma kriteri olarak bir koruma  cihazının  veya BMS'nin tetiklenmesini kullanırken, diğer deneyler minimum gerilim kriterleri veya maksimum deşarj süresi belirler ve bu nedenle DUT'un aşırı deşarja dayanma kabiliyetini kontrol eder.

Her standartta ortak olan "patlama yok" ve "yangın yok" ifadelerinin yanı sıra, bir koruma cihazının çalışmasına güvenmekte IEC 63056:2020 için bir başarı/başarısızlık kriteridir.UL 1973:2022, yanıcı buhar konsantrasyonlarının veya toksik gaz salınımının varlığı için doğrulama yöntemi olarak gaz izlemeyi de gerektiren daha birçok başarılı/başarısız kriterine sahiptir. IEC 62619:2022, tüm başarı/başarısızlık kriterlerini kontrol etmek için deneyden sonra görsel inceleme gerektirir. Diğerleri için, başarı/başarısızlık  kriterleri için doğrulama yöntemi belirtilmemiştir.

IEC 63056:2020 ve UL 1973:2022, deneyden sonra bir gözlem süresi gerektirir. Ek olarak, UL 1973:2022 bir işlevsellik kontrolü gerektirir.
 
Tablo 4. "Aşırı deşarj koruması" deneyi için standartların karşılaştırılması
Standart No. IEC 62619:2022
Zorlanmış deşarj deneyi
IEC 63056:2020
Gerilimin aşırı deşarj kontrolü
UL 1973:2022
Aşırı deşarj koruma deneyi
UL 1642:2020
Zorla  Deşarj Deneyi
GB 40165-2021
Zorla deşarj
Pil kimyası/tipi Li-ion Li-ion Li-ion, NiMH, Pb asit, Na HT Li-ion Li-ion
DUT Hücre veya hücre bloğu Batarya sistemi Batarya sistemi Hücre Batarya l [hücre](3) , hücre bloğu veya modül
SOC Nihai gerilime kadar 0,2C'de deşarj
üretici tarafından belirtilen
Tam şarjlı Tam şarjlı Tamamen boşaldı Boşaldı
Deney sıcaklığı (25±5)°C (25±5)°C - -

Aşırı deşarj durumu

1,0 C'de zorlamalı deşarj
0,2C'de nominal kapasitenin %30'una kadar deşarj edilir, ardından belirli maksimum deşarj akımında deşarj edilir
Belirtilen maksimum deşarj hızında sabit bir deşarj akımı/gücü ile deşarj edilir
Hücre, aynı türden tam şarjlı hücrelerle seri olarak bağlanır. Serinin pozitif ve negatif terminalleri (80±20 ) m  direnç yükü ile kısa devre edilir. DUT 1C ile deşarj edilir. Maksimum negatif gerilime 90 dakika içinde ulaşılırsa, gerilim şu şekilde korunmalıdır
akımı azaltır.


Sonlandırma  kriterleri (hangisi önce gelirse)
 • 90 dakika boyunca boşaltma
 • Ulaşılan hedef gerilimı (1,2):-
-Koruma veya kontrollerin sayısı ikiden fazla ise  sistemde yalnızca bir hücre veya hücre  bloğu:- Umax
- Koruma veya kontrollerin sayısı birden az ise :
-(n-1) x-Umax
 
 
 • BMS deşarjı sonlandırır
 • Pasif koruma cihaz(lar)ı
etkinleştirilir
 • minimum hücre gerilimı/maksimum sıcaklık koruması etkinleştirildi
 • Normal deşarj sınırına
ulaştıktan 30 dakika sonra

 0,2V değerine düşüldü.
 • ortam sıcaklığına dönüş (±10°C)
 
 • 90 dakika boyunca boşaltma
İşlevsellik kontrolü - - DUT'lar 1 şarj ve deşarj işlemine tabi tutulur
döngü.
- -
Gözlem süresi - 1 saat 1 saat - -100 dakikaBaşarılı/başarısız kriterleri
Patlama yok
Yangın yok
Patlama yok
Yangın yok
Özgül değerlerinin altında hücre gerilimi yok
sınırlar
Patlama yok
Yangın yok


