×

Bina Bilgi Modellemesi (BIM) BS EN ISO 19650-2 Kılavuz, Bölüm-2, Yazı Dizisi-1
Bina Bilgi Modellemesi (BIM) BS EN ISO 19650-2 Kılavuz, Bölüm-2 
Yazı Dizisi-1 


Sabri Pehlivan, Sabri Günaydın

ETP BIM Çalışma grubumuz çalışmaları kapsamında UK BIM Allience ın hazırlamış olduğu  "BS-EN-ISO 19650’ye Göre Bilgi Yönetimi Kılavuz Bölüm 2: Proje Sağlama Süreçleri" kılavuzunun UK BIM Alliance grubundan  ETP Portalımızda  tercüme edilerek yayınlanması için  görüşmeler yapılarak , ETP Portalımızda yayın hakkı alınmıştır.   ( Bu yazı dizisi   ETP  portalımızdan kopyalanamaz ve yayınlanamaz.© COPYRIGHT) 

UK BIM Allience ın hazırlamış olduğu BIM  kılavuzunun Türkçe tercümesi çekirdek çalışma grubu  harf sırasıyla Ali Uyar, Barış Bancaoğlu, Osman Keser, Rıza İnce, Umut Ekici " tarafından gerçekleştirilmiştir. Erdoğan Hızlı, Özgür Telliel , Sabri Günaydın,  Sabri Pehlivan, Sarp Selimbeyoğlu tarafından da gözden geçirilerek yayına hazır hale getirilmiştir.

Sektörel gelen talepler üzerine teknik kılavuz İngilizce orjinali ve tercümesini beraberce yayınlıyoruz. 

Konu ile  ilgili tüm sektörü bilgilendirmek amacıyla bu çok önemli teknik kılavuzu 3 bölüm  halinde yazı dizisi olarak yayınlıyoruz. 

BIM Kılavuzu ile ilgili her türlü görüş, öneri ve geri bildirimlerinizi iletisim@etp.com.tr adresimize göndermenizi rica ederiz.

UK BIM Alliance grubunun BS EN ISO 19650 Guidance Part 2: Processes for Project Delivery’ kılavuzu tercüme aşamasında güncellenmiştir. Önümüzdeki  günlerde güncellenen bölümlerde sizlerle paylaşılacaktır. 


INFORMATION MANAGEMENT  ACCORDING TO  BS EN ISO 19650 GUIDANCE PART 2: PROCESSES FOR PROJECT DELIVERY

BS EN IS0 19650’YE GÖRE  BİLGİ YÖNETİMİ  KILAVUZ BÖLÜM 2: PROJE SAĞLAMA SÜREÇLERİ

 

 Table of Contents / İçindekiler

Message from the UK BIM Alliance Chair / Birleşik Krallık BIM Birlik Başkan’ından mesaj             
Foreword / Önsöz                                                                                                                             
Acknowledgements / Teşekkür                                                                                                        
About BS EN ISO 19650 / BS EN ISO 19650 Hakkında                                                                  
Understanding your role and the team context / Rolünüzü ve Takım İçeriğini Anlama                   
Appointing Party / Atayan Taraf                                                                                                       
Lead Appointed Party / Önder Olarak Atanan Taraf                                                                        
Appointed Party / Task Team / Atanan Taraf / Görev Takımı                                                           
Information Management Process Summary / Bilgi Yönetimi Süreç Özeti                                      
Summary / Özet   
                                                                                                                            
         

Message from the UK BIM Alliance Chair 
Birleşik Krallık BIM Birlik Başkan’ından mesaj     


Dr Anne Kemp OBE / Dr. Anne Kemp OBE
Chair – UK BIM Alliance / Başkan - Birleşik Krallık BIM Birliği


Preparing this Guidance Framework is becoming a labour of love – or otherwise! – for many of the team. I think we are all learning as we go along, and I very much hope that, in doing so, we are able to help you on your own journey in implementing the ISO 19650 series.

