×

Bina Bilgi Modellemesi (BIM) BS EN ISO 19650-1 Kılavuz, Bölüm-1, Yazı Dizisi-1Bina Bilgi Modellemesi (BIM) BS EN ISO 19650-1 Kılavuz, Bölüm-1 
Yazı Dizisi-1 


Sabri Pehlivan, Sabri Günaydın 
                 
ETP BIM Çalışma grubumuz çalışmaları kapsamında UK BIM Allience ın hazırlamış olduğu  "BS-EN-ISO 19650’ye Göre Bilgi Yönetimi Kılavuz Bölüm 1: Kavramlar" kılavuzunun UK BIM Alliance grubundan  ETP Portalımızda  tercüme edilerek yayınlanması için  görüşmeler yapılarak , ETP Portalımızda yayın hakkı alınmıştır. ( Bu yazı dizisi   ETP  portalımızdan kopyalanamaz ve yayınlanamaz.© COPYRIGHT) 

UK BIM Allience ın hazırlamış olduğu BIM  kılavuzunun Türkçe tercümesi çekirdek çalışma grubu Erdoğan Hızlı, Sarp Selimbeyoğlu, Özgür Telliel, Sabri Günaydın, ve Sabri Pehlivan tarafından gerçekleştirilmiştir. Ülkemizde  konu ile  ilgili tüm sektörü bilgilendirmek amacıyla bu çok önemli teknik kılavuzu 3 bölüm  halinde yazı dizisi olarak yayınlıyoruz. 

BIM Kılavuzu ile ilgili her türlü görüş, öneri ve geri bildirimlerinizi
iletisim@etp.com.tr adresimize göndermenizi rica ederiz.

UK BIM Alliance grubunun BS EN ISO 19650 Guidance Part 2: Processes for Project Delivery’ kılavuzunun ve  yayınlanacak, güncellenecek   olan diğer kılavuzlarında ETP Portalımızda yayın hakkı alınmıştır. BS EN ISO 19650 Guidance Part 2 tercüme çalışmalarına başlanmıştır. 

Ayrıca portalımızda BIM Kütüphanesi bölümü  sizlere yararlı olmak amacıyla çok yakında hizmetinize girecektir. 

 
BS EN IS0 19650’YE GÖRE   BİLGİ YÖNETİMİ  KILAVUZ BÖLÜM 1: KAVRAMLAR 

İçindekiler

Birleşik Krallık BIM Birlik Başkan’ından mesaj                                                                                             
Önsöz                                                                                                                                                   
Teşekkür                                                                                                                                           
Kısaltmalar ve kısaltılmış sözcükler                                                                                                         
Giriş                                                                                                                        

 
1.0 Bilgi yönetimi neden önemlidir?                                                                                                                   
     1.1 Tarihçe ve başlangıç motivasyonu                                                                                                                 
      1.2 Hedefler ve Fırsatlar                                                                                                          
     1.3 Dijital dönüşüme daha geniş bir bakış 
   
                                                                                          
2.0 BS EN 19650 standartlarının gerekçesi                                       
      2.1 ISO 19650 Standartlarına göre Yapı bilgi modellemesi nedir?       
      2.2 Neden bir projede yapı bilgi modellemesi uygulanmalıdır?                                                         
        2.2.1 Teknik durum                                                                                       
        2.2.2 Ticari durum                                                                                         
      2.3 ISO 19650 Standartları kimler içindir?                                              
      2.4 Örgütsel Yönetimi bağlamında ISO 19650 standartları     
 
3.0 Yasal ve güvenlik konuları                                                                                    
      3.1 Yasal ve sözleşme gereklilikleri
      3.2 Projenin bilgi protokolü                                                                                         
      3.3 ISO 19650 standartları ve güvenlik


                                                                    
Birleşik Krallık BIM Birlik Başkan’ından mesaj      

Kılavuz Çerçevesi, gönüllü bir zaman gerektirdi ve gerektirmeye devam ediyor ve şu ana kadar bize yardımcı olan birçok kişiye teşekkür etmek için bu fırsatı değerlendirmek istiyorum. Özellikle, David Churcher ve Sarah Davidson'a hepimizi görevde tutması ve bu ilk aşamanın zamanında yayımlanması konusundaki çabalarından dolayı teşekkür ediyorum.

