×

Hastanelerde Entegre Bina Yönetim Sistemleri, Kazanımlar ve Uygulama Örnekleri Yazı Dizisi-1

schneider-electric-smart-hospital

Hastanelerde Entegre Bina Yönetim Sistemleri, Kazanımlar  ve Uygulama Örnekleri 

 

Yazı Dizisi-1

 

Gökhan İşbitiren 

 

Akıllı teknoloji altyapısının mimarisi, hastalar, personel, sağlık kuruluşu ve çevre ihtiyaçlarının şimdi ve gelecekte en iyi şekilde karşılanması amacıyla, hastane  tasarımı  mümkün olan en verimli şekilde gerçekleştirilmelidir. Akıllı teknoloji altyapısı üzerinden birbirine bağlanan çeşitli sistem entegrasyonu enerji verimi, hasta güvenliği, personel üretkenliği, ve hasta memnuniyeti açısından iyileştirmeler sağlamak için ilave bir zeka ve otomasyon katmanı sağlar ve sağlık tesisinin yaşam döngüsü boyunca yeni teknolojilerin ekonomik bir şekilde kullanımı için sağlam bir temel oluşturur. Bu  yazı dizisinde akıllı teknoloji altyapısı üzerinden birbirine bağlanan sistemler tanıtılmış ve entegrasyonları sonucundaki yönetim şekli önerilmiştir. Entegre sistemlerin uygulama örnekleri verilerek bu yaklaşımın gerekliliği anlatılmış ve bu teknolojilerin gelecekteki şekilleri verilerek  yazı dizisi  sonlandırılmıştır.

 

1.Giriş 

 

Hastaneler kompleks yapılardır. Ameliyathane, yoğun bakım, doğum üniteleri, laboratuvarlar, ilaçların, doku ve organların saklandığı alanlar ve veri merkezleri bulunur. Bu kadar kompleks bir yapı olan hastanelerin aşağıdaki ihtiyaçları bulunmaktadır:

 

 Hasta ve personel konfor ve verimliliği
 Hastalar için hemşire çağrı sistemleri
 Kritik alanlarda sıcaklık, nem, basınç değerleri
 Taze hava oranları ve iç hava kalitesinin artırılması
 Enerji verimliliği
 Güç kalitesi
 Yönetmeliklere  tabi yaptırımlar
 Kritik alarm yönetimi
 7/24 izleme
 Aydınlatma kontrolü ve uygun aydınlatmanın sağlanması
 Bebek kaçırılmalarının engellenmesi ve Hastane Güvenliği İhtiyaçları
 Hasta, personel, ziyaretçi güvenliği
 Psikiyatri hastalarının  korunması
 Eczane güvenliği
 Ameliyathane ihtiyaçları güvenliği

 

 Departmanların kendilerine ait kuralları
 Asansör ve otopark yönetimi ve güvenliği
 Enfeksiyon riskinin azaltılması
 Bina içi  gürültünün azaltılması
 Hasta ve tıbbi  cihazların  izlenebilirliğinin artırılması

 

Bu kadar farklı ve kritik ihtiyaçları karşılamak için bu ihtiyaçları tek tek karşılayan sistemlerin entegre bir şekilde çalışması gereklidir. Entegre olarak tasarlanmayan sistemlerde karşılaşılabilecek problemler aşağıda sıralanmıştır:

 

 Farklı üreticilerden kaynaklı farklı ağlar
 Çok sayıda öğrenilmesi gereken sistem
 Arızaların kompleks bir şekilde bulunup giderilmesi
 Yüksek yatırım ve işletme maliyetleri
 Enerji verimliliğini sağlamada zorluklar
 Kullanılan ürün ve sistemlerin aynı işlevselliği gerçekleştirebilmesi

 

