×

IEA(Uluslararası Enerji Ajansı) Elektrik Sektörü 2024 Raporu Bölüm-3


IEA(Uluslararası Enerji Ajansı)
Elektrik  Sektörü Raporu
(2024-2026'ya Kadar  Analiz ve Tahmin)
Bölüm-3


Yazarlar
Eren Çam, Zoe Hungerford, Niklas Schoch,
Francys Pinto Miranda, Carlos David Yáñez de Leó
n

Aşağıdaki  IEA(International Energy Agency) " Electricity 2024 (Analysis  and forecast to 2026)" sektör raporu IEA web sitesindeki orjinal İngilizce versiyonundan alınarak ETP  Sabri Günaydın tarafından yapay zeka çeviri yazılımları kullanarak Türkçe'ye çeviri yapılmış, kontrol edilerek düzenlenmiştir. Rapor bölümler halinde yayınlanacaktır.

Kaynak:https://www.iea.org/reports/electricity-2024#overview 

IEA bu yayının orijinal İngilizce versiyonunun yazarı olmasına rağmen, bu çevirinin doğruluğu veya eksiksizliği konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez. Electricity 2024 (Analysis  and forecast to 2026) sektör raporunun  çevirisi olan "IEA Elektrik Sektörü 2024 Raporu"  çevirisi tamamen ETP 'nin sorumluluğundadıt. 

Türkçe çeviride  göreceğiniz olası hataları " iletisim@etp.com.tr "  adresine e-posta göndermenizi rica ederiz.

IEA (topluca "OECD/IEA") adına Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü ("OECD"), CC lisanslı İçerikteki tüm fikri mülkiyet haklarının sahibi olmaya devam eder. Bu yayın tüm hakları saklı olmak üzere telif hakkıyla korunmaktadır. (CC BY 4.0) 
 
Bu raporun Türkçe'ye çevrilerek ETP Portalımızda yayını ile ilgili bize izin veren Uluslararası Enerji Ajansı(IEA) Ms. Clara Vallois 'e  ​​​teşekkür ederiz. 

Gündem: AB elektrik talebinin toparlanmasındaki belirsizliklerin üstesinden gelmek
Avrupa Birliği'nde elektrik talebi, 2022 (-%3,1) ve 2023'te (-%3,2) tarihi oranlarda art arda yaşanan düşüşlerle, ağırlıklı olarak ekonomik durgunluğun ortasında sanayi sektöründeki düşük tüketim nedeniyle en son yirmi yıl önce görülen seviyelere gerilemiştir. Analizimiz, sanayi sektöründe kademeli bir toparlanma ile AB elektrik talebinin yıllık ortalama %2,3'lük bir büyüme oranıyla en erken 2026 yılında 2021 seviyelerine döneceğini göstermektedir. IMF Ekim 2023 görünümü, 2024 yılı için Avro bölgesinin GSYH büyümesini %1,2 olarak öngörmekte ve 2022'deki %3,3'lük güçlü büyümenin ardından 2023'teki %0,7'lik GSYH büyümesindeki önemli yavaşlamadan hafif bir toparlanmaya işaret etmektedir. Buna göre, AB ekonomisinin 2025-2026 döneminde daha hızlı büyümesi ve yıllık ortalama büyüme oranının %1.8 civarında olması beklenmektedir.

Ekonomik büyümedeki kademeli toparlanmaya ek olarak, 2026'ya kadar olan dönemde elektrik talebinin güçlü itici güçleri, toplam talep artışlarının yarısını oluşturması beklenen elektrikli araçlar, ısı pompaları ve veri merkezlerinden gelecektir. Avrupa Birliği'nde 2026 yılına kadar toplam 9 milyon yeni bataryalı elektrikli aracın ve 11 milyon yeni ısı pompasının faaliyete geçmesi beklenmektedir ve bu da bu güçlü büyümenin büyük bir kısmını oluşturacaktır. Ayrıca, artan dijitalleşme ve yapay zeka hesaplamaları nedeniyle yeni veri tesislerinin devreye girmesiyle, 2026 yılında Avrupa Birliği'ndeki veri merkezlerinden elektrik tüketiminin 2023 seviyelerinden %30 daha yüksek olacağını tahmin ediyoruz. Sadece İrlanda ve Danimarka, 2026 yılına kadar veri merkezi elektrik talebinde beklenen artışın %20'sini oluşturmaktadır.
 


