×

Akıllı Makineleri Anlamak: Geleceği Nasıl Şekillendirecekler Yazı Dizisi-5

ama-yd2-4

Akıllı Makineleri Anlamak:

 

Geleceği Nasıl Şekillendirecekler

 

Yazı  Dizisi-5

 

Dr. Rainer Beudert, Leif Juergensen ve Jochen Weiland

 

Standartlar ve standartlaştırma 


IIoT, akıllı üretim ve akıllı makinelerin benimsenmesine ilişkin en büyük engellerden belki de biri, uygun standartların oluşturulmasıdır. Bu, basit bir haberleşme protokolleri meselesi değildir. Yeni standartların, akıllı cihazların özel bir programlama ihtiyacı olmadan (bugün olduğu gibi) birbirlerine bağlanmasına ve birbirleriyle "konuşmasına" olanak verecek standart bir anlam bilimin oluşturulmasını içermesi gerekir. Bu akıllı cihazlar aynı zamanda birbirlerini "keşfetmeli" ve birbirleriyle etkileşime girmelidir.

Açık standartların gelişimi, OEM'lerin ve son kullanıcıların yeni çalışma süreçleri uygulamasına ve IIoT'nin avantajlarını geliştirmesine yardım ederek onlara yapı ve rehberlik sunacaktır. Bu standartların üretim seviyesinde sistemlerin genel entegrasyonuna ve istikrarına eğilmesi gerekecektir.

Son kullanıcılar genellikle yerel standartların oluşturulmasına yön verirler. Yatırım yaptıkları donanımın ve yazılımın güvenlik, emniyet ve performans beklentilerini yerine getireceğinden emin olmak isterler. Endüstriyel otomasyon bileşenleri tedarikçilerinin, OEM'lerin ve derneklerin, son kullanıcılara daha global bir kapsam için ihtiyaç duydukları özgüveni veren standartların ana hatlarının oluşturulması ve meydana getirilmesi için işbirliği yapması gereklidir.

Endüstriyel ekosistem dahilinde birlikte çalışabilirliği ve bilgi paylaşımını kolaylaştırmayı hedefleyen açık standartlaşmayı destekleyen ODVA, MESA, OMAC ya da PLCOpen gibi lider otomasyon şirketleriyle yakın işbirliği yapan dernekler bulunmaktadır.

Benzer şekilde, Akıllı Üretim Liderliği Koalisyonu gibi dernekler, son kullanıcıların sistemleri birleştirebilmesini sağlayacak standartlar oluşturmayı hedeflerler. Bilgilerin muhafaza edilmesi, yönetilmesi ve çok çeşitli bağımsız kaynaklardan toplanması yerine, buradaki temel amaç, açık bir akıllı üretim platformu oluşturmak için lider şirketlerle birlikte çalışmaktır.

Entegrasyon trendi 

Ağların ve sistemlerin birbirine yakınlaşması, birbirleriyle uyumlu olan haberleşme protokollerine bağlı olacaktır. Uyumluluk mevcut değilse, veriler yalıtılmış olarak kalacak ve stratejik kararların verilmesine yardımcı olmak için temel hissedarlarla (gerçek zamanlı) paylaşım imkansız hale gelecektir. BT ve OT ağlarının ve sistemlerin entegrasyonu; akıllı üretimin daha az çalışılmayan süre, daha düşük enerji tüketimi, operatör güvenliği, önleyici bakım ve üretim esnekliği gibi avantajlarının ortaya çıkarılmasında kritik bir husustur.

Dolayısıyla, üretim seviyesinin ötesinde son kullanıcıların (ve OEM'lerin) akıllı üretimin avantajlarından tam olarak faydalanmak için akıllı makinelerin daha geniş bir organizasyona ve tedarik zincirine nasıl entegre olduğunu göz önünde bulundurması gerekir. Üretim seviyesinde bulunanlar, en çok çalışma süresi, güvenlik ve emniyetle ilgileneceklerdir. Ofis ortamında bulunanlar ise en çok veri analizi ve siber güvenlikle ilgileneceklerdir. Sistemin genelindeki her yön için (örn. güvenlik) personel rollerinin oluşturulmasının da güç olması muhtemeldir.

Teknoloji cihazları daha işlevsel ve daha fazla uygulama yapabilir hale getirdiği için, entegrasyon birkaç seviyede gerçekleşmektedir. Örnekler arasında PLC'ler ve sürücüler gibi işlem gücünü bünyesinde toplayan güvenlik işlevselliği ve kablosuz saha cihazlarını entegre eden kontrol ürünleri bulunur. Donanım entegrasyonunun yanı sıra, yüksek seviyeli sistem ve yazılım entegrasyonu da artık üretim seviyesi operasyonlarının işletme ve daha geniş bir tedarik zinciriyle birleştirilmesindeki bir sonraki adımdır.

Bu entegrasyon seviyesine erişmek için, özellikle güvenlik ve emniyet açısından ciddi engellerin aşılması gereklidir. Bu teknolojiler oldukça yeni olduğu ve yeni bir bilgi ve uzmanlık etki alanı oluşturduğu için, yazılım tanımlı ağlar (SDN) ve yazılım tanımlı otomasyon (SDA) konularına ilişkin olarak sistem entegratörleri ve danışmanları için yeni faaliyet alanları ortaya çıkacaktır.

Bundan sonraki yazımızda ” Yazılımın rolü, Buluta geçiş ”  anlatılacaktır.
Paylaş:
E-BÜLTEN KAYIT
Güncel makalelerimizden haberdar olmak için e-bültene kayıt olun!
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin!
E-Bülten Kayıt