×

Redresörlerde Modbus Haberleşme

 
Redresörlerde Modbus Haberleşme 
Ferudun Gökçegöz

 


MODBUS HABERLEŞME PROTOKOLÜ


Modbus protokolü master/slave mimarisine dayanan endüstriyel cihazlar arasında sıklıkla kullanılan yazılımsal bir haberleşme protokolüdür. 1979 yılında sunulmuştur. Zaman içerisinde endüstriyel cihazlarda kullanımı yaygınlaşıp bir endüstri standardı haline gelmiştir. Detaylı bilgi için PI–MBUS–300 Rev. J dokümanını  inceleyebilirsiniz.
Modbus Master/Slave Mimarisi
 

Örnek bir modbus haberleşmeli cihazda haberleşme formatı aşağıdaki şekilde olmaktadır. 
 
Fiziksel Arabirim RS485
Veri Uzunluğu 8 Bit
Parite Yok
Stop Biti 1
Haberleşme Formatı RTU
Hata Kontrolü CRC16
Baudrate (bps) 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200

MODBUS RTU HABERLEŞME YAPISI

Bir modbus ağında bir adet master cihaz ve birden fazla slave cihaz bulunabilmektedir. Master cihaz tarafından gönderilen sorgu mesajları tüm slave cihazlar tarafından dinlenir. Fakat yalnızca adres bilgisi eşleşen cihaz tarafından cevap mesajı gönderilir. Bu şekilde master ve slave cihazlar arasında sorgu ve cevap mesaları alınıp verilerek haberleşme sağlanır. 


Bir modbus rtu mesajı aşağıdaki şekilde görüldüğü üzere, ilk byte slave adres bilgisini içeren kısım, ikinci byte fonksiyon bilgisini içeren kısım, ardından yapılması gereken fonksiyona ilişkin verileri içeren kısım ve son olarak CRC16 hata kontrolüne ilişkin kısım olmak üzere 4 parçadan oluşmaktadır.
Modbus RTU Mesaj Yapısı
 
Slave cihazların adres bilgileri 1 - 247 arasında değer alabilmektedir. Fonksiyon kodu ise yapılmak istenen işleme göre (Holding Register Okuma/Yazma, Input Register Okuma vs.) protokol ile belirlenen değerleri almaktadır. Genel itibariyle modbus haberleşmede 4 tip parametre tipi bulunmaktadır. 
 
Holding Register 16 bit Okunabilir/Yazılabilir
Input Register 16 bit Sadece okunabilir
Discrete Input 1 bit Sadece okunabilir
Coil 1 bit Okunabilir/Yazılabilir

MODBUS HABERLEŞME FONKSİYONLARI

Modbus master mesajları ile slave cihazlara yaptırılmak istenen fonksiyonlar modbus haberleşme standardında tanımlanmıştır. En çok kullanılan fonksiyonlar sırası ile aşağıdaki gibidir.

(0x01) Read Coil Status, 1 bitlik okunabilir ve yazılabilir parametreleri okumada kullanılır.

(0x02) Read Input Status, 1 bitlik sadece okunabilir parametreleri okumada kullanılır.

(0x03) Read Holding Register, 16 bitlik okunabilir ve yazılabilir parametreleri okumada kullanılır.

(0x04) Read Input Register, 16 bitlik sadece okunabilir parametreleri okumada kullanılır.

(0x05) Force Singe Coil, 1 bitlik okunabilir ve yazılabilir parametrelere yazmada kullanılır.

(0x06) Preset Single Register, 16 bitlik okunabilir ve yazılabilir parametrelere yazmada kullanılır.

(0x0F) Force Multiple Coil, 1 bitlik okunabilir ve yazılabilir parametrelere çoklu yazmada kullanılır.

(0x10) Preset Multiple Coil, 16 bitlik okunabilir ve yazılabilir parametrelere çoklu yazmada kullanılır.
Read Holding Register Fonksiyonuna İlişkin Sorgu ve Cevap Mesaj Yapıları
 

MODBUS HABERLEŞME DURUMLARI

Yazılım içerisinde modbus haberleşme aşağıdaki durumlardan (state) birinde olabilir. Mevcut durum GetModbusStatus() fonksiyonu ile öğrenilebilir.

•    RXTX_INIT

•    RXTX_IDLE

•    RXTX_START

•    RXTX_DATABUF

•    RXTX_RESPONSE

Modbus haberleşme ilk olarak RXTX_INIT durumunda başlar. Ve modbus için kullanılan donanımsal timer modülü çalışmaya başlayarak 3.5T ile belirlenen süre beklenmeye başlar. Süre dolduğunda alınan timer kesmesi ile durum değiştirilir ve RXTX_IDLE durumuna geçilir. Bu duruma geçilme ile birlikte usart kesmesi aktif hale getirilir. 

