×

Veri Merkezi Tesisleri Ve Altyapıları Tasarımı İçin Sınıflandırma Sistemi Bölüm-1

Veri Merkezi Tesisleri Ve Altyapıları Tasarımı İçin Sınıflandırma Sistemi
Bölüm-1 


Üzeyir Kaluk
 

ETP  Veri Merkezi Çalışma grubumuzun EN 50600 standartları doğrultusunda yaptığı çalışmalar kapsamında “ETP VM Temel Kavramlar”  alt çalışma grubunda gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda bu  bu konudaki çalışmalarımızı ETP Portalı olarak sizlere sunuyoruz. Çalışmaya emeği geçen çalışma grubu üyelerimizden (Alfabetik sırayla) “Rahmi Bıyıklı,  Sabri Günaydın, Şenol Gürvit,  Şeref Ertekin ‘ e   içtenlikle  teşekkür ederiz. 

Muhakkak ki her veri merkezi aynı sistemde, aynı alt yapı düzeniyle yapılmamaktadır. Bunun için birden fazla neden sayılabilir. Bu makalenin amacı sınıfların doğru şekilde değerlendirilmesi ve her ihtiyaç için gerekli yönlendirmeleri yapabilmek. Yaparken de tabi ki ilgili Avrupa Standartlarına bakacağız.

EN 50600 serisinin amaçları doğrultusunda, veri merkezleri tesisleri ve altyapıları aşağıdakilere göre belirlenir: 

a) Kullanılabilirlik Sınıfları 

b) Koruma Sınıfları  

c) Enerji verimliliği sağlama seviyeleri 

Bu gösterimler, aşağıdaki tesisler ve altyapılar için ilgili gereksinimleri ve önerileri belirlemek için birlikte kullanılır: 
1) Bina yapımı (bkz. EN 50600-2-1); 

2) Güç dağıtımı (bkz. EN 50600-2-2); 

3) Çevre kontrolü (bkz. EN 50600-2-3); 

4) Telekomünikasyon kablolama altyapısı (bkz. EN 50600-2-4); 

5) Güvenlik sistemleri (bkz. EN 50600-2-5). 


Kullanılabilirlik

Veri merkezinin işlevselliğini destekleyen tesis ve altyapıların kullanılabilirliği (iş sürekliliği) son derece önemlidir. Veri merkezi sahibi / kullanıcısı, iş riski analizi ve iş etki analizi kullanan genel tesis ve altyapı seti (Madde 5). Kullanılabilirlik gereksinimlerinin günün saatine, haftasına veya ayına göre değişebileceği kabul edilmektedir.

Veri merkezi tesislerinin ve altyapılarının genel seti için farklı niteliksel Kullanılabilirlik Sınıfları Tablo 1'de gösterildiği gibi tanımlanmıştır. Tüm veri merkezinin kullanılabilirliği, güç kaynağı kullanımı ve dağıtımı, çevresel kontrol ve güvenlik gibi bağımsız altyapılarının Kullanılabilirlik Sınıflarına bağlıdır. Belirli bir Kullanılabilirlik Sınıfının belirli bir tesisi veya altyapısı için gereksinimler EN 50600-2-X serisinde belirtilmiştir.

EN 50600-1: 2019 (E) Veri merkezi tesislerinin ve altyapılarının belirli bir Kullanılabilirlik Sınıfı olarak değerlendirilebilmesi için, Tablo 1'de listelenen her bir tesisin ve altyapının tasarımı bu Kullanılabilirlik Sınıfını karşılayacak veya aşacaktır. 

Daha yüksek Kullanılabilirlik Sınıflarının sağlanması genellikle daha fazla yatırım gerektirir. 
 
Kullanılabilirlik Sınıfı 1 Kullanılabilirlik Sınıfı 2 Kullanılabilirlik Sınıfı 3 Kullanılabilirlik Sınıfı 4
Genel Altyapı Setinin Kullanılabilirliği Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Enerji Kaynağı Tanımı (Bkz.  EN 50600-2-2) Ana Dağıtım Ekipmanına Tek Yol
-
Tek Kaynak
Ana Dağıtım Ekipmanına Tek Yol
-
Yedekli Kaynaklar
Ana Dağıtım Ekipmanına Birden Fazla Yol
-
Yedekli Kaynaklar
Ana Dağıtım Ekipmanına Birden Fazla Yol
-
Birden Fazla Kaynak
Enerji Dağıtımı Tanımı (Bkz.  EN 50600-2-2) Tek Yol Yedekli Tek Yol Birden Fazla Yol
-
Eşzamanlı Bakım Ve Operasyon Çözümü
Birden Fazla Yol
-
Bakım Zamanları Hariç Yola Toleranslı
Çevresel Ortam Kararlılığı Tanımı (Bkz.  EN 50600-2-3) Tek Yol Yedekli Tek Yol Birden Fazla Yol
-
Eşzamanlı Bakım Ve Operasyon Çözümü
Birden Fazla Yol
-
Bakım Zamanları Hariç Yola Toleranslı
Telekomünikasyon Kablolama Tanımı (Bkz.  EN 50600-2-4) Tek Yol
-
Doğrudan bağlantı ya da sabit alt yapı ile tek Yollı altyapı bağlantıları
Tek Yol
-
Sabit alt yapı ile birden fazla Yollı altyapı bağlantıları
Çoklu Yol
-
Birden fazla ağ erişimine sahip çeşitli Yollar ile sabit alt yapı.
Birden Fazla Yol
-
Birden fazla ağ erişimine sahip çeşitli Yol ve yedekli dağıtım bölgelerine sahip sabit alt yapı.
Not 1: Tesislerin ve altyapıların kullanılabilirliğini sağlamak için istenen Koruma Sınıflarını sağlayan veri merkezi inşası gereksinimleri ve önerileri EN 50600-2-1'de ele alınmıştır.
Not 2: Tesislerin ve altyapıların kullanılabilirliğini sağlamak için veri merkezi alanlarının ve yollarının fiziksel güvenliği için gereksinimler ve öneriler EN 50600-2-5'te ele alınmaktadır.

