×

IEA(Uluslararası Enerji Ajansı) Elektrik Sektörü 2024 Raporu Bölüm-2


IEA(Uluslararası Enerji Ajansı)
Elektrik  Sektörü Raporu
(2024-2026'ya Kadar  Analiz ve Tahmin)
Bölüm-2


Yazarlar
Eren Çam, Zoe Hungerford, Niklas Schoch,
Francys Pinto Miranda, Carlos David Yáñez de León


Aşağıdaki  IEA(International Energy Agency) " Electricity 2024 (Analysis  and forecast to 2026)" sektör raporu IEA  web sitesindeki orjinal İngilizce versiyonundan alınarak ETP  Sabri Günaydın tarafından yapay zeka çeviri yazılımları kullanarak Türkçe'ye çeviri yapılmış, kontrol edilerek düzenlenmiştir. Rapor bölümler halinde yayınlanacaktır.
Kaynak:https://www.iea.org/reports/electricity-2024#overview 

IEA bu yayının orijinal İngilizce versiyonunun yazarı olmasına rağmen, bu çevirinin doğruluğu veya eksiksizliği konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez. Electricity 2024 (Analysis  and forecast to 2026) sektör raporunun  çevirisi olan "IEA Elektrik Sektörü 2024 Raporu"  çevirisi tamamen ETP 'nin sorumluluğundadıt. 

Türkçe çeviride  göreceğiniz olası hataları " iletisim@etp.com.tr "  adresine e-posta göndermenizi rica ederiz.

IEA (topluca "OECD/IEA") adına Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü ("OECD"), CC lisanslı İçerikteki tüm fikri mülkiyet haklarının sahibi olmaya devam eder. Bu yayın tüm hakları saklı olmak üzere telif hakkıyla korunmaktadır. (CC BY 4.0) 
 
Bu raporun Türkçe'ye çevrilerek ETP Portalımızda yayını ile ilgili bize izin veren Uluslararası Enerji Ajansı(IEA) Ms. Clara Vallois 'e  ​​​teşekkür ederiz. Küresel eğilimler

Talep: Küresel elektrik kullanımı 2026'ya kadar güçlü bir büyüme kaydediyor.

Gelişmekte olan ekonomiler küresel elektrik talebindeki büyümenin lokomotifi


Küresel elektrik talebi 2022'de %2,4 iken 2023'te nispeten mütevazı bir şekilde %2,2 oranında artmıştır. Ancak büyüme, 2024-2026 tahmin dönemimizde %3,4'e yükselerek hızlanmaya devam edecek ve gelişmekte olan piyasalar 2023'te olduğu gibi elektrik talebindeki artışta baskın rol oynamaya devam edecektir. Enerji krizinin geniş kapsamlı yansımaları 2023 yılı boyunca devam etmiş, yüksek enflasyon seviyeleri, yüksek faiz oranları ve ağır borç yükleri dünya genelinde ekonomiler üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmuştur. Yine de, gelişmekte olan piyasa ülkeleri elektrik talebinde güçlü bir büyüme kaydetti. Buna karşılık, gelişmiş ekonomilerin çoğu, devam eden elektrifikasyona rağmen, cansız makroekonomik ortamın yanı sıra zayıf sanayi ve imalat sektörleri nedeniyle düşüş kaydetti. Bir önceki yıla kıyasla daha ılıman geçen hava koşulları da ABD dahil bazı bölgelerde elektrik tüketimi üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu.Gelişmekte olan ekonomilerdeki güçlü büyüme, sanayide beklenen toparlanma ve dünyanın birçok yerinde konut ve ulaşım sektörlerinde devam eden elektrifikasyon ile birleştiğinde, görünümümüz boyunca artan elektriğin temel dayanakları olacaktır. Enerji yoğun veri merkezleri, yapay zeka (AI) ve kripto para birimleri, 2026 yılına kadar iki katına çıkabilecek önemli bir yeni yüksek elektrik tüketimi kaynağıdır.