Sanayi, 2022 ve 2023 yıllarında AB elektrik talebindeki düşüşün arkasındaki ana faktör oldu

 Enerji fiyatlarının önceki rekor seviyelerinden düşmesine rağmen, AB elektrik talebi 2023 yılında daha da azalmıştır. Sanayi elektriği talebindeki düşüş en önemli  etken olmuştur. Bir önceki yıl olduğu gibi önemli bir faktördür. 2022'deki %5,8'lik düşüşün ardından   AB sanayi sektöründe elektrik tüketiminin geçen yıla göre %6 düştüğü tahmin  edilmektedir. 

 2023 yılında enerji yoğun sektörler en çok etkilenen sektörler olmuştur. Bölgesel farklılıklara rağmen, 2023 yılında ortalama Avrupa toptan elektrik fiyatı 2019 seviyesinin iki katından fazla olmuştur (daha fazla analiz için Fiyatlar bölümüne bakınız). Bu durum, daha yavaş ekonomik büyüme, daha düşük tüketici talebi, daha zayıf ihracat ve 2021 ve 2022'den kalan stokların fazlalığı ile birleştiğinde, AB sanayi elektrik talebini daha da düşürdü.
 
Daha ılıman havaların elektrik tüketimi üzerindeki etkisi de, çok daha sınırlı bir ölçüde olsa da, talep üzerinde etkili olmuştur. Genel olarak, kış sıcaklıkları 2022 yılına kıyasla daha yüksek, yaz sıcaklıkları ise daha düşük seyretmiş, bu da daha az alan ısıtması ve soğutması ile sonuçlanmıştır. AB elektrik talebindeki %3,2'lik düşüşün yaklaşık 0,3 puanı hava koşullarından kaynaklanmaktadır; bu da hava koşullarının etkisi olmasaydı yıllık düşüşün %2,9 olacağı anlamına gelmektedir.

AB toptan elektrik fiyatının altı aylık hareketli ortalaması, 2023'ün ikinci yarısında ilk yarısına kıyasla neredeyse %45 daha düşüktü ve yaklaşık Dördüncü çeyrekte 100 EUR/MWh. Benzer şekilde, toplam elektrik talebindeki yıllık düşüş Eylül ayından itibaren durmuş ve o zamana kadar her ay 2022 yılına kıyasla düşüş kaydedildikten sonra Kasım ve Aralık aylarında hafifçe toparlanmıştır.


                   
Notlar: Soldaki grafikte, 2022 ve 2023 talepleri 2021 temel yılına göre hava durumuna göre düzeltilmiştir. Bu, hava durumu 2021'deki ile aynı olsaydı talebin 2022 ve 2023'te ne olacağı anlamına gelir. 2021 talep profili, gerçekleşen net talebe karşılık gelmektedir. Sağdaki grafikte çizilen ortalama toptan satış fiyatları 6 aylık hareketli ortalamalardır (6MMA).
Kaynak: Eurostat (2023) ve EIA (2023) verilerine dayanan IEA analizi.Enerji fiyatlarının nispeten ılımlı seyrettiği ve ekonomik görünümün tahmin dönemi boyunca iyileştiği varsayımıyla, sanayi sektöründeki elektrik talebinin 2024'ten itibaren kademeli olarak toparlanmaya başlamasını bekliyoruz. Bununla birlikte, özellikle enerji yoğun kimya ve birincil metal endüstrilerinde bazı kalıcı elektrik talebi yıkımları halihazırda meydana gelmiştir ve son iki yıldaki azalmaların ne kadarının geçici veya kalıcı olacağı konusunda hala önemli bir belirsizlik vardır.


Elektrik talebinde kalıcı bir yıkım olduğuna dair işaretler var
 
Genel olarak, alüminyum, çelik, kağıt ve kimya gibi enerji yoğun sektörlerin üretim çıktısı ve dolayısıyla elektrik talebi 2023 yılında bir önceki yıla göre daha düşük olmuştur. 2022'de fiyatlardaki keskin yükselişin ardından enerji yoğun sektörler tarafından açıklanan bazı üretim kesintileri, 2023'te enerji fiyatları düşmeye başladığında çeşitli tesislerin yeniden faaliyete geçmesi ve faaliyetlerini artırması nedeniyle geçici olmuştur. Ancak, diğer birçok tesis kapalı kalmaya devam etti. Kapalı bir tesisi yeniden çalıştırmak genellikle maliyetlidir. Örneğin, bir tesisin yeniden açılması alüminyum izabe tesisinin maliyeti 400 milyon Avro'ya (394 milyon ABD Doları) kadar çıkabilir. Bu nedenle, bugüne kadar yapılan geçici kapatmaların bir kısmını kalıcı kapatmaların izlemesi muhtemeldir.

