×

Elektrikli Araç DC Sarj İstasyonu Rehberi Yazı Dizisi-3

     Elektrikli Araç Sarj İstasyonu 

 

Yazı Dizisi-3

 

Tercüme:Metin Uçar
Şarj Üniteleri ve Elektromanyetik uyumlulukEMC, neden kamusal alanlardaki şarj istasyonları için önemlidir?

Güç elektroniği ve bulut tabanlı iletişim gibi gelişmiş yeteneklerle donatılan DC hızlı şarj istasyonları, EMC test ve sertifikasyonu gerektiren cihazlar sınıfına girmektedir. Güvenlik ve güvenilirlik için, mevcut koruma düzeylerini anlamak ve şarj istasyonlarının tüm çevrenin gereksinimlerini tam olarak karşıladı ğından emin olmak önemlidir.

EMC nedir?

Elektromanyetik uyumluluk (EMC), cihazlar arasındaki istenmeyen elektromanyetik enerjinin oluşturulması, yayılması ve iletilmesini tanımlar. EMC sorunları, elektromanyetik girişim  (EMI) ve / veya radyo frekans  girişim (rfi) gibi operasyonel veya çevresel ekipmana zarar verebilecek istenmeyen sonuçlar doğurabilir. EMI ve rfi terimleri birbirinin yerine kullanılabilir, ancak EMI terimi herhangi bir elektriksel gürültü frekansını kapsar; rfi ise bir alt kümesidir.

EMI nasıl oluşur?

EMi güneş, hava olayları ve diğer manyetosfer olaylarının yanı sıra televizyon, radyo ve kablosuz cihazlar ile enerji nakil hatları gibi daha büyük sistemlerden yani doğal ve yapay oluşumların etkisi ile oluşabilecek bir etkileşimdir. Bu etkileşim yakındaki cihazlar veya dijital sinyaller üzerinde girişime neden olabilirken etki etmeden boşluğa da yayılabilirler.

EMI temeli nedir?

Neredeyse tüm elektrik ve haberleşme teçhizatlı ürünler elektromanyetik dalga yayar ve bunlardan etkilenebilir. Günlük hayatta kullandı ğınız tost makinesi, kahve makinesi veya bilgisayarlardan maruz kaldı ğımız EMI nispeten güvenli sınırlar içerisindedir.

EMI bizi neden ilgilendiriyor?

Kontrolsüz oluşan elektromanyetik yayılım, diğer elektromekanik cihazların ve kablosuz iletişim sistemlerinin düzgün çalı şmasını bozabilir ve tüketicilerde sağlık riskleri oluşturabilir. EMC düzenlemeleri, tüm elektrikli ev aletleri ve güç ekipmanlarının içinde ve çevresinde mümkün olduğunca fazla güvenlik ve güvenilirlik sağlamak için geliştirilmiştir. Tüketicilerin kulandığı kalp pilleri veya diğer implante edilebilir cihazlar gibi kritik kişisel sağlık cihazları elektromanyetik parazitlere karşı savunmasızdır.

 
EMC Sınıfları
IEC 61000-6-4 Sınıf A IEC 61000-6-3 Sınıf B
Kontrollü endüstriyel alanlar Genel kullanım amaçlı konut, ticari ve hafif endüstri alanları
Daha az gereksinim.

Kontrol edilen yerler potansiyel

güvenlik kaygılarını düzeltmek

için tedbirler içerir.
Daha sıkı gereksinim.

Cihazlar, yakın mesafe de

olduğu için sınırlar daha

limitlidir.
 

IEC kurallarına göre EMC uygunluk düzenleme sınıfları.
Bu durum şarj istasyonları ile alakalı mıdır?

IEC  61000 serisi EM C standartları zararlı girişimlere karşı uygun koruma  sınırlarını  tanımlar,Ev sarj alt yapısı cihazlarını kapsayan standartlardır.

ABD'de, EMC uygunluğu federal iletişim komisyonu (FCC) tarafından düzenlenir. A sınıfı ticari ve endüstriyel çevreleri kapsarken, B sınıfı daha katı kuralları içeren konut ortamlarıyla ilgilidir. B sınıfından etkilenen alan, çoğu insanın yaşadığı, çalıştığı ve alışveriş yaptığı yerler dahil olmak üzere, ticari çevrelere yakın olan yerleri kapsar. EMi ve RFi, Kanada'da çok benzer şekilde düzenlenir ancak daha sıkı sınırları vardır.

Bu uyum, halkın yoğunlukla bulunduğu ve daha fazla risk içeren konut ve yerleşim alanlarına yakın yerlerde ki kamunun kullanımına açık şarj istasyonları için özellikle önemlidir. Bu gibi durumlarda, şarj istasyonu ekipmanları B sınıfı uyumu sağlamalıdır. Bir şarj istasyonu B sınıfı sertifikaya sahip değilse, üzerinde kullanıcılarını etrafındaki oluşacak manyetik

alanların oluşturabileceği etkileri anlatan bir uyarı etiketi bulundurmalıdır. Bu manyetik alan, kalp pilleri veya diğer kritik tıbbi cihazları olan bireyleri etkileyecek kadar yüksek olabilir. Optimum güvenlik, en düşük kullanıcı riski ve ekipmanın daha uzun ömrü için şarj istasyonunuzun en yüksek EMC uyumluluğunu sağladığından emin olun.
Paylaş:
E-BÜLTEN KAYIT
Güncel makalelerimizden haberdar olmak için e-bültene kayıt olun!
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin!
E-Bülten Kayıt