Bu Kılavuz Çerçevesini hazırlamak ekibin birçoğu için severek yapılan bir iş – veya aksi!- haline geldi. Sanırım hepimiz ilerledikçe öğreniyor ve umarım böyle yaparak ISO 19650 standartlarının uygulanması konusundaki yolculuğunuzda size yardımcı olabiliyoruzdur.

There is no question that this Part 2: Process Guidance will evolve. This first edition is something of a test to see how to help you navigate through the detail of the processes specified in the standard. It’s invaluable having the original authors involved – but even more so having end users testing and challenging how this is presented and explained.

Bölüm 2: Süreç Kılavuzunın gelişeceğine dair şüphe yoktur. Bu ilk baskı standartta belirtilen süreçlerin detaylarında gezinmenizde nasıl yardımcı olabildiğimizi görebileceğimiz bir testtir. Özgün yazarların bu kılavuza dahil olması paha biçilemez olmakla birlikte bu kılavuzun nasıl sunulduğunu ve açıklandığını test edip sorgulayan son kullanıcıların olması daha da önem kazandırmıştır.

And we are keen to get your feedback! This is an open process, and you really are encouraged to get involved – it is open to all.

Geri bildirimlerinizi almak istiyoruz! Bu açık bir süreçtir ve gerçekten dahil olmak isterseniz, herkes için açıktır.

We are concerned that you may be disappointed that this Guidance doesn’t yet go far enough. Let me assure you that we are hard at work already on the next release, which will include coverage across all clauses in ISO 19650-2, but also will focus on key themes which we believe present the most difficulties in implementation – including Information Requirements, Common Data Environment and Level of Information Need. We are committing to three monthly updates to ensure we continue to make progress as fast as possible, and to reflect your feedback as soon as possible.

Bu rehberin yeterli gelmemesinin sizi hayal kırıklığına uğratabileceğinden endişe ediyoruz. ISO19650-2’de yer alan tüm maddeleri içeren, aynı zamanda Bilgi Gereksinimleri, Ortak Veri Ortamı ve Bilgi Gereksinim Düzeyi gibi anahtar konularla uygulamadaki çoğu zorluğu gösteren bir sonraki yayımda şimdiden çok çalıştığımızı size temin ederiz. Üç aylık güncellemeler ile mümkün olan en hızlı şekilde ilerlemeye devam edeceğimize ve mümkün olan en kısa sürede geri bildirimlerinize cevap vereceğimizi taahhüt ederiz.

We are also keen to hear from you on the handbooks, tools and templates that you believe need to be developed to help – as we will work to provide these in collaboration with others going forward, to hang off the Guidance Framework.

Bize yararlı olacağını düşündüğünüz el kitapçığı, aletler ve formatlar gibi kaynaklarla ilgili şeyleri görmekten memnuniyet duyacağız ki biz bu konuda ilerleyenlerle beraber yürüttüğümüz çalışmalarda biz bunu çalışacağız.

I can’t thank enough the many people involved in developing the Guidance Framework for all that they are doing. I don’t exaggerate when I say this is one of the most richly rewarding activities I’ve been involved with – true collaboration across industry in action.

Kılavuz Çerçevesini geliştirmeye dahil olan tüm insanlara yaptıkları için ne kadar teşekkür etsem azdır. Bu proje, sektörde doğru işbirliği ile yapılan ve dahil olduğum en zengin faydalı aktivitelerden biriydi dersem abartmış olmam.

Finally, the unsung heroes of the piece, David Churcher and – in particular – Sarah Davidson. Sarah - your focus and determination in driving this forward, I know David will agree, are awesome.

Sonuç olarak bu eserin görünmez kahramanları David Churcher ve özellikle Sarah Davidson. David’in de katılacağı üzere Sarah’ın ilerletme azmi ve odaklanması harikaydı.

