×

Solar Fotovoltaik (PV) Güç Sistemleri Standartları Yazı Dizisi-1

yd1

 

Solar Fotovoltaik (PV) Güç Sistemleri  Standartları


Sabri Günaydın


Yazı Dizisi-1


Bu yazı dizisinde Solar  Fotovoltaik (PV) güç sistemleri ile ilgili tüm standartlar anlatılacaktır.

Fotovoltaik güç sistemleri ilgili standartlar IEC ( Uluslararası Elektroteknik Komisyonu ) ve genelde paralel çalışmalar ile CENELEC (Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesi ) TC 82 çalışma grupları tarafından yürütülmektedir.

CENELEC CLC/TC 82 çalışma grubu tarafından 26 Ekim 2016 tarihine kadar yürürlükteki standartlar aşağıdadır.CENELEC TC 82 Çalışma Grubu Tarafından Yayınlanan İlgili Standartlar

1- EN 50380: 2003
Güneş enerjisi pil modülleri için veri föyleri ve isimlik bilgileri
2- EN 50461 :2006
Güneş pilleri - Silisyum kristalli güneş pilleri için veri sayfası bilgisi ve mamul verileri
3- EN 50513 :2009
Güneş enerjisi silikon dilimleri - Güneş hücresi üretimine yönelik kristal silikon dilimler için veri föyü ve ürün bilgisi
4- EN 50521:2008/A1:2012
Fotovoltaik sistemler için bağlayıcılar(konektörler) - Güvenlik kuralları ve deneyler
5- EN 50524:2009
Fotovoltaik eviriciler için veri föyü ve isim plakası
6- EN 50530:2010/A1:2013
Ağ şebekelere bağlanmış fotovoltaik çeviricilerin toplam verimliliği
7- EN 50548:2011/A1:2013 /A2:2014
Fotovoltaik modüller için bağlantı kutuları
8- EN 50583-1:2016
Binalarda kullanılan fotovoltaik sistemler –Bölüm 1 : BIPV Modülleri
9- EN 50583-2:2016
Binalarda kullanılan fotovoltaik sistemler –Bölüm 1 : BIPV Sistemleri
10- EN 60891:2010
Fotovoltaik elemanlar - I-V karakteristiklerinde ölçülen sıcaklık ve ışık şiddeti düzeltmeleri için işlemler
11- EN 60904-1: 2006
Fotovoltaik cihazlar-Bölüm 1: Fotovoltaik akım- gerilim karakteristiklerinin ölçülmesi
12- EN 60904-2: 2015
Fotovoltaik cihazlar-Bölüm 2:Fotovoltaİk referans cihazlar için kurallar.
13- EN 60904-3:2016
Fotovoltaik Cihazlar –Bölüm 3: Referans spektral ışınlama verileri kullanılarak karasal fotovoltaik (PV) güneş enerjisi cihazlarına ilişkin ölçme prensipleri
14- EN 60904-4 : 2009
Fotovoltaik cihazlar – Bölüm 4: Referans güneş enerjisi cihazları – Kalibrasyon izlenebilirliğinin oluşturulması için prosedürler
15- EN 60904-5: 2011
Fotovoltaik cihazlar – Bölüm 5: Fotovoltaik (PV) cihazların eşdeğer hücre sıcaklığının (ECT) açık-devre gerilim yöntemiyle belirlenmesi
16- EN 60904-7: 2009
Fotovoltaik cihazlar – Bölüm 7: Fotovoltaik cihaz ölçümlerinde spektral uyumsuzluk düzeltmesinin hesaplanması
17- EN 60904-8: 2014
Fotovoltaik cihazlar – Bölüm 8: Fotovoltaik cihazların (PV) spektral duyarlılıklarının ölçümü
18- EN 60904-9: 2007
Fotovoltaik cihazlar - Bölüm 9: Güneş simülatörü performans kuralları
19- EN 60948-10: 2010
Fotovoltaik cihazlar - Bölüm 10:Doğrusallık ölçüm metotları
20- EN 61194: 1995
Şebeke bağlantısı olmayan tek başına fotovoltaik sistemlerin karakteristik parametreleri
21- EN 61215:2005
Kristalin silikon karasal fotovoltaik (pv) modüller-Tasarım değerlendirmesi ve tip onayı
22- EN 61345
Fotovoltaik (fv) ünitelerin uv (ultraviole) deneyi
23- EN 61646:2008
İnce filmli düz alanlı fotovoltaik modüler- Tasarım nitelikleri ve tip onayı
24- EN 61683:2000
Fotovoltaik sistemler - Güç şartlandırıcılar/düzenleyiciler - Verim ölçme işlemi
25- EN 61701:2012
Fotovoltaik (PV) modüllerinin tuzlu su korozyon deneyi
26- EN 61702:1999
Doğrudan bağlantılı foto voltaj pompalama sistemlerinin sınıflandırılması
27- EN 61724:1998
Fotovoltaik sistem performans izleme-Ölçüm, veri değişimi ve analiz için kılavuz
28- EN 61725:1997
Günlük güneş profillerinin analitik olarak ifade edilmesi
29- EN 61727:1995
Fotovoltaik (pv) sistemler-Şebeke bağlantı arayüzünün karakteristikleri
30- EN 61730-1:2007/A1:2012/A2:2013/A11:2014
Fotovoltaik (pv) modül güvenlik niteliği - Bölüm 1- Yapım özellikleri

