×

IEA(Uluslararası Enerji Ajansı) Elektrik Sektörü 2024 Raporu Bölüm-4IEA(Uluslararası Enerji Ajansı)
Elektrik  Sektörü Raporu
(2024-2026'ya Kadar  Analiz ve Tahmin)
Bölüm-4


Yazarlar
Eren Çam, Zoe Hungerford, Niklas Schoch,
Francys Pinto Miranda, Carlos David Yáñez de LeónAşağıdaki  IEA(International Energy Agency) " Electricity 2024 (Analysis  and forecast to 2026)" sektör raporu IEA web sitesindeki orjinal İngilizce versiyonundan alınarak ETP  Sabri Günaydın tarafından yapay zeka çeviri yazılımları kullanarak Türkçe'ye çeviri yapılmış, kontrol edilerek düzenlenmiştir. Rapor bölümler halinde yayınlanacaktır.

Kaynak:https://www.iea.org/reports/electricity-2024#overview 

IEA bu yayının orijinal İngilizce versiyonunun yazarı olmasına rağmen, bu çevirinin doğruluğu veya eksiksizliği konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez. Electricity 2024 (Analysis  and forecast to 2026) sektör raporunun  çevirisi olan "IEA Elektrik Sektörü 2024 Raporu"  çevirisi tamamen ETP 'nin sorumluluğundadıt. 

Türkçe çeviride  göreceğiniz olası hataları " iletisim@etp.com.tr "  adresine e-posta göndermenizi rica ederiz.

IEA (topluca "OECD/IEA") adına Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü ("OECD"), CC lisanslı İçerikteki tüm fikri mülkiyet haklarının sahibi olmaya devam eder. Bu yayın tüm hakları saklı olmak üzere telif hakkıyla korunmaktadır. (CC BY 4.0) 
 
Bu raporun Türkçe'ye çevrilerek ETP Portalımızda yayını ile ilgili bize izin veren Uluslararası Enerji Ajansı(IEA) Ms. Clara Vallois 'e  ​​​teşekkür ederiz. 
Veri merkezlerinden gelen küresel elektrik talebi 2026'ya doğru iki katına çıkabilir

Veri merkezleri, kripto para birimleri ve yapay zekanın (AI) 2022 yılında dünya çapında yaklaşık 460 TWh elektrik tüketeceğini tahmin ediyoruz, bu da toplam küresel elektrik talebinin neredeyse %2'sine denk geliyor. Veri merkezleri, kendilerine güç sağlayan elektrik altyapısı ile birlikte dijitalleşmeyi destekleyen altyapının kritik bir parçasıdır. Sürekli artan dijital veri miktarı, bu verilerin işlenmesi ve depolanması için veri merkezlerinin genişletilmesini ve geliştirilmesini gerektirmektedir. Veri merkezlerindeki elektrik talebi temel olarak iki süreçten kaynaklanmaktadır; bilgi işlem, bir veri merkezinin elektrik talebinin %40'ını oluşturmaktadır. İstikrarlı bir işlem verimliliği elde etmek için soğutma gereksinimleri de benzer şekilde yaklaşık %40'ını oluşturmaktadır. Kalan %20'lik kısım ise diğer ilişkili BT ekipmanlarından kaynaklanmaktadır.

Teknolojik ilerlemeler ve dijital hizmetler hızla geliştiğinden, veri merkezi sektörünün gelecekteki trendlerini yönlendirmek karmaşıktır. Dağıtım hızına, verimlilik iyileştirmeleri yelpazesine ve yapay zeka ve kripto para trendlerine bağlı olarak, veri merkezleri, kripto para birimleri ve yapay zekanın küresel elektrik tüketiminin 2026'da 620-1 050 TWh arasında değişmesini bekliyoruz. 2022'de 460 TWh olan talep için baz senaryomuz 800 TWh'nin biraz üzerinde. Bu da 2022'ye kıyasla 2026'da 160 TWh'den 590 TWh'ye kadar ilave elektrik talebine karşılık gelmektedir ki bu da kabaca en az bir İsveç veya en fazla bir Almanya'nın eklenmesine eşdeğerdir.