ISO belgelerinde değişiklik yapamamıza rağmen, Kılavuz Çerçevesi hakkındaki yorumlarınızı memnuniyetle karşıladığımızı vurgulamak isterim. Lütfen bu ilk aşamanın bilinçli olarak kavramlar düzeyinde olduğunu ve bir sonraki aşamada daha ayrıntılı, süreç odaklı kılavuzluk yapılacağını unutmayın. Çerçeveyi yararlı bulup bulmadığınızı ve nasıl geliştirilebileceğini bilmek bizim için faydalı olacaktır. Bu geri bildirime cevaben Çerçeveyi düzenli aralıklarla güncellemeyi hedefleyeceğiz.
Ayrıca, bu Kılavuz Çerçevesi'ne veya daha kapsamlı olarak Birleşik Krallık'taki BIM Birliği etkinliklerine katılmak istiyorsanız, lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. Memnuniyetle karşılanacaksınız.

Dr. Anne Kemp
Başkan
UK BIM Alliance / Birleşik Krallık BIM Birliği

Önsöz

Bu kılavuz, Birleşik Krallık'taki bireylerin ve kuruluşların BS EN ISO 19650 Bölüm 1 ve 2'ye göre yapı bilgi modellemesinin (BIM) temel ilkelerini anlamalarına yardımcı olmak için yazılmıştır.  Bunlar, bu kılavuzun geri kalanında ISO 19650 standartları, ISO 19650 Bölüm 1 veya ISO 19650 Bölüm 21 olarak adlandırılmaktadır. Her iki bölüm 2018'de yayımlandı. ISO 19650 standartları yeni baştan, başka bir deyişle 1192 standartlarını bilmeyen birileri tarafından yazılmıştır. Bu ilk baskı, destek sağlamak ve ikinci baskının içerebileceği gelişmelere ilişkin geri bildirim ve öneri toplamak amacıyla yayımlanmıştır.

Bu kılavuz bilerek kısa ve üst düzeydedir, ISO 19650’yi uygularken ki bazı genel durumları açıklar ancak kuruma özel ya da projeye özgü detaylar ya da uygulanışı veremez. Kılavuz, geniş, genel konularla başlayan ve gittikçe daha belirgin hale gelen bir dizi bölüm halinde yapılandırılmıştır. Bu standartın yapısı, ISO 19650-1’in yapısıyla aynı değildir, ancak ilgili yerlerde hem ISO 19650-1 hem de ISO 19650-2'deki belirli maddelere çapraz referanslar verilmiştir.

ISO 19650-2'de belirtilen süreçler için ayrıntılı kılavuz hazırlanmaktadır. Daha belirli ve uygulamalı örnekler içerecektir. Yazılmakta olan bu belgenin ilk baskısının, 2019’un yazında yayımlanması bekleniyor. Kılavuzun yayımlanmasına yönelik bu iki yönlü yaklaşım, hızlı bir şekilde kılavuzu sağlamak için en iyi çözüm olarak görülmekle birlikte, daha fazla ayrıntı gerektiren bölümleri düşünmek için zaman tanımaktadır.

Bu belgeler ISO 19650 için İngiltere’nin Kılavuz Çerçevesini içermektedir ve Birleşik Krallık BIM Birliği, Britanya Dijital Yapı Merkezi ve BSI tarafından ortaklaşa yayımlanmaktadırlar. ISO 19650 ile birlikte okunmaları amaçlanmıştır ve bu standartların yerine geçmez.

Okuyucular ayrıca, daha önce BS 1192: 2007 + A2: 2016 ve PAS 1192-2: 2013'ü kullananlara yönelik, BSI tarafından Ocak 2019'da BS EN ISO 19650 için bir geçiş kılavuzu yayımlandığını bilmeliler. Bu geçiş kılavuzunun BSI belgesi referansı PD 19650-0: 2019'dur.

guidefeedback@ukbimalliance.org adresine bu kılavuz ile ilgili yorum ve geri bildirimlerinizi bekliyoruz.


1 BS EN ISO 19650-1 ve BS EN ISO 19650-2, BSI tarafından İngiltere'de yayımlanan standartların resmi tanımlarıdır. Her ikisi de ulusal önsözleri içerir ve BS EN ISO 19650-2, İngiltere ulusal ekini içerir. Tanımlamanın kısaltılmış şekli, bu kılavuzda sadece metni daha okunaklı hale getirmek için kullanılır.