As BSI, CDBB and UK BIM Alliance, we are urging the industry to get behind this Framework and discourage development of multiple “interpretations” of how to implement ISO 19650. We particularly welcome the support of CIC in allowing the release of an updated Protocol, authored by Andrew Croft, May Winfield and Simon Lewis, owned by CIC, but forming a critical part of the Guidance Framework. Our sincere thanks to CIC for this.

BSI, CDBB ve Birleşik Krallık BIM Başkanlığı olarak, sektörü bu Kılavuz Çerçevesinin arkasında durmaya ve ISO 91650’nin nasıl uygulanacağına yönelik yorum farkları oluşmasına engel olmaya teşvik ediyoruz. Özellikle CIC’nin Andrew Croft, May Winfield and Simon Lewis tarafından yazılan, CIC’nin sahip olduğu ve Kılavuız Çerçevesinin kritik kısmını oluşturan güncellenmiş bir protokolün yayınlamasına izin vererek sağladığı desteğini memnuniyetle karşılıyoruz. Bunun için CIC’e içten teşekkürlerimizi sunarız.

It is incredibly heartening that so many want to lean in to help advance the industry as a whole. I do hope that this inspires the younger generations that this really is an industry to come and work for. It really is richly rewarding.

Birçok kişinin sektörün bir bütün olarak ilerlemesine yardımcı olmayı isteme eğiliminde olması son derece cesaret vericidir. Umarım bu genç nesillere bu sektöre gelip çalışması için ilham verecektir. Bu gerçekten çok faydalı olacaktır.

Foreword / Önsöz

This is the first release of the UK’s Guidance Part 2: Processes for Project Delivery, supporting BS EN ISO 19650 Parts 1 and 2. It has been written to help individuals and organisations in the UK to understand the details of building information modelling (BIM) according to ISO 19650 and it complements the Guidance Part 1: Concepts that was first published in April 2019.

BS EN ISO 19650 1.ve 2.bölümlerine dayanarak hazırlanan Birleşik Krallık Kılavuzu 2. Bölüm: Proje Sağlama Süreçleri’nin ilk sürümüdür. Bu kılavuz; Birleşik Krallıktaki birey ve kurumların ISO 19650’ye göre Yapı Bilgi Modellemesinin (BIM) ayrıntılarını anlaması için yazılmış olup, Nisan 2019’da yayınlanan Kılavuz 1.Bölüm: Kavramlar’ın devamı niteliğindedir.

This first release of Part 2: Processes for Project Delivery has focused on providing guidance for the different parties that are mentioned throughout ISO 19650 – the appointing party, the lead appointed party and the appointed party. These provide navigation routes through the guidance that will be developed in more detail in future releases, as clause-specific guidance is added.

2. Bölüm: Proje Sağlama Süreçlerinin ilk sürümü ISO 19650’de bahsedilen farklı taraflara (atayan taraf, önder olarak atanan taraf ve atanan taraf) kılavuz olmaya odaklanmıştır. Bu taraflar, gelecek sürümlerde daha detaylı olarak – maddelere özgü kılavuz eklenmesi gibi – geliştirilecek kılavuzlara yol haritası çizecektir. 

Additional navigation routes will also be added in future releases. These are likely to be focused on carrying out particular information management activities (such as defining information requirements, assembling or responding to an invitation to tender), or explaining key information management themes (such as the common data environment, the information protocol or the BIM Execution Plan).

Gelecekteki sürümlerde ek yol haritaları olacaktır. Bunlar özel bilgi yönetimi etkinliklerini (Bilgi gereksinimlerini tanımlama, bir ihale davetinin toplanması veya yanıtlanması gibi) gerçekleştirme veya temel bilgi yönetimi konularını (ortak veri ortamı, bilgi protokolü veya BIM Uygulama Planı) açıklama üzerine odaklanacaktır. 

This structure to the guidance has been developed over several months, by the contributors and editors, to make the guidance as useful as possible to practitioners. The subsequent releases will be issued at 3-monthly intervals (late October 2019 and late January 2020, with potential for more updates thereafter).

