×

Veri Merkezlerindeki Elektrik Tesisatları, BT Donanımı Deprem Güvenliği Teknik Kılavuzu Bölüm-2Veri Merkezlerindeki Elektrik Tesisatları, Bilgi Teknolojileri Donanımı
Deprem Güvenliği Teknik Kılavuzu
Bölüm-2


ETP Deprem Güvenliği , ETP Veri Merkezi 
Çalışma Grupları 

5. Sabitleme, Ankraj ve Uygulamaları

Tüm donanım/cihazlar betonarme veya çelik yapı üzerine sabitlenecektir. Betonarme olmayan duvar üzerine sabitleme kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Çeliğe bağlantı yapılması durumunda cıvatalı, doğrudan tespit ya da klempleme, çeliği delip sandviç yapma gibi bağlantı yöntemleri kullanılacaktır. Birleşim hesapları “ÇELİK YAPILARIN TASARIM, HESAP VE YAPIM ESASLARI-2016” Yönetmeliğine uygun olacak, birleşime gelen kesit tesirleri Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği TBDY-2018 Bölüm-6 “DEPREM ETKİSİ ALTINDA YAPISAL OLMAYAN BİNA ELEMANLARININ TASARIM ESASLARI” na uygun olarak hesaplanacaktır. Titreşim ve sürekli yük gibi özel durumlar tasarımda dikkate alınacaktır.

Donanım / cihazların betonarme yapıya sabitlenmesi sırasında bunların imalatçısının deprem güvenlikli montaj talimatında belirtilmediği sürece seviye ayarı yapmak ve benzeri amaçlarla ara dolgu parçası, şim veya pul kullanılmayacak, donanımın / cihazın montaj yüzeyi ana malzemeye doğrudan oturtulacak ve donanım / cihaz imalatçısının vereceği uygulama kılavuzu uygulanacaktır.

Tip deney raporlu donanımların /cihazların binaya sabitlenmesine yönelik hazırlanmış imalatçı uygulama kılavuzu ihale dokümanlarıyla birlikte verilecektir.

Donanımlar / cihazlar zemine sabitlenirken kullanılacak olan dübel, ankraj cıvatası ve bunların betona tutunma yöntemi ve işlemi ankraj cıvatası imalatçılarının uygulama talimatlarına uygun olarak gerçekleştirilecektir.

Donanımların / cihazların deprem güvenliğini sağlamak için “Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 2018 Bölüm 6: Deprem etkisi altında yapısal olmayan bina elemanlarının tasarım esasları”na istinaden, elektrik donanımlarının ağırlık merkezlerine yatay olarak etkiyecek eşdeğer deprem yüklerinin burada belirtildiği şekilde hesaplanması gerekmektedir. Bu hesaplar ve sonucunda çıkartılan ankraj detayları (sabitleme noktası kalınlıkları, ankraj cıvatası ölçü ve sayıları vs.) saha kabul kontrolleri öncesinde teslim edilecektir.

Kimyasal ve mekanik ankraj (dübel) tasarımında “EN 1992 Part:4 Betonda kullanılacak bağlantıların tasarımı” standardı kullanılacaktır. Depremli durum yük kombinasyonlarının ankraj tasarımı  EN 1992-4 Ek C göre yapılacaktır.

Türkiye’nin deprem haritası göz önüne alındığında tüm bölgeler ve uygulamalar için C2 deprem performans kategorisi seçilecektir.

Ankrajlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın “Yapı İşleri İnşaat, Makine ve Elektrik Tesisatı Genel Teknik Teknik Şartnameleri Bölüm 6 Betonarme İşleri Genel Teknik Teknik kılavuzu”nda belirtildiği üzere ankrajın ETA belgesinde tariflendiği şekilde uygulanacaktır.

Kullanılacak ürünlerin ETA (Avrupa Teknik Değerlendirmesi) belgesine sahip olması gerekmektedir. C2 deprem kategorisine göre hesap yapılabilmesi için ürünlerin ETA onay belgesinde C2 kategorisine için hesaplanmış dayanım değerleri yer alacaktır. Sistemdeki yüklerin karakteristiği; örneğin, sürekli yük, tekrarlanan dinamik yük vb. hesap yapılırken göz önüne alınacaktır. Ankraj uygulama yönetimi ve çevresel koşullar; örneğin, delik açım metotları (karotla, matkapla vb.), ana malzeme özellikleri (beton sınıfı, sıcaklığı, ıslak/kuru durumu vb.), delik temizlik durumu (tozsuz delim, su dolu delik, temizliği mümkün olmayan vb.) ve korozif ortam koşulları (C1’den C5’e kadar) dikkate alınacaktır.

Ürün seçimi yapılırken korozyon dayanımı bulunduğu korozif ortam içerisinde servis ömrü boyunca yeterli dayanıma sahip olacaktır. Örneğin; paslanmaz çelik, sıcak daldırma galvaniz, elektro galvaniz vb.