2026 yılına kadar ilave elektriğin yaklaşık %85'inin gelişmiş ekonomilerin dışından, çoğunlukla Çin Halk Cumhuriyeti (bundan sonra "Çin" olarak anılacaktır), Hindistan ve Güneydoğu Asya'dan gelmesi beklenmektedir. Uluslararası Para Fonu (IMF) Ekim 2023 görünümü, gelişmiş ekonomiler için kademeli bir ekonomik toparlanma öngörmektedir. 2023 GSYİH büyüme oranı %1,5 iken, bu oranı 2024'te %1,4 ve 2025-2026'da yıllık ortalama %1,8 takip edecektir. Buna karşın IMF, gelişmekte olan ekonomiler için 2023'te tahmin edilen %4'e paralel olarak 2024-2026 döneminde yıllık ortalama %4 veya biraz daha yüksek %4,1'lik güçlü bir büyüme öngörmektedir.

Elektriğin nihai enerji tüketimindeki payının 2015'te %18'den 2023'te %20'ye yükseleceği tahmin edilmektedir. İlerleme kaydedilmiş olsa da, karbonsuzlaştırma hedeflerine ulaşmak için nihai kullanımların elektrifikasyonunun çok daha hızlı bir şekilde gerçekleşmesi gerekmektedir. Küresel ısınmanın 1,5 °C ile sınırlandırılmasıyla uyumlu bir yol olan IEA'nın 2050'ye kadar Net Sıfır Senaryosunda (NZE Senaryosu), nihai enerji tüketimindeki elektrik payı 2030'da %30'a yaklaşmaktadır.

Çin elektrik talebinde en büyük artışa sahipken, Hindistan en hızlı büyümeyi kaydediyor

 2023 yılında elektrik talebi farklılaşan trendleri yansıtırken, gelişmiş ekonomiler önemli düşüşler kaydederken, gelişmekte olan piyasa ülkeleri, özellikle Çin ve Hindistan, ekonomik aktivitenin tetiklediği artan elektrik talebiyle güçlü büyüme oranları kaydetti. Çin, 2022'deki yıllık %3,7'lik artışa kıyasla 2023'te elektrik talebinde %6,4'lük bir büyüme kaydetmiştir. Sıkı pandemi önlemlerinin 2022 sonunda hafifletilmesinin ardından, elektrik talebindeki büyüme 2023'ün ilk yarısında yıllık bazda %3 civarından %5'in üzerine çıktı ve ikinci yarıda da artmaya devam ederek yılı %6'nın üzerinde kapattı. Cam ve çimento gibi inşaatla ilgili sektörlerde 2023 yılında bir yavaşlama görülürken, Çin elektrik tüketimindeki büyüme, PV modülleri, elektrikli araçlar ve ilgili malzemelerin işlenmesi de dahil olmak üzere hizmetler ve çeşitli sanayi sektörleri tarafından artırıldı. Ekonomi bazı yeniden dengelenme işaretleri göstermiştir ve önümüzdeki yıllarda daha yavaş bir hızda büyümesi beklenmektedir. Sonuç olarak, elektrik talebindeki büyümenin 2024 yılında %5,1 olacağını ve daha sonra kademeli olarak 2025 yılında %4,9'a ve 2026 yılında %4,7'ye düşecektir. Bu yavaş büyüme hızına rağmen, Çin'in 2026 yılına kadar elektrik talebindeki tahmini 1 400 TWh'lik artış, Avrupa Birliği'nin mevcut toplam yıllık elektrik tüketiminin %50'sinden fazladır. Çin'de kişi başına düşen elektrik tüketimi 2022 yılı sonunda Avrupa Birliği'ni çoktan aşmıştır.

 Bununla birlikte, Çin'deki hanelerin kişi başına elektrik tüketimi hala AB haneleri ortalamasının altındadır. Hindistan'da elektrik talebi geçen yılki %8,6'lık artışa kıyasla 2023'te %7 artmıştır. Hızlı ekonomik büyümenin devam etmesi ve alan soğutmaya yönelik güçlü talep büyümenin ana dayanakları olmuştur. Art arda iki yıl süren güçlü artışların ardından, Hindistan'ın elektrik tüketimi 2023 sonunda Japonya ve Kore'nin toplamını aştı. Hızla büyüyen ekonomisi ve artan elektrifikasyon ile desteklenen Hindistan'ın elektrik talebinin 2024-2026 döneminde yıllık ortalama %6,5 oranında artmasını bekliyoruz. Çin hacim açısından talep artışında en büyük paya sahipken, Hindistan 2026 yılına kadar büyük ekonomiler arasında en hızlı büyüme oranına sahip olacak. Bunu takiben, Hindistan önümüzdeki üç yıl içinde kabaca Birleşik Krallık'ınkine eşdeğer ek elektrik talebine sahip olacaktır.