Elektrik çarpma tehlikesi yok
Sızıntı yok

Şişerek yırtılma yok
Koruma kontrollerinde kayıp yok Yanıcı buhar konsantrasyonu yok
Zehirli buhar açığa çıkışı  yok
Patlama yok
Yangın yok
Patlama yok
Yangın yok

Doğrulama yöntemi

Görsel inceleme

-
Görsel inceleme (şişerek yırtılma, sızıntı),
di̇elektri̇k geri̇li̇m dayanim deneyi̇ (elektri̇k çarpma tehli̇kesi̇),
gaz izleme (yanıcı buhar
konsantrasyonları, zehirli buhar salınımı)

-

-
Ek gereksinimler - Soğutma sistemi işlevsel kalabilir. - - -
1 Umax: Üst limit şarj gerilimı
2 n: seri bağlı hücre sayısı
3 Hücre düzeyinde deney için hücre bloğu veya modül de DUT olarak kabul edilebilir, ancak hücre tercih edilen seçimdir.
Kaynak: JRC, 2023

 
 
Bundan sonraki bölüme " Aşırı Sıcaklık Koruması , Isıl Yayılım  "   ile devam edilecektir. 

Kaynaklar:

[1]    AVRUPA PARLAMENTOSU VE KONSEYİN 12 Temmuz 2023 tarih ve (AB) 2023/1542 sayılı batarya  ve atık bataryalara ilişkin YÖNETMELİĞİ, Direktif 2008/98/EC'yi ve Yönetmelik (AB) 2019/1020'yi değiştiren ve Direktif 2006/66/EC'yi yürürlükten kaldıran, Kapalı . J. Eur. Birlik. L 191/1 (2023).

[2]    D. Gatti, A. Holland, L. Gear, X. He, IDTechEx raporu: Sabit Enerji Depolamaya Yönelik Bataryalar 2021-2031, 2021.

[3]    J. Figgener, C. Hecht, D. Haberschusz, J. Bors, KG Spreuer, K.-P. Kairies, P. Stenzel, DU Sauer, Almanya'da batarya depolama sistemlerinin gelişimi: Bir pazar incelemesi (durum 2023), (2022) 1 29. http://arxiv.org/abs/2203.06762.

[4]    M. Bieleweski, A. Pfrang, S. Bobba, A. Kronberga, A. Georgakaki, S. Letout, A. Kuokanen, A. Mountraki, E. İnce, D. Shtjefni, G. Joanny Ordonez, O. Eulaerts, M. Grabowska, Temiz Enerji Teknolojisi Gözlemevi: Avrupa Birliği'nde Enerji Depolamaya Yönelik Bataryalar 2022 Teknoloji Gelişimi, Trendler, Değer Zincirleri ve Piyasalar Durum Raporu, Yayınlar Ofisi Avrupa Birliği, 2022. https://doi.org/10.2760/808352.

[5]    Batarya Tabloları, (2023). https://scarica.isea.rwth-aachen.de/mastr/d/JFKs3f97z/speicherstatus?orgId=1 (14 Temmuz 2023'te erişildi).

[6]    Eurostat, Demografi 2023 baskısı, (2023). https://ec.europa.eu/eurostat/web/interactive-publications/ demography-2023 (6 Eylül 2023'te erişildi).

[7]    Avrupa Komisyonu, C(2021) 8614 nihai M/579 Bataryalar için performans, güvenlik ve sürdürülebilirlik gerekliliklerine ilişkin Avrupa standardizasyon kuruluşlarına yapılan standartlaştırma talebine ilişkin 7.12.2021 tarihli KOMİSYON UYGULAMA KARARI, 2021.

[8]    UL 1973:2022, Sabit ve Hareketli Yardımcı Güç Uygulamalarında Kullanıma Yönelik Bataryalar, 2022.

[9]    UL 9540A:2019, Batarya Enerji Depolama Sistemlerinde Isıl Kaçak Yangın Yayılımının Değerlendirilmesine Yönelik Deney Yöntemi, 2019.
[10]    IEC 62984-2:2020, Yüksek sıcaklıklı ikincil  Bölüm 2: Güvenlik gereklilikleri ve deneyler, 2020.

[11]    IEC 62932-2-2:2020, Sabit uygulamalar için elektrolit dolaşımşlı batarya güç sistemleri - Bölüm 2-2: Güvenlik gereklilikleri , 2020.