Kimya sektörü yüksek enerji maliyetlerinden ciddi şekilde etkilenmiştir ve Çin'in büyümeye hakim olmasıyla azalan rekabet gücü nedeniyle kalıcı kapanma riskleri artmıştır. Yara, Dow, INEOS, Grupa Azoty gibi üreticiler ve diğerleri polietilen, amonyak, üre, nitrat ve NPK (azot, fosfor ve potasyum) gübreleri gibi kimyasal ürünlerin üretimini azalttı. BASF gibi büyük kimya üreticileri, yüksek enerji maliyetleri nedeniyle kısmen tesislerini kapattı. Ludwigshafen tesisindeki kaprolaktam, amonyak, siklohekzanol, siklohekzanon, soda külü, toluen diizosiyanat ve öncül tesislerinin yanı sıra gübre tesislerinin kapatılması da buna dahildir. Tesisin yıllık elektrik tüketimi yaklaşık 6 TWh'dir ve emisyonlarını %5 oranında azaltmayı planlamaktadır. Enerji tüketiminde de benzer bir %5'lik azalma varsayıldığında, bu 0,3 TWh'lik kalıcı elektrik talebi azalması anlamına gelmektedir.


 
Kaynak: Eurostat, Worldsteel, Uluslararası Alüminyum Enstitüsü ve CEFIC verilerine dayanan IEA analizi.Avrupa birincil metal endüstrisi, üretim sürecinin enerji yoğun yapısı nedeniyle artan elektrik fiyatlarından özellikle etkilendi. Örneğin birincil alüminyum için elektrik maliyetleri genellikle üretim maliyetinin yaklaşık %40'ını oluşturmaktadır. Devam eden kesintiler ve 2023 sonuna kadar ilan edilen kapatmalar göz önüne alındığında, analizimiz AB'nin yıllık elektrik kaybını göstermektedir. Alüminyum, çinko, çelik ve silikon gibi birincil metal endüstrilerinde 2020'den bu yana kapanan tesislerin toplam talebinin yaklaşık 23 TWh olması beklenmektedir.
 

Notlar: Tahminler, kalıcı ve süresiz tesis kapatma duyurularına ve üretim kısıntılarına dayanmaktadır. Rakamlar, 2020 referans dönemine kıyasla üretim kayıplarından kaynaklanan yapısal talep yıkımı olarak yorumlanmalıdır. Kapanma yılında gerçekleşen talep değişiklikleri, o yıl içinde kapanmanın tam zamanlamasına bağlı olarak farklılık gösterebilir. Silisyum elektrik talebi, silisyum metalleri, silisyum manganez, polisilisyum ve silisyum bazlı alaşımları dikkate almaktadır.

Kaynak: Şirket verileri, ulusal istatistikler ve haber raporlarının IEA analizi.

AB birincil alüminyum üretim kapasitesinin yaklaşık %30'u 2021 yılından bu yana askıya alınmış olup, kesintiler ve kapatmalar 2023 yılı sonuna kadar yıllık üretim kapasitesinde yaklaşık 1,1 Mt'luk bir kayba yol açmıştır. Bu da yıllık elektrik talebinde yaklaşık 15 TWh'lik tahmini bir kayba karşılık geliyor. 2023 yılında, birkaç şirket üretimdeki geçici kesintileri kapanmalarla takip etmiştir. Slovakya'daki Slovalco'nun geçici kesintisi 2023'te kalıcı bir kapatmaya dönüştü. Alman Speira, 2022'de üretimini yarıya indirdi ve 2023'te Rheinwerk (Almanya) izabe tesisinde üretimi durduracağını açıkladı. Benzer şekilde, Slovenya'nın Talum şirketi de 2022 yılında üretimini kapasitesinin %20'sine düşürdükten sonra 2023 yılında birincil alüminyum üretimini durduracağını açıkladı. Alcoa, Aldel, Alro ve Trimet gibi diğer çeşitli birincil alüminyum üreticileri de üretimlerini azalttı.

Bazı üreticiler de üretime yeniden başladı veya başlamayı planlıyor. Liberty Aluminium, 2022 yılında %20 oranında azalttığı birincil alüminyum üretimini 2023 yılı başında Dunkirk (Fransa) tesislerinde tam kapasiteye çıkardı. Alcoa, yüksek enerji maliyetleri nedeniyle 2021 sonunda San Ciprian'daki (İspanya) birincil alüminyum üretimini durdurduktan sonra 2024 yılında faaliyetlerine yeniden başlayacağını duyurdu. Üretim kapasitesinin %75'ine güç sağlayan uzun vadeli bir rüzgar enerjisi satın alma anlaşması (PPA) yoluyla üretimin yeniden başlatılması için bir anlaşmaya varıldı.

