×

IEC 60364 Standartlarına Genel Bakış

iec

Bihter Ünlüsoy

IEC 60364

19. Yüzyılın sonları ile 20. Yüzyılın başlarında, Endüstriyel tesislerde ve konutlarda elektrik tesisatlarından meydana gelen çok sayıda yangın olayı kayıtlara geçmiştir. Bu durum can ve mal kaybına neden olmasının yanı sıra sigorta şirketlerinin başlıca gerekçeleri haline gelmiştir. Sonrasında hükümetler bu konuyu yakından takip etmeye başlamış, elektrik çarpması ve yangın riskini en aza indirmek için teknik gereksinimleri içeren aşağıdaki gibi yasalar ve standartlar yayınlamışlardır.
• 1882 -Ingiltere– ‘Institution of Electrical Engineers’ (Elektrik Mühendisleri Kuruluşu) (IEE) ( Kuruluşun yeni adı ‘IET The Insttitution of Engineeering and Technology’ dir.)
• 1886 –Almanya– ‘Verband Deutscher Elecktrotechniker’ (Alman Elektrotekniker Birliği ) (VDE) (Yeni adı VDE , ‘The Association for Electrical, Electronic &Information Technologies’ dir.)
• 1911 – Fransa - l’Union des syndicats de l’électricité’ ‘Technical Union of Electricity’ (UTE) Elektrik Teknik Birliği
• 1897 – Amerika - ‘First edition of the National Electrical Code’ (Ulusal Elektrik Kodu ilk Baskısı) (NEC)
1967 yılında ise IEC çatısı altında elektrik tesisatlarında güvenlik konusunda temel prensiplerinin çalışılması için yeni bir komite oluşturulmuştur. Cihazlar(Donanım) ve işletme kuralları kapsam dışında bırakılarak komite ismi TC64 olarak kayıt altına alınmıştır. Hemen ardından TC64 elektriksel güvenlik alanındaki yayınları için ödüllendirilmiştir. ABD’ de TC64 kurulduğu andan itibaren komite de yer alan ülkeler arasında olmuştur.
Bazı ülkelerde uzun zaman öncesinde AG elektrik tesisatlarının kurulumu ile ilgili kurallar düzenlemiş olsa da bu kurallar ilgili ülke uzmanları tarafından daha çok yerel alışkanlıklara dayalı genel kuralları içerecek şekilde yazılmıştır. TC64 kurulduğu zaman bu tür yerel alışkanlıklar ile karşı karşıya kalmıştır. Sonrasında ise yayınlanacak dökümanın uluslararası formatını koruyacak şekilde, bu alışkanlıkların birleştirilerek yazılması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Günümüzde bu misyonun tamamen yerine getirildiği ve bir çok ülkenin IEC 60364 yayınlarını kabul eder standartları, yönetmelikleri ile anlaşılmaktadır.
Bir çok ülke IEC standartlarının hazırlanmasına katkı sağlamış, olumlu oyları ile alınan kararların ülkelerinde uygulamaya konulmasını sağlamıştır. Standart, insanların ve tesislerin güvenliğini arttırmayı amaçlayan temel ilkelerin yer aldığı önemli bir kaynak durumundadır. Ulusal komiteler kendi kurallarını içeren standartların güncellenmesinde IEC60364 standardındaki yenilikleri temel almaktadır. Bazı ülkeler ise standardı tüm içeriği ile kendi dillerine çevirerek yayınlamaktadır.
TC64 komitesinin 1969 da Paris deki ilk toplantısında, standardın aşağıdaki 4 ana bölümden oluşması kararlaştırılmış olup ;
Bölüm 1 Genel Tanımlar
Bölüm 2 Temel Prensipler
Bölüm 3 Genel Kurallar
Bölüm 4 Elektrik Tesisatlarının Kurulumuna İlişkin İlave Kurallar
3 yıl sonra da bu yapı yerine tüm Dünya da uygulanabilecek daha iyi bir standart haline gelebilmesi açısından çalışma grupları yeni bir yapılandırma gerçekleştirmiştir.
IEC60364 başlığı altında yayınlanan bağımsız her bir bölüm için ayrı çalışmalar, değişiklikler yayınlanmaktadır. Bütün bu bölümler bir bütünsellik içinde ana metini oluşturmaktadır. Bölümler birbirini tamamlayıcı niteliktedir. Altı ana bölüm aşağıdaki şekilde sıralanabilir;
Bölüm 1 : Temel Prensipler
Bölüm 4 : Güvenlik İçin Koruma
Bölüm 5 : Elektrik Donanımının ( Cihazların) Seçimi ve Montajı
Bölüm 6 : Doğrulama ve Deneyler (Testler)
Bölüm 7 : Özel Alanlar
Bölüm 8 : İşlevsellik
Mesleğimizin verdiği sorumluluk gereği tüm elektrik tesisatlarının dizayn ve uygulamasında elektrik tesisatlarının kurulum, montaj, test, kontrol ve devreye alma aşamalarında her türlü güvenlik unsurunu göz önünde bulundurabilmek açısından IEC60364 standardı rehberdir .

Saygılarımla.
Paylaş:
E-BÜLTEN KAYIT
Güncel makalelerimizden haberdar olmak için e-bültene kayıt olun!
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin!
E-Bülten Kayıt