Teşekkür

Bu kılavuz, aşağıdaki kişi ve kuruluşların işbirliği içindeki çabalarını temsil eder:

Editörler
David Churcher                      Hitherwood Consulting Ltd.
Sarah Davidson                      University of Nottingham
Anne Kemp                             Atkins


Katkıda Bulunanlar
Andy Boutle                             Kier
Andrew Croft                           Beale&Company Solicitors LLP
Paul Dodd                               Scottish Futures Trust
Stephen Holmes                     Cadventure Ltd.
Emma Hooper                        Bond Bryan
John Ford                               Galliford Try
Simon Lewis                           Womble Bond Dickinson
Alex Luck                                A Luck Associates
David Philp                             Centre for Digital Built Britain
Casey Rutland                        Royal Haskoning DHV
Paul Shillcock                         Operam
Sonia Zahiroddiny                   HS2
May Winfield                           BIM4Legal

Yapım
Pam Bhandal                          PB Marketing Consultants

Focus Group atölyelerine öncülük eden Nigel Davies, David Glennon ve Michael Hudson’a yorumlarından ötürü teşekkür ederiz.

ISO Yayımlarından elde edilen ekleri çoğaltma izni, BSI Standards Limited (BSI) tarafından verilir. Bu dokümanın başka bir şekilde kullanılmasına izin verilmez.

Bu kılavuzdaki hiçbir şey yasal tavsiye oluşturmaz veya bir avukat / müşteri ilişkisine yol açmaz. Özel durumlarla ilgili olarak uzmanlardan yasalara uygun şekilde tavsiye alınmalıdır.

Bu rehberin içeriği sadece genel bilgi amaçlıdır.

Bu kılavuzdaki herhangi bir veri veya analiz doğru bir şekilde raporlanmalı ve yanıltıcı bir bağlamda kullanılmamalıdır. Bu rapordaki herhangi bir bilgiyi kullanıyorsanız, kaynağı ve yayım tarihi belirtilmelidir.

Bu raporda kullanılan fotoğraf 1, 2 ve 3’ün telif hakları BSI’ya aittir.

© COPYRIGHT 2019 Yukarıda isimleri yazan Editörlerin ve katkıda bulunanlarındır

Kısaltmalar ve kısaltılmış sözcükler

Bu kılavuz bir dizi kısaltmalar ve kısaltılmış sözcükleri içermektedir. Çoğunluğu Tablo 1’de belirtilen ISO 19650-1 maddelerinde tanımlanmıştır.


 
Abbreviation or acronym
Sözcük kısaltmaları ve baş harf kısaltmaları
Term
Terim

ISO 19650-1 madde
AIR Asset information requirements / Varlık bilgi gereksinimleri 3.3.4
BIM Building information modelling / Yapı bilgi modellemesi 3.3.14
CDE Common data environment / Ortak veri ortamı 3.3.15
DBB Digital Built Britain / Dijital inşa edilmiş Britanya n/a
EIR Exchange information requirements / Bilgi alışverişi gereksinimleri 3.3.6
OIR Organisational information requirements / Örgütsel bilgi gereksinimleri       3.3.3
PIR Project information requirements / Proje bilgi gereksinimleri                          3.3.5

Tablo 1: Kısaltmalar ve kısaltılmış sözcükler

Giriş   

BS EN ISO 19650 standart serisi (burada daha sonra ISO 19650 standartları olarak anılacaktır) yapı bilgi modellemesi (BIM) ile ilgili var olan İngiliz Standartları ve Kamuya Açık Teknik Şartnamelerin bazılarının yerine geçer. ISO 19650 standartları, bilgi yönetimi süreçlerini ve teknik çözümleri destekleyen ulusal ve uluslararası standartların bir panoramasının veya ekosisteminin bir parçasıdır. Bu standartların bazıları, gelişimlerinin devamının açıklandığı Ek A'da belirtilmiştir.

ISO 19650 standartları; ister bir yapım programı, ister bir toplantı kaydı, ister geometrik bir model veya bir sözleşme yönetimi sertifikası olsun, tüm bilgileri2 göz önünde bulundurur.

ISO 19650 standartları2 bir uluslararası doğru uygulama standardıdır. Bilgi yönetimi ilkelerini ve gereksinimlerini yapı dünyasının disiplinlerinde ve sektörlerinde (yapım ve varlık yönetimi endüstrilerini de içerir) daha geniş bir dijital dönüşüm bağlamında tanımlar. İngiltere'de bunun uygulanması, ISO 19650 Bölüm 1 ve 2'deki UK Ulusal Önsözler ve ISO 19650 Part 2'deki UK Ulusal Ekler tarafından desteklenmektedir.