Ayrıca, Avrupa'da operasyonların daha az enerji yoğun olan geri dönüştürülmüş alüminyum üretimine kaydırılması yönünde gözlemlenebilir bir eğilim vardır. Speira, Nisan 2023'te duyurulan Real Alloy Europe'un satın alma işlemini
tamamladı.    
Şubat 2022'de 350 kt ekleyerek alüminyum geri dönüşüm kapasitesini iki katına çıkardı. Romanya'dan Alro, Eylül 2023'te yıllık 60 kt kapasiteli yeni geri dönüşüm tesisinin devreye girmesinin ardından alüminyum geri dönüşüm kapasitesini artırdı.

Almanya, İtalya ve Hollanda'da 580 kt üretim kapasitesine eşdeğer üç çinko eritme fabrikası kapanmış, Belçika ve Fransa'daki iki fabrika ise üretimlerini %50 oranında azaltmıştır. Çinko üretimindeki bu azalmalar yaklaşık 4 TWh'lik tahmini bir yıllık elektrik talebi kaybına karşılık gelmektedir. İspanya ve Fransa'daki Ferroglobe tesislerinde silikon ve silikon bazlı alaşımların üretiminin durdurulması ve azaltılmasının da benzer şekilde yıllık elektrik talebinde yaklaşık 2 TWh'lik bir kayba yol açacağı tahmin edilmektedir. Çelik sektörü, Almanya'daki Lech çelik fabrikasının tamamen kapanması ve ArcelorMittal'in Fransa'daki yüksek fırınlarının rölantiye alınmasıyla, tahmini 2 TWh elektrik talebine eşdeğer yaklaşık 4 Mt kapasite kaybetti.

Enerji maliyetlerinin yükseldiği bir ortamda, esnek çalışma enerji yoğun sektörler için giderek daha önemli hale geliyor. ArcelorMittal, elektrik maliyetlerindeki artışa sistemlerinin esnekliğinden yararlanarak tepki verdi; elektrik fiyatlarının en yüksek olduğu dönemde durdu ve en yüksek olduğu dönem geçtikten sonra devam etti. Salzgitter gibi diğer üreticiler de Peine'deki çelik tesisinde faaliyetlerini sürdürmeyi tercih etmiş, tesislerinin esnekliğini kullanarak üretimi daha düşük maliyetli saatlere kaydırmış ve böylece artan enerji maliyetlerinin olumsuz etkilerini kısmen hafifletmiştir.


Yüksek enerji fiyatları küçük ve orta ölçekli şirketler için de bir zorluk teşkil ediyor

Avrupa Birliği genelinde enerji yoğun birçok büyük sanayi, genellikle elektrikle ilgili çeşitli vergi ve harçlardan muaf tutulmakta ve ayrıca AB Emisyon Ticaret Sisteminden (EU-ETS) kaynaklanan dolaylı maliyetler için kısmen telafi edilmektedir. Buna karşın, küçük ve orta ölçekli sanayiler genellikle  daha yüksek elektrik fiyatları. Almanya'da yapılan bir araştırmaya göre, krizin en  yoğun olduğu dönemde 

 2022'deki krizde, birçok orta ölçekli şirket yüksek enerji maliyetlerini bir sorun   olarak bildirmiştir. 
 
Avrupa Birliği'ndeki sanayi şirketlerinin iflas ilan etme oranı 2023 yılında artış eğilimi göstermiştir. Sektörle ilgili yeni işletme kayıtları 2022'nin 1. çeyreği ile 2023'ün 2. çeyreği arasında her çeyrekte ortalama %4,4 olmak üzere istikrarlı bir büyüme gösterirken, iflasını açıklayan sanayi işletmelerinin sayısı aynı dönemde %10 gibi daha da yüksek bir oranda artmıştır.
 
Küçük ve orta ölçekli şirketler için yüksek enerji maliyetleri, uluslararası rekabetle de karşı karşıya kaldıklarında özellikle sorunludur, çünkü nispeten yüksek AB enerji maliyetleri rekabet güçlerini azaltır. Alman Sanayi ve Ticaret Odası  tarafından 2023 yılında yapılan bir anket, küçük ve orta ölçekli şirketlerin üçte birinin

Yurtdışına yatırım yapmayı düşünen ülke şirketleri, yüksek enerji maliyetlerine ilişkin endişelerini bir dezavantaj olarak belirtmiştir. Örneğin, geleneksel Noel tatlıları üreticisi Lambertz, uluslararası müşterilerinin artan fiyatları kabul edemediğini belirterek Almanya'daki üretim faaliyetlerini geri çekmeyi düşünüyor. Uluslararası parfüm endüstrisine şişe tedarik eden cam üreticisi Heinz-Glass, gelecekte yüksek enerji maliyetine ilişkin endişelerini gerekçe göstererek üretim kapasitelerini artırma planlarını kısa bir süre önce süresiz olarak erteledi.

