CPR Kapsamında Yangına Karşı Güvenli Kablolar Özel TeknikŞartnamesi


 ve


Hangi Yapıda ? Hangi Alan da ? Hangi Kablo ? Tablosu


Sabri Günaydın


CPR Kapsamında Yangına Karşı Güvenli Kablolar ‘la ilgili değişime   elektrik tesisat sektörü olarak beraberce uyum sağlamamız  değişimin hızlı ve sağlıklı gerçeklemesi için  çok önemlidir.

Bu amaçla CPR Kapsamında Yangına Karşı Güvenli Kablolar ‘la ilgili “CPR Doğrultusunda  Hangi Yapıda ? Hangi Alan da ? Hangi Kablo ? Tablosu”  nuda içeren   “Özel Teknik Şartname”    düzenlenerek elektrik tesisat sektörümüzün   tasarım ve uygulamada  hep beraber  kullanması  dileğiyle aşağıdadır.