Bu Kılavuz Çerçevesi, özellikle Birleşik Krallık'ta ISO 19650 standartlarının uygulanmasını desteklemek için geliştirilmektedir.


2“Bilgi” terimi, bir kişi tarafından bağlam içine alınan ve yorumlanan veriler veya gerçekler anlamında okunabilir (kısaca, anlamı olan veriler)

1.0 Bilgi yönetimi neden önemlidir?

1.1 Tarihçe ve başlangıç motivasyonu

Birleşik Krallık'ta yapı dünyası endüstrisinin dijital dönüşümü, “Dijital teknolojinin kullanımını yerleştirmek ve arttırmak” isteyen 2016-2020 Hükümet Yapım Stratejisinin temel taşıdır. Bu değişimin asıl amacı, yapım alt yapımızı tasarım, uygulama, işletme ve bütünleştirme yöntemimizi değiştiren yapı bilgi modellemesinin (BIM) benimsenmesidir.

2011 BIM Çalışma Grubu Strateji Belgesi, artan olgunluğa sahip BIM'in yaygın bir şekilde tanıtılması için bir strateji geliştirmek üzere bir öneri ve birçok deneyler ortaya koydu: “Bir müşteri olarak devlet, açık paylaşılabilir varlık bilgilerinin kullanılmasıyla maliyet, değer ve karbon performansında önemli gelişmeler sağlayabilir”. Bu, 2011 Yapım Stratejisi’nde BIM talimatı olarak kabul edildi ve yayımlandı.

2011'den bu yana, çeşitli Devlet Daireleri ve çeşitli özel sektör müşterileri bu pilot uygulamayı yaptı.3 Bu erken benimseme projelerinin sonuçları, işbirliğine dayalı ve güvenli bir ortamda amaç odaklı, yapılandırılmış, doğrulanmış ve onaylanmış bilgi modellerinin ve yönetilen değişimlerin önemli bir değer yarattığını göstermiştir. (bilgi yönetimini destekleyen bazı örnek çalışmalar burada bulunabilir):

1.2 Hedefler ve fırsatlar 

Yapı bilgi modellemesi (BIM) ve bunun etkin bilgi yönetimi üzerindeki vurgusu, yapı dünyasında giderek daha yenilikçi çalışma yöntemlerini tezleştirerek, sağlama ve performans verimliliğinde çarpıcı bir iyileşme sağlayabilir. Bilgiye dayalı bir endüstri olarak BIM, daha iyi stratejik kararları, daha iyi risk yönetimi yoluyla daha iyi tahmin edilebilirliği desteklemeye yardımcı olmaktadır ve  yumuşak geçiş yöntemi (Ek B) ile birleştiğinde kullanılmaya hazır sonuçların kesinleşmesini ve öğrenmenin artmasını sağlayabilir.

BIM yöntemleri için (proje takımı genelinde) ve tedarik zinciri içindeki tüm düzeylerde açtıkları fırsatlarda eşit olarak artan yetenek ve kapasitede sürekli bir artışa şahit oluyoruz.


3 İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda


Eğer “Dijital İnşa Edilmiş Britanya”ya (DBB) geçmek istiyorsak ISO 19650 standartlarına göre BIM’i her zamanki gibi iş yaparak ve bilgi, iyileştirilmiş kararlar ve kavrayış arasında daha iyi bağlantılar kurarak bilgi yönetimi bilimlerini geliştirmek durumundayız. DBB, insan merkezli tasarımın savunuculuğuyla birlikte, varlıklarımızdan daha iyi bir yaşam boyu ekonomik, sosyal ve çevresel değer sağlama hedefleriyle İngiltere için ileriye yönelik büyük bir adımı temsil etmektedir. Endüstride dönüşümü gerçekleştirmek ve bunları net bir şekilde açıklamak için isteklerimizde iddialı olmalıyız. ISO 19650 standartları, ISO 19650 -1'de görülebilen gelişim aşamalarını ortaya koymaktadır. Dijital İnşa Edilmiş İngiltere Merkezi, Birleşik Krallık'ta BIM düzeyinin dilden, tümüyle ISO 19650'ye geçişi kapsayan BIM uygulamasının temel bir ilk adım olduğu dijital dönüşümde yaşam boyu yaklaşımına (Tasarımı, Uygulamayı, İşletmeyi ve Bütünleştirmeyi kapsayan) geçişi işaret etti.