Fransa, Almanya, Polonya ve İspanya gibi birçok ülke, yerel işletmeler üzerindeki olumsuz etkiyi azaltmak için önlemler almıştır. Avrupa düzeyinde, acil durum müdahaleleri arasında inframarjinal üreticilerin gelirlerinin 180 EUR/MWh olarak sınırlandırılması ve petrol, gaz, kömür ve rafineri sektörlerindeki fazla karların yeniden dağıtılması yer almıştır.

Enerji yoğun emtia sektörlerinin artan enerji fiyatlarından etkilenme derecesi önemli ölçüde değişmektedir. Bazı sektörler yüksek enerji maliyetlerini tolere edebilirken, diğer sektörler ucuz enerji girdilerine daha fazla bağımlıdır.

 2025 yılına kadar. Diğer endüstriler daha olumlu bir görünüme sahip olsa da, artan belirsizlik ve gelecekteki fiyat artışlarına ilişkin beklentiler Avrupa'daki endüstri için iş koşullarını hala olumsuz etkileyebilir.

Notlar: Kimyasal hammadde, temel organik ve inorganik kimyasalları, gübre ve azot ürünlerini, birincil kauçuk ve plastikleri, endüstriyel gazları ve pigment ve renklendiricileri içermektedir. Analiz, sektöre göre toplanmış ilk kar marjlarını hesaplamak için 2019'daki Alman firmalarına ilişkin verileri kullanmaktadır. Bunlar, sektörel düzeyde üretim hacmi ve üretici fiyat endeksleri için EUROSTAT endeksleri kullanılarak ekstrapole edilmiştir. Zaman içinde üretimin sabit bir enerji yoğunluğu olduğu varsayılarak, zaman içindeki marjları simüle etmek için enerji taşıyıcılarına ilişkin geçmiş ve vadeli fiyat verileri kullanılmıştır. Gelecekte maliyetin geçişkenliği göz önünde bulundurularak, mevcut olduğunda üretilen emtianın vadeli fiyatları kullanılır (örneğin çelik ve alüminyum için). Analizde ayrıca ex-post tazminat ödemeleri, sübvansiyonlar veya diğer devlet müdahaleleri hariç tutulmuştur. Fiyatlar 3 aylık hareketli ortalama kullanılarak hesaplanmıştır.

Kaynak: Eurostat ve Destatis verilerine dayanan IEA analizi.Avrupa Birliği enerji yoğun mallar şeklinde ne kadar elektrik ithal ediyor?


Yüksek enerji fiyatları nedeniyle Avrupa Birliği'nde enerji yoğun malların üretiminin azalması, bu sektörlerdeki ithalatın artmasına katkıda bulunmuştur ve bu durum özellikle 2022 yılında gözlemlenmiştir. Bu durum, Avrupa Birliği'nde tüketilmeyip diğer bölgelere kaydırılan ve oradan dolaylı olarak enerji yoğun mallar şeklinde ithal edilen elektrik miktarının ne kadar olduğu sorusunu gündeme getirmektedir.

Analizimiz, 2022 yılında Avrupa Birliği'ne kimyasallar, birincil alüminyum, ham çelik, kağıt hamuru ve çimentodan oluşan enerji yoğun mallar şeklinde dolaylı olarak 160 TWh'den fazla elektrik ithal edildiğini göstermektedir - AB elektrik talebinin %6'sına karşılık gelmektedir..  2022'deki yıllık %8'lik artışın ardından, 2023'te enerji yoğun mallar şeklindeki dolaylı elektrik ithalatında %4'lük bir düşüş kaydedilmesi beklenmektedir; bu düşüş AB imalatındaki yavaşlamaya, zayıf talebe ve stoklardaki fazlalığa bağlanabilir. Bununla birlikte, 2023 ithalatının 2021 seviyelerinden %4 daha yüksek olacağı tahmin edilmektedir. Bu, 2022 ve 2023 yıllarının toplamında, analizimizde dikkate alınan enerji yoğun mallar şeklinde, çoğunlukla daha yüksek birincil alüminyum ithalatı nedeniyle, 2021 seviyelerine kıyasla 18 TWh ek elektrik ithal edildiği anlamına gelmektedir.

