×

12.  Kalkınma Planı  (2024-2028) Kapsamındaki Elektrik, Enerji, Elektronik, İletişim  Sektörlerimiz İçerikleri Bölüm-112. Kalkınma Planı (2024-2028) Kapsamındaki
Elektrik, Enerji, Elektronik, İletişim  Sektörlerimiz  İçerikleri
Bölüm-1 
(Elektronik Sanayi) Sabri Günaydın 
 
"12. Kalkınma Planı Elektrikli Teçhizat Çalışma Grubu'na " katılarak görev aldığımız,  ETP Çalışma Grupları'mızın görüşlerini ve önerilerini sunduğumuz 12. Kalkınma Planı Resmi Gazete'nin 01.11.2023 tarihli mükerrer sayısında yayımlandı. 

Yayımlanan 12.  Kalkınma Planı  (2024-2028) Kapsamında elektrik, elektronik, iletişim  sektörlerimiz ile ilgili içerikleri  bu  haftadan, itibaren bölüm bölüm ETP Portalımızda yayınlıyoruz. 

İlk bölüm   "Elektronik Sanayi"  sektörümüz. 

3.2.1.1.3. Elektronik

a. Amaç

447. Ar-Ge’ye dayalı, rekabetçi, yüksek katma değerli ve yüksek teknolojili ürünlerin üretiminin ve ihracatının artırılması temel amaçtır.

b. Politika ve Tedbirler

448. Sektörde uluslararası rekabetçiliğin artırılmasına yönelik gerekli yatırımlar hayata geçirilecektir.

448.1. Yüksek teknoloji yoğunluklu ürünlerin ihracatını özendirecek tedbirler alınacaktır.

448.2. Savunma elektroniğinde tasarımı ve üretimi yerli olarak gerçekleştirilen teknolojilerin sivil alandaki uygulamalara transferi ve ticarileşmesine yönelik destekler sağlanacaktır.

449. Elektronik sektöründe ithal bağımlılığı yüksek ara malların yerli üretimi desteklenecektir.

449.1. Elektronik bileşenlerin, iletişim ekipmanlarının ve test aletlerinin imalatı alanında faaliyet gösteren KOBİ sayısının artırılması ve mevcut KOBİ’lerin büyümesi sağlanacaktır.

449.2. Tıbbi görüntüleme cihazları alanında kullanılan kritik teknolojileri içeren alt bileşenlerin üretimi desteklenecektir.

450. 5G ve ötesi teknolojiler başta olmak üzere yerli elektronik haberleşme şebeke ve altyapı bileşenlerinin Ar-Ge ve üretim faaliyetleri desteklenecektir.

450.1. 5G ve ötesi teknolojilerde sanayi, tarım, ulaşım, enerji gibi dikey sektörlerin gereksinimlerinin uçtan uca karşılanmasına yönelik çalışmalar yapılarak cihaz ve uygulamalar geliştirilecektir.

450.2. 5G baz istasyonlarının yerli üretimi desteklenecek, kurulumu yaygınlaştırılarak altyapı yetersizlikleri giderilecektir.

450.3. 6G teknolojilerine yönelik Ar-Ge ve yatırım çalışmaları yapılacaktır.

451. Yarı iletkenler ve bileşenleri teknolojilerinin geliştirilmesi sağlanacak ve bu alandaki yatırımlar desteklenecektir.

451.1. Mikroelektronik alanında tasarım ve üretim altyapısının güçlendirilmesi sağlanacaktır.

451.2. Üniversite, kamu ve özel sektör arasında yarı iletken çip tasarımı ve üretimi konusundaki işbirlikleri desteklenecektir.

452. Yapay zekâ, siber güvenlik, kuantum bilişim ve nesnelerin interneti gibi alanlardaki yeniliklere uyum sağlanacak ve bu alanlardaki yetkinlik artırılacaktır.

452.1. Yapay zekâ ve nesnelerin interneti ekosistemlerinde kullanılan donanım ve yazılım ürünlerinin yerli imkânlarla üretilmesi desteklenecektir.

452.2. Savunma, havacılık ve uzay sistemlerinde kullanılan “ileri seyrüsefer destek sistemleri” alanındaki yapay zekâ çiplerinin tasarımı ve üretimi sağlanacaktır.

452.3. Siber güvenlik alanında uluslararası standartlara uyum sağlanması ve Türkiye’nin uluslararası ortak projelere katılım sağlaması desteklenecektir.

453. Algılayıcı teknolojilerinin uygulama alanı bulduğu sağlık, savunma, enerji, lojistik, ulaşım ve tarım gibi çeşitli sektörlerde etkinliği artıran ileri ve yenilikçi teknolojiler içeren çalışmalar teşvik edilecektir.
453.1. Hava basınç algılayıcıları ve biyo-algılayıcı alanlarında ithalat bağımlılığını sonlandıracak çalışmalar desteklenecektir.

454. Enerji depolama ve güç elektroniğine yönelik yatırımların artırılması sağlanacaktır.

454.1. Enerji depolama kapasitesinin artırılması ve daha ekonomik teknolojilerin geliştirilmesi için Ar-Ge faaliyetleri desteklenecektir.

454.2. Yenilenebilir enerji kaynakları için gerekli olan güç devreleri ve elektronik bileşenlerin ihtiyacı olan yarı iletken tasarımı ve üretimine yönelik çalışmalar teşvik edilecektir.

454.3. Elektrik motorlarının alt bileşenlerinden olan kalıcı mıknatıs gibi tedariki kritik bileşenlerin üretimi desteklenecektir.

Tablo 15: Elektronik Sektörü Hedefleri

Kaynak: 2023 yılı verileri gerçekleşme tahmini olup 2028 yılı verileri On İkinci Kalkınma Planı hedefleridir.
 

 
Paylaş:
E-BÜLTEN KAYIT
Güncel makalelerimizden haberdar olmak için e-bültene kayıt olun!
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin!
E-Bülten Kayıt