×

Veri Merkezlerinde Kaza Geliyorum Demez Bölüm-1Veri Merkezlerinde Kaza Geliyorum Demez !
Bölüm-1


Celal Ünalp 

 
Her şey muntazaman yazılmış, çizilmiş ve etiketlenmiş olsa da insani tıbbi durumlar, ortamdaki ani değişiklikler, deneyim veya eğitimin ötesinde saha faaliyetleri, bir iş sırasında alınan kötü kararlar, ihmal edilen ekipman güvenlik kontrolleri, temel emniyet planlaması veya beklenmeyen bir başka değişkenden ötürü her an sorun yaşanabilir. Ancak çalışma ortamlarındaki acil durumların en yaygın nedeni, her zaman zayıf muhakemedir. Zayıf muhakeme kontrol edilemeyen stresten kaynaklanır.

Stres, vücutta fiziksel, kimyasal veya duygusal değişikliklere neden olan fiziksel veya zihinsel gerilim olarak tanımlanır. Stres hem olumlu hem de olumsuz tepkilere neden olabilir. Örneğin, bir yarışta sizi daha yüksek bir seviyeye taşır veya korkutucu bir şeyle karşılaştığınızda duraksamanıza neden olur.

Fiziksel stres, fiziksel rahatsızlığın etkilerini fark edememekten kaynaklanır. Soğuk, sıcak, yüksek, kapalı ortamlar, araç tutması, yorgunluk, tükenmişlik, hastalık veya yaralanmalar, alkol veya uyuşturucu, uygun olmayan kıyafet, uygun olmayan veya hatalı çalışan ekipmandan kaynaklanan rahatsızlık veya işlev bozukluğu gibi unsurlar fiziksel stresin en bilinen kaynaklarıdır. Yaşanmışlıklar, önyargılar, görülenler, duyulanlar, korkular ve algılar sonucunda fiziksel stres psikolojik stresi tetikler.


Donma tehlikesi sembolü.

 
Psikolojik stres, kişinin eğilimleri, kök nedenin olumlu, olumsuz veya önemsiz olarak görülüp görülmediğine bağlı olarak, güvenliğine/emniyetine yönelik bir tehdit algıladığında ortaya çıkar. Bireysel inançlar ve tutumlar ve/veya çıkabilecek maddi hasar/masraf, aşırı görev yükleme, zihinsel farklar, akran/patron baskısı, kendi konumuna ve imajına tehdit oluşturabilir ve böylece durumun/riskin normalden büyük olduğu algısı oluşur. Psikolojik stres uyaranları gerçek veya hayali olabilir. Bununla birlikte, ortaya çıkan stres, onu deneyimleyen kişi için çok gerçektir.

İnsanlar stresle nasıl baş eder? Sağlıklı tepkiler yapılan işi iptal etmeyi, daha fazla bilgi almayı, kök nedeni ortadan kaldırmak için adımlar atmayı vb. içerir. Sorunlu tepkiler arasında inkar, radikalleştirme, endişe, algıda daralma veya içgüdüsel tepki (panik vb.) yoluyla korkuyu büyütme yer alır.

Algısal daralma, karşılaşılan bir soruna veya tek bir etkisiz yanıta saplanıp odaklanma yoluyla geniş farkındalıkta bir azalmadır. Kişinin diğer çözümleri görme veya ortaya çıkan diğer olası sorunları algılama yeteneğini azaltır.

İşte kaza, maddi kayıp ve yaralanmalar tam da bu noktada yaşanır.

Çeşitli zorluklarla sınanmış ve genel kabul görmüş kişisel hazır olma biçimleri bir acil durumu yönetmeyi kolaylaştırır :

  • Genel fiziksel kondisyonu korumak. Formda kalmak, gerekirse başkalarına yardım edecek dayanıklılığa ve güce sahip olmayı sağlar.
  • Düzenli eğitim ve uygulamaya katılmak. Becerileri keskin tutmak, gerektiğinde bunları hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirmeye olanak tanır.
  • Uygun tutuma sahip olmak. Kişi güvenli çalışma pratiklerine uymaya ve diğer kişilerin farkında olmaya adandığında, ortaya çıkan acil durumlara karşı daha hazırlıklı olur.
  • Zihinsel prova ve görselleştirme, hızlı ve kendinden emin bir şekilde hareket etmeye yardımcı olacaktır.