Uygulama, imalatçının uygulama kılavuzu ve ürünün ETA onay belgelerine göre yapılacaktır.

Ankraj uygulamaları; ürünün marka sahibi firmanın mühendislik ekibinden uygulamalı eğitim alarak sertifikalandırılmış uygulayıcı tarafından ETA onay belgesinde tariflendiği şekilde gerçekleştirilecektir. Uygulayıcı kişinin adına düzenlenmiş başarı sertifika, sınav kağıtları ve eğitim dokümanları saha kabul kontrolleri öncesinde teslim edilecektir.

Gerekli durumlarda, örneğin; ana malzemenin bilinmemesi veya standart olmama durumu, fenni mesulün gerekli gördüğü durumlarda, uygulama kalitesinin sahada kontrol edilebilmesi için BS 8539:2012+A1:2021  9.3 ve Ek B.3 standardına uygun olarak sahada çekme testi yapılması gerekecektir.

6. Kabul ve Saha Kontrolleri

Kapsam konusu donanımların / cihazların aşağıda belirtilen belge ve yerinde yapılacak kontrol ve doğrulamalar sonucunda uygun bulunması halinde kabulü yapılacaktır.

Belgeler;

a)    Donanımların / cihazların EN IEC 60068-3-3:2019/AC 2021 standardına göre gerçekleştirilmiş deney raporu (Bu raporun ETP teknik kılavuzundaki  istekleri karşıladığı doğrulanmış olacaktır.)

b)    Deney laboratuvarının ilgili standartlar doğrultusundaki akreditasyon belgeleri

c)    Donanım / cihaz imalatçılarının deprem güvenlikli montaj talimatları

d)    Donanım / cihazların eşdeğer deprem yükü hesapları ve sonuç ankraj detayları

e)    Ankraj uygulayıcı eğitim sertifikaları (Ankraj ürünlerinin marka sahibi firmanın mühendislik ekibinden uygulamalı eğitim sertifikası)

Kontroller;

a)    Her bir donanım / cihazın imalatçısı tarafından hazırlanmış deprem güvenlikli montaj talimatının gerçekte uygulanıp, uygulanmadığı gözle ve ölçerek kontrol edilecektir.

b)    Dizel elektrojen grubunun devreye alma işlemleri sonrasında imalatçısı tarafından hazırlanan “imalatçı kurulum uygunluk raporu” ile uygulama gözle ve ölçerek kontrol edilecektir.

c)    Donanımların / cihazların betonarme yapıya sabitlenmesi sırasında seviye ayarı yapmak amacıyla ara dolgu parçası, şim veya pul kullanılmadığı kontrol edilecektir. Donanım / cihazın montaj yüzeyi ana malzemeye doğrudan oturtulmuş olacaktır.

d)    Duvarlara yapılan bağlantılarda duvarların betonarme olduğu kontrol edilecektir. Betonarme olmayan duvarlara yapılan bağlantılar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

 
Cihazın kendi şasisinden betonarme zemine doğrudan sabitlenmesi
SABİTLEME DELİKLERİNİN BÜYÜTÜLMESİ YASAK !!!

Cihaz üzerine cıvatayla sabitlenmiş köşe bağlantı parçalarının kullanılması durumunda uygulanması gereken detay
 
Cihaz üzerine kaynatılarak sabitlenmiş köşe bağlantı parçalarının kullanılması durumunda uygulanması gereken detayÇelik yapı üzerine veya çelik yükseltilmiş zemin üzerine sabitleme şekli

Çelik yapılara bağlantı yapılması durumunda cıvatalı, doğrudan tespit ya da klempleme, çeliği delip sandviç yapma gibi bağlantı yöntemleri kullanılacaktır.

Birleşim hesapları “ÇELİK YAPILARIN TASARIM, HESAP VE YAPIM ESASLARI-2016” Yönetmeliğine uygun olacak, birleşime gelen kesit tesirleri Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği TBDY-2018 Bölüm-6 “DEPREM ETKİSİ ALTINDA YAPISAL OLMAYAN BİNA ELEMANLARININ TASARIM ESASLARI” na uygun olarak hesaplanacaktır.
Titreşim ve sürekli yük gibi özel durumlar tasarımda dikkate alınacaktır.Trapez üzerindeki boru ve kablo kanalı gruplarının deprem dayanımlı bağlantı şekli

Asılı cihazların sismik halat veya çelik profil ile deprem dayanımlı bağlantı şekli


Cihazların veya elektrik panolarının betonarme olmayan tuğla duvarlar üzerine deprem dayanımlı sabitlenmesi örneği
 
Paylaş:
E-BÜLTEN KAYIT
Güncel makalelerimizden haberdar olmak için e-bültene kayıt olun!
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin!
E-Bülten Kayıt