  

Veri merkezleri birçok bölgede elektrik talebinin artmasında önemli bir etken

 Şu anda dünya genelinde 8.000'den fazla veri merkezi bulunmaktadır ve bunların yaklaşık %33'ü Amerika Birleşik Devletleri'nde, %16'sı Avrupa'da ve %10'a yakını Çin'de yer almaktadır. ABD veri merkezi elektrik tüketiminin önümüzdeki yıllarda hızlı bir şekilde artması ve 2022'de yaklaşık 200 TWh (ABD elektrik talebinin ~%4'ü) iken 2026'da neredeyse 260 TWh'ye çıkarak toplam elektrik talebinin %6'sını oluşturması beklenmektedir. Büyüme, 5G ağlarının ve bulut tabanlı hizmetlerin daha fazla benimsenmesinin yanı sıra rekabetçi devlet vergi teşvikleri tarafından yönlendirilecektir.

Çin Devlet Şebekesi Enerji Araştırma Enstitüsü, ülkenin veri merkezi sektöründeki elektrik talebinin 2030 yılına kadar 2020 yılına kıyasla iki katına çıkarak 400 TWh'ye ulaşmasını bekliyor. 2026 yılına kadar Çin'deki veri merkezlerinden elektrik tüketiminin yaklaşık 300 TWh'ye ulaşacağını tahmin ediyoruz. Mevcut ve gelecekteki veri merkezlerinde sürdürülebilir uygulamaları teşvik etmek ve bunları karbonsuzlaştırma stratejileriyle uyumlu hale getirmek için yönetmelikler güncellenmektedir. Veri merkezi büyümesinin önemli bir kaynağının 5G ağlarının ve Nesnelerin İnterneti'nin (IoT) hızla genişlemesinden kaynaklanması bekleniyor.

Avrupa Birliği'nde veri merkezi elektrik tüketiminin 2022 yılında 100 TWh'nin biraz altında olacağı tahmin edilmektedir, bu da toplam AB elektrik talebinin neredeyse %4'üne denk gelmektedir. 2022 yılında Avrupa'da yaklaşık 1.240 veri merkezi faaliyet göstermekteydi ve bunların çoğunluğu Frankfurt, Londra, Amsterdam, Paris ve Dublin gibi finans merkezlerinde yoğunlaşmıştı. Planlanan önemli sayıda ek veri merkezinin yanı sıra önümüzdeki yıllarda gerçekleşmesi beklenen yeni kurulumlarla birlikte, Avrupa Birliği'nde veri merkezi sektöründeki elektrik tüketiminin 2026 yılına kadar neredeyse 150 TWh'ye ulaşacağını tahmin ediyoruz.İrlanda'daki elektrik talebinin neredeyse üçte birinin 2026 yılına kadar veri merkezlerinden gelmesi bekleniyor

Avrupa'da, İrlanda'daki veri merkezi pazarı, yeni politikalar ve girişimlerle birlikte elektrik tüketimleri arttıkça hızla gelişmektedir. İrlanda'daki veri merkezlerinin elektrik talebi 2022 yılında 5,3 TWh olarak gerçekleşmiştir ve bu rakam ülkenin toplam elektrik tüketiminin %17'sini temsil etmektedir. Bu, kentsel konutlarda tüketilen elektrik miktarına eşdeğerdir. Bu hızla giderse, İrlanda'daki veri merkezleri 2026 yılına kadar elektrik tüketimlerini iki katına çıkarabilir ve yapay zeka uygulamalarının pazara hızlı bir şekilde girmesiyle, sektörün 2026 yılında ülkenin toplam elektrik talebinin %32'sine ulaşacağını tahmin ediyoruz. İrlanda'nın şu anda 82 olan veri merkezi stokunun önümüzdeki yıllarda %65 oranında artması bekleniyor. 14 veri merkezi inşa halinde ve 40'ı da inşa aşamasına başlamak için onay almış durumda. İrlanda, Avrupa Birliği'ndeki en düşük kurumlar vergisi oranlarından birine sahiptir (%12,5) ve bu da sektörün ülkedeki genişlemesi için bir avantajdır. Buna karşılık, Avrupa OECD ülkelerinin ortalama kurumlar vergisi oranı %21,5'tir.