Veri Merkezlerindeki Zorlayıcı Fiziksel Unsurlar

Herhangi bir veri merkezi tesisindeki en yaygın gündelik görevler, sunucular, ağ anahtarları veya veri depolama üniteleri gibi büyük BT varlıklarının ve diğer rafa monte ekipmanın fiziksel olarak montajı, taşınması, bakımı, sökümü ve işlenmesidir.

Ana çatı sunucular, hiper bütünleşik sunucular ve kesintisiz güç kaynağı sistemleri gibi yeni teknolojiler, ekipmanı kurması gereken veri merkezi personelinin hem bilgi işlem gücünü hem de fiziksel taleplerini artırmaya devam etmektedir.

Şaşırtıcı bir şekilde, günümüzde çoğu veri merkezi, ağır ve kıymetli rafa monte ekipmanları test edip devreye almak, montajını yapmak, bakım için hareket ettirmek, yerini değiştirmek ve işi bitiğinde emekliye ayırıp e-hurda olarak işlemek için bir dizi standarttan yoksundur. Bir veri merkezinde ekipmanın sökülüp-takılması ve taşınması için standart prosedürlerin olmaması, hatalı kullanım, iş kazaları, tekrarlayan stres yaralanmaları ve verimsiz çalışma uygulamaları nedeniyle hasarlı ekipman ve işyeri yaralanmalarına neden olabilmektedir.

 

Günümüzde İSG uzmanları, daha ağır BT ekipmanı nedeniyle kaldırma ve hareketten kaynaklanan fiziksel yaralanmalara ilişkin artan endişeleri dile getirirken, veri merkezlerinin yüksek yoğunluklu yapılandırmalarından kaynaklanan yeni zorlukları göz önünde bulundurmaktadırlar. Her ne kadar kesikler ve sıyrıklar iş yaralanmaları için hala ilk sıradaysa da çalışanlara en kalıcı zarar veren bel/sırt hasarları ve düşen nesnelerden kaynaklanan yaralanmalardır.

Bu makale, sunucuları ve diğer rafa monte ekipmanı kullanırken veri merkezi çalışanlarının karşılaştığı zorlukları ele alırken, en iyi uygulamalar için özet bir değerlendirme listesi sunmaktadır.

Ağır ekipman - yanlış kullanılırsa kişisel yaralanma veya ekipman hasarı meydana gelebilir.

Veri merkezinde tüm yer değiştirme faaliyetleri için profesyonel nakliyeciler ve yük kaldırma aletleri kullanılmalıdır. Sistemler yanlış kaldırılır ve taşınırsa ciddi yaralanma veya ölüm meydana gelebilir.

Yüklü kaldırma aleti devrilirse veya kaldırma aletinden ağır bir yük düşerse ciddi yaralanma veya ölüm meydana gelebilir. Kaldırma aracı yük plakasını her zaman tamamen indirin ve bir nesneyi kaldırmak veya taşımak için kaldırma aracını kullanmadan önce yükü kaldırma aracına düzgün şekilde sabitleyin.
 
Bu parça veya birim ağırdır ancak ağırlığı 18 kg'dan (39,7 lb) daha küçüktür. Bu parçayı veya birimi kaldırırken, çıkarırken veya takarken dikkatli olun.


  
Bu parçanın veya birimin ağırlığı 18 ila 32 kg (39,7 ila 70,5 lb) arasındadır. Bu parçayı veya üniteyi güvenli bir şekilde kaldırmak için iki kişi gerekir.
   
Bu parçanın veya birimin ağırlığı 32 ila 55 kg (70,5 ila 121.2 lb) arasındadır. Bu parçayı veya üniteyi güvenli bir şekilde kaldırmak için üç kişi gerekir.
 

