×

Elektrik İç Tesisleri Proje Hazırlama Yönetmeliği ve İlgili Güncel Standartlar Yazı Dizisi-4

 

 

Elektrik İç Tesisleri Proje Hazırlama Yönetmeliği

 

ve

 

İlgili Güncel Standartlar

 

Yazı Dizisi-4

 

Sabri Günaydın


a.14) Petrokimya ve Kimya Sanayi İçin Akış Şemaları

-TS EN ISO 10628-2 Standardı (Petrokimya ve Kimya sanayi için akış şemaları- Bölüm 2: Grafik semboller)b) Yapı Tasarım ve Modelleme Yöntemi

-ISO 29481-1 Standardı (Yapı Bilgi Modeli) –Bilgi Teslim Teknik Kılavuzu – Bölüm 1: Metodoloji ve format

-ISO 29481-2 Standardı (Yapı Bilgi Modeli) –Bilgi Teslim Teknik Kılavuzu – Bölüm 2: Etkileşim çatısı

Not: 3 boyutlu sayısal modellemenin kullanıldığı yapılarda göz önüne alınır.
c) İşaretleme ve Tanımlama

-TS EN 60073 Standardı (Gösterge cihazları ve harekete geçirme elemanları için kodlama prensipleri - İnsan-Makine ara yüzü, işaretleme ve tanıtma için temel ve güvenlik prensipleri)

-TS EN 60445 Standardı ( İnsan-Makina arayüzü, işaretlemesi ve tanıtımı için temel ve güvenlik prensipleri - Donanım bağlantı uçlarının, iletken sonlandırma düzenlerinin ve iletkenlerin tanıtımı)

-IEC 60757 Standardı Elektroteknik Mühendislik-Renklerin Belirlenmesi Kodu

-TS EN 61175 Standardı (Sanayi sistemleri, tesisler ve teçhizatı ve sanayi mamulleri - İşaretlerin kısa gösterilişi)

-TS EN 61286 Standardı (Bilgi teknolojisi - Bilgi değişimi ve elektro teknolojide dokümanların hazırlanmasında kullanılan kodlanmış grafiksel karakter dizisi)

-TS EN 61310 Standartları (Makinalarda güvenlik-Gösterim, işaretleme ve harekete geçirme)

-TS EN 61666 Standardı (Endüstriyel sistemler-Endüstriyel ürünler ve tesisat ve ekipman-Terminallerin sistem içinde tanımlanması)

-TS EN 62491 Standardı ( Endüstriyel sistemler tesisler, teçhizat ve endüstri ürünleri - Kabloların ve damarların etiketlenmesi.)

d) Başvuru Kaynakları

- TS EN ISO 3166 Standartları Ülke ve alt birimlerinin adlarını gösterir kodlar
- TS EN 81346 Standartları (Endüstriyel Sistemler, Tesisatlar, Cihazlar ve Endüstriyel Ürünler-Yapılanma Prensipleri Referans Tanıtımlar)
- TS EN 61355 Standardı (Tesis, Sistem ve Cihazlar İçin Dokümanların Sınıflandırılması ve Gösterilmesi –Kurallar ve Sınıflandırma Çizelgeleri )

e) Dokümantasyon ve Teknik Kılavuz

-TS EN 62023 Standardı (Teknik bilgi ve dokümantasyonun yapılandırılması)
-TS EN 62027 Standardı ( Parça listelerinin hazırlanması için kurallar)
-TS EN 82079-1 Standardı (Kullanım için açıklamaların hazırlanması- Yapı, içerik ve sunum - Bölüm:1 Genel kurallar ve detaylı gereklilikler)
-TS EN 82045 Standartları (Belge Yönetimi)
-TS EN 15489 Standartları ( Bilgi ve Dokümantasyon –Belge Yönetimi)

f) Teknik Çizim

-TS ISO 128 Standartları (Teknik Resim –Gösterilişle İlgili Temel Prensipler)
-TS ISO 3098 Standartları (Teknik ürün dokümantasyonu –Yazılar)

-TS 4220 EN ISO 4157 Standartları (Yapı Çizimleri- Kısa Gösteriliş Sistemleri)
-TS 3532 EN ISO 5455 Standardı (Teknik Resim -Ölçekler )

-TS EN ISO 5457 Standardı (Teknik Ürün Dokümantasyonu-Teknik Resim Paftalarının Katlanması ve Boyutları)
-TS EN ISO 6433 Standardı ( Teknik resim-Parça numaraları)
-TS EN ISO 7200 Standardı (Teknik mamul dokümantasyonu - Başlık bloklarında ve doküman başlıklarında bulunan veri alanları)
-TS ISO10209 Standartları (Teknik mamul dokümantasyonu-Teknik çizim ile ilgili terimler- Terimler ve tarifler)

-TS EN 60027 Standartları (Elektrik teknolojisinde kullanılan harf sembolleri)
-TS EN 61082-1 Standardı (Elektroteknikte kullanılan dokümanların hazırlanması bölüm 1: Genel kurallar)
-TS EN 60375 Standardı (Elektrik ve manyetik devrelerle ilgili kurallar)

d) Semboller

-TS ISO 1219 Standartları (Akışkan güç sistemleri ve bileşenleri - Grafik semboller ve devre şemaları)

-TS EN 1861 Standardı ( Soğutma sistemleri ve ısı pompaları - Sistem akış diyagramları, boru tesisatı cihazları için diyagramlar - Devre ve semboller)

-TS EN 3511 Standardı ( Proses ölçme kontrol fonksiyonları ve enstrümantasyon- Sembollerle gösterilişi bölüm)

-TS ISO 5784-1 Standardı (Akışkan gücü sistemleri ve bileşenleri - Akışkanlarla ilgili mantık devreleri - Bölüm 1: İkili mantık ve ilgili işlemler için semboller)
-TS IEC 60617 standartları (Diyagramlarda kullanılan grafik semboller)

-TS EN 80416 Standartları ( Donanım üzerinde kullanılan grafik semboller için temel prensipler)

-TS EN ISO 81714 Standartları (Ürünlere ait teknik dokümantasyonda kullanılan grafik

Paylaş:
E-BÜLTEN KAYIT
Güncel makalelerimizden haberdar olmak için e-bültene kayıt olun!
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin!
E-Bülten Kayıt