×

CPR Kapsamında Yangına Karşı Güvenli Kablolar Sorular ve Cevaplar Yazı Dizisi-2


CPR Kapsamında Yangına Karşı Güvenli Kablolarla


İlgili


Sorular ve Cevaplar


Yazı Dizisi-2


Sabri  Günaydın


2.TANIMLAMALAR


2.1  CPR Kapsamında Üretici Kimdir?


Üretici, Avrupa Pazarı’nda ürünlerini piyasaya süren kuruluştur. Gerçek üretici veya ithalatçı olabilir.

2.2  “İnşaat İşleri” Ne Anlama Gelmektedir?


Kablolar düşünüldüğünde, “İnşaat işleri” yangın anında yangın ve dumanın yayılımını sınırlama amacı dahil, emniyetle ilgili düzenlemelere tabi binalar ve diğer inşaat mühendisliği işleri olarak düşünülür.


2.3  Performans Beyanı (DoP) Nedir?


DoP, üretici tarafından CPR kapsamındaki her bir ürün için yasal talimatları takip ederek hazırlanmış bir belgedir.

3.YÜKÜMLÜLÜKLER

3.1 CPR İle Birlikte Sektörde Hangi İlave Yükümlülükler Uygulanıyor?

  • Mevcut kalite uygulamalarına ilave test/sertifikasyon prosedürü dahil olmuştur. Bu sorumluluğun ağırlığı, beyan edilen performans değerlerinin seviyesi ile artmaktadır. Testler, Eca sınıfından Dca sınıfına ve daha üste (küçük ebatlı alev testinden tam boyutlu yangın senaryosuna kadar) doğru gidildikçe daha gelişmiş hale gelmektedir. Sistem 1+ altındaki Cca ve B2ca sınıfı kabloların üretiminin DoP’ye uygunluğunu belgeleyen sürekli gözetim yöntemleri oldukça zor ve maliyetlidir. CPR uygulaması pek çok şirket faaliyetini etkiler: teknik, üretim, lojistik, kalite yönetimi ve IT.

  • Yeni işaretleme, etiketleme ve DoP’nin elektronik ortamda dağıtımı, tüm bu belge ve metinlerin en iyi şekilde uygulanması ile son kullanıcıların tam kullanılabilirliğini garanti etmek için büyük bir yatırım gerektirir. Çoğu durumda, ürünlere yeni etiket iliştirme zorunluluğu vardır. Üretilen bir ürüne ait DoP’nin 10 yıl süreyle ulaşılabilir olması sağlanmalıdır.

  • Dca ve daha üst sınıf kabloların tüm türlerinin DoP’ye uygunluğunu garanti etmek için yeniden tasarlanması gerekir. Yeni Avrupa Sınıflarını (Euroclasses) sağlamak ve yanarak düşen parçacıklar gibi ilave talepleri sağlamak için yeni malzemeler geliştirilmiştir.

  • Kabloların performans seviyelerindeki uygunsuzluk durumunda piyasadan toplu ürün geri çekme durumuna kadar çok ciddi sonuçlar doğar.


3.2 CPR Avrupa’da nasıl uygulanacak? Neler Ortak Olacak ve Ülkelere Özgü Ne Olacak?

CPR, üye ülkelerde herhangi bir yorum farkı olmadan uygulanacaktır. Sınıflandırma, kabloların yangın performans seviyesini belirlemek (yangına tepki ve ileride yangına dayanım) ve yasal yönetmelikler ile kullanıcı taleplerinde kullanılmak üzere belirlenen ortak bir dildir.

Hangi sınıfın kullanılacağına dair karar ülkelere ait bir karardır ve farklı ülkeler arasında değişiklik gösterebilir. Parametrelerin geniş bir yelpazedeki kombinasyonları (sınıf + duman üretimi + asitlik derecesi + yanarak düşen parçacıklar) üye ülkelere  yapı sınıfları doğrultusunda büyük bir esneklik kazandırır.

3.3 Üreticilerin Yükümlülükleri Nelerdir?

Öncelik ürünü pazara sunmaktır. Ayrıca harmonize standarda uygun olarak DoP düzenlemek ve ürüne CE işareti iliştirmek de üreticinin yükümlülüğündedir.

3.6 DoP’nin Esasları Nelerdir?

DoP ile sağlanan tüm bilgiler, ilgili harmonize standartta belirtilen yöntem ve kriterleri sıkı bir şekilde uygulayarak elde edilir.

Bu yöntemlerin ve kriterlerin doğru uygulanması, üreticinin kendisi ve Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması (PDDD) sistemini takiben Onaylanmış Kuruluşun uygun bir şekilde dahil edilmesiyle garanti edilmektedir.

CE işaretinin iliştirilmesi, Dop’nin hazırlandıktan sonra yapılır ve üreticinin doğru ve güvenilir DoP hazırlamak için tüm prosedürleri sıkı bir şekilde takip ettiğini gösterir,

3.5 CE Kapsamındaki Bir Kablo Ne Zaman CE İşaretini Taşır?

CE işareti, OJEU’da yayınlanan uygulanabilirlik tarihinden başlayarak kablolara uygulanabilir ve OJEU’da bulunan bir arada yer alma süresinin sonunda zorunlu hale gelir.

Kablolar için yangına tepki performansını içeren EN 50575 standardı 10 Haziran 2016’da yayınlanmıştır ve   üye ülkelerde  en geç 1 Temmuz 2017 itibariyle zorunlu olacaktır.