[12]    IEC 62933-5-3:2023, Elektrik enerjisi depolama (EES) sistemleri - Bölüm 5-3: Şebekeye entegre EES sistemleri için güvenlik gereklilikleri Elektrokimyasal bazlı sistemde plansız değişiklik yapılması, 2023.

[13]    IEC 62485-2:2010, İkincil bataryalar ve batarya kurulumları için güvenlik gereklilikleri - Bölüm 2: Sabit bataryalar, 2010.

[14]    IEC 62485-5:2020, İkincil bataryalar  ve batarya  kurulumları için güvenlik gereklilikleri - Bölüm 5: Güvenli sabit lityum iyon bataryaların çalışması, 2020.

[15]    IEC 60896-11:2002, Sabit kurşun-asit bataryalar - Bölüm 11: Havalandırmalı tipler - Genel gereklilikler ve deney yöntemleri, 2002.

[16]    IS 17092:2019, Elektrik Enerjisi Depolama Sistemleri: Güvenlik Gereklilikleri, 2019.

[17]    AS/NZS 5139:2019, Elektrik kurulumları - Güç dönüşümüyle kullanım için batarya  sistemlerinin güvenliği ekipman, 2019.

[18]    GB/T 34866-2017, Vanadyum akışlı batarya -- Güvenlik gereklilikleri, 2017.

[19]    IEC 62619:2022, Alkali veya diğer asit olmayan elektrolitler içeren ikincil lityum hücreler ve bataryalar -
Endüstriyel uygulamalarda kullanıma yönelik ikincil lityum hücreler ve bataryalar  için güvenlik gereklilikleri, 2022.

[20]    IEC 63056:2020, Alkali veya diğer asit olmayan elektrolitler içeren ikincil hücreler ve bataryalar  -
Elektrik enerjisi depolama sistemlerinde kullanıma yönelik ikincil lityum hücreler ve  bataryalar için güvenlik gereklilikleri şu anda aşamasındadır. Uluslararası Nihai Taslak Stan, 2020'nin tercümesi.

[21] UL 1642:2020, Lityum Bataryalar, 2020.

[22]    VDE-AR-E 2510-50 Anwendungsregel:2017-05, Lityum bataryalı  sabit batarya enerji depolama sistemleri,2017.

[23]    GB 40165-2021, Sabit elektronik ekipmanlarda  kullanılan lityum iyon hücreler ve bataryalar - Güvenlik teknik şartnamesi, 2021.

[24]    IEC 63115-2:2021, Alkali veya diğer asit olmayan elektrolitler içeren ikincil hücreler ve bataryalar -
Endüstriyel uygulamalarda kullanıma yönelik yalıtılmış nikel-metal hidrür hücreler  ve bataryalar - Bölüm 2: Güvenlik, 2021.

[25]    IEC 60896-21:2004, Sabit kurşun-asit bataryalar  - Bölüm 21: Valf ayarlı tipler - Deney yöntemleri, 2004.

[26]    IEC 60896-22:2004, Sabit kurşun-asit bataryalar  - Bölüm 22: Valf ayarlı tipler - Gereklilikler, 2004.

[27]    KS C IEC 62619, Alkali veya diğer asit olmayan elektrolitler içeren ikincil hücreler ve bataryalar
Endüstriyel uygulamalarda kullanıma yönelik ikincil lityum hücreler ve bataryalar için güvenlik gereklilikleri, 2023.

[28]    AS IEC 62619:2023, Alkali veya diğer asit olmayan elektrolitler içeren ikincil hücreler ve bataryalar  -
Endüstriyel uygulamalarda kullanıma yönelik ikincil lityum hücreler ve bataryalar için güvenlik gereklilikleri, 2023.

[29]    IS 17067:Bölüm 5:Bölüm 2:2021, Elektrik enerjisi depolama EES sistemleri Bölüm 5 Şebekeye entegre EES sistemleri için güvenlik gereklilikleri Bölüm 2 elektrokimyasal bazlı sistemler, 2021.

[30]    ISO 6469-1:2019/Amd 1:2022, Elektrikle çalışan karayolu taşıtları Güvenlik spesifikasyonları Bölüm 1: Şarj edilebilir enerji depolama sistemi (RESS) Değişiklik 1: Isıl yayılımın güvenlik yönetimi, (2022).