Notlar: Seçilmiş enerji yoğun malların dolaylı elektrik ithalatı kimyasallar, birincil alüminyum, ham çelik, kağıt hamuru ve çimentoyu içermektedir. Enerji yoğun mallar şeklindeki dolaylı elektrik ithalatı, Avrupa Birliği'ndeki üretim değerlerinin elektrik yoğunluğuna dayalı olarak ithal edilen ürünün Avrupa Birliği'nde üretilmesi için gereken elektrik olarak tahmin edilmektedir. 2023 değerleri, 2023 yılı 1. Çeyrek-3. Çeyrek verilerine ve en son piyasa eğilimlerinin analizine dayanarak tahmin edilmiştir.

Kaynak: SITC ve Eurostat (2023) tarafından 1999 yılından bu yana AB ticaretinden elde edilen verilere dayanan IEA analizi.

2021'den bu yana enerji yoğun ithalattaki en büyük kümülatif artışlar birincil alüminyumda olmuştur. 2022 ve 2023 yıllarının toplamında, 2021 seviyelerine kıyasla ilave 20 TWh dolaylı elektrik ithalatı gerçekleşmiştir. Bunun yaklaşık yarısı Hindistan'dan yapılan yüksek ithalattan kaynaklanırken, onu Birleşik Arap Emirlikleri takip etmiştir. Kimyasallar, 2022 yılında ithalatın arttığı bir diğer sektör olmuştur. 2021 yılına kıyasla, ağırlıklı olarak ABD ve Çin'den olmak üzere, yaklaşık 2 TWh daha fazla dolaylı elektrik ithal edilmiştir. Ancak 2023 yılında yavaşlayan ekonomik faaliyetler nedeniyle kimyasal madde ithalatı azalmış ve bu artışı fazlasıyla telafi etmiştir. Selüloz ve çimento ithalatı da benzer şekilde 2022'de artış göstermiş, ancak 2023'te önemli düşüşlerle dengelenmiştir.

2021'den bu yana enerji yoğun ithalattaki en büyük kümülatif artışlar birincil alüminyumda olmuştur. 2022 ve 2023 yıllarının toplamında, 2021 seviyelerine kıyasla ilave 20 TWh dolaylı elektrik ithalatı gerçekleşmiştir. Bunun yaklaşık yarısı Hindistan'dan yapılan yüksek ithalattan kaynaklanırken, onu Birleşik Arap Emirlikleri takip etmiştir. Kimyasallar, 2022 yılında ithalatın arttığı bir diğer sektör olmuştur. 2021 yılına kıyasla, ağırlıklı olarak ABD ve Çin'den olmak üzere, yaklaşık 2 TWh daha fazla dolaylı elektrik ithal edilmiştir. Ancak 2023 yılında yavaşlayan ekonomik faaliyetler nedeniyle kimyasal madde ithalatı azalmış ve bu artışı fazlasıyla telafi etmiştir. Selüloz ve çimento ithalatı da benzer şekilde 2022'de artış göstermiş, ancak 2023'te önemli düşüşlerle dengelenmiştir.

Bu enerji yoğun ürünlerin nereden geldiği konusunda da değişiklikler olmuştur. Örneğin, Rusya'nın işgalinin ardından Ukrayna'dan yapılan ham çelik ithalatındaki kaybı ikame etmek için 2022 yılında Çin, Brezilya, Hindistan ve diğer ülkelerden yapılan ithalat artmıştır.

Yaptırımlardan etkilenen Rusya'nın enerji yoğun sektörlerde Avrupa Birliği'ne yaptığı ihracatta keskin bir düşüş yaşanmıştır. Rusya'nın bu enerji yoğun mallardan dolaylı elektrik ithalatındaki payının 2019'da %18 ve 2021'de %14 iken 2023'te %9'a düştüğü tahmin edilmektedir. Yaptırımların 2023 yılı boyunca kademeli olarak yürürlüğe girmesiyle birlikte, Rusya 2023 yılında da Avrupa Birliği'nin enerji yoğun mallar şeklindeki dolaylı elektrik ithalatının en büyük kaynaklarından biri olmaya devam etmiştir ve bu durum büyük ölçüde önemli miktarlardaki çelik ithalatından kaynaklanmaktadır; bunu birincil alüminyum ve kimyasallar takip etmektedir.
 
