×

65'inci ISO/IEC JTC1/SC25 WG3 Çalışma Grubu Toplantı Özetleri


65'inci ISO/IEC JTC1/SC25 WG3 Çalışma Grubu Toplantı Özetleri


Kutlugün Sürmeli


 

Giriş

65'inci ISO / IEC / JTC1 / SC25 Çalışma Grubu 3 (WG3) toplantısına, Avustralya, Belçika, Kanada, Çin, Danimarka, Fransa, Almanya, İngiltere, İsrail, Kore, Japonya, Meksika, Hollanda, İspanya, İsveç, İsviçre ve Amerika Birleşik Devletleri dahil olmak üzere 17 ülkeden 54 uzman ve gözlemci katıldı.

ISO / IEC JTC1 / SC25WG3, MICE1 için IEC 63171-1'de ve MICE2 / 3 için IEC 61076-3-125'te LC tipinde bakır konektörün seçimiyle sonuçlanan tekli çift konektör seçim sürecinin sonuçlarını onaylamıştır.

İki genel kanal da dahil olmak üzere, ISO 11801-1'deki bir Değişikliğin Taslak Çalışma Taslakları hazırlandı. İlk jenerik tekli çift kanal, 100 m'lik bir hedef erişim ile 600 MHz'e kadar ve ikinci jenerik kanal, 1000 m'lik bir hedef erişim ile 20 MHz'e kadar belirlenmiştir. Endüstriyel uygulamalar için ISO/IEC 11801-3 ve dağıtılmış hizmetler için ISO/IEC 11801-6'daki değişiklikler de, genel tekli çift gereksinimleri için ISO/IEC 11801-1'e başvurmak üzere geliştirilecektir. Kablo demetlerinin tanımlamalarını ve Ethernet Üzerinden Güç (PoE) yönetimi ile ilgili diğer güncellemeleri içerecek şekilde ISO / IEC 18598 (AIM) 'ye yapılan değişiklik, PoE gerekliliklerini içeren normatif bir Ek ile yeniden yayınlacaktır. Multi Mod fiber üzerinden yüksek hızlı uygulamalar için kılavuzlarla birlikte Teknik Raporun Çalışma Taslaklarındaki uygulamaların listesi yeniden dağıtımdan önce güncellenecektir.

Genel tek çift kablolama özelliklerinin geliştirilmesi

Genel tek çift kablolamayı kapsayacak tüm değişiklikleri gösteren ISO / IEC 11801-1'e yapılan taslak değişiklik, WG3 tarafından gözden geçirilmiş ve onaylanmıştır. Yapılan görüşmeler sonrasında, çalışma grubu aşağıdaki genel kanallara odaklanmayı kabul etti:

  • 600 MHz'e kadar 100 m kanal

  • 20 MHz'e kadar 1000 m kanal

  • ffs MHz'e kadar belirtilen kısa erişim kanalı (ffs)


Çalışma grubu, bunun mevcut tüm tek çift uygulamaları kapsayacağını ve gelecekteki daha yüksek veri oranı uygulamalarının incelenmesine izin vereceğini kabul etti.

Tek çift konektör seçim süreci

Tek konektör seçim süreci, MICE1 ticari ofis ortamları için seçilen IEC 63171-1 bakır LC stili konektör ve MICE2 / 3 endüstriyel ortamlar için seçilen IEC 61076-3-125 ile net bir sonuca ulaştı. WG3, bu iki konektörün ilgili belgelere "gereklilik kipleriyle -meli/-malı" eklenmesi için tekli çift kablo üzerinde çalışan tüm özel görev gruplarına talimat verdi.

IEEE 802.3bp, IEEE 802.3bw ve IEEE 802.3cg için uygulamaya özel Teknik Rapor

IEEE 802.3 tekli çift uygulamaları destekleyen uygulamalar özel teknik rapor, tüm yorumları çözdü ve bir Çalışma Taslağı olarak yeniden yayınlacaktır. Bu belgenin hedefleri birkaç kez değiştiği için ilerleme şu anda yavaştır.

ISO / IEC TS 29125 Uzaktan Güçlendirme

Özel görev grubu Almanya'dan bir modelleme katkısını incelemiş ve 5 mm çapındaki tek çift kablolardan oluşan 37 kablo tekli çift demet ile doğrulanmıştır. Model ve ölçümler arasında iyi bir anlaşma olduğu için bu belgenin çok daha hızlı ilerlemesi olasıdır. 28 AWG (0.32 mm) patch cord kablo demetinin ayrılmasının etkisini gösteren CommScope'un ikinci bir katkısı da gözden geçirilmiştir.