Veri merkezi sektörünün hızla büyümesi ve elektrik talebinin artması elektrik sistemi için zorluklar oluşturabilir. Sistemin istikrarını ve güvenilirliğini korumak için İrlanda Kamu Hizmetleri Düzenleme Komisyonu, 2021'in sonlarında, bağlantı teklifinin yapılıp yapılamayacağını belirlemek için üç değerlendirme kriteri ile yeni ve devam eden veri merkezi şebeke bağlantısı başvuruları için geçerli olan yeni gerekliliklere ilişkin kararını yayınladı. İlk olarak, veri merkezinin elektrik sisteminin kısıtlı bir bölgesinde olup olmadığına ilişkin konumu. İkincisi, veri merkezinin en azından kendi talebine eşdeğer, yerinde sevk edilebilir üretim ve/veya depolama getirme kabiliyeti. Üçüncü olarak, veri merkezinin bir sistem operatörü tarafından talep edildiğinde talebini azaltarak esneklik sağlama kabiliyeti. Üçüncü madde için, sunucularını kiralık olarak sunan veri merkezi operatörlerinin sözleşmelerini yeni düzenlemeleri yansıtacak şekilde güncellemeleri gerekecektir. Bu gereklilikler, yerel yönetimin şebekeyi verimli kullanabilen ve karbonsuzlaştırma hedefleri doğrultusunda yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanabilen işletmecilere bağlantı verme eğilimini ortaya koymaktadır.
 


Danimarka şu anda yarısı Kopenhag'da olmak üzere 34 veri merkezine ev sahipliği yapmaktadır. İrlanda'da olduğu gibi, Danimarka'nın toplam elektrik talebinin de esas olarak veri merkezi sektörünün genişlemesi nedeniyle artacağı tahmin edilmektedir. 2026 yılına kadar 6 TWh tüketmesi beklenen veri merkezi sektörünün, ülkenin elektrik talebinin %20'sinin biraz altına ulaşması beklenmektedir. Danimarka, Veri Merkezleri için Net Sıfır İnovasyon Merkezi adlı yeni bir pan-Avrupa girişiminin merkezidir. Bu merkez, artan mevzuat taleplerini karşılarken sektörün inovasyon ve karbonsuzlaştırma yolunda ilerlemesini sağlamak için tedarikçiler, operatörler ve hükümetler arasında bir işbirliği alanı sunuyor.

İsveç, Norveç ve Finlandiya gibi İskandinav ülkelerindeki veri merkezleri daha düşük elektrik maliyetlerinden faydalanıyor. Bu durum, soğuk havaları nedeniyle daha düşük soğutma talebine ve Almanya, Fransa ve Hollanda gibi diğer büyük veri merkezi merkezlerine kıyasla daha düşük elektrik fiyatlarına bağlanmaktadır. İskandinav ülkeleri arasında en büyük aktör, yarısı Stockholm'de olmak üzere 60 veri merkeziyle İsveç'tir. Ağustos 2023'te, İsveç'in doğu kıyısında küçük modüler reaktörler (SMR) teknolojisini kullanan nükleer enerjili bir veri merkezi planları açıklandı ve devreye alma tarihi 2030 olarak öngörüldü. Karbonsuzlaştırma hedefleri göz önüne alındığında, İsveç ve Norveç, elektriklerinin neredeyse tamamı düşük karbonlu kaynaklardan üretildiği için veri merkezi pazarına katılımlarını daha da artırabilir.

