×

ETP –Mühendislik Etiği Çalışma GrubuETP –Mühendislik Etiği Çalışma Grubu

Hayri Aydın

ETP çalışma grupları çalışmalarına devam etmektedir.

ETP- Mühendislik Etiği Çalışma Grubu'muzun üyeleri aşağıdadır.

Çalışma Grubu Lideri: Hayri Aydın
Çalışma Grubu Üyeleri (Alfabetik):
Ali Uyar, Alper Çelebi, Gökhan Kılıç, Sabri Günaydın,Yener Şeker

ETP- Mühendislik Etiği Çalışma Grubu'muz bugüne kadar bir çok toplantı ve ziyaret gerçekleştirmiş olup çalışmalarına devam etmektedir.

Bu çalışmalar kapsamında 04.03.2019 tarihinde Etik ve İtibar Derneğine  (TEİD) bir ziyaret gerçekleştirilmiş olup Sn. Neslihan Yakal ile karşılıklı bilgilendirme ve görüş alışverişi yapılmıştır.5 Mart 2019 tarihinde de İstanbul Teknik Üniversitesi   Sn. Doç. Dr. Çiğdem Göksel değerli deneyimleri doğrultusunda görüşleri ve önerileri alınmıştır.ETP- Mühendislik Etiği  Çalışma Grubu olarak yaptığımız sohbetler, toplantılar  sonrasında   aşağıdaki Meslek Etiği Kodu Araştırma Soruları ‘nın hazırlanarak elektrik sektörümüze sorulması ve bu sorulara verilecek cevaplar değerlendirildikten sonrada ETP- Mühendislik Etiği Kılavuzu oluşturulmasına karar verilmiştir.

Etik sözcüğü günümüzde en çok kullanılan sözcükler arasına girmiştir. Son 20-30 yılda etik problemlerle uğraşmak ise güncelliğini her geçen gün arttırmaktadır. (*)

Günümüzde en fazla karıştırılan iki kavram, ahlâk ve etik kavramlarıdır. En genel anlamda ahlâk ya moral (Latince moralis), toplumun iyi ya da kötü olarak kabul ettiği davranışların belirlendiği kurallardır. Etik ise (Yunanca ethike, Latince ethica) felsefenin bir disiplini olup ‘‘iyinin ne olduğunu araştıran; insanın olup bitenler karşısında takındığı tavırları çözümleyen, ‘‘ne yapmalıyız?’’ sorusuna  aranan yanıtları temellendiren; eylemde bulunma ile bilme, eylem ile bilgi arasındaki ilişkileri inceleyen felsefe dalıdır’’ (Çotuksöken, 2006, 15). (*)

Günümüzdeki tartışmalarda etik sözcüğü üç farklı anlamda kullanılmaktadır: İlk kullanıldığı anlam onun ahlak yerine kullanılmasıdır. İkinci kullanılan yer meslek etikleri anlamında kullanılmasıdır. Bu anlam günümüzde kullanılan en yaygın anlamı oluşturmaktadır. Üçüncü anlamda kullanım ise felsefe dalına işaret etmesidir.(*)

(*) Kaynakça:
- Ankara Üniversitesi Ders  Notları
- İoanna Kuçuradi, ‘‘Ahlâk ve Kavramları’’, Uludağ Konuşmaları, Türkiye Felsefe Kurumu, Ankara, 2009, ss. 31-50.
- Betül Çotuksöken, )‘‘Etik Nedir?’’, Felsefe Söyleşileri III-IV, (Editör: Betül Çotuksöken), Maltepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, İstanbul, 2006, ss. 13-17.

 Aşağıdaki sorulara cevaplarınızın, görüşlerinizin  en geç   12 Haziran Çarşamba gününe kadar  “ hayri.aydin@etp.com.tr  “e-posta adresime gönderilmesini rica ederim.