EN 50600 serisi, dört kullanılabilirlik Sınıfı tanımlar. İş riskinin sonucuna göre İş Risk analiz sonucuna göre aşağıdaki altyapılar için Kullanılabilirlik Sınıfı seçilecektir: 

- güç kaynağı ve dağıtımı; 
- çevresel kontrol; 
- telekomünikasyon kabloları. 

Kullanılabilirlik Sınıfının seçimi, aşağıdaki genel rehberlik esas alınarak yapılacaktır (her bir altyapıya özel kılavuz, EN 50600-2-X'in uygun bölümüne bakın).

Risk değerlendirmesinin sonucunun öngördüğü durumlarda Kullanılabilirlik Sınıf 1 çözümü (tek yol) uygundur. 
• işlevsel bir öğedeki tek bir arıza, işlevsel yetenek kaybına neden olabilir; 

• planlı bakım, yükün kapatılmasını gerektirebilir. 

Risk değerlendirmesinin sonucunun aşağıdakileri gerekli gördüğü durumlarda Kullanılabilirlik Sınıf 2 çözümü (yedekli tek yol) uygundur: 
• bir cihazdaki tek bir arıza, bu hattın işlevsel kapasitesinin kaybına neden olmayacaktır (yedek cihazlar); 

• Yedek bir cihazın rutin planlı bakımı, yükün kapatılmasını gerektirmeyecektir. 

NOT: Yolun arızalanması, plansız yükün kapanmasına ve yedekli olmayan rutin bakımlara neden olabilir. Cihazlar planlı yük kapatma gerektirebilir.

Risk değerlendirmesinin sonucunun aşağıdakileri gerekli gördüğü durumlarda Kullanılabilirlik Sınıf 3 çözümü (bir eşzamanlı / onarım işletimi çözümü sağlayan birden çok at) uygundur: 
• işlevsel bir elemanın arızası, işlevsel yetenek kaybına yol açmayacaktır; 

• planlı bakım, yükün kapatılmasını gerektirmeyecektir; 

• çevresel kontrol için: bir hattın arızalanması plansız yük kapanmasına neden olabilse de, bakım rutinleri, pasif yol eşzamanlı bakım etkinleştirici olarak görev yaptığından ve bir yolun arızalanmasından sonra hizmet süresinin kurtarılmasını (ortalama arıza süresini en aza indirerek) azalttığından, planlı yük kapatmayı gerektirmeyecektir.

Tüm yollar maksimum yükü kaldıracak şekilde tasarlanacaktır. 

Risk değerlendirmesinin sonucunun aşağıdakileri gerekli gördüğü durumlarda Kullanılabilirlik Sınıf 4 çözümü (bakım sırasında hariç hataya dayanıklı çözüm) uygundur: 

• işlevsel bir elemanın arızası, işlevsel yetenek kaybına yol açmayacaktır; 

• planlı bakım, yükün kapatılmasını gerektirmeyecektir; 

• Güç kaynağı ve dağıtımı için: işlevsel bir unsuru etkileyen herhangi bir olay yük kapatıldığında; 
• Çevresel kontrol için: bir yolun arızası, plansız yükün kapanmasına neden olmayacaktır Tüm yolllar maksimum yükü sürdürecek şekilde tasarlanacaktır. 

Aşağıda belirtilen tesislerin ve altyapıların fiziksel güvenliğine ek dikkat gösterilecektir.

Daha sofistike teknik çözümlerin tasarımı ve kurulumuna ek olarak, Daha yüksek Kullanılabilirlik Sınıfları, bunlarla sınırlı olmamak üzere, bu teknik çözümlerin işleyişini yönetmek için etkili organizasyon yapılarının uygulanmasını ifade eder: 

1) eğitimli hizmet personelinin mevcudiyeti; 

2) yedek parçaların depolanması; 

3) bakım sözleşmelerinin ve hizmet seviyesi sözleşmelerinin oluşturulması; 

4) herhangi bir durumda gerekli eylemleri ve iletişimi tanımlayan kesin talimatlara hızlı erişim hatası. 

Bundan  sonraki bölümde "Fiziksel Güvenlik, Yetkisiz Erişime Karşı Koruma, İzinsiz Girişe Karşı Koruma, Çevresel Olaylara Karşı Koruma, Enerji Verimliliği Sağlama"  anlatılacaktır. 


 
Paylaş:
E-BÜLTEN KAYIT
Güncel makalelerimizden haberdar olmak için e-bültene kayıt olun!
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin!
E-Bülten Kayıt