Çin'in ardından dünyanın en büyük ikinci tüketicisi olan ABD'de elektrik talebi, 2022'deki %2,6'lık büyümenin ardından 2023'te %1,6 oranında azalmıştır. Gerilemeye en büyük katkıyı 2023 yılında 2022'ye kıyasla daha ılıman geçen hava koşulları yapmıştır.  İmalat sektöründeki yavaşlama da hava koşullarından çok daha az etkili olsa da bir faktördü. Teksas'taki rekor yüksek yaz sıcaklıkları soğutma talebini artırırken, genel yaz havası 2023'te geçen yıla kıyasla daha ılımandı. Benzer şekilde kış ayları da daha ılık geçti ve 2012'den bu yana en düşük ısıtma derece gün sayısı kaydedildi. Normal hava koşulları varsayımıyla 2024 yılında talepte %2,5'lik ılımlı bir toparlanma öngörüyoruz. 2025-2026 yıllarında ise elektrifikasyonun devam etmesi ve veri merkezi sektöründeki güçlü büyüme nedeniyle ortalama %1'lik bir büyüme bekliyoruz. ABD'nin 2026 yılına kadar olan ek elektrik talebinin üçte birinden fazlasının genişleyen veri merkezlerinden gelmesini bekliyoruz.

Japonya'da elektrik talebi 2022'deki %1'lik artışa kıyasla 2023'te %3,7 oranında azalmıştır. Yaz aylarında soğutma talebini artıran yüksek sıcaklıklara rağmen, imalat sektöründeki yavaşlama ve devam eden enerji tasarrufu önlemleri elektrik tüketimi üzerinde güçlü bir aşağı yönlü baskı oluşturmuştur. Bununla birlikte , 2024 yılında imalat sektöründe kademeli bir toparlanma olacağı ve görünüm dönemi boyunca ulaşım ve ısınma sektörlerinin elektrifikasyonunun hızlanacağı varsayımı altında, 2024 yılında elektrik talebinde %1,2'lik mütevazı bir toparlanma olacağı ve bunu 2025-2026 yıllarında yıllık ortalama %0,2'lik bir büyüme oranının izleyeceği tahmin edilmektedir.

Avrupa Birliği'nde, 2022'deki %3,1'lik düşüşün ardından, elektrik talebi 2023'te %3,2 daha azaldı. Daha ılımlı enerji fiyatları ve ulaşım ve ısınma sektörlerinin artan elektrifikasyonu nedeniyle sanayi sektöründe kısmi bir toparlanma varsayımıyla 2024 yılında %1,8'lik bir büyümeye geri dönüleceğini öngörüyoruz. AB elektrik talebinin 2023 yılına kadar yılda ortalama %2,5 oranında artacağı tahmin edilmektedir. 2025-2026 döneminde iyileşen ekonomik görünümle desteklenmektedir. Bununla birlikte, geçen yıl Avrupa Birliği'nde yaşanan rekor talep daralmasının ardından, bu düşüşün ne kadarının geçici ve ne kadarının yapısal olduğu konusunda belirsizlikler bulunmaktadır.


Güneydoğu Asya ve Hindistan kişi başına elektrik kullanımında ilerleme kaydederken Afrika geride kalıyor