Amerika Birleşik Devletleri'nde en büyük veri merkezi merkezleri Kaliforniya, Teksas ve Virginia'da bulunmaktadır. Virginia örneğinde, 2021 yılında ekonomiye veri merkezi sektöründeki genişleme hakim olmuş, eyaletteki tüm yeni yatırımların %62'sini çekmiş ve 5.000'den fazla yeni istihdam sağlamıştır. Kuzey Virginia, ülkedeki en büyük veri merkezi pazarıdır ve yılda 1 milyar ABD doları yerel vergi geliri toplamaktadır ve Amazon'un 2040 yılına kadar 35 milyar ABD doları genişleme planı gibi şirketler eyaletteki yatırımlarını artırmaya devam ettikçe büyüme eğilimi daha da artmaktadır. Yeni mevzuat, imar kuralları, zorunlu çevre ve kaynak etki değerlendirmelerinin yanı sıra su kullanımına ilişkin yönergeler de dahil olmak üzere veri merkezi geliştirmelerine ilişkin düzenlemeleri sıkılaştırmayı amaçlıyor. ABD'nin kuzeydoğu eyaletlerinde, bölgesel iletim organizasyonu PJM, veri merkezlerinin elektrik talebini giderek artırmasını beklemekte ve 2024 yılında 151 GW olan yaz pik yükünün 2034 yılına kadar 178 GW'a çıkacağını tahmin etmektedir.

Yapay zeka ve kripto para birimleri, elektrik talebindeki büyümenin ek kaynaklarıdır

Yapay zekanın çeşitli sektörlerde yazılım programlamaya hızlı bir şekilde dahil edilmesi de dahil olmak üzere pazar eğilimleri, veri merkezlerinin genel elektrik talebini artırmaktadır. Google gibi arama araçları, yapay zekanın tam olarak uygulanması durumunda elektrik talebinde on kat artış görebilir. Tipik bir Google aramasının ortalama elektrik talebi (0,3 Wh elektrik) OpenAI'nin ChatGPT'si (istek başına 2,9 Wh) ile karşılaştırıldığında ve günde 9 milyar arama yapıldığı düşünüldüğünde, bu bir yılda neredeyse 10 TWh ek elektrik gerektirecektir.

YZ elektrik talebi, gelecekte satılacağı tahmin edilen YZ sunucularının miktarına ve nominal güçlerine dayalı olarak daha kapsamlı bir şekilde tahmin edilebilir. YZ sunucu pazarı şu anda tahmini %95 pazar payı ile teknoloji firması NVIDIA tarafından domine edilmektedir. NVIDIA, 2023 yılında yılda ortalama 7,3 TWh elektrik tüketen 100.000 ünite sevk etmiştir. 2026 yılına kadar YZ endüstrisinin katlanarak büyümesi ve 2023'teki talebinin en az on katını tüketmesi bekleniyor. 
2022 yılında kripto para birimleri yaklaşık 110 TWh elektrik tüketerek küresel yıllık elektrik talebinin %0,4'ünü, yani Hollanda'nın toplam elektrik tüketimi kadarını oluşturmuştur. Baz senaryomuzda, kripto para birimlerinin elektrik tüketiminin 2026 yılına kadar %40'tan fazla artarak yaklaşık 160 TWh'ye ulaşacağını öngörüyoruz. Bununla birlikte, kripto para birimlerinin benimsenmesindeki hızlanma ve teknoloji verimliliğindeki gelişmeler konusunda belirsizlikler devam etmektedir. Piyasa değerine göre en büyük ikinci kripto para birimi olan Ethereum, madencilik mekanizmasını değiştirerek 2022 yılında elektrik talebini %99 gibi inanılmaz bir oranda azaltmıştır. Buna karşılık Bitcoin'in 2023 yılına kadar 120 TWh elektrik tüketerek toplam kripto para elektrik talebinin 130 TWh'ye ulaşmasına katkıda bulunacağı tahmin edilmektedir. Enerji tasarrufları, bazıları daha verimli hale gelse bile, diğer kripto para birimleri gibi diğer enerji tüketen işlemlerdeki artışlarla dengelenebileceğinden, elektrik tüketimini azaltma konusundaki zorluklar devam etmektedir.