[31]    GB 38031:2020, Elektrikli araçlar  cer bataryası  güvenlik gereklilikleri, (2020).

[32]    V. Ruiz, A. Pfrang, A. Kriston, N. Omar, P. Van den Bossche, L. Boon-Brett, Elektrikli ve hibrit elektrikli araçlardaki lityum iyon bataryalara  yönelik uluslararası kötüye kullanım deneyi standartları ve düzenlemelerine ilişkin bir inceleme, Renew.  Güç vermek. Enerji Rev. 81 (2018) 1427 1452. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.rser.2017.05.195.

[33]    IEC 62933-5-2:2020, Elektrik enerjisi depolama (EES) sistemleri Bölüm 5-2: Şebekeye entegre EES sistemleri için güvenlik gereklilikleri - elektrokimyasal tabanlı sistemler, 2020.

[34]    ISO 13849-1:2023, Makine güvenliği - Kontrol sistemlerinin güvenlikle ilgili parçaları - Bölüm 1: Tasarım için genel ilkeler, 2023.

[35]    ISO 13849-2:2012, Makine güvenliği - Kontrol sistemlerinin güvenlikle ilgili parçaları - Bölüm 2: Doğrulama, 2012.

[36]    IEC 62061:2021, Makine güvenliği - Güvenlikle ilgili kontrol sistemlerinin işlevsel güvenliği, 2021.

[37]    ISO/SAE 21434:2021, Karayolu araçları Siber Güvenlik mühendisliği, 2021.

[38] G. Petrangeli, Derinlemesine savunma, içinde: Nucl. Saf., Elsevier, 2006: s. 89 91. https://doi.org/10.1016/B978- 075066723-4/50010-3.

[39]    Y. Yang, R. Wang, Z. Shen, Q. Yu, R. Xiong, W. Shen, Daha güvenli bir lityum iyon bataryalara doğru: Isıl kaçak için neden, özellikler, uyarı ve imha stratejisi üzerine eleştirel bir inceleme, Adv. Başvuru Enerji. 11 (2023) 100146. https://doi.org/ 10.1016/j.adapen.2023.100146.

[40]    A. Pfrang, A. Kriston, V. Ruiz, N. Lebedeva, F. di Persio, Li-ion Teknolojisine Odaklı Şarj Edilebilir Enerji Depolama Sistemlerinin Güvenliği, içinde: Emerg. Nanoteknolojiler Yeniden Şarj Ediliyor. Enerji Depolama Sistemi, Elsevier, 2017: s. 253 290. https://doi.org/10.1016/B978-0-323-42977-1.00008-X.

[41]    IEC 62133-2:2017, Alkali veya diğer asit olmayan elektrolitler içeren ikincil hücreler ve bataryalar -
Taşınabilir uygulamalarda kullanılmak üzere taşınabilir sızdırmaz ikincil hücreler ve bunlardan yapılan bataryalar için güvenlik gereklilikleri - Bölüm 2: Lityum sistemler, 2017.

[42]    H. Jung, B. Moon, S. Lee, J. Bae, REESS için Yangına Dayanıklılık Deneyinde Isıl Enerji Üzerine Bir Araştırma, içinde: 25th Int. Teknik. Konf. Geliştir. Saf. Veh., Yer: Detroit Michigan, Amerika Birleşik Devletleri, 2017. https://www-esv.nhtsa.dot.gov/ Proceedings/25/25ESV-000348.pdf.

[43]    ASTM D4490, Dedektör tüpleri kullanarak zehirli gazların konsantrasyonlarını ölçmek için standart uygulama,2011

[44]    ASTM D4599, Leke uzunluğu dozimetreleri kullanılarak zehirli buhar gazlarının konsantrasyonlarının ölçülmesine yönelik standart uygulama, 2014.

[45]    OSHA: Spektroskopik analiz kullanan hava örnekleme yöntemleri için değerlendirme kılavuzları, (2005).

[46]    CDC, NIOSH Analitik Yöntemler El Kitabı (NMAM) 5. Baskı, (2020).

[47]    ISO 16000-1:2004, İç mekan havası Bölüm 1: Örnekleme stratejisinin genel yönleri, 2004.

[48]    ISO 16000-5:2007, İç mekan havası Bölüm 5: Uçucu organik bileşikler (VOC'ler) için numune alma stratejisi, 2007.