Not: Enerji yoğun mallar şeklindeki dolaylı elektrik ithalatı, AB üretim değerlerinin elektrik yoğunluğuna dayalı olarak, ithal edilen ürünün Avrupa Birliği'nde üretilmesi için gereken elektrik olarak hesaplanmıştır.
Kaynak: Eurostat (2023) verilerine dayanan IEA analizi, SITC'ye göre 1999'dan bu yana AB ticareti.


Rusya'nın bu enerji yoğun malların ithalatındaki payının, yaptırımlar sıkı bir şekilde uygulandıkça gelecekte daha da azalması beklenmektedir. Bununla birlikte, birincil alüminyum gibi diğer ürünlere şu anda yaptırım uygulanmamaktadır. Münferit alüminyum ürünlerine yönelik yaptırımlar olsa da, birincil alüminyum Avrupa Birliği tarafından stratejik bir hammadde olarak görüldüğü için onaylanmamıştır. Ayrıca Rus alüminyumu Avrupa tedarik zincirlerine hala güçlü bir şekilde entegre olmuş durumda. Bununla birlikte, Avrupa'nın alüminyum endüstrisi grubu içinde Rus alüminyumuna yönelik AB yaptırımları için lobi yapma çağrıları yapıldı.


AB'nin Rusya'ya enerji yoğun ürünlerle ilgili yaptırımları 
Karbon politikası ve AB'nin enerji yoğun sanayileri

Enerji fiyatlarından etkilenen genel rekabet gücünün yanı sıra, AB karbon politikası da Avrupa'daki enerji yoğun endüstrilerin geleceğini belirlemede büyük bir rol oynayacaktır. Büyük ölçüde fiyat temelli politikalara dayanan EU-ETS'ye yakında iklim politikasının merkezinde bir Karbon Sınır Ayarlama Mekanizması (CBAM) eşlik edecek. Son birkaç yıldır yükselmekte olan tahsisat fiyatları, yılın ikinci yarısında düşerek ortalama 85 EUR/t CO2 s e v i y e s i n e i n m e d e n önce, Şubat 2023'te ilk kez 100 EUR/t CO2 seviyesini aşmıştır. Buna ek olarak, karbonsuzlaştırmanın ilerlemesi, şirketlerin üretimin karbon yoğunluğunu azaltmaya yatırım yapmasıyla yükü hafifletecektir. Avrupa Birliği dışındaki diğer ülkelerde karbon fiyatları önemli ölçüde düşüktür ve/veya sübvansiyona dayalı programlara dayanmaktadır (2022 Enflasyon Azaltma Yasası'na sahip Amerika Birleşik Devletleri gibi) veya CO2 emisyonlarını hedefleyen etkili politikaları yoktur.

Ayrıca Avrupa Birliği, sanayinin rekabet gücü ve karbon kaçağı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilere karşı koymak için bir dizi önlem kullanmaktadır. Uygulamanın ilk yıllarında enerji yoğun sanayilere ücretsiz tahsisat sağlandıktan sonra EU-ETS, CBAM aşamalı olarak devreye girecek ve çimento, alüminyum, çelik ve gübre dahil olmak üzere kilit sektörler için AB ithalatında gömülü karbonu fiyatlandıracaktır.  Bu, iç piyasada rekabetçiliğe yardımcı olabilir ve ithalat baskısına karşı kalkan oluşturabilir. Bununla birlikte, büyük ölçüde ihracata dayanan AB firmalarının, diğer firmaların daha az sıkı karbon fiyatlandırma politikalarıyla karşılaşabileceği uluslararası pazarlarda rekabet etmesi gerekecektir.Bu sorunu kısmen ele alan elektrik tazminat planları, üye devletlerin AB-ETS ile ilişkili elektrik maliyetindeki artışları telafi etmek amacıyla 2030 yılına kadar sınırlı bir süre için devlet yardımı sağlamalarına olanak tanır (daha fazla ayrıntı için Fiyatlar bölümüne bakın).Bundan sonraki bölümde " Veri merkezlerinden gelen küresel elektrik talebi 2026'ya doğru iki katına çıkabilir, Veri merkezleri birçok bölgede elektrik talebinin artmasında önemli bir etken, İrlanda'daki elektrik talebinin neredeyse üçte birinin 2026 yılına kadar veri merkezlerinden gelmesi bekleniyor, Yapay zeka ve kripto para birimleri, elektrik talebindeki büyümenin ek kaynaklarıdır, Verimlilik iyileştirmeleri ve düzenlemeler, veri merkezi enerji tüketiminin sınırlandırılmasında çok önemli olacaktır, Yeni araştırma alanları veri merkezlerinde verimliliğin artırılmasına ve enerji tüketiminin azaltılmasına yardımcı olabilir "  bölümleri ile devam edilecektirTeşekkür, katkıda bulunanlar ve tanıtım 
 
Bu çalışma Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Gaz, Kömür ve Enerji Piyasaları (GCP) Bölümü tarafından hazırlanmıştır. Elektrik Enerji Analisti Eren Çam tarafından tasarlanmış ve yönetilmiştir.