31- EN 61730-2:2007/A1:2012
Fotovoltaik (pv) modül güvenlik niteliği - Bölüm 2- Deney özellikleri
32- EN 61829 :1998
Fotovoltaik silikon kristal dizisi-Yerinde I-V karakteristik ölçümü
33- CLC/TS 61836:2009
Fotovoltaik güneş elektriği enerji sistemleri - terimler, tarifler ve semboller
34- EN 61853-1:2011
Fotovoltaik modül performansı deneyi ve enerji derecelendirmesi bölüm 1: Işınlama ve sıcaklık performans ölçümleri ve güç derecelendirmesi
35- EN 62093:2005
Fotovoltaik sistemler için sistem bileşenlerinin durumu – Çevre şartlarında tasarım yeterliliği"
36- EN 62108:2008
Yoğunlaştırıcı fotovoltaik modüller ve tertibatlar - Tasarım kalitesi ve tip onayı
37- EN 62109-1:2010
Fotovoltaik güç sistemlerinde kullanım için güç çeviricilerinin güvenliği- Bölüm 1:Genel kurallar
38- EN 62109-2:2011
Fotovoltaik güç sistemlerinde kullanım için güç çeviricilerinin güvenliği- Bölüm 2: Dönüştürücüler için belirli kurallar
39- EN 62116:2014
Kamu enterkonnekte güneş enerjisi çeviricileri –Adasal koruma için deney prosedürü
40- EN 62124:2005
Bağımsız güneş pil (PV) sistemleri - Tasarım doğrulaması
41- EN 62253:2011
Fotovoltaik pompa sistemleri- Tasarım yeterliliği ve performans ölçümü
42- EN 62446-1:2016
Fotovoltaik (PV) sistemleri : Sistem dokümantasyonu , devreye alma deneyleri ve muayene için minimum kurallar: Bölüm1: Şebeke bağlantı sistemleri –Kontrol, test ve devreye alma dokümantasyonu
43- EN 62509:2011
Fotovoltaik sistemler için batarya şarj kontrol cihazları- Performans ve fonksiyonlanma
44- EN 62670-1:2014
Fotovoltaik yoğunlaştırıcı - Performans deneyi - Bölüm 1: Standard koşullar
45- EN 62670-2:2015
Fotovoltaik yoğunlaştırıcı - Performans deneyi - Bölüm 2: Enerji ölçümü
46- EN 62716:2013:2013/AC:2014
Fotovoltaik (PV) modüller - Amonyak paslanma deneyi
47- EN 62759-1:2015
Fotovoltaik (PV) modüller –Nakliye deneyleri-Bölüm1: Paketlenmiş modül birimlerinin taşınması ve
48- EN 62788-1-2:2016
Fotovoltaik modül kullanan malzemler için ölçüm prosedürleri –Bölüm 1-2: En kapsülantlar-Fotovoltaik enkapsülantların ve diğer polimerik malzemelerin hacim direnç ölçümü
49- EN 62790:2015
Fotovoltaik modüller için bağlantı kutuları-Güvenlik kuralları ve deneyler.
50- EN 62817:2015
Fotovoltaik sistemler-Güneş enerjisi izleyicilerin tasarım yeterliği
51- EN 62852-: 2015
Fotovoltaik sistemlerde d.a. uygulaması için bağlama elemanları
Bundan sonraki yazımızda fotovoltaik güç sistemleri ile ilgili TC 64 Çalışma grubu tarafından yayınlanan ilgili güncel standartlar ve diğer CENELEC standartları anlatılacaktır.

Paylaş:
E-BÜLTEN KAYIT
Güncel makalelerimizden haberdar olmak için e-bültene kayıt olun!
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin!
E-Bülten Kayıt