Verimlilik iyileştirmeleri ve düzenlemeler, veri merkezi enerji tüketiminin sınırlandırılmasında çok önemli olacaktır

 Avrupa Komisyonu tarafından revize edilen Enerji Verimliliği Direktifi, Avrupa veri merkezi sektörü için geçerli olan ve elektrik talebi yönetimini geliştirmek için daha fazla şeffaflık ve hesap verebilirliği teşvik eden düzenlemeler içermektedir. 2024'ten itibaren operatörlerin enerji için zorunlu raporlama yükümlülükleri vardır ve büyük ölçekli veri merkezlerinin, teknik ve ekonomik olarak mümkün olduğunda atık ısı geri kazanım uygulamalarına sahip olmaları ve 2030 yılına kadar iklim nötrlüğünü sağlamaları gerekmektedir. 2020'den beri geçerli olan daha önceki bir AB yönetmeliği, veri merkezleri için verimlilik standartları belirleyerek çevresel etkilerinin daha iyi kontrol edilmesini sağlamaktadır. 2021'de oluşturulan ve İklim Nötr Veri Merkezi Paktı olarak adlandırılan öz düzenleyici bir Avrupa girişimi, 2030 yılına kadar sektörde iklim nötrlüğüne ulaşılması için hedefler belirliyor. Aralarında Equinix, Digital Realty ve Cyrus One gibi büyük operatörlerin de bulunduğu 60'tan fazla veri merkezi operatörü bu anlaşmaya imza attı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde 2020 Enerji Yasası, federal hükümetin veri merkezlerinin enerji ve su kullanımına ilişkin çalışmalar yürütmesini, uygulanabilir enerji verimliliği ölçütleri ve verimliliği teşvik eden iyi uygulamalar oluşturmasını ve geçmiş veri merkezi enerji ve su kullanımının kamuya açık bir şekilde raporlanmasını gerektirmektedir. Enerji Bakanlığı (DOE) yarı iletkenlerin yerel üretimini desteklemekte ve önümüzdeki yirmi yıl boyunca daha verimli yarı iletkenlerin geliştirilmesini finanse etmektedir. Daha verimli yarı iletkenler soğutma gereksinimlerini azaltarak sektörün karbonsuzlaştırılmasını desteklemektedir. Eyalet düzeyinde, Virginia ve Oregon'daki düzenleyiciler daha iyi sürdürülebilirlik uygulamaları ve karbon emisyonlarının azaltılması için gereklilikler getirmiştir.

Çinli düzenleyiciler, kamu kuruluşları tarafından satın alınan tüm veri merkezlerinin enerji verimliliğini artırmasını ve 2023 yılında yenilenebilir enerjiler için %5'lik bir pay zorunluluğu ile başlayarak 2032 yılına kadar tamamen yenilenebilir enerji ile çalıştırılmasını zorunlu kılacaktır.


Yeni araştırma alanları veri merkezlerinde verimliliğin artırılmasına ve enerji tüketiminin azaltılmasına yardımcı olabilir

Veri merkezi elektrik talebinin başlıca etkenleri soğutma sistemleri ve sunucuların kendisidir ve her biri tipik olarak toplam tüketimin %40'ını oluşturur. Kalan %20'lik kısım ise güç kaynağı sistemi, depolama cihazları ve iletişim ekipmanları tarafından tüketilmektedir. Yüksek verimli soğutma sistemlerinin benimsenmesi, veri merkezlerindeki elektrik talebini %10 oranında azaltma potansiyeline sahiptir. Diğer soğutma araştırmaları, doğrudan çipe su soğutma ve diğer tüm bileşenleri soğutmak için belirli düşük viskoziteli sıvılarla çalışıldığında tüketimde %20'lik bir azalma sağlanabileceğini göstermektedir. Makine öğrenimi, elektrik tüketimini azaltmaya yardımcı olabilir.

Uzun vadede, süper bilgisayarların kuantum bilgisayarlarla değiştirilmesi, geçişin verimli soğutma sistemleriyle desteklenmesi halinde sektörün elektrik talebini azaltabilir. Kuantum bilgisayarlar daha az enerji tüketirken süper bilgisayarlardan daha fazla ve daha hızlı işlem gücü sağlar, ancak süper bilgisayarlar 21 ° C'de çalışabilirken mutlak sıfıra yakın sıcaklıklara (-273 ° C) soğutulmaları gerekir.