Bu kılavuz yapısı katılımcılar ve editörlerle birlikte mümkün olduğunca uygulayan kimseler için yararlı hale getirilmek üzere birkaç ay boyunca geliştirilmiştir. Sonraki sürümler 3 aylık aralıklarla yayınlanacaktır.(Ekim 2019 sonu ve Ocak 2020 sonu, sonrasında daha fazla güncelleme potansiyeli ile)

As with the Concepts guidance, we invite comment and feedback on this Processes guidance at:
guidancefeedback@ukbimalliance.org


Kavramlar kılavuzunda olduğu gibi, bu süreç kılavuzu ile ilgili yorum ve geri bildirimlerinizi guidancefeedback@ukbimalliance.org adresine gönderebilirsiniz.

Acknowledgements / Teşekkür 

This guidance represents the collaborative efforts of the following people and organisations:
Bu kılavuz, aşağıdaki kişi ve kuruluşların işbirliği içindeki çabalarını temsil eder:

Editors / Editörler
David Churcher                  Hitherwood Consulting Ltd. 
Sarah Davidson                  University of Nottingham 
Anne Kemp                        Atkins

Contributors / Katkıda Bulunanlar
Andy Boutle                      Kier
Nigel Davies                     Evolve Consultancy
Paul Dodd                         Scottish Futures Trust
Stephen Holmes               Cadventure Ltd.
Emma Hooper                   Bond Bryan
John Ford                         Galliford Try
Michael Hudson               Flanagan Lawrence
Simon Lewis                     Womble Bond Dickinson
David Philp                       Centre for Digital Built Britain
Dan Rossiter                    British Standards Institution
Casey Rutland                 Royal Haskoning DHV
Paul Shillcock                  Operam
Ryan Tennyson                Scottish Futures Trust
Sonia Zahiroddiny            HS2
May Winfield                    Buro Happold

Production / Yapım
Pam Bhandal                    PB Marketing Consultants + CDBB

Nothing in this guidance constitutes legal advice or gives rise to a solicitor/client relationship. Specialist legal advice should be taken in relation to specific circumstances.

Bu kılavuzdaki hiçbir şey yasal tavsiye oluşturmaz veya bir avukat / müşteri ilişkisine yol açmaz. Özel durumlarla ilgili olarak uzmanlardan yasalara uygun şekilde tavsiye alınmalıdır.

The contents of this guidance are for general information purposes only.

Bu kılavuzun içeriği sadece genel bilgi amaçlıdır.

Permission to reproduce extracts from ISO Publications is granted by BSI Standards Limited (BSI). No other use of this material is permitted.

ISO Yayımlarından elde edilen ekleri çoğaltma izni, BSI Standards Limited (BSI) tarafından verilir. Bu dokümanın başka bir şekilde kullanılmasına izin verilmez.

Any data or analysis from this guidance must be reported accurately and not used in a misleading context. If using any information from this report, then its source and date of publication must be acknowledged.

Bu kılavuzdaki herhangi bir veri veya analiz doğru bir şekilde raporlanmalı ve yanıltıcı bir bağlamda kullanılmamalıdır. Bu rapordaki herhangi bir bilgiyi kullanıyorsanız, kaynağı ve yayım tarihi belirtilmelidir.

© COPYRIGHT 2019 the Editors and Contributors named above

© COPYRIGHT 2019 Yukarıda isimleri yazan Editörlerin ve katkıda bulunanlarındır


About BS EN ISO 19650 / BS EN ISO 19650 HakkındaThe BS EN ISO 19650 series of standards (herein after referred to as the ISO 19650 series) supersede some of the existing British Standards and Publicly Available Specifications related to building information modelling (BIM). The ISO 19650 standards are part of a landscape, or ecosystem, of national and international standards supporting information management processes and technical solutions.

