×

Standartlar Doğrultusunda Yapısal Kablolama Sistemi Tasarımı ve Uygulama Yazı Dizisi-1

star-topoloji

Standartlar Doğrultusunda Yapısal Kablolama Sistemi Tasarımı ve Uygulama 


Yazı Dizisi-1 


"Genel Kablolama Sistemleri "


Kutlugün Sürmeli


Yapısal kablolama sistemi, bina veya kampüslerde telekomünikasyon kablolama altyapısının bir dizi standardize edilmiş veya yapılandırılmış alt sistemlerden oluşmasıdır.


Yapısal kablolama sistemleri kurulacak olan Network altyapısına hizmet vermektedir ve günümüzde kullanılmakta olan dört ana temel Network Topolojisi vardır.


Bunlar ; BUS, RING, STAR ve FDDI topolojileridir. Bu topolojiler içerisinde STAR ( YILDIZ ) Topolojisi şu anda günümüz endüstrisinde en yaygın olarak kullanımda olan topolojidir.


Şekil-1’de Yıldız Topolojisinin uygulama şeması gösterilmektedir.


y-k-1-s1 


Bu yazı dizisi  içerisinde referans alınan ve önemli noktalarının paylaşıldığı standartlar ise Türkiye’nin de dahil olduğu Avrupa Normları CENELEC ve Uluslararası Standartlar olan ISO’dur  ve projelerde bu standartların temel oluşturması hedeflenmektedir.

Bu standartlar ve normlar tarafından belirtilen gereksinimler kurulacak olan yapısal kablolama sistemi içerisinde yer alan tüm kablolar, terminasyon ( sonlandırma ), patch  kabloları ( ara bağlantı kablosu ), ve ekipman odalarında ki tüm bağlantı cihazlarını kapsamaktadır.


Genel Kablolama Sistemleri


Standartlar doğrultusunda genel bir kablolama sistemi aşağıda Şekil-2’de gösterilmektedir, Şekil-3’de ise bir kampüs veya bina yapısı içerisinde fonksiyonel elemanların yerleşimi, Şekil-4’te ise genel kablolama sistemlerinin hiyerarşik yapısı gösterilmektedir.

y-k-1-s2

Şekil 2 : ISO/IEC 11801’e göre Genel Kablolama Sistemi Yapısı


y-k-1-s3


Şekil 3 : ISO/IEC 11801’e göre Fonksiyonel Elemanların Bina veya kampüs yapısında yerleşimi


y-k-1-s4


Şekil 4 : ISO/IEC 11801’e göre Genel Kablolama Sistemi Hiyerarşik Yapısı


Genel kablolama sistemi içerisinde yer alan alt sistemlerin ve fonksiyonel elemanların tanımları ise standartlarca şu şekilde yapılmaktadır.

Kampüs Omurga Kablolaması ( Campus Backbone Cable ) : Kampüs omurga kablolaması, Kampüs Dağıtıcısı ( CD ) ile Bina Dağıtıcısı ( BD ) arasındaki bağlantıyı oluşturmaktadır.

Bina Omurga Kablolaması ( Building Backbone Cable ) : Bina omurga kablolaması, bina dağıtım noktasından ( BD ), Kat Dağıtım ( FD ) noktasını birbirine bağlamaktadır.

Yatay Kablolama ( Horizontal Cable ) : Yatay kablolama, Kat dağıtım noktaları ile telekomunikasyon çıkış noktaları ( TO ) arasındaki bağlantıyı oluşturmaktadır.

Kampüs Dağıtıcısı ( Campus Distributor – CD ) : Kampüs dağıtıcısı, kampüs omurga kablosunun sonlandırıldığı dağıtım noktasıdır.

Bina Dağıtıcısı ( Building Distributor – BD ) : Bina dağıtıcısı, bina omurga kablo veya kablolarının ve aynı zamanda kampüs omurga kablolamasına bağlantıların olduğu dağıtım noktasıdır.

Kat Dağıtıcısı ( Floor Distributor – FD ) : Kat dağıtıcısı, yatay kablolamalar birbiriyle olan bağlantıları, kablolama sistemi içerisinde yer alan başka fonksiyonel elemanların bağlantılarını sağlamaktadır. Kat dağıtım noktalarının sayısı binanın yapısı, ve yatay kablolama için maksimum uzunluk olan 90 metre sınırına göre sağlanmaktadır. Bazı durumlarda, bir kat dağıtım noktası birden fazla kata hizmet sağlayabilmektedir. Katlarda bulunan kat dağıtıcısının olduğu odalara ise Telekomunikasyon Odası ( Telecommunication Room – TR ) veya Ekipman Odası ( Equipment Room ) denilmektedir.

Konsolidasyon Noktası ( Consolidation Point – CP ) : Konsolidasyon noktası, kat dağıtım noktası ile telekomunikasyon çıkışı arasında yer almaktadır ve yatay kablolamanın çalışma alanı içerisinde daha esnek bir altyapıda olmasını sağlamaktadır.

Telekomünikasyon Çıkış Noktası ( Telecommunication Outlet – TO ) : Yatay kablolamanın sonlandırıldığı, sabit bağlantı noktasıdır, ve kablolama ile çalışma alanı arasındaki arayüzü oluşturmaktadır.

Bir sonraki yazımızda  "Yatay Kablolama , Standartlara Göre Bakır Kablolama Sınıflandırması " ile devam edeceğiz.
Paylaş:
E-BÜLTEN KAYIT
Güncel makalelerimizden haberdar olmak için e-bültene kayıt olun!
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin!
E-Bülten Kayıt