×

2024 Veri Merkezi Enerji Verimliliğine İlişkin AB Davranış Kuralları için En İyi Uygulama Kılavuzları Bölüm-1


2024 Veri Merkezi Enerji Verimliliğine  İlişkin
AB Davranış Kuralları için
En İyi Uygulama Kılavuzları
Bölüm-1 


Yazarlar 
Acton, M., Bertoldi, P., Booth,




 
 
Aşağıdaki JRC Teknik Raporu Avrupa Birliği  web sitesindeki orjinal İngilizce versiyonundan  alınarak  ETP Celal Ünalp, Sabri Günaydın tarafından yapay zeka çeviri yazılımları kullanarak Türkçe'ye çeviri yapılmış , kontrol edilerek düzenlenmiştir.Rapor bölümler halinde yayınlanacaktır.
 
Bu yayın tüm hakları saklı olmak üzere telif hakkıyla korunmaktadır. 

Avrupa Birliği Yayınlar Ofisi'nin, JRC Teknik Rapor yazarlarının Türkçe çeviri ile ilgili sorumluluğu yoktur. ETP Türkçe çeviri ve düzenleme sorumluluğunu üstlenir.

Türkçe çeviride  göreceğiniz olası hataları " iletisim@etp.com.tr "  adresine e-posta göndermenizi rica ederiz. 

Bu raporun ETP Portalımızda yayını ile ilgili bize izin veren , destek ve kılavuz olan   Avrupa Birliği Yayınlar Ofisi'nden Mr. Brian Killeen 'e  teşekkür ederiz. 


 

Özet

Veri Merkezlerinde Enerji Verimliliği için Avrupa Davranış Kurallarına yönelik bu En İyi Uygulama belgesi, veri merkezi işletmecilerine veri merkezlerinin enerji verimliliğini artırmaya yönelik önlemleri belirleme ve uygulama konusunda yardımcı olmak için hem bir eğitim hem de referans belgesidir. Bu En İyi Uygulama belgesi, Davranış Kuralları kapsamında tanımlanmış ve tanınmış veri merkezi enerji verimliliği en iyi uygulamalarının tam bir listesini içerir. En iyi uygulama listesi, Katılımcılara ve Destekleyicilere terminoloji konusunda şüphe veya karışıklığı önleme konusunda yardımcı olmak için bir enerji verimliliği uygulamasını tanımlamak için ortak bir terminoloji ve referans çerçevesi sağlar. BT hizmetlerinin müşterileri veya tedarikçileri, çevresel veya sürdürülebilirlik standartlarını karşılayan hizmetlerin satın alınmasına yardımcı olmak için bir veri merkezinde uygulanan Davranış Kuralları Uygulamalarının bir listesini talep etmeyi veya sağlamayı da yararlı bulabilirler. En İyi Uygulama belgesi aynı zamanda veri merkezlerinde iklim azaltımına yönelik Taksonomi Yetkilendirilmiş Yasası için de bir referanstır ve 2023 Enerji Verimliliği direktifinin 12. maddesinde yer almaktadır.

1  Belge Bilgileri

1.1 Sürüm Geçmişi 




1.2 Yayın Geçmişi 



1.3 Yazarlar 

Aşağıdaki kişiler bu belge ile ilişkili mevcut editör ekibidir


2 Giriş

Bu belge, AB Veri Merkezi Enerji Verimliliği Davranış Kurallarının tamamlayıcısı niteliğindedir ve Davranış Kuralları Katılımcı ve Onaylayan Kılavuz İlkeleri belgelerinde atıfta bulunulan veri merkezi operatörleri için tanımlanmış En İyi Uygulamaların tam listesini sunmaktadır.