BS EN ISO 19650 standart serisi (burada daha sonra ISO 19650 standartları olarak anılacaktır) yapı bilgi modellemesi (BIM) ile ilgili var olan İngiliz Standartları ve Kamuya Açık Teknik Şartnamelerin bazılarının yerine geçer. ISO 19650 standartları, bilgi yönetimi süreçlerini ve teknik çözümleri destekleyen ulusal ve uluslararası standartların bir panoramasının veya ekosisteminin bir parçasıdır.

The ISO 19650 series considers all information whether it’s a construction programme, a record of a meeting, a geometrical model or a contract administration certificate.

ISO 19650 standartları; ister bir yapım programı, ister bir toplantı kaydı, ister geometrik bir model veya bir sözleşme yönetimi sertifikası olsun, tüm bilgileri göz önünde bulundurur.

The ISO 19650 series is an international standard of good practice. It defines information management principles and requirements within a broader context of digital transformation in the disciplines and sectors of the built environment (including construction and asset management industries). Its implementation in the UK is supported by UK National Forewords in ISO 19650 Parts 1 and 2, and a UK National Annex in ISO 19650 Part 2.

ISO 19650 standartları bir uluslararası doğru uygulama standardıdır. Bilgi yönetimi ilkelerini ve gereksinimlerini yapı dünyasının disiplinlerinde ve sektörlerinde (yapım ve varlık yönetimi endüstrilerini de içerir) daha geniş bir dijital dönüşüm bağlamında tanımlar. İngiltere'de bunun uygulanması, ISO 19650 Bölüm 1 ve 2'deki UK Ulusal Önsözler ve ISO 19650 Part 2'deki UK Ulusal Ekler tarafından desteklenmektedir.

This Guidance Framework is being developed particularly to support implementation of the ISO 19650 series in the UK.

Bu Kılavuz Çerçevesi, özellikle Birleşik Krallık'ta ISO 19650 standartlarının uygulanmasını desteklemek için geliştirilmektedir.

Understanding your role and the team context / Rolünüzü ve Takım İçeriğini Anlama

This guidance is written so that you can read it from start to finish or you can navigate through it to understand the activities that are particularly relevant to your role within a project team.

Bu kılavuz baştan sona okumanız veya özel olarak bir proje takımı içindeki rolünüzle ilgili etkinlikleri anlamak adına yön belirlemeniz için yazılmıştır.

The ISO 19650 series refers to the Appointing Party, Lead Appointed Party and Appointed Party and the Project Team, Delivery Team and Task Team.  ISO 19650-2 Figure 2 shows the interface between these parties and teams in terms of information management.  A colour coded, simplified version of this image, reproduced with permission from BSI, features in this guidance to provide context to the parties, teams and activities.

ISO 19650 standartları Atayan Taraf, Önder Olarak Atanan Taraf ve Atanan Taraf ile Proje Takımı, Sağlama Takımı ve Görev Takımına atıfta bulunur. ISO 19650-2 Şekil 2 bilgi yönetimi açısından taraf ve takımlar arasındaki etkileşimi gösterir. Bu kılavuzda taraflar, takımlar ve etkinliklere kaynak sağlamak için BSI tarafından izin alınarak bu şeklin renklendirilmiş ve basitleştirilmiş versiyonu yayımlanmıştır. 

Interfaces between parties and teams / Taraf ve Takımlar Arasındaki Etkileşim
(simplified version) / (basitleştirilmiş versiyon)


 


Key: / Anahtar:

A Appointing Party / Atayan Taraf                                     1 Project Team / Proje Takımı    
B Lead Appointed Party / Önder Olarak Atanan Taraf      2 Delivery Team / Sağlama Takımı
C Appointed Party / Atanan Taraf                                      3 Task Team / Görev Takımı

Image reproduced with permission from BSI / Resim BSI tarafından izin alınarak yeniden üretilmiştir.

The activities are set out in ISO 19650-2 clause 5 and cover eight stages as follows

Etkinlikler ISO 19650-2 5.maddeye göre düzenlenmiş olup aşağıdaki 8 aşamayı kapsamaktadır. Activities set out in ISO 19650-2 clauses 5.1 and 5.8 relate to a project as a whole.  Activities set out in clauses 5.2 to 5.7 are repeated for each piece of work the appointing party (client) tenders (be it for consultants, contractors and/or specialists).  The colours represent parties that are active within each stage.