1990 yılında Afrika'da kişi başına ortalama elektrik tüketimi Güneydoğu Asya'da %40, Hindistan'ı ise %65 oranında artmıştır. Ancak son yıllarda Hindistan ve Güneydoğu Asya'daki hızlı ekonomik kalkınma ve refahla birlikte bu bölgelerdeki elektrik talebi ve arzında önemli bir artış yaşanmıştır. Güneydoğu Asya 1995 yılında kişi başına elektrik tüketiminde Afrika'yı geride bırakmış, Hindistan ise 2008 yılında aynı seviyeye ulaşmıştır. Buna karşılık Afrika'nın kişi başına elektrik tüketimi otuz yılı aşkın bir süredir durağan seyretmektedir. 2023 rakamlarına göre bu oran Hindistan'ın yarısı ve Güneydoğu Asya'nın %70 altındadır. Afrika kıtasında 2023 kişi başı elektrik tüketiminin 530 kWh olacağı tahmin edilirken, Güney Afrika hariç Sahra altı Afrika'da bu rakam ortalama 190 kWh civarında. Afrika'da kişi başına düşen elektrik tüketiminin iyileşmesini bekliyoruz
2010-2015 seviyelerine en erken 2026 yılı sonunda ulaşması beklenmektedir.


 
 Afrika'nın nüfusu hızla artacak ve dünyadaki nüfusun beşte birini oluşturacak. Bu durum, bu bölgedeki büyük potansiyeli ve ilave elektrik arzı ihtiyacını vurgulamaktadır. Afrika için 2024-2026 dönemine ilişkin tahminimiz, toplam elektrik talebinde yıllık ortalama %4'lük bir büyüme öngörmektedir ki bu da 2015-2023 döneminde gözlemlenen ortalama büyüme oranının iki katından fazladır. Talepteki büyüme yenilenebilir enerji kaynaklarının artırılmasıyla, geri kalanı ise çoğunlukla doğal gazla karşılanacaktır. Afrika'da yenilenebilir enerji üretimi 2015-2023 yılları arasında ortalama %5 oranında artmıştır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaşması hız kazandıkça, Afrika'da 2026 yılına kadar yenilenebilir enerji üretiminde ortalama %10'luk bir büyüme öngörüyoruz. Bununla birlikte, bölgenin enerji geliştirme ve iklim hedeflerine ulaşabilmesi için enerji yatırımlarının 2030 yılına kadar bugünkü 90 milyar ABD dolarının iki katından fazla olması ve bu harcamaların neredeyse üçte ikisinin temiz enerjiye yönelmesi gerekecektir.

 2023 yılı itibariyle, çoğunluğu Sahra altı(sub-Saharan) Afrika'da olmak üzere 600 milyon kişi  veya Afrika nüfusunun %40'ından fazlası elektriğe erişimden yoksundur. Afrika'da elektriğe erişim için yaygın bir çözüm, şebekeye bağlantı maliyetinin aksine düşük ön maliyetler sundukları için şebeke dışı benzinli veya dizel jeneratörler olmuştur. Ancak, özellikle petrol fiyatlarının yükseldiği 2021 yılından bu yana işletme maliyetleri önemli ölçüde artmıştır. Ayrıca, 2015 yılından bu yana merkezi olmayan modüler güneş enerjisi ev sistemlerinin (SHS) benimsenmesi istikrarlı bir şekilde artmıştır. Gana ve Kenya gibi ülkeler SHS kapasitelerini 2015'ten 2019'a kadar yirmi kattan fazla artırmıştır. SHS sağlayıcıları, kullandığın kadar öde iş modeli gibi finansal teşvikler yoluyla sistemin uygulanmasını sağlamıştır.


Bundan sonraki bölümde "Gündem: AB elektrik talebinin toparlanmasındaki belirsizliklerin üstesinden gelmek, Sanayi, 2022 ve 2023 yıllarında AB elektrik talebindeki düşüşün arkasındaki ana faktör oldu, Elektrik talebinde kalıcı bir yıkım olduğuna dair işaretler var, Yüksek enerji fiyatları küçük ve orta ölçekli şirketler için de bir zorluk teşkil ediyor,   Avrupa metal ve kimya endüstrilerinin enerji fiyat şoklarına karşı savunmasız kalması muhtemel,Avrupa Birliği enerji yoğun mallar şeklinde ne kadar elektrik ithal ediyor?, Karbon politikası ve AB'nin enerji yoğun sanayileri "  bölümleri ile devam edilecektir. 
Teşekkür, katkıda bulunanlar ve tanıtım 
 
Bu çalışma Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Gaz, Kömür ve Enerji Piyasaları (GCP) Bölümü tarafından hazırlanmıştır. Elektrik Enerji Analisti Eren Çam tarafından tasarlanmış ve yönetilmiştir.