2.1  En İyi Uygulamaların Rolü 

Davranış Kurallarının bu En İyi Uygulama eki, veri merkezi işletmecilerine veri merkezlerinin enerji verimliliğini artırmaya yönelik önlemleri belirleme ve uygulama konusunda yardımcı olmak amacıyla Davranış Kurallarının bir parçası olarak bir eğitim ve referans belgesi olarak sunulmaktadır. Operatörler, satıcılar, danışmanlar, akademisyenler, profesyonel ve ulusal kuruluşlardan geniş bir uzman hakem grubu En İyi Uygulamalara katkıda bulunmuş ve bunları incelemiştir.

Bu En İyi Uygulama eki, Davranış Kuralları kapsamında tanımlanmış ve tanınmış veri merkezi enerji verimliliği en iyi uygulamalarının tam bir listesidir. En iyi uygulama listesi, Katılımcılara ve Destekleyicilere terminoloji konusunda şüphe veya karışıklığı önleme konusunda yardımcı olmak için bir enerji verimliliği uygulamasını tanımlamak için ortak bir terminoloji ve referans çerçevesi sağlar. BT hizmetlerinin müşterileri veya tedarikçileri, çevresel veya sürdürülebilirlik standartlarını karşılayan hizmetlerin satın alınmasına yardımcı olmak için bir veri merkezinde uygulanan Davranış Kuralları Uygulamalarının bir listesini talep etmeyi veya sağlamayı da yararlı bulabilirler.

2.2   Beklenen Minimum Uygulamalar

Davranış Kuralları Katılımcılarının faydalı ve önemli düzeyde enerji tasarrufu çabası gösterdiklerinin kabul edilmesini sağlamaya yardımcı olmak için, bu belgede En İyi Uygulamaların bir alt kümesi Katılımcı statüsü için beklenen asgari enerji tasarrufu faaliyeti düzeyi olarak tanımlanmıştır.

Uygulamaların daha az yıkıcı veya müdahaleci olanları, gerektiğinde geriye dönük olarak mevcut veri merkezine ve BT ekipmanına uygulanacak şekilde tanımlanmıştır. Beklenen olarak tanımlanan bazı Uygulamaların mevcut çalışan bir veri merkezine uygulandığında uygunsuz olduğu veya gereksiz bir yük oluşturduğu kabul edilmektedir. Bu Uygulamalar, yeni BT ekipmanı veya yazılımı tedarik edilip dağıtıldığında ya da tesisin yenilenmesi sırasında beklenen uygulamalar olarak tanımlanmıştır. Bu Uygulamalar önemli faydalar sağlar ve ekipman ve tesislerin doğal değişimi yoluyla verimlilik iyileştirmeleri elde etmeyi amaçlar.

Beklenen tüm Uygulamalar, 2011'den itibaren inşa edilen tüm veri merkezlerine, özellikle de başvuru sahiplerinin kontrolünde olan "Tüm veri merkezi", "Yeni Yazılım", "Yeni BT donanımı " ve "Yeni inşa veya iyileştirme " olarak işaretlenen tüm Uygulamalara uygulanmalıdır. 

Uygulamalar beklenen sütununda aşağıdaki şekilde işaretlenmiştir:


Başka bir veri merkezinden taşınan mevcut BT donanımının Yeni BT Donanımıveya Yeni Yazılım Uygulamalarına uymasının beklenmediğini unutmayın. Yeni veya değiştirilen BT ekipmanı, normal operasyonların bir parçası olarak arızalı donanımın benzeriyle doğrudan değiştirilmesini kapsamaz. Yeni yazılım yüklemesi veya yükseltmesi, normal yönetim ve kullanımda hizmet paketleri ve yamaların uygulanmasını değil, yazılımın büyük yükseltmelerini ifade eder.

İyileştirme, veri merkezinde bu ek Uygulamaları uygulamak için çok az ek maliyetle fırsat sunan büyük yıkıcı işleri tanımlamayı amaçlamaktadır. Güçlendirme örnekleri (a) veri katına giden güç kesildiğinde ve BT donanımıve kabinleri kaldırıldığında Uygulama 5.1.1 Sıcak veya soğuk koridorun muhafaza edilmesi (b) CRAC / CRAH ünitelerinin yükseltilmesi veya değiştirilmesi durumunda Uygulama 5.5.1 Değişken hızlı fanların bu değişikliğin bir parçası olarak uygulanması beklenir.