ISO 19650-2 madde 5.1 ve 5.8’e göre düzenlenmiş etkinlikler bir projenin bütünüyle ilgilidir. 5.2’den 5.7’ye kadar olan etkinlikler atayan taraf (müşteri) ihalelerinin (danışmanlar, yükleniciler ve/veya uzmanlar için) her bir işinde tekrarlanır. Renkler her aşamada aktif olan tarafları temsil eder.

If you want to go directly to the activities relevant to you then:

Doğrudan size uygun etkinliklere ulaşmak istiyorsanız.Size uygun etkinliğe doğrudan ılaşmak için:

Go to page 8 for the ‘Appointing Party’ section if you are a client or you are managing information on behalf of a client.

Müşteri veya müşteri adına bilgi yönetiyorsanız 8. sayfada yer alan ‘Atayan Taraf’ bölümüne gidiniz.

Go to page 10 for the ‘Lead Appointed Party’ section if you are you tendering to be/are responsible for co-ordinating information between the delivery team and the appointing party (client).

Atayan taraf (müşteri) ile Sağlama Takımı arasındaki bilgi koordinasyonu için teklif veriyorsanız ve sorumlu olacaksanız olacaksanız 10.sayfada yer alan ‘Önder Olarak Atanan Taraf’ bölümüne gidiniz.

Go to page 18 for the ‘Appointed Party/Task Team’ section if you are tendering for/appointed to a project generally.

Genel olarak projeye teklif veriyorsanız veya atanacaksanız 18. sayfada yer alan ‘Atanan Taraf / Görev Takımı’ bölümüne gidiniz.

If you want to see the flow of activities between all the parties then go to page 22 for the ‘Process Summary’.

Taraflar arasındaki tüm etkinliklerin akışını görmek için 22. Sayfada yer alan ‘Süreç Özeti’bölümüne gidiniz.

Appointing Party / Atayan Taraf


If you are a client or are managing information on behalf of a client this means that you are fulfilling the role of the ‘Appointing Party’ – you are effectively the party ‘owning’ the appointment/ project in the context of the ISO 19650 series.

İşveren olarak veya işveren namına bilgi yönetimi yapıyorsanız ‘Atayan Taraf’ görevini yerine getiriyorsunuz demektir siz atama yetkisinin / ISO 19650 kapsamında projenin sahibisiniz.

As appointing party you are a member of the Project Team.

Siz, atayan taraf olarak Proje Grubunun bir parçasısınız.   

Your activities and outputs can be summarised as: / Etkinlik ve çıktılarınız şöyle özetlenebilir:

Firstly – to make sure that your information management function is fulfilled by people within your organisation or people acting on your behalf or a combination of both.         

Öncelikle emin olmalısınız ki bilgi yönetimi görevinizin, kuruluşunuzdaki kişiler veya sizin adınıza hareket eden kişiler ya da her ikisinin bir kombinasyonu tarafından yerine getiriliyor olmalıdır.görevi sizin bünyenizden biri veya yerinize karar veren biri veya her ikisince birden yerine getiriliyor olmalıdır.

Then wherever the ISO 19650 series refers to the ‘Appointing Party’ this means the organisation(s) fulfilling the client’s information management function.

ISO 19650 standartı nerede ‘Atanan Taraf’tan bahsediyor ise bu işveren bilgi yönetimini üstlenmiş o kurum(lar)u belirtir.