[49]  ISO 16000-6:2021, MS veya MS FID kullanılarak emici tüpler üzerinde aktif numune alma, ısıl desorpsiyon ve gaz kromatografisi yoluyla iç mekan ve deney odası havasındaki organik bileşiklerin (VVOC, VOC, SVOC) belirlenmesi, 2021.

[50]    ISO 16000-29:2014, İç mekan havası Bölüm 29: VOC dedektörleri için deney yöntemleri, 2014.
 
[51]    ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA), Ortam Havasındaki Toksik Organik Bileşiklerin Tayini İçin Yöntemler Özeti İkinci Baskı Özet Yöntemi TO-15 Özel Hazırlanmış Bidonlarda Toplanan ve Gaz Kromatosu Tarafından Analiz Edilen Havadaki Uçucu Organik Bileşiklerin (VOC) Tayini, 1999. https://www3.epa.gov/ttnamti1/files/ambient/airtox/to-15r.pdf (9 Haziran 2023'te erişildi).
[52]    ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA), Ortam Havasındaki Toksik Organik Bileşiklerin Belirlenmesi için Yöntemler Özeti İkinci Baskı Özeti Yöntem TO-16 Atmosferik Gazların Uzun Yol Açık Yol Fourier Dönüşümlü Kızılötesi İzlenmesi,1999. https://www.epa.gov /sites/prodüksiyon/files/2019-11/documents/to-16r.pdf (9 Haziran 2023'te erişildi).
 
[53]   ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA), Özet Yöntemi TO-17: Emici Tüpler Üzerinden Aktif Örnekleme Kullanılarak Ortam Havasındaki Uçucu Organik Bileşiklerin Belirlenmesi, 1999. https://www.epa.gov/sites/prodüksiyon/files/2019-11 / documents/to-17r.pdf (17 Kasım 2023'te erişildi).
[54]  SAE J2997 (WIP) Bataryanın ikincikl kullanımına ilişkin standart(Bu standart  şu anda  devam eden bir çalışmadır.) ,2012. 

[55]    UL 1974:2018, ANSI/CAN/UL Bataryaların yeniden Kullanılmasına İlişkin Değerlendirme Standardı, 2018.
 
Kısaltmalar ve tanımların listesi

ASTM             Amerikan Deney ve Malzemeler Derneği (ABD)
BESS             Batarya enerji depolama sistemi
BMS               Batarya yönetim sistemi
BMU               Batarya yönetim ünitesi
CEN               Avrupa Standardizasyon Komitesi
CENELEC      Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesi
DUT               Deneyi gerçekleştirilen cihaz
EMC               Elektromanyetik uyumluluk
EPA                Çevre Koruma Ajansı (ABD)
EV                  Elektrikli araç
FB                   Akış bataryası(Flow battery/Elektrolit dolaşımlı batarya)
He                   Helyum
IEC                  Uluslararası Elektroteknik Komisyonu
ISO                  Uluslararası Standardizasyon Örgütü
LER                 Hafif elektrikli raylı sistem
Li-ion               Lityum-iyon
Na HT              Sodyum yüksek sıcaklık
NiMH               Nikel-metal Hidrit
NIOSH             Ulusal Mesleki Güvenlik ve Sağlık Enstitüsü (ABD)
OSHA               Mesleki Güvenlik ve Sağlık İdaresi (ABD)
Pb asid             Kurşun asit
SEI                   Katı elektrolit fazlar arası SEI
SBESS             Sabit bataryalı enerji depolama sistemi
SOC                 Şarj durumu
SOH                 Sağlık durumu
SVOC               Yarı uçucu organik bileşikler
Kaynak: https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC135870
(Rapor Tarihi 01.02.2024 ) 
 Bu yayın tüm hakları saklı olmak üzere telif hakkıyla korunmaktadır. © European Union/Avrupa Birliği, 2024Bu yayın, Avrupa Komisyonu'nun bilim ve bilgi servisi olan Ortak Araştırma Merkezi (JRC) tarafından hazırlanan bir Teknik rapordur. Avrupa politika oluşturma sürecine kanıta dayalı bilimsel destek sağlamayı amaçlamaktadır. Bu yayının içeriği Avrupa Komisyonu'nun görüş veya tutumunu yansıtmak zorunda değildir. Ne Avrupa Komisyonu ne de Komisyon adına hareket eden herhangi bir kişi bu yayının kullanımından sorumlu değildir. Bu yayında kullanılan ve kaynağı ne Eurostat ne de diğer Komisyon hizmetleri olan verilerin altında yatan metodoloji ve kalite hakkında bilgi almak için, kullanıcılar atıfta bulunulan kaynakla irtibata geçmelidir. Haritalarda kullanılan tanımlamalar ve materyallerin sunumu, Avrupa Birliği'nin herhangi bir ülke, bölge, şehir veya alanın veya yetkililerinin yasal statüsü veya sınırlarının veya sınırlarının sınırlandırılmasıyla ilgili herhangi bir görüş ifade ettiği anlamına gelmez.