Ana yazarlar şunlardır: Eren Çam, Zoe Hungerford, Niklas Schoch, Francys Pinto Miranda, Carlos David Yáñez de León.

IEA Enerji Piyasaları ve Güvenlik (EMS) Direktörlüğü Direktörü Keisuke Sadamori ve GCP Başkanı Dennis Hesseling uzman rehberliği ve tavsiyelerde bulunmuştur. Başta Laura Cozzi ve Tim Gould olmak üzere IEA bünyesindeki diğer üst düzey yöneticiler de değerli yorum ve yönlendirmelerde bulunmuşlardır. Ayrıca, Kıdemli Enerji Analisti Carlos Fernández Álvarez'in uzman rehberliği ve değerli katkıları büyük takdir görmüştür.

Raporda ayrıca Syrine El Abed, Nadim Abillama, Jenny Birkeland, Javier Jorquera Copier, Keith Everhart, Carole Etienne, Stavroula Evangelopoulou, Takeshi Furukawa, Astha Gupta, Craig Hart, Julian Keutz, Jinpyung Kim'in analiz, veri ve katkılarından yararlanılmıştır, Tae-Yoon Kim, Pablo Hevia-Koch, Rena Kuwahata, Arne Lilienkamp, Rita Madeira, Gergely Molnár, John Moloney, Yu Nagatomi, Ranya Oualid, Camille Paillard, Isaac Portugal, Brendan Reidenbach, Uwe Remme, Frederick Ritter, Max Schönfisch ve Gianluca Tonolo.

Ajans genelindeki IEA meslektaşları, özellikle Heymi Bahar, Alessandro Blasi, Toril Bosoni, Stéphanie Bouckaert, Elizabeth Connelly, Gaia Guadagnini, Ciarán Healy, Paul Hugues, Martin Küppers, Yannick Monschauer, Apostolos Petropoulos, Leonie Staas, Anthony Vautrin, Brent Wanner ve Jacques Warichet değerli girdi, yorum ve geri bildirim sağlamıştır.

Yazarlar ayrıca makaleyi ustalıkla düzenleyen Diane Munro'ya ve IEA İletişim ve Dijital Ofisine, özellikle de Jethro Mullen, Julia Horowitz ve Astrid Dumond'a teşekkür eder. Einar Einarsson'a da hakem değerlendirmesinin
oluşturulmasındaki yardımları için teşekkür ederiz.

IEA dışından birçok uzman raporu incelemiş ve değerli girdi ve yorumlar sağlamıştır. Bunlar arasında şunlar bulunmaktadır:

Michel Berthélemy (NEA), Sarah Keay-Bright (ESO), Bram Claeys (RAP), Brent Dixon (INL), Ganesh Doluweera (CER), Fernando Dominguez (EU DSO Entity), Carlos Finat (KAEL), Peter Fraser ( bağımsız danışman), Rafael Muruais Garcia (ACER EUROPA), Rafaila Grigoriou (VaasaETT), Edwin Haesen (ENTSOE), Jan Horst Keppler (NEA), Donghoon Kim (SK), Wikus Kruger (Cape Town Üniversitesi), Francisco Laverón (Iberdrola), King Lee (AIEA), Stefan Lorenczik (Frontier Economics), Akos Losz (Columbia Üniversitesi), Christoph Maurer (Consentec), Tatiana Mitrova (Columbia Üniversitesi), Enrique De Las Morenas Moneo (ENEL), Emmanuel Neau (EDF), Noor Miza Razali (Tenaga Nasional Berhad), Ana Lia Rojas (ACERA Chile), Samir Chandra Saxena (POSOCO), María Sicilia (ENAGAS), Marcio Szechtman (CIGRE), Kunie Taie (IEEJ), Arjon Valencia (IEMOP), Johannes Wagner (Guidehouse), Matthew  Wittenstein (ESCAP) ve Rina Bohle Zeller (Vestas).
Paylaş:
E-BÜLTEN KAYIT
Güncel makalelerimizden haberdar olmak için e-bültene kayıt olun!
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin!
E-Bülten Kayıt