×

Veri Merkezi Tesisleri Ve Altyapıları Tasarımı İçin Sınıflandırma Sistemi Bölüm-2

 


Veri Merkezi Tesisleri Ve Altyapıları Tasarımı İçin Sınıflandırma Sistemi
Bölüm-2


Üzeyir Kaluk
 
ETP  Veri Merkezi Çalışma grubumuzun EN 50600 standartları doğrultusunda yaptığı çalışmalar kapsamında “ETP VM Temel Kavramlar”  alt çalışma grubunda gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda bu  bu konudaki çalışmalarımızı ETP Portalı olarak sizlere sunuyoruz. Çalışmaya emeği geçen çalışma grubu üyelerimizden (Alfabetik sırayla) “Rahmi Bıyıklı,  Sabri Günaydın, Şenol Gürvit,  Şeref Ertekin ‘ e   içtenlikle  teşekkür ederiz. 


Fiziksel Güvenlik

Veri merkezinin boyutundan veya amacından bağımsız olarak veri merkezi alanlarının ve yollarının her biri, belirli bir Koruma Sınıfı olarak belirlenmiştir. Belirli bir Koruma Sınıfına ait bir veri merkezi kavramı yoktur.

Veri merkezi için sağlanan fiziksel güvenlik, risk olaylarının hem olasılığı hem de etkisi üzerinde etkiye sahiptir. Çünkü fiziksel güvenliğin amacı aşağıdakilere karşı koruma sağlamaktır: 

a) yetkisiz erişim 

b) izinsiz giriş 

c) dahili çevresel olaylar 

d) dış çevresel olaylar 

Bu hedeflerin her biri için gerekli koruma sınıfları EN 50600-2-5'e göre seçilmesi uygundur. İzinsiz giriş koruma sınıflarını başka bir makale ile detaylandırmak daha açıklayıcı olacaktır.

Yetkisiz erişime karşı koruma 

Veri merkezinin alanları ve çevresi, yetkisiz erişime karşı korunacaktır. 

Veri merkezi içinde erişim kısıtlamaları veri merkezinin amacına bağlıdır (örn. işletme ve ortak yerleşim) ve veri merkezi alanlarının ve yollarının işlevi. Tasarım kriterleri, uygun gereksinimleri ve tavsiyeleri tanımlayan bir ihtiyaç analizine dayanmaktadır. 

EN 50600-2-5, aktif ve pasif kullanım için gereksinimleri belirtir ve öneriler sağlar. Yetkisiz erişim için Koruma Sınıflarını destekleyen önlemler. 

EN 50600-2-1, belirli bir Koruma Sınıfının boşlukları ve Hatları arasındaki sınırların inşası için gereksinimleri ve tavsiyeleri belirtir. 

İzinsiz girişe karşı koruma 

Veri merkezinin alanları ve çevresi izinsiz girişlere karşı korunacaktır. 

Veri merkezi içinde, izinsiz giriş önlemleri veri merkezinin amacına bağlıdır (örn.işletme ve ortak yerleşim) ve veri merkezi alanlarının ve yollarının işlevi. Tasarım kriterler, uygun gereksinimleri ve tavsiyeleri tanımlayan bir ihtiyaç analizine dayanmaktadır. 

İzinsiz giriş bariyerinin sağladığı izinsiz giriş gecikme süresi, davetsiz misafirin durdurulma süresinden daha uzun olmalıdır. İzinsiz giriş gecikmesi birden fazla engel tarafından oluşturulmuşsa, bireysel gecikme sürelerinin toplamı, toplam izinsiz giriş gecikme süresiyle sonuçlanır. 

Çevresel olaylara karşı koruma 

Veri merkezinin alanları ve çevresi çevresel olaylara karşı korunacaktır. 

İç ve dış çevresel olaylara karşı koruma, bina inşaatı, koruma sistemleri ve organizasyonel önlemler dahil olmak üzere veri merkezinin tesisleri ve altyapıları için istenen Kullanılabilirlik Sınıfını sağlamak için gerekli tüm önlemleri içerir. 

Dahili çevresel olaylar, veri merkezi altyapılarının işlevini etkileyen aşırı ısınma, yangın, elektrostatik deşarj, su vb. İçerir. 

Dış çevre olayları arasında yangın, sel, deprem, patlama ve diğer doğal felaket (yıldırım ve diğer elektromanyetik etkiler). 