Veri merkezleri, elektrik tüketiminde önemli bir artış olmadan büyük ölçekli operasyonları yürütebilen Hiper Ölçekli Veri Merkezlerine geçiş de dahil olmak üzere daha sürdürülebilir ve verimli operasyonlara doğru evrilmektedir. Bu geçiş aynı zamanda finansal açıdan da caziptir; Hiper Ölçekli Veri Merkezleri için küresel pazarın 2026 yılına kadar 2023 yılına kıyasla iki katına çıkarak 212 milyar ABD doları değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir.

Veri merkezi operasyonlarının karbondan arındırılması için umut vaat eden bir başka araştırma alanı da elektrik talebinin zaman ve konum olarak kaydırılmasını içermektedir. Yazılım geliştirmeleri, operatörlerin veri merkezi iş yüklerini seçilen zamanlarda daha düşük karbon yoğunluğuna sahip bölgelere taşıyan karbona duyarlı modellerle güç yüklerini geçici olarak kaydırmalarına olanak sağlayabilir. Aynı zamanda bu metodoloji, günün her saati düşük emisyonlu enerji tüketim maliyetlerini %34'e kadar azaltarak operasyonel satın alınabilirliği artırma olasılığını göstermiştir. Google'ın 2023 Çevre Raporu'na göre, bu metodolojinin sonuçları, yürürlükteki diğer enerji verimliliği önlemleri ve tesis içi düşük emisyonlu enerji üretimi ile birleştirildiğinde, veri merkezlerinin toplam elektrik tüketiminde karbonsuz enerjinin %64'lük bir payına ulaşabileceğini göstermiştir.

Dağıtık sistemlerde artan öz tüketim ve veri toplama zorlukları

Enerji dönüşümünün bir parçası olarak, dağıtık üretim dünyanın birçok yerinde artmaktadır. Bu durum en belirgin şekilde artan çatı üstü güneş PV kurulumlarında ve sayaç arkası güneş PV'den elde edilen artan öz tüketim miktarlarında kendini göstermektedir. 2022 yılına gelindiğinde, dağıtık güneş PV üretiminden kaynaklanan öz tüketim, İtalya'daki toplam elektrik talebinin yaklaşık %2'sini oluşturmaktadır. Almanya, İspanya, Brezilya ve Japonya gibi ülkelerde bu payın 2022 yılında toplam elektrik talebinin %1'i civarında olacağı tahmin edilmektedir. Bununla birlikte, İspanya ve Brezilya'da hızlanan bir eğilim gözlemlenebilir.

Enerji dönüşümü bağlamında daha fazla dağıtık kaynak kullanıldıkça öz tüketim de artacaktır. Dağıtık üretim ve öz tüketim verilerinin daha iyi kullanılabilirliği, doğru talep tahminleri, pik yük projeksiyonları ve şebeke planlaması için giderek daha önemli hale gelecektir. Öz tüketime evsel depolama sistemlerinin konuşlandırılmasının nasıl eşlik ettiğine bağlı olarak, öz tüketime artan güvenin sistem dengeleme operasyonları için esneklik tahminleri üzerinde de etkisi olabilir. Bu nedenle, tahmin ve planlamaya ek olarak, dağıtık üretim ve tüketime ilişkin eksiksiz bir veri seti, giderek daha fazla yenilenebilir üretime dayanan güç sistemlerindeki kesinti sorunlarını hafifletmek için yerel esneklik çözümlerinin potansiyeline ilişkin değerli bilgiler sağlayabilir.

Dağıtım sistemi operatörleri (DSO'lar) ve iletim sistemi operatörleri (TSO'lar) arasında iyileştirilmiş veri alışverişi, öz tüketimin daha kapsamlı bir şekilde hesaplanmasına katkıda bulunabilir. Bireysel tüketim verileriyle ilgili olarak, toplanan veriler belirli bir gizlilik derecesiyle ele alınmalıdır. Konuyla ilgili veri gizliliğini koruma politikaları uygulanmakta ve ortaya çıkan değişikliklere sürekli olarak uyarlanmaktadır. Ancak bu politikaların, veri kullanımı için ek bir engel oluşturmayacak şekilde tasarlanması gerekmektedir. Örneğin Haziran 2023'te kabul edilen yeni AB kuralları bu süreci geliştirmektedir. Bu değişiklikler, akıllı ölçüm verilerine erişmek isteyen müşteriler, kamu hizmetleri ve uygun üçüncü taraflar arasında birlikte çalışabilirliği geliştirmeyi ve aynı zamanda aşağıdakileri korumayı amaçlamaktadır
 

