×

IIoT ve 'Akıllı Pompalama' Global Su Krizini Çözmeye Nasıl Katkıda Bulunabilir ?

w-c

IIoT ve "Akıllı Pompalama" Global Su Krizini Çözmeye Nasıl Katkıda Bulunabilir ?

 

Eric Vatonne                 

 

                                                                                                                                                                                                                       

 

s-1
 

Şekil 1: Kentsel bölgelere büyük bir nüfus kayması var.


Su kaynaklarının kıtlığı, kent nüfusundaki büyüme, çevre yasal düzenlemeleri ve proseslerdeki verimsizlikler, su ve atık su sektöründe krize neden olan faktörlerin başında geliyor. Geleneksel su işleme ve dağıtım yöntemlerinde israf olan enerji miktarının %25’e varan oranlarda azaltılabileceği tahmin ediliyor. Dünyanın 2009'da 3,4 milyar olan kentsel nüfusunun 2050'de 6,3 milyara çıkacağı da bu tahminler    arasında (1).

industrial-motor-energy-use

 

Şekil 2: Endüstriyel motorlar tarafından tüketilen enerji


Endüstriyel motorların tükettiği enerjinin dörtte biri POMPALAR tarafından kullanıldığından (bkz. Şekil 2)enerji verimi ana endişe konularından biri oluyor. Pompa sistemlerinin %75'inin, çoğu kez, %20'den fazla olmak üzere aşırı büyük seçildiği tahmin ediliyor (2). Elektrik maliyetleri de bir pompa sisteminin toplam sahip olma maliyetinin (TCO) %40'ını oluşturuyor.

Yukarıda değinilen sorunların çözümü, IIoT (Endüstriyel Nesnelerin İnterneti) kullanmanın yanı sıra Akıllı Pompalama' da (Zeki Pompalama da deniyor) yatıyor. Bu yaklaşımlar, daha nitelikli ve daha doğru veri sağlayarak enerji tasarrufu, daha uzun ekipman ömrü ve bakım maliyetlerinde düşüş elde ediyor.

sekil-3

 

Şekil 3: Akıllı pompalama sistemleri, IIoT ile birlikte toplam sahip olma maliyetini düşürüyor.


"Akıllı Pompalama" sistemleri, daha yüksek verimlilik düzeylerini akış ve basıncı düzenlemek için sensörler ve yazılım ile birleştirme olanağına sahip. Makine öğrenmesini (Machine Learning) ve büyük veri teknolojisini (Big Data) bünyesinde barındıran IIoT, endüstriyel ortamlarda yıllardır mevcut olan sensör verilerinden, makinelerarası (M2M) iletişimden ve otomasyon teknolojilerinden yararlanıyor.monitoring-of-energy

Şekil 4: Enerjinin niteliklerinin izlenmesi, Pompa sahiplerine enerji kullanımını optimize etme olanağı sunuyor.


Akıllı Pompalama sistemleri, IIoT ile birlikte enerji verimini aşağıdaki şekillerde olanaklı kılıyor:

 1. Operatörlerin aşırı enerji kullanımını saptamasına yardımcı olan pompa izleme

 2. Pompaların enerji verimi yüksek bir şekilde çalışmasını sağlayacak kitaplık ve algoritmalar

 3. Sabit hızlı pompalara kıyasla %30'a varan oranlarda tasarruf sağlayabilecek hız kontrol cihazlarıyla çalıştırılan pompalar (2) 4.  

Bir pompa sistemi  istendiğinde kullanılabiliyor, güvenilir bir şekilde ve EuroPump ve AHR gibi yönetim kurumlarınca tanımlanan standartlara uyuyorsa "verimli" kabul ediliyor. Akıllı pompalama ile birlikte IIoT kullanıldığında, verimli sistemler aşağıdaki şekillerde elde edilebiliyor:

 1. Potansiyel arızaları saptamak üzere sistematik inceleme amaçlı önleyici bakım planları oluşturma

 2. Doğru bir durum ve risk değerlendirmesi için pompalama sistem verilerinin izlenmesiyle koşula göre bakım sağlama 3.  
 

s-5


İzlenebilirlik:

Üreticiler, pompalara bağlı durumda kalmakla pompaların konumunu bilebiliyor ve ayrıca müşterilerine zamanında destek ve yedek parça sağlayabiliyor.

Aktif QR kodları olan bağlı hız kontrol cihazları, tanılama yapmak ve destek amacıyla operatörlere kolayca bilgi sağlamak için kullanılabiliyor.Sonuç: Küçük başlayın, akıllı başlayın; ama HEMEN!

 • Sistem mimarilerine enerji ölçüm cihazları ekleyin

 • Yerel ve global örgütlerin belirlediği standartlardaki yönergelere uyarak daha iyi koruma ve daha kısa sürede işletmeye alma için zeki uygulamaları olan denetleyiciler kullanın

 • Sabit hızlı pompaları değişken hızlı pompalarla değiştirin

 • Pompa sistemlerinde "akıllı" görünürlük için, bakım ve enerji verimi sağlama amaçlarıyla uzaktan izleme kullanın •  
Paylaş:
E-BÜLTEN KAYIT
Güncel makalelerimizden haberdar olmak için e-bültene kayıt olun!
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin!
E-Bülten Kayıt