Entegre sistemler, kompleks sistemlerin operasyonunu ve kontrolünü basitleştirir, yatırım ve operasyonel masrafları azaltır ve güvenliği artırır. Entegre tasarlanan hastane binaları yönetim sistemleri yatırım maliyetlerini %25’e kadar düşürebilir. Ortak tasarlanan IT altyapısı ile veri, IT mimarisi ve kablolama ortak olacak ve devreye alma zamanı ve masrafı azalacaktır. Birden fazla amaç için kullanılacak ürünler ile gereksiz ürün sayısı azaltılabilecektir. Örneğin - aydınlatma ve ısıtma/soğutma ve giriş kontrol  için ortak sensörün kullanılması ile sensör sayıları ve maliyetleri azaltılabilir, sonrasında bakım masrafları da minimuma indirilmiş olur. Projede kullanılan kaynakların ortak kullanımı  ile farklı fonksiyonlar için tek proje, tek proje yönetimi, sahada kullanılacak tek ekip, ortak eğitimler, devreye almada ortak kaynakların kullanılması sağlanacaktır.

 

Farklı sistemlerin birlikte çalışması sonucu gereksiz kullanımlar azalacak, sistem sayılarının azalması ile bakım masrafları azalacaktır. (Yazılım versiyon yükseltmelerinin uzaktan yapılabilmesi, yazılım üzerinden kimi testlerin yapılabilmesi, uzaktan servis, uzaktan okuma, tek ekiple birden çok sistemin bakımının yapılabilmesi, fazla sayıda farklı bakım anlaşmalarına gerek kalmaması)

 

Sürdürülebilir bir hastane inşa edilebilmesi için enerji verimli bir sistem tasarlanmalıdır. Enerji dağıtımı ve güç yönetimi tarafındaki trendlere bakarsak; enerji maliyeti yönetimi (enerji maliyetleri operasyonel bütçenin %30’unu oluşturmaktadır), sürdürülebilirlik (Yönetmeliklerin yatırımcıları ve operatörleri enerji verimli stratejilere yönlendirmesi), bir binanın yaşam döngüsündeki masrafların %75’inin operasyonlar sırasında harcanması, elektrik kesintilerinin ciddi bir ekonomik kayba sebep olmasını sayabiliriz. Enerji sürekliliği, güvenlik, yönetmeliklere  uygun sistemler ile hastane yönetimi  sıkıntısız rahat  bir şekilde operasyonlarına devam edebilir, istenildiğinde sistemden her türlü kompleks rapor da çekilebilir.

 

Bütün sistemlerin entegre çalışması ile hasta odaları uzaktan izlenebilecek, istenilen sıcaklık, basınç ve nem ayarları yönetilebilecek, hastalar ihtiyaç duyduklarında hemşireleri kolayca çağırabilecek, acil test ve müdahale gerektiğinde gerekli araçlar gerçek zamanlı izleme sistemi ile kolayca bulunabilecektir. İspanya’da Quiron Grup’un 760 yataklı hastane yatırımında kullanılan entegre sistemlerle operasyonel masraflar %38 oranında azaltılmıştır. İsveç’te Region Fastigheter'in 3 hastanesi için yapılan enerji etüdünde ısıtma, enerji, ve su kullanımında %30’lara varan ciddi kazanımlar öngörülmüştür.

 

Yazı dizimizin 2. Bölümünde hastane binalarında kullanılan sistemler açıklanmış, 3. Bölümde bu sistemlerin fiziksel ve operasyonel mimarileri verilmiştir. 4. Bölümde bu sistemlerin entegre çalışmaları ile ilgili uygulama örnekleri verilmiştir.

 

Bundan sonraki yazımızda "Sistemlere Genel Bakış , Aydınlatma Kontrol Sistemi, Entegre Güvenlik Sistemleri, Mekanik  Otomasyon " anlatılacaktır.

Paylaş:
E-BÜLTEN KAYIT
Güncel makalelerimizden haberdar olmak için e-bültene kayıt olun!
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin!
E-Bülten Kayıt