×

Veri Merkezlerinde Anahtar/Temel Performans Göstergeleri Teknik Kılavuzu Bölüm-3 
Veri Merkezlerinde Anahtar/Temel Performans Göstergeleri Teknik Kılavuzu
Bölüm-3


       Celal Ünalp  
 
Veri Merkezi Kavramının Kapsamı ve Sınırları

Veri merkezi sınırları, KPI tarafından dikkate alınan yapının içeriğini ve kapsamını tanımlar. Sınırlar, burada bulunan çevre, boşluklar ve donanım ile tanımlanır. Sınırlar, mekansal ve mantıksal değerlendirmelere dayalı olabilir veya aşağıdaki diğer parametreleri içerebilir.

Konumsal, Mekansal ve Mantıksal Sınırlar


Sınır tanımları, toplam alan ve elektrik yükü açısından olabilir, ancak, değerlendirilmekte olan veri merkezi olarak kabul edilen alan ve donanımın temel unsurlarını içerecektir. Sınırlardaki değişiklikler, söz konusu veri merkezindeki verimlilik ve/veya etkinlik değişikliklerini değerlendirmek için KPI güncellemelerini gerektirir. Bu sınırlar tanımlanacak ve KPI'nın sunumu veya raporuna eşlik edecektir.

Tipik sınırlar, örneğin güç veya su için veri merkezi mülkünün çevresini ifade edecektir.

Sınırın, soğutma sisteminin kendisini çevreleyen enerji arayüzünde olduğu gibi, bir KPI için başka alt bölüm sınırları oluşturulabilir.

Ön-Tanımlı Veri Merkezi Alanları

Veri merkezi tesis ve binaları önceden belirlenen aşağıdaki alanları/mahalleri içerebilir :

a) Elektrik besleme mahalleri;

b) Trafo alanları;

c) Jeneratör alanları;

d) Elektrik dağıtım alanları;

e) Mekanik tesisat alanları;

f) Telekomünikasyon alanları;

g) Kontrol odaları ve alanları;

h) Bekletme yerleri;

i) Depolama alanları;

j) Beyaz alanlar;

k) Test alanları;

l) Ortak kullanım alanları (ör. holler, koridorlar, asansörler);

m) Ofis alanları, konferans salonları, kafeterya alanları;

n) Yükleme, indirme/bindirme ve/veya sevkiyat/alma alanları.

Ön-Tanımlı Veri Merkezi Donanımları (Mantıksal Sınırlar)
BT ve ağ telekomünikasyon altyapıları


Verileri işlemek, depolamak ve taşımak için kullanılan altyapı aşağıdakileri içerir ancak bunlarla sınırlı değildir:

a) Sunucular ve bilişim sistemleri: ör. sunucular, donanım hızlandırıcılar, dijital ve fiziksel güvenlik cihazları, iş istasyonları;

b) Ağ ve iletişim donanımları: ör. Ağ anahtarları, yönlendiriciler, güvenlik duvarları, ağ analizörleri, ağ cihazları;

c) Veri depolama donanımları: ör. Kurumsal veri depolama üniteleri, veri arşivleme araçları;

d) Destekleyici donanımlar: BT/veri hizmetleri kontrol donanımı ve ekranları, kontrol terminalleri, yazıcılar.

Güç üretim ve dağıtım altyapıları

Elektrik üretim ve dağıtım altyapısı aşağıdakileri içerir ancak bunlarla sınırlı değildir:

a) Güç üretimi: ör. Ko-jenerasyon, yedek üretim (dizel jeneratörler, yakıt tankları), yenilenebilir enerji kaynakları (ör. biyokütle, güneş, rüzgar çiftliği, yeraltı suyu/jeotermal);

b) Şebeke: ör. Bağlantı, gelen elektrik OG hücreleri;

c) Elektrik dağıtımı: ör. Orta ve alçak gerilim dağıtım ve korumaları, transformatörler, transfer anahtarları;

d) Kritik güç: ör. Kesintisiz güç kaynakları, elektriksel dönüşüm (AC/DC ve DC/DC dönüştürücüler), enerji depolama (örn. bataryalar);

e) Koruma, sayaçlar ve kontrol: ör. Otomasyon sistemi, aşırı gerilim koruma, koruma koordinasyonu, enerji ölçümü ve kalitesi, yük dengeleme.

