×

Prof. Dr. Sn. Banu Manav ile Kahvaltı Söyleşisi


 


Prof. Dr. Sn. Banu Manav ile Kahvaltı Söyleşisi
Elektrik Tesisat Portalımız’da değerli yazarlarımızdan Prof. Dr. Sn. Banu Manav’ı  Sn.Zeynep Akkaya  ile birlikte ziyaret ederek   çok güzel bir kahvaltı söyleşisinde  yeni görevinde başarılar diledik.

Kısaca ilk, orta, üniversite eğitimi ve mesleki çalışmalarınızdan bahseder misiniz?

İlk-orta-lise öğrenimimi TED Ankara Koleji’nde, Ankara’da tamamladım. Lisans ve Yüksek Lisans derecelerimi Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nden, Doktora derecemi İstanbul Teknik Üniversitesi’nden aldım. 2011 yılında Doçent, 2016 yılında Profesör ünvanlarını aldım. Çeşitli üniversitelerde içmimarlık bölümlerinin kuruluş ve eğitim programı geliştirme çalışmalarını yürüttüm. Şu anda İstanbul Ayvansaray Üniversitesi, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığı görevini yürütmekteyim.  Bununla birlikte, Aydınlatma Türk Milli Komitesi’nde 6. 7. ve 8. Dönem Yönetim Kurulu üyeliğim ve saymanlık görevim bulunmaktadır. İçmimarlar Odası, 24. Dönem Onur Kurulu üyesiyim.

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi hakkında kısaca bilgi verir misiniz?

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi, Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. Sayın Tolga Yazıcı başkanlığında kurulan, bilim, sanat ve tasarım üçlüsünü bir arada yeniden yorumlayarak inovasyon ve sürekli gelişimi hedefleyen, dönüşüm ve ilerlemeyi hızlandıracak öncü teknolojileri hayata geçirmeye odaklanmış bir şehir içi üniversitesidir. Üniversite bünyesinde, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, İktisadi, idari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve Plato Meslek Yüksekokulu’nu bulundurmaktadır.İstanbul Ayvansaray Üniversitesi ‘nin Misyon’unu anlatırmısınız?

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi’nin misyonu sanat, tasarım ve bilimin birlikteliğinde, hayatın içinde ve geleceğin peşinde koşan, girişimcilik kültürünü benimsemiş, özgüveni yüksek mezunlar yetiştirmektir.

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi olarak hedef(leriniz) nelerdir?

Bizimle meslek yolculuğuna çıkan her gencimizin özel ilgi alanını desteklemeye yönelik meslekiçi ve disiplinlerarası pratiklerimizle kendilerini ve yeteneklerini ifade edebilmeyi öğretmek, bilgiye erişmek, bilgiyi kullanmanın önemini aktarmak ve mesleğini severek öğrenmelerini sağlamak temel hedefimizdir. Bu temel hedefe ulaşmak için ulusal ve uluslararası düzeyde entellektüel bireyler ve profesyonel bakış açısıyla yetişmiş meslek sahipleri olmaları için gereken bütüncül ve çağdaş bir öğrenme yöntemi uygulamaktayız.

Balat yerleşkemizde, kentle bütünleşmiş tasarım okulumuzda bu yıl İçmimarlık ve Çevre Tasarımı ile Grafik Tasarım Bölümü lisans öğrencilerimiz eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürdüler. 2018-2019 eğitim öğretim yılında, yeni açılan ve ilk defa öğrenci alacak olan Mimarlık Bölümü ve Sinema Radyo Televizyon Bölümlerimiz ile 4 farklı lisans programında eğitim- öğretim faaliyetlerimizi sürdüreceğiz, sanat, tasarım ve mimarlık alanlarında daha üretken olacağız.

Mimarlık Bölümü ve Sinema Radyo Televizyon Bölümlerimiz ile 4 farklı lisans programında eğitim- öğretim faaliyetlerimizi sürdüreceğiz, sanat, tasarım ve mimarlık alanlarında daha üretken olacağız.

 “Bütüncül ve çağdaş” bir öğrenme yöntemini biraz açıklayabilir miyiz?

“Bütüncül öğrenmede” iki temel hedefimiz var. Bunlardan birincisi, Fakültemizdeki 4 farklı lisans programının 4 yıllık eğitim öğretim planlamasında derslerin düşey (4 yıllık) ve yatay (dönemsel ve 1 yıllık) olarak tanımlı, birbiriyle entegre olmuş ve planlı bir strüktüre sahip olmasıdır. İkincisi, tasarım üst başlığından beslenen 4 farklı programın ortak ve farklı yönlerini tanımlayarak, öğrencilere ortak projeler ürettirmek, disiplinlerarası bir bakış açısıyla çalışmalarını sağlamak, iletişim güçlerini arttırmak konusunda onları desteklemek üzerine planlanmış bir kurgudur.

“Çağdaş öğrenmede” temel hedef çağın gereklerinin gerisinde kalmayan bir mezun profilini yetiştirmektir. Bu nedenle eğitim-öğretim kadrosu hem deneyimli hem de üretken, meslek pratiğinden kopmayan öğretim üye ve elemanlarından oluşmaktadır.

Öğrencilerimizin, öğrenim süreleri içerisinde yaptıkları meslek pratiği ve disiplinlerarası çalışmalarla, mezun olduklarında tasarım dünyasının ve teknolojisinin yeniliklerini takip eden yaratıcı, özgün, araştırmacı, girişimci ve 21. Yüzyılın dinamiklerinin farkında bireyler olarak meslek hayatlarına devam edeceklerini umuyorum.Bu temel hedefleri gerçekleştirmek için başlattığınız veya planladığınız çalışmalar var mı?

Bütüncül öğrenme odaklı olarak ders programlarımızı tasarladık, yeni açılan bölümlerimizde de aynı bakış açısıyla ders planlamaları yapıyoruz. 2017-2018 eğitim öğretim yılı içinde Fakültemiz bünyesinde “Tasarım Konuşmaları” başlığı altında tasarımın farklı alanlarında çalışan profesyonelleri ağırladık. Bu seminerler dizisinden oniki adet yaptık, bununla birlikte Doğan Gürbüz Ekşioğlu gibi önemli isimler “sanat” üzerine söyleşiler yaptılar. Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında “sanat atölyesi” çalışması yaptık, öğrencilerimiz Fakültemize gelen çocuklarla etkinlikler yaptı. Grafik alanından ve Yapı sektöründen firmaları ağırladık, çalıştay-seminer etkinlikleri ile üretim sürecini öğrencilerimizle paylaştılar. Üniversitemizin de tema sponsorlarından olduğu İstanbul Film Festivali, Brandweek gibi etkinliklere öğrencilerin katılımlarını sağlayarak sanat ve tasarımın farklı alanlarında farkındalık sağlamaya çalıştık.

Çağdaş öğrenme odaklı olarak, teknolojinin gereklerini eğitim süreçlerine yansıtıyoruz. Birinci yılın sonunda öğrencilerimiz kendilerini temel düzeyde bilgisayarlı tasarım aracılığıyla ifade etmeye başladılar.

Başlatmayı planladığımız çalışmalar arasında Bölümlerin kendi hedefleri doğrultusunda ilgili sektör bağlantılarının kuvvetlendirilmesi ve proje odaklı çalışmalar yapılması yer almaktadır.
Paylaş:
E-BÜLTEN KAYIT
Güncel makalelerimizden haberdar olmak için e-bültene kayıt olun!
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin!
E-Bülten Kayıt