RXTX_IDLE durumunda ise master cihazdan sorgu beklenir. Sorgu geldiğinde ise paketin ilk verisinin gelmesiyle alınan usart kesmesinde, RXTX_IDLE durumundan RXTX_START durumuna geçilir. Ve alınan ilk veri olan slave adres bilgisi ilgili hafıza alanına kaydedilir. Bu aşamadan sonra paketin byte ları arasında 1.5T süresinin kontrol edilmesi için timer resetlenip tekrardan çalışmaya başlatılır. 

RXTX_START durumunda alınan yeni bir usart kesmesinde ise ilk olarak 1.5T süresi kontrol edilir. Eğer bu süre aşılmışsa modbus durum makinesi (state machine) RXTX_INIT durumuna geçirilerek yeniden 3.5T süresi yeniden yakalanmaya çalışılır. Eğer 1.5T süresi aşılmamışsa fonksiyon bilgisini içeren veri ilgili hafıza alanına kaydedilir ve timer resetlenerek RXTX_DATABUF durumuna geçilir. 

RXTX_DATABUF durumunda ise sıralı olarak usart kesmesi ile gelen paketin tüm verileri 1.5T süresi kontrol edilerek kaydedilir. Bu esnada timer sürekli çalışmaya devam ettiği için master tarafından gönderilen paket bittiğinde yeniden 3.5T süresi yakalanarak timer kesmesi içinde RXTX_RESPONSE durumuna geçilir. 

RXTX_RESPONSE durumunda ise gelen paket incelemeye alınarak sırasıyla byte sayısı, slave adresi, fonksiyon kodu ve crc hata kontrolü yapılarak gelen paketin geçerliliği kontrol edilir. Gelen paket geçerli bir paket ise ilgili fonksiyon çağrılarak gönderilecek paket hazırlanıp, master cihaza gönderilir. Gönderim tamamlandıktan sonra ise tekrardan RXTX_INIT durumuna geçilerek yeni bir paket almaya hazırlanılır. 

Haberleşme Esnasında Timer/Usart ve State Machine Durumları

 
Aşağıdaki grafikte ise master cihazın gönderdiği paketin alımı esnasında byte lar arasında 1.5T süresinin aşılması durumu örnek olarak gösterilmiştir. Paket alımı başlamışken, ikinci byte dan itibaren her usart kesmesinde bu süre kontrol edilir. Eğer süre aşılmışsa RXTX_INIT durumuna geçilerek yeniden hatta 3.5T lik bir boşluk yakalanmaya çalışılır. Eğer bu aralıkta geç te olsa veriler gelmeye devam ediyorsa gelen veriler kaydedilmez ve sadece timer değeri resetlenir. Hatta 3.5T boşluğu yakalandığında ise RXTX_IDLE durumuna geçilerek master cihazdan gelecek olan paketleri dinleme modunda beklenir.  
Haberleşme Esnasında 1.5T Süresinin Aşılması Durumu
 
ÖRNEK BİR HABERLEŞME BAĞLANTI ALTYAPISI

Örnek olarak Redresörlerin Modbus haberleşme altyapısı RS485 hattı üzerinden aşağıdaki şekilde kurulabilir. Master tarafta PC, PLC, HMI veya uygun bir scada altyapısı ile cihazın kullanıcı kitapçığında tanımlanmış tüm verilere, hata durumlarına ve durum bitlerine erişim mümkün olmaktadır.


MODBUS HATA MESAJLARI


•    ILLEGAL FUNCTION (Hata Kodu : 0x01)
    Cihazda tanımlanmamış bir fonksiyon sorgusu geldiğinde bu hata mesajı ile geri dönüş yapılır.

•    ILLEGAL ADRES (Hata Kodu : 0x02)
    Cihazda tanımlanmamış bir adres verisi sorgulandığında bu hata mesajı ile geri dönüş yapılır.

•    ILLEGAL VALUE (Hata Kodu : 0x03)
Tanımlı bir adrese, sınırlar dahilinde bir veri yazılmadığında bu hata mesajı ile geri dönüş yapılır.

 
Paylaş:
E-BÜLTEN KAYIT
Güncel makalelerimizden haberdar olmak için e-bültene kayıt olun!
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin!
E-Bülten Kayıt