Optimal koşullar altında, dış çevre olaylarının oluşturduğu riskler veri merkezi konumu seçimiyle hafifletilir. (bkz. EN 50600-2-1). Bununla birlikte, çoğu durumda, bu tür olaylara karşı kabul edilebilir bir güvenlik derecesi sağlamak için veri merkezi tesislerine ve altyapılarına alternatif tasarım çözümlerinin uygulanması gerekir.

EN 50600-2-2, güç kaynağı ve dağıtım sistemlerini barındıran alanlar ve hatlar için geçerli Koruma Sınıflarını belirtir.

EN 50600-2-3, çevresel kontrol sistemlerini barındıran boşluklar ve hatlar için geçerli Koruma Sınıflarını belirtir.

EN 50600-2-5, Koruma Sınıflarını destekleyen güvenlik ve koruma sistemleri için gereksinimleri belirtir ve öneriler sağlar. EN 50600-2-1, aşağıdakiler için gereksinimleri ve önerileri belirtir:

a) belirli bir Koruma Sınıfının boşlukları ve Hatları arasındaki sınırların inşası, iç çevre olaylarının etkisi; 

b) harici çevresel olayları azaltmak için veri merkezlerinin yeri ve inşası. 

Enerji Verimliliği Sağlama

Enerji tüketimini ölçme ve kaynak yönetiminin (örneğin enerji verimliliği, kaynak çeşitliliği ve karması) ve bir veri merkezinin işletimini destekleyen çeşitli tesislerin ve altyapıların hesaplanmasına ve raporlanmasına izin verme yeteneği, ilgili tüm hedeflere ulaşılması için kritiktir. Veri merkezi sahibi / kullanıcısı, veri merkezi tasarımından önce uygun enerji verimliliği sağlama düzeyini tanımlamalıdır. 

İstenilen enerji verimliliği sağlama seviyesi şu şekilde belirlenebilir: 

a) bir işletme maliyeti analizi; 

b) EN 50600-3-1'e göre kaynak ve enerji yönetimi süreçlerinin uygulanması; 

c) EN 50600-4-X serisine göre kaynak yönetimi için bir veya daha fazla uygun KPI'nın seçilmesi ve uygulanması.      
d) harici düzenleyici veya yasal gereklilikler; 

e) kullanıcı tanımlı kurallar. 

Ölçüm için üç ayrıntı düzeyi tanımlanmıştır: 

1) Seviye 1: bir bütün olarak veri merkezi için basit küresel bilgi sağlayan bir ölçüm rejimi; 

2) Seviye 2: Bir ölçüm rejimi, belirli tesisler ve altyapılar için ayrıntılı bilgi sağlar     veri merkezi içinde; 

3) Seviye 3: bir ölçüm rejimi, veri merkezinin alanları ve yolları içindeki sistemler için ayrıntılı veriler sağlar 

Bir ayrıntı düzeyinden daha yüksek bir düzeye geçmek için daha yüksek bir ölçüm düzeyi / izleme altyapısına ihtiyaç vardır.

Güç Dağıtım Sistemi 

EN 50600-2-2, veri merkezleri için güç dağıtım altyapısını tanımlar ve istenen ayrıntı seviyesini destekleyen güç dağıtım sistemlerinin ölçüm / izleme altyapıları için gereklilikler ve öneriler. 

Çevresel İzleme Ve Kontrol 

EN 50600-2-3, veri merkezleri için çevresel kontrol altyapısını tanımlar ve istenilen ayrıntı seviyesini destekleyen çevre kontrol sistemlerinin ölçüm / izleme altyapıları için gereksinimler ve öneriler. 

Operasyonel Süreçler ve KPI'lar 

EN 50600-3-1, kaynak ve enerji için süreçleri ve Temel Performans Göstergelerini (KPI'ler) açıklar. EN 50600-4-X serisindeki standartlar, güç dağıtımının ve çevre kontrolünün izlenmesiyle sağlanan verileri analiz eden yönetim altyapıları, bu tip KPI için ayrıntılı gereksinimleri belirtir.

 
Paylaş:
E-BÜLTEN KAYIT
Güncel makalelerimizden haberdar olmak için e-bültene kayıt olun!
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin!
E-Bülten Kayıt