Bu bölümde, maksimum paket büyüklüğü ve paketler arası ayrımı geliştirmek için daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulmakta ve bir sonraki toplantıdan önce bu konuyla ilgili olarak telekonferans görüşmeleri planlanmaktadır.

ISO / IEC 18598 Otomatik Altyapı Yönetimine İlişkin PoE Değişikliği

PoE işlevselliği eklemek için yapılan değişikliğin ilk çalışma taslağına yapılan yorumlar, AIM özel görev grubu tarafından gözden geçirilmiş ve çözüme kavuşturulmuştur.

Uzaktan güç tanımlayıcıları, kayıtları ve PoE işlevselliği uygulandığında izlenmesi gereken kayıtların içerikleriyle birlikte normatif bir "Ek" ilave edilecektir.

Dengeli kablolama üzerinde 25GBASE-T mesafeleri uzatıldı

25GBASE-T'nin 50 m'lik özel görev grubu, sınırlı analizini 50 m'nin mümkün olduğunu desteklemeye devam etmeyi sürdürmektedir. Bazı üyeler, bu uygulamanın fizibilitesini ve pazarını daha iyi anlamak için bu analizin IEEE 802.3 NEA (Yeni Ethernet Uygulamaları) grubu ile kaynaştırılması gerektiğini ileri sürdüler.

Doğrudan Ek Kablolama

Doğrudan bağlantı kablolamasıyla ilgili Çalışma Taslağı, çözülmüş olan birkaç yoruma sahipti ve belge başka bir çalışma taslağı olarak devridaim edilmek üzere onaylandı. ISO 14763-4'teki test prosedürleri doğrudan ekli belgeyi desteklemek için güncellenmesi gerekmektedir. WG3 bu güncellemeyi sağlamak için ISO 14763-4'ü revize edecek bir projeyi onayladı.

MPTL

Modüler Plug Sonlandırmalı Bağlantı (MPTL) özel görev grubu projenin tanımını ve kapsamını başlatmayı kabul etmiş ve Aralık 2018'e kadar bir Çalışma Taslağı oluşturacaktır. Bu yapılandırma, sahadaki modüler plug'ta sonlanan bağlantıları kapsayacak ve sonuçta ortaya çıkan bağlantı ISO / IEC 11801-1'in kalıcı bağlantı gereksinimlerine karşı test edilecektir.

Fiziksel Ağ Güvenliği

Fiziksel ağ güvenliği ad hoc görev grubu TIA 5017'yi gözden geçirdi ve TIA belgesine dayalı bir Çalışma Taslağı oluşturmayı kabul etti. Uzaktan güçlendirme için geliştirilen değişiklik gibi, fiziksel ağ güvenliği projesine uyum sağlamak için muhtemelen ISO / IEC 18598'i değiştirme ihtiyacını belirlediler.

ISO / IEC 30129 Telekomünikasyon Ağları Topraklama ve Bağlaması

Önerilen Taslak Değişikliğine (PDAM) yapılan tüm yorumlar çözüldü. Taslak değişiklik yayınlanacaktır.

ISO/IEC TR 11801-9907: Multi Mod Fiber üzerinden Yüksek Hızlı Uygulamalar için Kılavuzlar

İlk Çalışma Taslağına yapılan yorumlar çözüldü. ISO / IEC 11801-1'de belirtilenlere ek olarak yapılacak başvuruların listesiyle ilgili bir tartışma vardı ve yayınlanmış MSA'ları ve çoklu kaynakları içeren uygulamaları dahil etmek için bir anlaşma varıldı. Yeni bir çalışma taslağı dağıtılacaktır.

ISO/IEC 14763-3 Fiber Optik Testleri

Önceden bekleyen yorumlar ve değişiklik taleplerinin tartışılmasıyla test dokümanının revizyonu başlatıldı.

ISO/IEC 11801-6 Amd.1:  1 Çift kablolamanın dahil edilmesi

Genel öneri gözden geçirildi ve yorumlar ilk çalışma taslağının dolaşımına yol açtı.

ISO/IEC 11801-3 Am.1: 1 Çift kablolamanın dahil edilmesi

Çalışma taslağına yapılan yorumlar, ikinci bir çalışma taslağının yeniden dolaşımıyla sonuçlandı.

Bir sonraki ISO / IEC JTC1 / SC25 WG3 Toplantısı

ISO / IEC JTC1 / SC25 WG3 toplantısı 4 - 8 Mart 2019 tarihleri ​​arasında Viyana, Avusturya'da yapılacaktır.

 

 
Paylaş:
E-BÜLTEN KAYIT
Güncel makalelerimizden haberdar olmak için e-bültene kayıt olun!
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin!
E-Bülten Kayıt