×

Bina Bilgi Modellemesi (BIM) BS EN ISO 19650-2 Kılavuz, Bölüm-2, Yazı Dizisi-3Bina Bilgi Modellemesi (BIM) BS EN ISO 19650-2 Kılavuz, Bölüm-2 
Yazı Dizisi-23


Sabri Pehlivan, Sabri Günaydın

ETP BIM Çalışma grubumuz çalışmaları kapsamında UK BIM Allience ın hazırlamış olduğu  "BS-EN-ISO 19650’ye Göre Bilgi Yönetimi Kılavuz Bölüm 2: Proje Sağlama Süreçleri" kılavuzunun UK BIM Alliance grubundan  ETP Portalımızda  tercüme edilerek yayınlanması için  görüşmeler yapılarak , ETP Portalımızda yayın hakkı alınmıştır.   ( Bu yazı dizisi   ETP  portalımızdan kopyalanamaz ve yayınlanamaz.© COPYRIGHT) 

UK BIM Allience ın hazırlamış olduğu BIM  kılavuzunun Türkçe tercümesi çekirdek çalışma grubu  harf sırasıyla Ali Uyar, Barış Bancaoğlu, Osman Keser, Rıza İnce, Umut Ekici " tarafından gerçekleştirilmiştir. Erdoğan Hızlı, Özgür Telliel , Sabri Günaydın,  Sabri Pehlivan, Sarp Selimbeyoğlu tarafından da gözden geçirilerek yayına hazır hale getirilmiştir.

Sektörel gelen talepler üzerine teknik kılavuz İngilizce orjinali ve tercümesini beraberce yayınlıyoruz. 

Konu ile  ilgili tüm sektörü bilgilendirmek amacıyla bu çok önemli teknik kılavuzu 3 bölüm  halinde yazı dizisi olarak yayınlıyoruz. 

BIM Kılavuzu ile ilgili her türlü görüş, öneri ve geri bildirimlerinizi  iletisim@etp.com.tr adresimize göndermenizi rica ederiz.

UK BIM Alliance grubunun BS EN ISO 19650 Guidance Part 2: Processes for Project Delivery’ kılavuzu tercüme aşamasında güncellenmiştir. Önümüzdeki  günlerde güncellenen bölümlerde sizlerle paylaşılacaktır. 

Information Management Process Summary / Bilgi Yönetimi Süreç Özeti

The summary provides a helicopter view of the processes according to ISO 19650-2 (although it should be noted that it doesn’t indicate every possible instance of involvement across the parties).

Bu özet ISO 19650-2'e göre süreçlerin kuş bakışı görünümünü sunmaktadır (ancak taraflar arasında olası her durumun örneğini belirtmediğine dikkat edilmelidir).  

The following pages show the process in each stage in more detail.

Aşağıdaki sayfalar her aşamadaki süreci daha ayrıntılı olarak göstermektedir.

Key: / Anahtar:    
 


Information Management Process / Bilgi Yönetimi Süreci

Assessment and Need (19650-2 clause 5.1) / Değerlendirme ve İhtiyaçlar (19650-2 madde 5.1)

(Establishing the project’s information framework)

(Projenin bilgi çerçevesinin oluşturulması)


Invitation to Tender (19650-2 clause 5.2) / İhaleye Davet (19650-2 madde 5.2)


Tender Response (19650-2 clause 5.3) / İhaleye Katılma (19650-2 madde 5.3)


Appointment (19650-2 clause 5.4) / Atama (19650-2 madde 5.4)


Mobilization (19650-2 clause 5.5) / Hareketlenme (19650-2 madde 5.5)

Collaborative Production of Information (19650-2 clause 5.6) / Ortak Çalışma ile Bilgi Üretimi (19650-2 madde 5.6)


Information Model Delivery (19650-2 clause 5.7) / Bilgi Modeli Teslimi (19650-2 madde 5.7)Project Close-Out (19650-2 clause 5.8) / Proje Teslimi (19650-2 madde 5.8)Summary / Özet

The first edition of this process-level guidance has provided an insight into the activities needed and outputs generated by each of the parties identified in ISO 19650-2.

Süreç düzeyleri kılavuzunun ilk baskısı olan bu doküman, ISO 19650-2 standartında tanımlanan her bir taraf için gerekli etkinlikler ve çıktılarla ile ilgili fikir vermektedir.

It should be referred to by practitioners and those implementing the ISO 19650 series across a project, within an appointment or within an organisation. As noted in the Concepts guidance, the ISO 19650 series is still very new, albeit based on former UK standards.  As experience of implementing the standard is gained over the coming months and years, this guidance will be updated to reflect both this experience and any comments/feedback received from users.  

Bir kurum veya atama dahilinde ISO 19650 standartını bir proje boyunca uygulayan ve bu işle ilgili uygulama yapan kişiler tarafından bu kılavuza yönlendirilmelidir. Kavramlar Kılavuzunda da bahseldiği gibi; ISO 19650 standartı eski İngiliz standartlarına dayansa bile hala çok yenidir. Standart uygulama deneyimi önümüzdeki aylar ve yıllar boyunca kazanılacağından, bu kılavuz hem bu deneyimi hem de kullanıcıların yorum/geri bildirimleri yansıtacak şekilde güncellenecektir.

It will also develop to provide insight into the information management themes within the ISO 19650 series.

Bu kılavuz ayrıca ISO 19650 standartı dahilindeki bilgi yönetimi temaları hakkında fikir vermek için de geliştirilecektir.

Please do let us have your feedback by emailing us at  

Bize e-posta ile aşağıdaki adresten ulaşarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz

guidancefeedback@ukbimalliance.org.

Don’t forget that you can get to the ISO 19650 standards at

ISO 19650 standartına aşağıdaki bilgilerden erişebileceğinizi unutmayınız 
And Guidance Part 1: Concepts at
Ve Kılavuz Bölüm 1: KavramlarGuidance Part 2 : Processes for Project Delivery
Kılavuz Bölüm 2:Proje Kavrama Süreçleri 
Paylaş:
E-BÜLTEN KAYIT
Güncel makalelerimizden haberdar olmak için e-bültene kayıt olun!
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin!
E-Bülten Kayıt