2.3    Uygulama ve Değerlendirme

En İyi Uygulamalar, Katılımcı statüsü için başvuru ve değerlendirmenin bir parçasını oluşturur. Bu süreç Katılımcı ve Onaylayıcı Kılavuz İlkeleri belgelerinde açıklanmaktadır.

Her bir Uygulamaya, bir eylemden beklenen fayda düzeyini ve bunlara uygulanması gereken göreceli öncelikleri belirtmek için niteliksel bir değer atanmıştır. Bu değerler 1'den 5'e kadar olup 5 maksimum değeri göstermektedir. Bu değerlerin toplanması veya bir araya getirilmesi amaçlanmamıştır

Her bir Uygulamaya, bir eylemden beklenen fayda düzeyini ve bunlara uygulanması gereken göreceli öncelikleri belirtmek için niteliksel bir değer atanmıştır. Bu değerler 1'den 5'e kadar olup 5 maksimum değeri göstermektedir. Bu değerlerin genel bir "operatör puanı" sağlamak üzere toplanması veya bir araya getirilmesi amaçlanmamıştır ve nicel değerlerle karıştırılmamalıdır. Bu, her bir Uygulama veya teknolojinin etkileri hakkında henüz mevcut olmayan büyük ölçekli verilerin yanı sıra, söz konusu tesis içindeki bireysel Uygulama değerlerinin kombinasyonel artışını veya azalmasını temsil eden karmaşık bir puanlama sistemi gerektirecektir.

2.4 Uygulamaların Değeri

Her bir Uygulamaya, bir eylemden beklenen fayda düzeyini ve bunlara uygulanması gereken göreceli öncelikleri belirtmek için niteliksel bir değer atanmıştır. Bu değerler 1'den 5'e kadar olup 5 maksimum değeri göstermektedir.  Bu değerlerin genel bir “operatör puanı” sağlamak için toplanması veya bir araya getirilmesi amaçlanmamıştır ve nicel değerlerle karıştırılmamalıdır. Bu, her bir Uygulama veya teknolojinin etkileri hakkında henüz mevcut olmayan büyük ölçekli verilerin yanı sıra, söz konusu tesis içindeki bireysel Uygulama değerlerinin kombinasyonel artışını veya azalmasını temsil eden karmaşık bir puanlama sistemi gerektirecektir.


2.5    Beklenen Uygulamaların Uygulanabilirliği

Tüm operatörlerin fiziksel, lojistik, planlama veya diğer kısıtlamalar nedeniyle tesislerinde beklenen Uygulamaların tamamını uygulayamayacağı anlaşılmaktadır. Bu durumlarda, beklenen eylemin neden uygulanabilir veya pratik olmadığına dair bir açıklama, raporlama formundaki “Bu Uygulamanın veri merkezinde uygulanamamasının nedeni” sütununda bulunmaşıdır, Davranış Kurallarından veya diğer kaynaklardan alternatif en iyi uygulamalar, benzer enerji tasarruflarıyla sonuçlanmaları halinde doğrudan değişim olarak tanımlanabilir.

2.6 Katılımcı Türü

Her bir Katılımcı, formu doldurdukları veri merkezindeki faaliyetlerini en iyi tanımlayan operatör türünü "Veri Merkezi Bilgileri" sekmesinde aşağıdaki şekilde belirtmelidir:  

Tablo 1 Katılımcı Türleri 



Operatör tipi iki amaca hizmet eder; ilk olarak sekretaryaya bir başvurunun değerlendirilmesinde yardımcı olur ve ikinci olarak Davranış Kuralları web sitesinde Katılımcı statüsüne ulaşan veri merkezlerinin listesine dahil edilir.