Sizlerden gelecek cevapların, görüşlerin değerlendirilmesi sonrasında 2019  Temmuz ayı içinde çalışmalarımızın sonuçları  yayınlanacaktır.

ETP-MÜHENDİSLİK ETİĞİ  ÇALIŞMA GRUBU
MÜHENDİSLİK  ETİĞİ KODU ARAŞTIRMA SORULARI

 
1.Mühendislik  etiğine neden ihtiyacımız var?
2.Meslektaşlarımız yurtdışındaki çalışmalarda çalıştıkları ülkenin yaşam, davranış ilkelerini takip    etmeli midir?
3.Bilim, sanat ve mühendislik uygulamaları toplum çıkarları ile mühendislik etiği ilişkisi yönünden  nasıl düzenlenmelidir?
4.Mühendislerin yürütmedeki yasa ve standartlar kapsamında yetki ve sorumlulukları nedir?
5.Standartlar ile mühendislik  etiği arasında ilişki var mıdır? 
6.Yerel, evrensel koşullarla birlikte sürekli teknik ihtiyaçların ortaya çıktığı ve teknolojinin sürekli      değiştiği, geliştiği bir çağdayız. Çağımızda biz mühendislerin yaşam boyu mesleki gelişimi için etik  değerlerimiz ne olmalıdır? Mesleki "yaşam boyu eğitim" etik değerimiz olmalı mıdır?
7.Rüşvet, torpil ve benzeri olumsuz davranışlara karşı olmak mesleki etik değerler içinde  değerlendirilmeli midir?               
8.Çıkar çatışması veya algısından uzak durmak etik değerlerimizin bir parçası olmalı mıdır?
9.Bulunduğu pozisyondan dolayı doğrudan veya dolaylı çıkar sağlayabilecek ortaklık, firma, kişi    söz  konusu ise bu tüm taraflara etik açıdan bildirilmeli midir?
10.Sağlık, güvenlik, toplum açısından riskli tehlikeli faaliyetlerden kaçınmak gereken tüm önlemleri  almak mühendislik  etiği değerlerimizin parçası mıdır?
11.Sürdürülebilirlik çevre ve toplumu etkileyecek konularla mühendislik etiği arasında size göre        nasıl bir ilişki vardır?
12.Meslektaşlarımız mesleki ve teknik yetersizlikleri  söz konusu olduğunda, yükümlülüklerini yerine getirmeyeceği işi kabul etmemeli midir? Mesleki etik açısından bu konuyu nasıl değerlendirirsiniz?               
13.Cinsiyet ırk, dil, din ve benzeri konular, fırsat eşitliği, herkese adil ve saygılı davranmak etik değerlerimizden midir?        
14.Meslek olarak sektörümüzün tüm paydaşlarıyla ilişkilerimizde karşılıklı mesleki saygı, sorumluluk ve ortak çalışma etik değerlerimizden midir?
15.Tarafların çalışmalarında verdikleri gizlilik sözleri ve gizlilik gerektiren konuların korunması, izinsiz paylaşılmaması, etik değerlerimizden midir?
16.Çalışanların görevlerinden ayrıldıklarında bunu ilgili taraflara bildirmeleri etik değerlerimizden midir? 
17.Meslektaşlar arası rekabet ve etik nedir? Nasıl olmalıdır?
18.Uygun olmayan küçük yaşta işçi çalıştırmak etik midir? 
19.Müşteriye sunulan ürünler ve hizmetlerde kataloglarda, bilgilendirme dokümanlarında  bilerek   eksik ve hatalı bilgi vermek etik midir? 
20.Etik olmayan paydaşlar ile işbirliği yapmak etik midir?

21.Mühendislik etiği eğitimi almak ister misiniz?
22.Mühendislik etiği konusundaki düşünceleriniz ve  eklemek istedikleriniz nelerdir?
Paylaş:
E-BÜLTEN KAYIT
Güncel makalelerimizden haberdar olmak için e-bültene kayıt olun!
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin!
E-Bülten Kayıt