×

CPR ( Construction Products Regulations) Yapı Malzemeleri Yönetmeliği

new-constructionYazı Dizisi-1

Abdurrahman Güngör

01.07.2013 tarihinde, 1998-2011 yılları arası geçerli olan CPD yükümlülüğünün yerini alan CPR yükümlülüğü harmonize EU standartları kapsamında olan ve CE markalaması taşıyan yapı ürünleri için yasal bir gereklilik olmuştur.
Resim 1. ‘de CPR/CPD geçerlilik zaman dilimi gösterilmiştir.

cpr-cpd-gecerlilik-zaman

CPR yükümlüğünün zorunlu kılındığı ülkeler; EU üye ülkeleri, İzlanda, Norveç, İsviçre ve Türkiye ile birlikte EU aday üye ülkeleridir [3].
Resim 2.’de CPR yükümlülüğünün zorunlu kılındığı ülkeler gösterilmiştir.

cpr-yukumlulugu

CPD yükümlülüğünün amacı yapı malzemelerinin Avrupa pazarında ticaretindeki sınırlamaları ortadan kaldırmaktır. Bu doğrultuda CPR dört ana unsuru sağlamalıdır [4]:
• Harmonize teknik şartnameler, standartlar
• Her ürün ailesi için uygunluk değerlendirme ve doğrulama sistemi, uygunluk deklarasyonu
• EU üye ülkeleri tarafından belirlenen onaylı bağımsız kuruluş değerlendirmesi
• CE markalama taşıyan ürünleri ve dokümanları
CPR yükümlülüğü, EU ve UK pazarında yer alan harmanize EU standartlar kapsamındaki tüm yapı malzemelerinin DOP (Declaration of Performance) belgesine sahip olmalarını ve CE markalaması (EU uygunluk markalaması) taşımalarını gerekli kılmaktadır. Bu kapsamda yapı malzemeleri; başta kablo olmak üzere yangın dedektörleri ve alarm sistemleri, yangın önleme sistemleri, kaplama, kapı, duvar, pencere, baca, termal yalıtım, döşeme vb. malzemeleri şeklinde sıralanabilir [1].
CPR uygulaması ile EU pazarında yer alan ürünler bazı gereklilikleri sağlamak durumundadır [2]:
• Mekanik dayanım
• Yangın güvenliği
• Hijyen, sağlık ve çevre koruma
• Güvenli kullanım
• Akustik koruma
• Enerji tasarrufu ve termal koruma
Yangın güvenliği
Yapı malzemeleri, yangına karşı birtakım niteliklere göre tasarlanmalı ve inşa edilmeli:
• Belli bir zaman dilimi için yük taşıma kapasitesi
• Yangın oluşumu, yayılması ve duman yoğunluğunun çalışmayı sınırlamaması
• Yangın yayılımının komşu yapılarının çalışmasını sınırlamaması
• Yangın sırasında içeride bulunanların binayı terk etme durumu
• Yangın kurtarama ekibinin güvenliği
CPR uygulaması ile ürünleri UK ve EU pazarında yer alan üreticiler, ithalatçılar ve dağıtımcılar birtakım sorumluluklar ile yükümlü olmuştur [1].
Üreticinin Sorumlulukları:
• Ürünleri için DoP (Declaration of Performance) belgesinin hazırlanması
• Ürünleri üzerinde CE markalama bulunması
• Seri üretim kontrollerinin sağlanması
• Ürünlere ait gerekli dokümanların hazırlanması ve 10 yıl saklanması
• Üründe ya da ambalajında tanımlayıcı markalama ve adres bilgisinin verilmesi
• Deklare edilen ürün ile uyumsuzluk söz konusu olduğunda gerekli düzeltici aksiyonların alınması [3]

İthalatçının Sorumlulukları:
• CPR ile uyumlu ürünlerin EU pazarında yer almasının sağlanması
• Depolama ve transfer koşullarının DoP ile uyumlu ürünü tehlikeye sokmayacağının garanti altına alınması
• DOP ile uyumlu olmayan ürünler için düzeltici aksiyonların alınması [3]
Dağıtıcının Sorumlulukları:
• CE markası taşıyan ürünlerin gerekli dokümanların teminin sağlanması
• Depolama ve transfer koşullarının DOP ile uyumlu ürünü tehlikeye sokmayacağının garanti altına alınması
• DoP ile uyumlu olmayan ürünler için düzeltici aksiyonların alınması [3]
KAYNAKÇA
1. http://www.bre.co.uk/page.jsp?id=256
2. Sperlich, M., “Implications of future development in standardisation on cabling systems design”, Oblicabos, Datwyler, 2012.
3. Walker, A., “What is the Construction Products Regulation”, BRE, Technical Secretariant fort he Group of Notified Bodies”, 2012.
4. http://www.bsigroup.com/LocalFiles/en-GB/industries-and-sectors/construction/BSI-Construction-Products-Regulation-guidance-UK-EN.pdf
5. Özlem BUDAK, Kimya Mühendisi.
Paylaş:
E-BÜLTEN KAYIT
Güncel makalelerimizden haberdar olmak için e-bültene kayıt olun!
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin!
E-Bülten Kayıt