2.7    Veri merkezinin tamamını kontrol etmeyen katılımcılar

Tüm operatörlerin En İyi Uygulamalarda tanımlanan BT ortamının tüm yönlerinden sorumlu olmadığı anlaşılmaktadır. Bu Katılımcı statüsü için bir engel değildir, ancak operatör Katılımcı olarak imzalamalı ve kendi kontrolü dışındaki Uygulamalar için Onaylayıcı olarak hareket etmelidir.

Aşağıdaki bölümler, veri merkezinin kısmi kontrolüne sahip operatörlere hangi uygulamaları uygulamaları ve hangilerini Onaylamaları beklendiği konusunda rehberlik sağlamak için dahil edilmiştir.

Bu sınıflandırmanın uygulamayı nasıl yönlendirdiğini anlamak için bu belgeyi okurken başvuru formunu indirmeniz, operatör türünüzü ve ardından sorumluluk alanlarınızı seçmeniz önerilir.

2.7.1    Veri merkezinin kısmi kontrolüne sahip operatörler için rehberlik

Raporlama formunun En İyi Uygulama sekmesi, beklenen asgari Uygulamaların her biri için, bunların bu örnek operatör türlerinin her biri için geçerli sayılıp sayılmayacağı, hangi durumlarda sorumluluğun paylaşılacağı ve bunun nasıl uygulanabileceği konusunda rehberlik sağlar. Bu, "Veri merkezinin kısmi kontrolüne sahip operatörler için rehberlik" etiketli sütunlarda bulunabilir.

2.7.2    Sorumluluk Alanları

Operatörlerin sorumluluk alanları aşağıdaki gibi tanımlanmıştır: 


Tablo 2 Sorumluluk alanları





Katılımcı sorumluluğuna bir örnek olarak, BT donanımını kontrol etmeyen bir ortak yerleşim sağlayıcısının müşterilerine BT donanımıyla ilgili Uygulamaları aktif olarak desteklemesi verilebilir. Bu, müşterilerin bu Uygulamaları benimsemelerine yardımcı olacak hizmetlerin sağlanmasını içerebilir. Aynı şekilde ortak yerleşim kullanan bir BT operatörü de ortak yerleşim sağlayıcısından tesisle ilgili Uygulamaları uygulamasını talep etmelidir.

Bu sorumluluk sınırlarının kuruluşlar içinde geçerli olmadığını unutmayın. Bir ana şirket, yan kuruluş veya grup şirketi bir alana sahipse veya alanı kontrol ediyorsa, başvuru sahibinin bir alanı kontrol ettiği kabul edilir. Örneğin, aynı şirketler grubunun başka bir bölümü, başvuru sahibinin hizmet sağlayıcı olarak ekipman işlettiği bir ortak yerleşim (Colo) tesisi işletiyorsa, bu, ortak yerleşim alanında (Colo) yönetilen bir hizmet sağlayıcı değil, fiziksel bina, mekanik ve elektrik tesisatı, veri zemini ve kabinlerden sorumlu yönetilen bir hizmet sağlayıcı olarak kabul edilir.

2.7.3    Uygulayın veya Onaylayın

Her operatör kendi sorumluluk alanlarına göre hangi Uygulamaların kendileri için geçerli olduğunu belirlemelidir. Aşağıdaki tablo yaygın Katılımcı türleri için genel bir bakış sunmaktadır:

Tablo 3  Yaygın başvuru sahibi türleri için sorumluluk alanları

Bir Uygulamanın sorumluluğunun tedarikçi ve müşteri arasında paylaşılması gereken birçok durum vardır, örneğin BT donanımının sıcak/soğuk koridor düzenine sahip bir veri merkezinde doğru yönde kurulması gibi. Bu durumda her iki taraf da Uygulamayı kendileri gerçekleştirmeli ve diğer taraf(lar)a onaylatmalıdır.

Bundan  sonraki bölümde "  Veri Merkezi Kullanımı, Yönetimi ve Planlaması" anlatılacaktır.
 
Paylaş:
E-BÜLTEN KAYIT
Güncel makalelerimizden haberdar olmak için e-bültene kayıt olun!
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin!
E-Bülten Kayıt