 
Bu parçanın veya birimin ağırlığı 55 kg'dan (121,2 lb) fazladır. Bu parçayı veya üniteyi güvenli bir şekilde kaldırmak için özel olarak eğitilmiş kişiler, bir kaldırma cihazı veya her ikisi gerekir.
Bu parçanın veya birimin ağırlığı 227 kg'dan (500 lb) fazladır. Bu parçayı veya üniteyi güvenli bir şekilde kaldırmak için özel olarak eğitilmiş kişiler ve özel bir kaldırma cihazı gerekir.

Sistem kayar rayları raf kabinetin "EIA konumu 29U" üzerine kuruluysa, servis için bir güvenlik önlemi olarak nitelikli KALDIRMA CİHAZI kullanılmak zorundadır.

Kaldırma cihazı, raf yüksekliklerine kadar ünitelere yüklemeye yardımcı olmak, kaldırmak, kurmak, indirmek için tasarlanmıştır. Büyük rampalar üzerinde yük taşıma veya transpalet benzeri yer değiştirme uygulamaları gibi özel araçların yerine kullanılmamalıdır. Bunun uygulanabilir olmadığı durumlarda, nakliye için özel olarak eğitilmiş kişiler veya hizmetler kullanılmalıdır.

Her kullanımdan önce dengeleyici fren fonksiyonunu test edin. Stabilizatör freni devredeyken kaldırma cihazını hareket ettirirken veya yuvarlarken zorlamayın.

Dengeleyici fren pedalı tamamen devreye girmedikçe platform yük rafını kaldırmayın, indirmeyin veya kaydırmayın. Kullanılmadığında veya hareket halinde olmadığında dengeleyici frenini devrede tutun.

Kaldırma cihazını, küçük konumlandırma dışında, platform yükseltilmiş durumdayken hareket ettirmeyin.

Kaldırma cihazının nominal yük kapasitesini aşmayın. Maksimum yükler için YÜK KAPASİTE ÇİZELGESİ'ne bakın.

Yükü yalnızca platformda düzgün bir şekilde ortalanmışsa kaldırın. Yükün kütle/ağırlık merkezini (CoG) dikkate alarak kayar platform rafının kenarına 200 lb'den (91 kg) fazla koymayın.

Kaldırma cihazı üzerinde bekleyen yükün altında durmayın.

Kaldırma cihazını pürüzlü yüzeylerde, eğimlerde veya yokuşlarda (büyük rampalar) kullanmayın.

Kaldırma cihazına yükleri istiflemeyin.

Merdivenleri Kaldırma cihazına karşı desteklemeyin, yaslamayın.

Kaldırma cihazını yükseltilmiş platformda yüke karşı itmeyin veya yaslanmayın.

Kaldırma cihazını personel kaldırma platformu veya basamağı olarak kullanmayınız. Üzerine binmeyin.

Kaldırma cihazı asansörünün hiçbir yerinde durmayın. Üzerine basmayın.

Kaldırma cihazı direğine tırmanmayın.

Hasarlı veya arızalı bir Kaldırma cihazını çalıştırmayın.

Platformun altında ezilme ve sıkışma noktası tehlikesi bulunduğundan, yükü yalnızca personel ve engellerin olmadığı alanlarda indirin.

Çalışma sırasında parmaklarınızı, ellerinizi ve ayaklarınızı uzak tutun.

Transpalet, kriko veya forklift ile asla Kaldırma cihazını kaldırmayın veya hareket ettirmeyin.

Kaldırma cihazı direkleri, platformdan daha yükseğe uzanır. Tavan yüksekliği, kablo kanalları, fıskiyeler, ışıklar ve diğer baş üstü nesnelerin farkında olun.

Kaldırma cihazını üstünde yükle gözetimsiz bırakmayın.
 
Kişisel yaralanmaları önlemek için, bu birimi kaldırmadan önce sistem ağırlığını azaltmak için tüm uygun alt grupları (güç kaynağı, fan, sabit disk vb.) talimatlara göre çıkarın.

En Ağır Parçalar - Rack Kabinetler

Veri merkezlerinde BT cihazlarının monte edildiği, düzgün şekilde istiflendiği raflı yapılara sunucu kabini veya rack kabinet denir. Kabinetler fiziksel cihaz güvenliğini artırırken, ortak enerjilendirme ve iklimlendirme fonksiyonlarını kolaylaştırır.