Gelişmiş veri toplama için akıllı sayaçların yaygınlaştırılması yolda

Küresel akıllı sayaç yatırımları 2022'de 2015'e kıyasla iki katına çıktı ve akıllı sayaç sayısı dünya genelinde 1 milyarı aştı. Çin toplam rakamın yarısından fazlasını oluştururken, onu %16 ile Avrupa Birliği ve %13'lük pay ile Amerika Birleşik Devletleri takip etmektedir. Akıllı sayaç penetrasyonu ülkeler ve bölgeler arasında önemli farklılıklar göstermekte olup ABD'deki hanelerin %80'inde kullanılmaktadır. AB'deki tüketicilerin tahmini %70'i akıllı sayaca sahiptir ve bu oranın 2024 yılına kadar %77'ye çıkması beklenmektedir. Latin Amerika'da elektrik tüketicilerinin yaklaşık %10'u akıllı sayaçlara sahiptir ve bu payın %70'i Brezilya ve Meksika'dadır. Hindistan 2026 yılına kadar 250 milyon geleneksel sayacı değiştirmeyi hedeflemektedir ve 2023 yılı itibariyle 8 milyona yakın akıllı sayaç bulunmaktadır. Bütçe kısıtlamaları, karmaşık prosedürler ve tüketicilerin veri gizliliğine ilişkin genel endişeleri nedeniyle birçok bölgede akıllı sayaçların yaygınlaştırılmasında gecikmeler yaşanmıştır.

Akıllı sayaçlar, diğer şeylerin yanı sıra öz tüketimin daha iyi değerlendirilmesi için kullanılabilecek daha iyi ve daha ayrıntılı veri toplanmasını sağlamakla kalmaz, aynı zamanda önemli ölçüde maliyet tasarrufu da sağlayabilir. Örneğin, sadece 2018 yılında, 180-200 Avro kurulum maliyetiyle, Avrupa Birliği'ndeki akıllı sayaçların, tüketiciler için doğrudan ve dolaylı faydalara dayanan üye ülkeler arasında ölçüm noktası başına ortalama 280 Avro yıllık tasarruf sağladığı bildirilmiştir. Doğrudan tüketici faydaları, akıllı sayaçlardan elde edilen granüler verilerin farkındalığıyla tetiklenen enerji tüketiminde gözlemlenen davranış değişikliğinden kaynaklanmaktadır. Buna ek olarak, dinamik tarifeler hakkında zamanında bilgi tüketicileri enerji tüketimlerini ekonomik olarak en uygun zamanlara kaydırmaya motive etmektedir. Dolaylı faydalar, örneğin ölçüm sisteminin uzaktan yönetilmesi yoluyla kamu hizmetinin operasyonlarının iyileştirilmesiyle sağlanır.


Bundan sonraki bölümde " Tedarik: 2026'ya kadar tüm ek talebi karşılayacak temiz elektrik - Yenilenebilir enerji kaynakları 2025 yılında küresel elektrik arzının en büyük kaynağı olarak kömürü geride bırakacak, Kömür, Çin'de yenilenebilir enerji kaynakları tarafından kısıtlanırken Asya'nın diğer bölgelerinde kısıtlanmıyor,  Gündem: Nükleer üretim 2025 yılına kadar yeni bir rekor seviyeye ulaşacak, Hava koşullarının etkisiyle 2023 yılında birçok bölgede hidroelektrik üretimi azaldı, Gaz türbinlerinin tedarik zinciri coğrafi olarak farklı şekillerde yoğunlaşmıştır "  bölümleri ile devam edilecektir. 


Teşekkür, katkıda bulunanlar ve tanıtım 
 
Bu çalışma Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Gaz, Kömür ve Enerji Piyasaları (GCP) Bölümü tarafından hazırlanmıştır. Elektrik Enerji Analisti Eren Çam tarafından tasarlanmış ve yönetilmiştir.