Going forward then, in respect of the whole project and before any invitations to tender are issued, your activities as appointing party are to:

Devam edersek, tüm projede ve ihaleye çıkılmadan önce atayan taraf olarak yapmanız gereken etkinlikler şunlardır:

•    Establish the project’s information requirements, information delivery milestones and information standards
Proje bilgi gereksinimlerini, bilgi teslim aşamalarını ve bilgi standartlarını belirleme


•    Identify specific procedures for the production of information including its generation, delivery and secure management

Hazırlanması, teslimi ve güvenli yönetimi de kapsayacak şekilde bilgi sağlama ile ilgili özgün prosedürlerin tespiti

•    Identify existing information and/or resources that are relevant to the delivery teams you will be appointing to this project

Bu projeye atayacağınız bilgi sağlama gruplarını ilgilendiren kaynakların ve/veya mevcut bilgilerin tespiti

•    Establish the project’s information protocol for incorporation into all project appointments

Tüm proje atamalarına proje bilgi protokolunun dahil edilmesinin sağlanması

You will also need to establish a common data environment (CDE) to support the project and the collaborative production of information.

Ayrıca projeyi ve işbirlikçi bilgi üretimini desteklemek için ortak bir veri ortamı (CDE) oluşturmanız gerekecektir..

You may wish to appoint a third party to host, manage or support the CDE.

Ortak veri ortamını (CDE) sunacak, yönetecek veya üçüncü taraf atamak isteyebilirsiniz.

Then for each separate piece of work you are sending out to tender, you need to establish your information requirements. Your outputs in compiling each tender package should consider, and where appropriate include:

İhaleye çıkardığınız her bir iş için bilgi gereksinimlerini tespit etmeniz gerekir. İhale paketini oluştururken çıktılarınız şunları göz önüne almalı ve gerekiyorsa içermelidir:

•    Exchange information requirements

Bilgi alışverişi gereksinimleri

•    Existing information and resources that are relevant to the tendering opportunity

İhale fırsatı ile ilgili mevcut bilgi ve kaynaklar

•    Details of how the tender will be evaluated

İhalenin nasıl değerlendirileceğine dair detaylar

•    Overall project requirements for information delivery, standards and processes

Bilgi sağlanması, standartlar ve süreçler için toplam proje gereksinimleri

•    The project’s information protocol

Projenin bilgi protokolü

In the process of confirming an appointment (of the lead appointed party for example the main contractor) you will both need to agree any changes to the information standards and they should inform you of any risks/issues which could impact project information delivery milestones. The appointment documents should then include information and information requirements relevant to the appointment. This is a process/activity that is repeated for each confirmed appointment.

Bir atamayı onaylama aşamasında (önder atanan taraf, mesela ana müteahhit atama onayında) bilgi standartlarında herhangi bir değişiklik varsa bu konuda mutabakata varılmalı ve proje ile ilgili bilgi teslim tarihlerini etkileyebilecek muhtemel tehlikeler/ sorunlar varsa onlar sizi bilgilendirmeliler. Atama belgesi söz konusu atama ile ilgili belirtilen bu bilgi ve bilgi gereksinimlerini içermelidir. Bu her bir atama onayında tekrar edilecek süreçtir.


As appointing party and throughout the Project you will review each delivery team’s information model against your information requirements and accept or reject as appropriate.

Proje boyunca atayan taraf olarak her teslim ekibinin bilgi modelini, kendi bilgi gereksinimlerinize göre inceleyip, uygun şekilde kabul edip veya reddedeceksiniz.

As the project nears close out and the Project information model is completed, you’ll archive the information containers. You’ll also capture lessons learned with each lead appointed party.

Proje bilgi modeli tamamlanıp sona yaklaşıldığında bilgi depolarını arşivleyip, her önder atanan taraf ile yaşanan süreçten çıkarılan dersleri not edeceksiniz.

Bundan sonraki  bölümde "Eylem Odağı, Dikkate Alınacak İlgili Tümceler, Önder Olarak Atanan Taraf,  Önder Olarak Atanan Taraf ile İlişki "  anlatılacaktır. 
Paylaş:
E-BÜLTEN KAYIT
Güncel makalelerimizden haberdar olmak için e-bültene kayıt olun!
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin!
E-Bülten Kayıt