TS EN 50600-2-4, dört direkli "standart rack" için bir tanımlama getirmektedir. TS EN / IEC 61587-1 ise elektronik cihazlar için mekanik yapılara ait tip deneyleri tarif etmektedir. Ayrıca EIA-310 spesifikasyonu, Raf Ünitesi (RU veya U), dikey delik aralığı, yatay delik aralığı, raf açıklığı ve ön panel genişliği gibi 19 inçlik rafların birkaç önemli özelliğini standart hale getirir. Spesifikasyon ayrıca bu boyutların her biri için toleranslar belirler. Mevcut revizyon EIA-310-D'dir.

Standartlar gereği rafın bir cihaz için gövde veya muhafaza görevi görmesi amaçlanmamıştır ve muhafazalar için gereken herhangi bir koruma derecesi sağlamaz. Bu rafa kurulan her ekipmanın kendi muhafazasına sahip olması beklenmektedir.

Dikili tip sunucu kabinetlerinde 1U = 1.75″ (44.55 mm) olarak hesaplanmaktadır. Endüstri standardı sunucu raf kabinetleri 42U yüksekliğindedir ve ayaklarıyla birlikte 2metre boyuna ulaşmaktadır.


Kabineti kurulum konumuna kadar taşımadan önce kurulum talimatlarını okuyun.

Düzensiz mekanik yükleme nedeniyle tehlikeli koşullardan kaçınmak için, her zaman en ağır cihazları kabinetin altına kurun. Sunucuları ve isteğe bağlı aygıtları her zaman raf kabininin altından başlayarak kurun.

Aynı anda birden fazla cihazı kabinden dışarı çekmeyin. Bir seferde birden fazla cihazı çekerseniz raf dengesiz hale gelebilir. Kabinet devrilebilir ve ciddi yaralanmalara neden olabilir. Benzer şekilde kayar raya monte edilen ekipmanı kurulum konumunda dışarıda bırakmayın.

Kurulum konumunda monte edilen kayar raya monte ekipman üzerine herhangi bir yük koymayın.

Kabinetlerin kapıları ve kapakları, eğitimli servis personeli tarafından yapılan servis haricinde her zaman kapalı olmalıdır. Servis işleminin sonunda tüm kapaklar kapatılmalı ve kapılar kilitlenmelidir.
 
Kabinete monte edilen cihazın raf olarak kullanılması amaçlanmadıkça, rafa monte edilen cihazın üzerine herhangi bir nesne koymayın. Rafa monte edilen sunucular, ağ anahtarları vb. raf veya çalışma alanı olarak kullanılmamalıdır. Ayrıca, rafa monteli cihazlara yaslanmayın ve bunları vücut pozisyonunuzu sabitlemek için kullanmayın (örneğin, bir merdivenden çalışırken).

Ağırlık Merkezleri (CoG) 22U'dan yüksek olan ünitelerin yerini değiştirmeden veya bakımını yapmadan önce, rafın en altında her zaman 95 kg'lık (210 lb) bir yük olduğundan emin olun.

Kayar raylar, ek destekler veya denge ayakları kurulmazsa, raftan düşebilecek ağır bileşenler nedeniyle yaralanma riski artar.

Sürgülü çekmeceler için raf dengeleyici parçalar kabinete takılı değilse veya kabinet zemine sabitlenmiş değilse herhangi bir çekmeceyi veya sunucuyu çekmeyin veya takmayın.

Sabit çekmeceler üretici tarafından belirtilmedikçe servis için hareket ettirilmemelidir. Çekmeceyi kısmen veya tamamen kabinetten çıkarmaya çalışmak rafın dengesizleşmesine veya çekmecenin raftan düşmesine neden olabilir.
Raf kabini, devrilme hareketi önleme özellikleri olarak küçük oynar tamamlayıcı tekerleklere sahip yerleşik uzatılabilir payandalarla birlikte kurulabilir. Bunlar kabin hareketi veya yeniden yerleştirme öncesinde ve sırasında açılarak kilitli bir konuma uzatılmalıdır. Bu yerleşik payandalar tamamen çıkarılmamalı, ileride kullanım için hazır olmalarını sağlamak için yerlerinde bırakılıp kapatılmalıdır.

