×

Fotovoltaik Enerji Sistemleri Yazı Dizisi-7


Fotovoltaik Enerji Sistemleri


Temel Kavramlar ve Örnek Projelerle Fotovoltaik Güneş Enerjisi Sistemleri


Yazı Dizisi-7


Haluk Özgün


1.4 Dünyada Fotovoltaik Güneş Enerjisi Sektörü

EPIA adlı organizasyon dünyada fotovoltaik enerji teknolojisinin gelişimi ve geleceği konusunda raporlar hazırlayan önemli bir kuruluştur. Bu organizasyonun raporlarına www.epia.org sitesinden ücretsiz olarak ulaşılabilmektedir. Bu bölümde verilecek olan grafikler ve değerler “Global Market Outlook For Photovoltaics 2014-2018” adlı rapordan alınmıştır.

Dünyada fotovoltaik sektörü hem Avrupa’da hem de Dünyada beklentilerin üzerinde bir gelişim göstermiştir. Özellikle son iki yılında birçok ülkede ekonomik olarak zorluklar yaşanmasına
karşın fotovoltaik sektörü gelişimini hızlı bir şekilde arttırmıştır. Doğru yasal düzenlemeler, fotovoltaik sektöründe kurulum maliyetlerinin düşmesi ve elektrik piyasasında rekabetçi fiyatların yakalanabilmesiyle toplam enerji üretim payı içinde fotovoltaik  enerji üretiminin payı hızlı bir şekilde artabilir.

Fotovoltaik enerji sektörü 2013 yılı içinde yine önemli tarihi gelişimler göstermiştir. Dünyada solar fotovoltaik kurulu gücü toplamda 138.9 GW kapasiteye ulamış ve yaklaşık 38.4 GW'lık yeni sistem 2013 yılı içinde kurulmuştur. Avrupanın yıllık kurulumlarda sahip olduğu liderlik uzun yıllardan sonra geçilmiştir. Asyada gerçekleşen kurulumlar Avrupayı dramatik bir şekilde geçerek 2013 Dünya FV marketinin %56'sına sahip olmuştur. Avrupadaki FV sektörde yaşanan daralma, avrupa dışındaki marketlerde yaşanan büyüme sayesinde global FV marketinin gelişim trendini devam etmiştir.

EPIA tarafından 2013 yılı için öne çıkan ana faktörler aşağıda verilmektedir[11];

• 2013 yılında dünyada toplam 38.4 GW fotovoltaik sistem kuruldu. 2011 yılında bu değer toplamda 30 GW seviyesindeydi. Fotovoltaik enerji santralleri yenilenebilir enerji teknolojileri içinde hidroelektrik ve rüzgar enerjisi santrallerinden sonra üçüncü ana üretim teknolojisidir.
• Avrupa’da 2013 yılında toplam 11 GW fotovoltaik sistem kuruldu. 2011 yılında budeğer 17.7 GW seviyesindeydi.

• Avrupa 2003 den beri ilk defa yeni kurulumlarda sahip olduğu liderliğini Asyaya karşı kaybetmiştir.
• Çin toplam 11.8 GW'lık yeni kurulum ile 2013 yılının en büyük pazarı olmuştur. Bu istatistikler Mayıs 2014 değerleri olup, bu değerlerin üzerine 1.1 GW'lık ilave kurulumunyapıldığı tahmin edilmektedir.Fakat bu ilave güç 11.8 GW de gösterilmemiştir. Bu kurulumları 6.9 GW ile Japonya ve 4.8 GW ile Amerika takip etmektedir.
• Avrupa market birincisi Almanya olup şebekesine 3.3 GW’lık fotovoltaik kurulu gücü dahil etmiştir. Bunun dışında İngiltere 1.5 GW, İtalya 1.4 GW, Romanya 1.1 GW ve Yunanistan 1.04 GW ile GW seviyesini geçen ülkeler arasındadır.
• Fotovoltaik enerji sektörü birçok ülkede olduğu gibi ülke politikaları ile kontrol edilmektedir. Avrupa ülkeleride (ör;Almanya, İtalya, Fransa vs.) politik desteğin sonlandırılması sonucunda pazar daralırken, FV elektrik satınalma tarifelerinde yapılan değişimler sayesinde Çin ve Japonyada pazar dramatik bir şekilde büyümüştür.
• Fotovoltaik sistemlerden üretilen elektrik Avrupa’da diğer kaynaklardan üretilen elektrik içindeki payı %3 düzeyine yükselmiştir. Ayrıca pik talebin karşılanmasında %6 ‘lık bir değere sahiptir.

Tarihsel gelişimi açısında fotovoltaik sistemleri değerlendirdiğimizde oldukça hızlı bir ilerlemenin olduğu göze çarpmaktadır. 2009 yılında toplam fotovoltaik sistemlerin kurulu gücü 23 GW seviyesindeyken bir yıl sonra bu değer 40.3 GW ve 2011 de 70.5 GW seviyesine ulaşmıştır. Dünya genelinde 2013 yılında toplam 138.9 GW fotovoltaik sistem çalışırken yıllık toplam 160 TWh enerji üretildiği varsayılmaktadır. Üretilen bu enerji ile 45 milyon evin bir yıllık enerjisi fotovoltaik sistemlerden sağlanabildiğini göstermektedir.[11]

Şekil-1.22 de dünyada kurulu gücün 2000 den 2013 e olan değişimini MW cinsinden göstermektedir. Şekilden de görüleceği gibi Avrupa fotovoltaik sistemlerin kurulu gücü bakımından dünyada %59 ‘lik bir paya sahiptir. Bu oran 2012 de %70 ve 2011 de %75 seviyesindeydi.

 Şekil-1.22 ve Şekil-1.23 de verilen grafiklerde görüldüğü gibi dünyada fotovoltaik sistemlerin kurulu gücü çok hızlı bir şekilde artmaktadır.

Bundan sonraki yazı dizimizde “  Ülkelere Göre Foto Voltaik  Kurulu Güç, Avrupa Güneş Enerjisi Potansiyeli  ”  anlatılacaktır.

Bu kitabın yayını için izin veren  Sn. Haluk Özgün ve GÜNDER ‘e ( Uluıslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü)  Elektrik Tesisat Portalı olarak  içtenlikle teşekkür eder
Paylaş:
E-BÜLTEN KAYIT
Güncel makalelerimizden haberdar olmak için e-bültene kayıt olun!
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin!
E-Bülten Kayıt