ISO 19650 serisinde tanımlandığı şekilde bilgi yönetimi, her bir tarafın (örneğin müşteri, tasarımcı, yüklenici ve alt yüklenici), genel sürecin bir parçası olarak sorumluluk almasına bağlıdır. Bu, sadece “BIM projesi” isteyen müşterilerin ISO gerekliliklerini karşılamayacakları ve faydaları elde edemeyecekleri anlamına gelir. ISO 19650‘de açıklandığı gibi onların yola çıkışta tam olarak tanımlanmış gereksinimleri temeldir.  Benzer şekilde, uygunsuz araçların kullanılmasıda (örneğin, Ortak Veri Ortamı çözümü olarak paylaşılan bir sürücü) ISO 19650 gerekliliklerini karşılamayacaktır.

1.3 Dijital dönüşüme daha geniş bir bakış

Birleşik Krallık yapı dünyası sektörünün dijital dönüşümü,  proje sağlanmasının, yeni standartlar ve yöntemlerini gerektiriyor.  Sonuç olarak, bilgi modellemede varlık bilimi ile ilgili yaklaşımların rolü, tutarlı bilgi sınıflandırılması ve sınıflandırmada kullanılan kurallar bütünü, bilgi alışverişi için anlaşmaya varılan protokoller ve süreçler kritik hale geldi. Standardize edilmiş iyi kalitede bilgiye sahip olmak, en son teknolojiler içermek  üzere bir dizi alanda farklı amaçlar için değiştirilebilir, entegre edilebilir ve sorgulanabilir olmak demektir. Aynı zamanda akıllı şehirler kavramının gerçeğe dönüşmesinin yakın olduğu anlamına gelir.

Küresel yapım sektöründe bulunan düşük verimlilik düzeyine karşılık, Birleşik Krallık Hükümeti'nin Made Smarter Review / Daha Akıllı Yorum adlı yayımında endüstriyel dijital teknolojilerin Birleşik Krallık ekonomisinin gelişimine öncülük edeceği bir ortam yaratmak için bir vizyon ve plan belirlenmiştir. Bu düşük verimliliğin temel nedeni bilgi alışverişinin yüksek işlem maliyeti ve sektördeki şeffaflığın eksikliğidir.

Hem kamu hem de özel sektör müşterileri arasında, yapı dünyasındaki tüm sektörlerin performansını artıran yenilikçi uygulamalar geliştirmek için bir hareket var. Bu uygulamalar arasında, risk yönetimine yardımcı olacak ve kilit karar vermede daha fazla güvence sağlayacak olan nesne tabanlı bilgi modellerinin, fiziksel sistem ve varlık simülasyonları üretimi yer alıyor. Bu yaklaşımla tasarım, yapım, işletme ve bakım sırasında standart süreçlerin daha fazla otomasyonunu sağlayacaktır. Akıllı modeller, sensörlerden ve ağa bağlı cihazlardan gelen bilgileri kullanabilecek, Nesnelerin İnterneti üzerinden diğer sistemlerle bilgi alışverişinde bulunabilecek ve bunları gerçek zamanlı olarak güncelleyebileceklerdir. Bu, performansı iyileştirecek, sağlığı ve güvenliği arttıracak ve son kullanıcı deneyimini geliştirecek, böylece akıllı şehirleri gerçeğe dönüştürecektir.

Bunu başarmak yeni teknolojilerden daha fazlasını gerektirir. Endüstride işbirliğini teşvik etmek için çalışmanın yollarında ilerleyen yeni işletim modellerine ayrıca yeni standartlara, politikalara ve yeteneklere ihtiyacı var. Yeni entegre iş modelleri geliştirmek ve ulusal dijital ikiz veya tek bir birleşik bilgi çerçevesinin altyapısını kullanarak üretimini araştırmak, endüstrinin dijital dönüşüm gündeminden yararlanmasını sağlayacaktır. Yapı bilgi modellemesinin uygulanması artık bir soru değil; dünya standartlarında sosyal ve ekonomik altyapı sunmanın temel bir parçasıdır.

2.0 BS EN 19650 standartlarının gerekçesi

Bu bölüm, ISO 19650 standartlarının yapı bilgi modelleme ve bilgi yönetimi oluşturmak için ne anlama geldiğini özetlemektedir. Ayrıca, ISO 19650 hedef kitlelerinin kimler olduğu ve ISO 19650'nin diğer yönetim ve süreç standartları ile olan ilişkisi üzerine bir projede uygulanması durumunu da ortaya koymaktadır.