Kabinet Taşıma Protokolü

Bir oda veya bina içinde doldurulmuş bir raf kabininin yerini değiştirdiğinizde bu genel yönergeleri izleyebilirsiniz:

Potansiyel tehlikeleri ortadan kaldırmak için gitmeyi planladığınız güzergahı inceleyin.

Seçtiğiniz rotanın yüklü raf kabininin ağırlığını taşıyabileceğini doğrulayın. Dolu bir raf kabininin ağırlığı için raf kabininizle birlikte gelen belgelere bakın.

Tüm kapı geçiş açıklıklarının en az 760 x 230 mm (30 x 80 inç) olduğunu doğrulayın.

Tüm cihazların, rafların, çekmecelerin, kapıların ve kabloların sağlam ve sabit olduğundan emin olun.

Dört tesviye ayağının en yüksek konumlarına kaldırıldığından emin olun.

Hareket sırasında raf kabinine sabitleyici parça takılı olmadığından emin olun.

Hareket ederken 10 dereceden fazla eğimli rampa kullanmayın.

Yükseltilmiş yer karolarının hasar görmesini, olası karo çökmesini ve bunun sonucunda kabinetin devrilmesini önlemek için, gövde yükseltilmiş bir zemine yerleştirildiğinde her zaman ayak ağırlık dağılımlarının düzgün hesaplandığından emin olun.

Bileşenlerin raf kabinindeki üst konumlardan çıkarılması, yer değiştirme sırasında raf dengesini artırır. Kabinetin üst kısmından başlayarak ekipmanı kaldırarak raf kabininin ağırlığını azaltın. Mümkün olduğunda, raf kabinini aldığınız gibi raf kabini yapılandırmasına geri yükleyin.

22U ve üzeri konumundaki tüm cihazları çıkarın.

En ağır cihazların raf kabininin altına takıldığından emin olun.

Kabinete takılan cihazlar arasında hiç boş U kalmadığından emin olun.

Yerini değiştirdiğiniz raf kabini, bir raf kabinleri takımının parçasıysa, raf kabinini takımdan ayırın.

Yerini değiştirdiğiniz raf kabini, çıkarılabilir payandalarla sağlandıysa, kabinin yeri değiştirilmeden önce bunların yeniden takılması gerekir.

Raf kabini yeni konumundayken aşağıdaki adımları tamamlayın:

Hemen kabinetin seviyelendirme (tesviye) ayarlarını yaparak terazide sabitleyin.

Raf kabinine sabitleyici parçalar takın veya bir deprem ortamında rafı zemine cıvatalayın.

Raf kabininden herhangi bir cihazı çıkardıysanız, raf kabinini en alt konumdan en yüksek konuma yeniden yerleştirin.

Uzun mesafeli bir yer değiştirme gerekiyorsa, raf kabinini, aldığınız raf kabini yapılandırmasına geri yükleyin.

Raf kabinini orijinal ambalaj malzemesi veya eşdeğeri ile paketleyin.

Raf başka bir rafa bağlanacak şekilde tasarlanmışsa, yalnızca aynı model raf başka bir aynı model rafla birleştirilmelidir.

 
Kabinetin içinde ve çevresinde keskin kenarlar, köşeler ve çapaklar bulunabilir. Ekipmanı kullanırken kesik, sıyrık ve sıkışmayı önlemek için dikkatli olun.
Kabinetin altında, yanlarında ve aralıklarında parmak ve eller için ezilme ve sıkışma tehlikesi her zaman vardır.

Bu tutamağı yalnızca konumlandırmak için kullanın, sistemin veya bileşenin tüm ağırlığını kaldırmak, taşımak veya desteklemek için değil.


Bundan sonraki bölümde " Elektrik Enerjisi ve Tehlike Kavramında Algı Sorunu, veri Merkezlerindeki Lazer Kaynakları, Gürültü Kirliliği, Sürdürülebilir Faaliyetler ve Kalifiye İnsan Faktörü"  anlatılacaktır. 
Paylaş:
E-BÜLTEN KAYIT
Güncel makalelerimizden haberdar olmak için e-bültene kayıt olun!
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin!
E-Bülten Kayıt