Ana yazarlar şunlardır: Eren Çam, Zoe Hungerford, Niklas Schoch, Francys Pinto Miranda, Carlos David Yáñez de León.

IEA Enerji Piyasaları ve Güvenlik (EMS) Direktörlüğü Direktörü Keisuke Sadamori ve GCP Başkanı Dennis Hesseling uzman rehberliği ve tavsiyelerde bulunmuştur. Başta Laura Cozzi ve Tim Gould olmak üzere IEA bünyesindeki diğer üst düzey yöneticiler de değerli yorum ve yönlendirmelerde bulunmuşlardır. Ayrıca, Kıdemli Enerji Analisti Carlos Fernández Álvarez'in uzman rehberliği ve değerli katkıları büyük takdir görmüştür.

Raporda ayrıca Syrine El Abed, Nadim Abillama, Jenny Birkeland, Javier Jorquera Copier, Keith Everhart, Carole Etienne, Stavroula Evangelopoulou, Takeshi Furukawa, Astha Gupta, Craig Hart, Julian Keutz, Jinpyung Kim'in analiz, veri ve katkılarından yararlanılmıştır, Tae-Yoon Kim, Pablo Hevia-Koch, Rena Kuwahata, Arne Lilienkamp, Rita Madeira, Gergely Molnár, John Moloney, Yu Nagatomi, Ranya Oualid, Camille Paillard, Isaac Portugal, Brendan Reidenbach, Uwe Remme, Frederick Ritter, Max Schönfisch ve Gianluca Tonolo.

Ajans genelindeki IEA meslektaşları, özellikle Heymi Bahar, Alessandro Blasi, Toril Bosoni, Stéphanie Bouckaert, Elizabeth Connelly, Gaia Guadagnini, Ciarán Healy, Paul Hugues, Martin Küppers, Yannick Monschauer, Apostolos Petropoulos, Leonie Staas, Anthony Vautrin, Brent Wanner ve Jacques Warichet değerli girdi, yorum ve geri bildirim sağlamıştır.

Yazarlar ayrıca makaleyi ustalıkla düzenleyen Diane Munro'ya ve IEA İletişim ve Dijital Ofisine, özellikle de Jethro Mullen, Julia Horowitz ve Astrid Dumond'a teşekkür eder. Einar Einarsson'a da hakem değerlendirmesinin
oluşturulmasındaki yardımları için teşekkür ederiz.

IEA dışından birçok uzman raporu incelemiş ve değerli girdi ve yorumlar sağlamıştır. Bunlar arasında şunlar bulunmaktadır:

Michel Berthélemy (NEA), Sarah Keay-Bright (ESO), Bram Claeys (RAP), Brent Dixon (INL), Ganesh Doluweera (CER), Fernando Dominguez (EU DSO Entity), Carlos Finat (KAEL), Peter Fraser ( bağımsız danışman), Rafael Muruais Garcia (ACER EUROPA), Rafaila Grigoriou (VaasaETT), Edwin Haesen (ENTSOE), Jan Horst Keppler (NEA), Donghoon Kim (SK), Wikus Kruger (Cape Town Üniversitesi), Francisco Laverón (Iberdrola), King Lee (AIEA), Stefan Lorenczik (Frontier Economics), Akos Losz (Columbia Üniversitesi), Christoph Maurer (Consentec), Tatiana Mitrova (Columbia Üniversitesi), Enrique De Las Morenas Moneo (ENEL), Emmanuel Neau (EDF), Noor Miza Razali (Tenaga Nasional Berhad), Ana Lia Rojas (ACERA Chile), Samir Chandra Saxena (POSOCO), María Sicilia (ENAGAS), Marcio Szechtman (CIGRE), Kunie Taie (IEEJ), Arjon Valencia (IEMOP), Johannes Wagner (Guidehouse), Matthew  Wittenstein (ESCAP) ve Rina Bohle Zeller (Vestas).
Paylaş:
E-BÜLTEN KAYIT
Güncel makalelerimizden haberdar olmak için e-bültene kayıt olun!
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin!
E-Bülten Kayıt