2.1 ISO 19650 Standartlarına göre Yapı bilgi modellemesi nedir?

 “ISO 19650 serisine göre yapı bilgi modellemesi (BIM)”, uygun teknoloji araçlarını kullanarak, bina ve altyapının tasarımı, yapımı ve yönetimi ile ilgili doğru miktarda bilginin daha iyi bir şekilde belirtilmesi ve sağlanması yoluyla fayda sağlamaktır. Bu, Bölüm 1'de açıklandığı gibi Birleşik Krallık Hükümeti ve diğerleri tarafından öngörülen verimlilik ve tasarrufların sağlanmasına yardımcı olur. Standart, başından sonuna kadar bütünüyle proje ve varlık yönetimi takımı iyi uygulamaları hakkındadır. Yapım, yenileme, işletme, hizmetten çıkarmayı içermek üzere bir varlığın tüm yaşam döngüsü boyunca uygulanır ve yapı dünyasındaki her tür varlık için geçerlidir - binalar, altyapı ve bunların içindeki sistemler ve bileşenler.

 “ISO 19650 standartlarına göre BIM” deki süreçleri benimsemenin başarılı bir sonucu aşağıdaki özellikleri içerecektir:

 
  • Proje müşterisi veya mal sahibi tarafından ihtiyaç duyulan bilgilerin üretimini ve kontrolünü yönetecek yöntemler, süreçler, son teslim tarihleri ve protokoller için net tanımları; 
  •  Üretilen bilginin miktarı ve kalitesi, iş sağlığı ve güvenliğinden veya güvenlikten ödün vermemekle birlikte, tanımlanmış bilgi gerekliliklerini karşılamak için yeterlidir. Çok fazla bilgi, tedarik zincirinin boşa harcadığı çabayı temsil eder ve çok az bilgi müşterilerin / mal sahiplerinin projeleri / varlıkları hakkında bilgisiz kararlar almaları anlamına gelir;
  •  Yaşam döngüsünün her bir bölümünde yer alan kişiler arasında - özellikle projeler içinde ve proje sağlanması ile varlıkların işletimi arasında - verimli ve etkili bilgi aktarımı.
  •  Kesin sonuç varlık yönetimi etkinliklerine ek olarak riskin azaltılması ve tasarımın,  yapımın  yeniden biçimlendirmesinin /yok edilmesinin  doğrudan indirgenmesi ile kazanılan verimlilikler  olacaktır.  Üst düzey süreç, aşağıda yeniden üretilmiş olan ISO 19650-1 Şekil 4'te gösterilmektedir.
 

Şekil 1: Üst-düzey bilgi sağlanması akış diyagramı (ISO 19650-1 Şekil 4) Ayrıca Ek C, bölüm E.5 bakınız

2.2 Neden bir projede yapı bilgi modellemesi uygulanmalıdır?

2.2.1 Teknik durum   


ISO 19650 standartlarının yapı bilgi modellemesi (BIM) kullanılarak bilgi yönetimi için standart olarak uygulanmasının gerekçesi, süreçlerini ve üretkenliğini iyileştirmek ve dijital dönüşüme doğru ilerlemek isteyen endüstriden geliyor. Birleşik Krallık'ın BIM yaklaşımının temelini oluşturan 1192 standartlarından bazıları, ISO19650 serisi standartlar geliştirildiği için yerini yeni standartlara bırakıyor. Bu standartların evrimi, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde bilgi yönetimine tutarlı bir yaklaşımı kolaylaştırmaktadır.

2.2.2 Ticari durum     
.

Hükümet’in kamu sektörü projelerinde yapı bilgi modellemesini (BIM) zorunlu tutması, değişim için bir katalizör olmuştur ve ölçülen faydaları ve birçok bölüm arasında yatırımın geri dönüşünü göstermiştir. Geliştirilmiş ürün kalitesi, risklerin azaltılması ve sağlama takviminin yerine getirilmesi konusunda daha fazla güvence sağlanması amacıyla, gelişmiş süreç ve standartların benimsenmesinin yatırım getirisini inceleyen çok sayıda rapor olmuştur.