Ana yazarlar şunlardır: Eren Çam, Zoe Hungerford, Niklas Schoch, Francys Pinto Miranda, Carlos David Yáñez de León.

IEA Enerji Piyasaları ve Güvenlik (EMS) Direktörlüğü Direktörü Keisuke Sadamori ve GCP Başkanı Dennis Hesseling uzman rehberliği ve tavsiyelerde bulunmuştur. Başta Laura Cozzi ve Tim Gould olmak üzere IEA bünyesindeki diğer üst düzey yöneticiler de değerli yorum ve yönlendirmelerde bulunmuşlardır. Ayrıca, Kıdemli Enerji Analisti Carlos Fernández Álvarez'in uzman rehberliği ve değerli katkıları büyük takdir görmüştür.

Raporda ayrıca Syrine El Abed, Nadim Abillama, Jenny Birkeland, Javier Jorquera Copier, Keith Everhart, Carole Etienne, Stavroula Evangelopoulou, Takeshi Furukawa, Astha Gupta, Craig Hart, Julian Keutz, Jinpyung Kim'in analiz, veri ve katkılarından yararlanılmıştır, Tae-Yoon Kim, Pablo Hevia-Koch, Rena Kuwahata, Arne Lilienkamp, Rita Madeira, Gergely Molnár, John Moloney, Yu Nagatomi, Ranya Oualid, Camille Paillard, Isaac Portugal, Brendan Reidenbach, Uwe Remme, Frederick Ritter, Max Schönfisch ve Gianluca Tonolo.

Ajans genelindeki IEA meslektaşları, özellikle Heymi Bahar, Alessandro Blasi, Toril Bosoni, Stéphanie Bouckaert, Elizabeth Connelly, Gaia Guadagnini, Ciarán Healy, Paul Hugues, Martin Küppers, Yannick Monschauer, Apostolos Petropoulos, Leonie Staas, Anthony Vautrin, Brent Wanner ve Jacques Warichet değerli girdi, yorum ve geri bildirim sağlamıştır.

Yazarlar ayrıca makaleyi ustalıkla düzenleyen Diane Munro'ya ve IEA İletişim ve Dijital Ofisine, özellikle de Jethro Mullen, Julia Horowitz ve Astrid Dumond'a teşekkür eder. Einar Einarsson'a da hakem değerlendirmesinin
oluşturulmasındaki yardımları için teşekkür ederiz.

IEA dışından birçok uzman raporu incelemiş ve değerli girdi ve yorumlar sağlamıştır. Bunlar arasında şunlar bulunmaktadır:

Michel Berthélemy (NEA), Sarah Keay-Bright (ESO), Bram Claeys (RAP), Brent Dixon (INL), Ganesh Doluweera (CER), Fernando Dominguez (EU DSO Entity), Carlos Finat (KAEL), Peter Fraser ( bağımsız danışman), Rafael Muruais Garcia (ACER EUROPA), Rafaila Grigoriou (VaasaETT), Edwin Haesen (ENTSOE), Jan Horst Keppler (NEA), Donghoon Kim (SK), Wikus Kruger (Cape Town Üniversitesi), Francisco Laverón (Iberdrola), King Lee (AIEA), Stefan Lorenczik (Frontier Economics), Akos Losz (Columbia Üniversitesi), Christoph Maurer (Consentec), Tatiana Mitrova (Columbia Üniversitesi), Enrique De Las Morenas Moneo (ENEL), Emmanuel Neau (EDF), Noor Miza Razali (Tenaga Nasional Berhad), Ana Lia Rojas (ACERA Chile), Samir Chandra Saxena (POSOCO), María Sicilia (ENAGAS), Marcio Szechtman (CIGRE), Kunie Taie (IEEJ), Arjon Valencia (IEMOP), Johannes Wagner (Guidehouse), Matthew  Wittenstein (ESCAP) ve Rina Bohle Zeller (Vestas).
Paylaş:
E-BÜLTEN KAYIT
Güncel makalelerimizden haberdar olmak için e-bültene kayıt olun!
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin!
E-Bülten Kayıt