İklimlendirme ve çevresel kontrol altyapıları

Ortam kontrolü (ısıtma havalandırması ve klima) altyapısı ve kontrolleri (BT donanımının dışında) aşağıdakileri içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir:

a) Su tesisatı: ör. Bağlantı, atık su, su arıtma ve depolama;

b) Sıvı koşullandırıcılar ve kontroller: ör. Soğutucular, soğutma kulesi, pompalar, tampon tankı ve genleşme, akış kontrolü, buz depolama;

c) Klimalar: ör. Isı eşanjörleri, nemlendiriciler/nem gidericiler (gerekirse), filtreleme sistemleri, havalandırma, otomasyon ve kontrol;

d) Sensörler: ör. Sıcaklık, nem, hava akışı, varlık;

e) Hava kalitesi ve güvenliği: ör. Tazelenmiş hava ve kontrol, duman egzozu, panjurlar.

Güvenlik ve emniyet altyapıları

Veri merkezi güvenlik ve emniyet altyapısı aşağıdakileri içerir ancak bunlarla sınırlı değildir:

a) Aydınlatma: ör. Binanın dış (varsa) ve iç;

b) Yangın algılama ve söndürme sistemleri: örn. Aydınlatma, sensörler, gaz, tanklar ve su boruları, sprinkler;

c) Erişim kontrolü: Zonlama/fiziksel kapılar, geçişler, fiziksel güvenlik ve kontrol sistemleri, alarmlar, ses sistemleri;

d) Elektronik güvenlik ve izleme: ör. Video gözetim sistemi kameralar ve ağlar, vb.

Kritik Altyapılarda KPI kısıtlamaları

Standartlar serisinin KPI'ları, bir veri merkezinin çevresel etkilerinin azaltılmasını teşvik etmeyi amaçlar. Ancak, kullanılabilirlik hedefleri ve konum, ulaşılabilir iyileştirmeleri sınırlayabilir.

Veri havuzuna kullanılabilirlik hedeflerinin bir tanımını ve söz konusu veri merkezinin konumu/iklimini eklemeden gerçek bir KPI hakkında "karar" verilmemelidir. KPI'lar, iyileştirme seçeneklerini karşılaştırarak ve değerlendirerek veri merkezi yöneticilerinin veri merkezinin kaynak kullanım etkinliğini veya verimliliğini iyileştirmelerine yardımcı olmak için kullanılmalıdır.

Veri merkezi kullanılabilirlik/erişilebilirlik hedefleri

Bir veri merkezinin kullanılabilirlik hedefleri, aşağıdaki koşullara yanıt vermek için gerekli olan yedekli altyapı bileşenlerinin ve altyapıların kullanılması nedeniyle bu tür iyileştirmeleri kısıtlayabilir:

a) Veri merkezinin kullanıcısı, süreklilik ve güç kalitesi ile çevresel kontrol sağlanması, bağlanabilirlik ve güvenliği kapsayan iş durumunun kritikliğine dayalı olarak bir dizi hizmet düzeyi sözleşmesi (SLA) oluşturacak veya talep edecektir;

b) SLA'lar, kullanıcının sahip olduğu risk iştahını ve kritik sistemlerdeki bakım ve onarımlar için kapatmaları kabul etme kabiliyetini veya istekliliğini doğrudan yansıtacaktır;

c) Kullanıcıları yüksek düzeyde risk, bakım için planlı kapatmalar ve arıza onarımı için kapatmalar kabul edebilen veri merkezleri, çok düşük tasarım KPI'larına ulaşabilir;

d) Kullanıcıları arıza riskini kabul edemeyen ve eşzamanlı bakım ve kuruluştan hata toleransı talep eden veri merkezleri, bu SLA'lar tarafından yukarıda açıklanan tesislerden daha yüksek bir tasarım (ve gerçek) KPI ile sınırlandırılır.

 
Paylaş:
E-BÜLTEN KAYIT
Güncel makalelerimizden haberdar olmak için e-bültene kayıt olun!
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin!
E-Bülten Kayıt