2.3 ISO 19650 Standartları kimler içindir?

ISO 19650 serisi standartlar tüm toplum ve kurumlar için varlığın tasarımı, yapımı, işletmesi, bakımı ve yıkımı/yıkımın ortadan kaldırılmasıyla ilgilidir. Bunun nedeni herkesin tüm yaşam döngüsü boyunca bilgi gereksinimleri ve/veya bilgi üretmesidir.  Bu bilgilerin ne şekilde alındığı  (modeller, elektronik tablolar, çizimler, sertifikalar, programlar vb.) ISO 19650 serisinin uygulanıp uygulanmayacağını belirlememelidir. Yönetim kurulu genelinde geçerlidir.


İşbirliği ve etkili takım çalışması, ISO 19650 standartlarının merkezinde yer almaktadır, bu nedenle oyuncuları ve etkinlikleri genel proje takımı bağlamında anlamak önemlidir. Standartlar üç tür oyuncu (standartta “katılımcı” olarak adlandırılır) ve üç tür takım tanımlar. Bkz. ISO 19650-2 Şekil 2.


Tablo 2: Takımlar ve Oyucuların Türleri

 
                             Types of actor / Oyuncu Türleri                             Types of team / Takım Türleri
1
Appointing party
Atayan taraf
 
Proje veya varlık yönetimine önderlik eden kuruluş. Bir proje için bu genellikle müşteridir, mal sahibi olabilir.
 
1 Project team
Proje
takımı
Projeye katılan herkes, atama / sözleşme düzenlemesi ne olursa olsun.

 
2
Lead appointed party
Atanan önder taraf
Görev takımları arasında veya bir sağlama takımı ile atayan taraf arasındaki bilgi değişimini koordine etmekten sorumlu olan taraf. 2 Delivery team
Sağlama
takımı
Önder olarak atanan taraf ve bunlarla ilişkili görev takımları - örneğin bir yüklenici, alt yüklenici ve tedarikçi
 
3 Appointed party
Atanan taraf
Proje hakkında bilgi üreten herkes - örneğin bir yüklenici, alt yüklenici, tedarikçi, danışman.

 
3 Task team Görev takımı
Belirli bir görevi yerine getiren bir kişi veya grup- örneğin, mimarlık takımı veya perde duvarları tasarlayan / inşa eden alt yüklenici.

ISO 19650-1, o işle ilgili deneyimsiz bir atayan tarafın bilgi yönetimi etkinliklerini tamamlamak için destek olmasına izin verir. Bu aday, olası önder olarak atanan taraflardan biri veya bağımsız bir üçüncü taraftan olabilir.. Ayrıca, herhangi bir projede, her biri kendi sağlama takımına sahip olabilecek birden fazla ana atanmış taraf olabilir.

Proje takımındaki konumunuz ve gerçekleştirdiğiniz faaliyetin neresinde olursanız olun, ISO 19650 standartları, hangi bilgileri istediğinizi ve sizden hangi bilgilere gereksinim duyduğunuzu düşünmenize yardımcı olur. Aynı zamanda, diğer insanlar ve kuruluşlarla nasıl eşgüdümlü olunması ve paylaşılması gerektiğini anlamanıza yardımcı olur.

2.4 Örgütsel Yönetim bağlamında ISO 19650 standartları

ISO 19650 standartları bir varlığın tüm yaşam döngüsü boyunca bilgi yönetimini anlatır ve tanımlar. Bunu desteklemek için varlık, proje ve örgütsel yönetime alınan yaklaşımlarla yakın bağlantılar olması gerekir. Bu, uygun ISO yönetim sistemi standartlarını içerir (aşağıdaki Şekil 2'ye bakınız) ancak bu, ISO 19650 standartlarının uygulanması için bir önkoşul değildir.

Key / Anahtar

AIM     Asset Information Model / Varlık Bilgi Modeli
PIM     Project Information Model / Proje Bilgi Modeli
A          Sağlama  aşamasının başlaması  (3.2.11’e bakiniz) - AIM'den PIM'e ilgili bilgilerin sağlanması
B          Tasarım amaçlı modelin sanal yapım modeline aşamalı gelişimi ( 3.3.10 Not 1’e bakiniz)
C         Sağlama aşamasının sonu  - ilgili bilgilerin PIM'den AIM'ye aktarılması

Şekil 2: Daha geniş yönetim sistemleri bağlamında bilgi yönetimi (ISO 19650-1 Şekil 3)

3.0 Yasal ve güvenlik konuları         

3.1 Yasal ve sözleşme gereklilikleri

Bir atama / anlaşma hazırlarken önemli bir konu terimlerin kullanımıdır. ISO 19650 standartları, işveren gibi Birleşik Krallık yasal belgelerinde kullanılan terimlerden farklı olan yeni bir terminoloji sunar. Bu durumda, atama / anlaşma içindeki bu terimlerin bir terimler listesi veya tablolama eklenmesi tavsiye edilir. ISO 19650-1 ve PD ISO 19650-0, ISO ve Birleşik Krallık terimleri hakkında daha fazla kılavuzluk eder.