Yangına dayanıklı kablolar için  ilgili deney standardı yayınlanmasına rağmen ;  laboratuvarların hazırlıkları  henüz bitmediği ve bazı  ilişkili standartlarda güncellemeler beklendiğinden henüz uygulamaya girmemiştir. 2017 yılı sonunda  uygulamaya girmesi beklenmektedir.   Bu nedenlerle  uygulamaya girmeden  CE işareti konulamaz.

3.6  Bir Müşteri CE İşaretli Kabloyu Nasıl Tanıyabilir?

Şüpheli bir durumda, tüketiciler CE işaretinin doğruluğunu şu şekilde sorgulayabilirler:

  • Kendi ulusal irtibat noktalarına sormak

  • DoP’de ve etiket üzerinde belirtilen Onaylanmış Kuruluş’a sormak.


3.7 Bir Ürünün Üzerinde LVD’ye Göre CE İşareti Varsa, EN 50575’e Uymak İçin Bu İşaret Kaldırılmalı mıdır?

Evet, ürünlerde yürürlükte olan yönetmeliğe uygun olarak tek bir CE işareti bulunmalıdır. CPR uyarınca CE işareti aynı yere uygulamada gereken  bazı bilgiler ile birlikte doğrudan kablo üzerine yazılmalıdır. CE işareti kablo üzerine ek bilgi verilmeksizin yazıldığında yasa dışı olur.

3.8 DoP Nasıl Kullanılabilir Hale Gelecek?

DoP bir web sitesi aracılığı ile ulaşılabilir olacak ve talep edildiğinde ya bir kopyası ya da web sitesi üzerinden elektronik kopyası temin edilebilecek.

3.9 Dağıtıcı / Bayi CPR’dan Sorumlu Mudur?

CPR, bayi veya dağıtıcıların yükümlülüklerini şu şekilde tanımlar:

Yapı malzemeleri bayileri / dağıtıcıları, pazardaki hükümlerin bulunduğu temel özellikleri ve yapı işlerinin temel şartlarıyla ilgili olarak Üye Ülkelerdeki spesifik gereklilikleri bilmeli; bu bilgiyi ticari işlemlerinde kullanmalıdır.

Bir distribütör pazara kendi adıyla bir ürün koyduğunda üretici olarak kabul edilir.

3.10  Kullanıcı, Kullandığı Ürünün CPR Kapsamındaki Uygulamalar İçin Uygun Olduğunu Nasıl Bilebilir?

Aşağıdaki bilgiler son kullanıcılar için gereklidir:

  • Binalar için belirlenen Avrupa Sınıfları (Euroclasses) hakkında bilgi

  • Sertifika ile ilgili bilgi içeren CE işareti

  • Tedarikçiden temin edilen performans beyanı (DoP)


Kablo sınıfı kararları, daha yüksek yangına tepki performans sınıfları ve tüm yangına dayanım sınıfları için gereklidir; kablolar Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanmasını (PDDD – Sistem 1+) gerektirir. Bu, ürün tipinin belirlenmesi, üretim tesisinin ve fabrika üretim kontrolünün ilk incelenmesinin yanı sıra fabrika üretim kontrolünün sürekli gözetimi ve alınan numunelerin doğrulanması dahil olmak üzere  akredite edilmiş bir üçüncü taraf sertifikasyon kuruluşunun olmasını gerektirir.

Bu sertifika sistemi, yangın  ortamında bulunan kabloların kullanımında güvenliği etkileten kilit parametrelerin doğru bir şekilde kontrol edilmesini sağlayacaktır.

3.11 Belli Bir Üye Ülkedeki Belli Bir Ürüne Ait Gereksinimler Hakkında Nereden Bilgi Edinilebilir?

Her üye ülke, bu tür bilgilerin elde edilebileceği bir “irtibat noktası” kurmalıdır.

En güncel listeye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/10006/attachments/1/translations/en/renditions/native

3.12 Başka Bir Ülkede Üretilip CE İşareti Taşıyan Bir Kablo Farklı Bir Ülkede Kullanılabilir mi?

Evet, CE işareti Avrupa Birliği kapsamındadır ve Avrupa Birliği ülkelerinde geçerlidir.

3.13 Kamu Özel İşletmecileri CPR Sınıflarını Kabul Etmekle Yükümlü Müdür?

Evet. Kamu özel işletmecileri (örneğin demiryolu operatörleri ve Telekom şebekeleri operatörleri) kablolardaki teknik özellikleri, test yöntemlerinden Avrupa Sınıfları’na kadar olan CPR referanslarına uymalıdır.CPR Kapsamında  Yangına Karşı Güvenli Kablolar ‘la ilgili  elektrik  tesisat sektörümüzde bir çok soru sorulmaktadır.

Sorularınız sektörümüzdeki uzman arkadaşlarımız ile birlikte  değerlendirilerek cevaplar  Elektrik Tesisat Portalımızda Yangına Karşı Güvenli Kablolar-CPR /Sorular-Cevaplar  bölümümüzde açıklanmaya devam edilecektir.( Değerli uzman arkadaşlarımıza çalışmaları için teşekkür ederiz.)

CPR Kapsamında Yangına Karşı Güvenli Kablolar ile ilgili her türlü sorunuzu " cpr@elektriktesisatportali.com " e-mail adresine gönderebilirsiniz.

Bundan sonraki yazı dizimizde "CE İşaretlemesi" ile  ilgili sorular ve cevapları açıklayacağız.
Paylaş:
E-BÜLTEN KAYIT
Güncel makalelerimizden haberdar olmak için e-bültene kayıt olun!
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin!
E-Bülten Kayıt