İletişim bilgileri
 • Stephan Hildebrand
          E-posta: stephan.hildebrand@ec.europa.eu
 • Natalia Lebedeva
         E-posta: natalia.lebedeva@ec.europa.eu


AB Bilim Merkezi
https://joint-research-centre.ec.europa.eu


Teşekkür

Yazarlar, bu raporu dikkatle inceleyen Marc Steen ve Andreas Pfrang'a ve kapak sayfasını tasarlayan Bağdagül Tan'a teşekkür eder.

Bay W. Hao (Çin Otomotiv Teknolojisi ve Araştırma Merkezi (CATARC), Çin), Bay A. Nilar (Avustralya Hükümeti, Avustralya), Bay D. Kutschkin (Avustralya Hükümeti, Avustralya), Bay S. Spencer (Avustralya Hükümeti, Avustralya) ve Bayan L. Rasmussen (Avustralya Hükümeti, Avustralya), Bay A. Murdoch (Energy Safe Victoria, Avustralya), Bay N. Agarwal (Bureau of Indian Standards and Government of India, Hindistan), Bay M. M. Desai (The Automotive Research Association of India, Hindistan), Bay B. Moon'a (Korea Automobile Deneying & Research Institute (KATRI), Kore) bu ülkelerdeki ulusal standartlar konusunda teşekkür ederiz.

Yazarlar

Hildebrand,S.
Eddarir, A.
Lebedeva, N.


EU JRC (Joint Research Center)   AB Ortak Araştırma Merkezi Hakkında 


JRC, toplumu olumlu yönde etkilemek için AB politikalarını destekleyen bağımsız, kanıta dayalı bilgi ve bilim sağlar.

JRC, AB politika döngüsünün birçok aşamasında kilit bir rol oynamaktadır. Horizon Europe'un genel hedefine katkıda bulunur.

Üye Devletlerdeki araştırma ve politika kuruluşlarıyla, Avrupa kurum ve ajanslarıyla ve Birleşmiş Milletler sistemi de dahil olmak üzere Avrupa'daki ve uluslararası bilimsel ortaklarla yakın işbirliği içinde çalışıyoruz.

Sunduğumuz temel güçlü yönler öngörü, entegrasyon ve etkidir.

Öngörü, son krizin ötesinde bizi nelerin beklediğine ve gelecekteki politika girişimleri için bilimsel dayanak sağlayabilmeye odaklanır.

Entegrasyon, Komisyon içindeki ve ötesindeki farklı bilimsel ve politika alanları arasında bağlantı kurma yeteneğimizi geliştirmek anlamına gelir, çünkü karşılaştığımız zorluklar o kadar karmaşıktır ki tek bir bilim alanı nadiren gerekli tüm cevapları sağlayabilir.

Son olarak etki, politika yapıcılara politikalarının etkisini izleme ve değerlendirme konusunda yardımcı olmakla ilgilidir.

Aslen Euratom Antlaşması kapsamında kurulmuş olup, çalışmalarımızın bir kısmı nükleer alandadır.

Buna ek olarak JRC, neredeyse tüm AB politika alanlarını desteklemek üzere çok geniş bir disiplin yelpazesinden bilimsel uzmanlık ve yetkinlikler sunmaktadır.

JRC Canlandırma Stratejisi 2030'da açıklandığı üzere, bilim ve bilgi çalışmalarımız  33 portföy halinde düzenliyor.
Paylaş:
E-BÜLTEN KAYIT
Güncel makalelerimizden haberdar olmak için e-bültene kayıt olun!
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin!
E-Bülten Kayıt