3.2   Projenin Bilgi Kontrolu 

ISO 19650 standartları, atayan tarafla atanan taraf arasındaki anlaşmayı tanımlamak için atama terimini kullanır. Birleşik Krallık'taki çoğu durumda, bu yasal bir sözleşme olacaktır. Bir anlaşma hazırlanırken, her bir taraf arasındaki ilişkiyi ve bilgi yönetimi işlevi ile ilgili görevlerin atanmasını bilmek önemlidir. Bunlar projeden projeye değişebilir.

ISO 19650-2, projenin bilgi protokolünü oluşturmak için atanan bir taraf gerektirir. Bu her bir atama için yapılacaktır. Önder olarak atanan taraflarca sağlama takımı içindeki tüm alt atamaları da kapsayacak şekilde atamalar proje bilgi protokoluna eklenecektir.
                                         
Henüz bu gerekliliğin Birleşik Krallık'ta nasıl karşılanacağı konusunda net bir açıklama yoktur. Bu zamana kadar, eğer atayan taraf CIC¹ BIM Protokolünü kullanıyorsa, ISO 19650 standartları ile uyum sağlamaya özen gösterilmelidir. CIC BIM Protokolü Eklerinin, gereklilikleri yansıtmak ve eksiksiz olmasını sağlamak için de özen gösterilmelidir. (Planlanmış yükümlülüklerin sözleşmenin bir parçası olmasını sağlamak için). Atamalarınızı ve diğer yasal belgeleri hazırlıyorsanız ayrıntılı kılavuz için Ek C'ye bakın.

 ¹Yapım Endüstrisi Kurulu

3.3 ISO 19650 standartları ve güvenlik       

ISO 19650 standartları, kayıp, yolsuzluk veya bilgilerin açığa çıkarılma riskini azaltmak için uygun / uyumlu önlemler ve süreçlerin yanı sıra karşılıklı anlayışı e güveni gerektiren şeffaf, işbirliğine dayalı sektörler arası çalışma biçimlerini gerektirir. Bu, aşağıdakilerin güvenliğini ve güvenlik önlemlerini sağlamak için önemlidir:

 
  • Personel ve diğer kullanıcılar veya kurulu varlığın ve hizmetlerin kullanıcıları;
  • Kurulu varlığın kendisi;
  • Varlık bilgisi; ve/veya
  • Kurulu varlığın var olan avantajlarını sunmak.
Bu tür süreçler ayrıca, değerli ticari bilgilerin ve fikir haklarının kaybına, çalınmasına veya açığa çıkarılmasına karşı koruma sağlamak amacıyla da kullanılabilir.

Güvenlik çerçevesini anlamak, hangi bilgilere ve onunla neler yapılabileceğini kimin erişebileceğini belirlemenin temel bir yönüdür. Bu nedenle, ortak veri ortamlarının nasıl yapılandırıldığının ve yönetildiğinin merkezindedir.

Uygun ve uyumlu güvenliğin yerleştirilmesinin temel bir proje gerekliliği olması gerektiğini unutmayın. Ayrıca ek olarak, verimlilik ve üretkenliğe yardımcı olur ve özellikle yüksek profilli ve hassas projeler için uluslararası yapım pazarında küresel konumlandırmayı geliştirebilir.

PAS 1192-5: 2015 güvenlik odaklı yapı bilgi modellemesi, dijital yapı dünyası ve akıllı varlık yönetimini düzenlemek için şartname ve güvenlik odaklı bir yaklaşım için çerçeveyi ortaya koymaktadır. Bu, ISO 19650-5 yayınlanıncaya kadar referans noktanız olarak kalmalıdır.(2020’de bekleniyor.)

Bundan sonraki yazımızda  “uygulamanın üst düzey ilkeleri, bilgi gereksinimleri ve sağlanması, bilginin uygulamalı yönetiminin açıklanması “  anlatılacaktır. 
 


 
Paylaş:
E-BÜLTEN KAYIT
Güncel makalelerimizden haberdar olmak için e-bültene kayıt olun!
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin!
E-Bülten Kayıt