×

Veri Merkezinde Genel Kullanılabilirlik Ve Altyapı KullanılabilirliğiVeri Merkezinde Genel Kullanılabilirlik Ve Altyapı Kullanılabilirliği

Üzeyir Kaluk 

ETP Veri Merkezi Genel Kavramlar Çalışma Grubu 


ETP  Veri Merkezi Çalışma grubumuzun EN 50600 standartları doğrultusunda yaptığı çalışmalar kapsamında “ETP VM Temel Kavramlar”  alt çalışma grubunda gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda bu  bu konudaki çalışmalarımızı ETP Portalı olarak sizlere sunuyoruz. Çalışmaya emeği geçen çalışma grubu üyelerimizden (Alfabetik sırayla) “Rahmi Bıyıklı, Sabri Günaydın, Şenol Gürvit,  Şeref Ertekin ‘ e   içtenlikle  teşekkür ederiz. 

Çalışan bir veri merkezinin kullanılabilirliği A, aşağıdaki formül  kullanılarak hesaplanabilir. Karşılaştırılabilir nedenlerle, gözlem süresi 1 yıl olmalıdır ki bu da 8760 saate eşittir. tüst : çalışma süresi
talt : kesinti süresi

Kullanılabilirlik ve yıllık kesinti için EN  50600-1  Tablo A1'e bakınız. 
Bir veri merkezinin genel kullanılabilirliğine uygulandığında, böyle bir yüzde hedefi formül geçerli olabilir. 

Ancak, bu genel kullanılabilirliği desteklemek için gereken altyapıların hedeflerini tanımlamak için bir yüzde yaklaşımı uygulanamaz. Çalışma süresi ve kesinti süresi açısından kullanılabilirlik tartışması, belirli bir altyapı için bazı temel sorunları gizler. Arıza arasındaki ortalama süre (MTBF) ile bu arızayı izleyen ortalama onarım süresi (MTTR) kavramını tanıtmak gerekir. Bu, aşağıdaki örnekte vurgulanmıştır.

İşlevselliğin kurtarılmasının genel kullanılabilirlik üzerindeki etkisi için EN 50600-1  Şekil A.1'e  bakınız. 

 
Belirli bir altyapı için, içsel kullanılabilirlik için değiştirilmiş aşağıdaki formülü  dikkate almak daha iyi olabilir.Doğal kullanılabilirlik, ideal çalışma ve bakım koşulları altında tasarım tarafından sağlanan kullanılabilirliği tanımlar.
Yukarıdaki formül kullanılarak, daha uzun MTBF'ye sahip bir altyapının (yani daha düşük bir arıza sıklığı) daha yüksek bir kullanılabilirliğe sahip olacaktır. Tersine, MTTR ters etkiye sahiptir.

Bununla birlikte, MTBF ve MTTR taleplerinin, farklı altyapılar için önemli ölçüde farklılık gösterdiğine dikkat edilmelidir. 

Yukarıdaki örneğin sonucu olarak, güç kaynağı (EN 50600-2-2) ve çevre kontrolü  bir veri merkezinin genel kullanılabilirliğini belirlemek için (EN 50600-2-3) dikkate alınmıştır. Güç kaynağı ve dağıtım sisteminin kullanılabilirliği, ICT ekipmanının kapanmasını önlemek için saniyenin altındaki (hatta milisaniye) aralıktaki olayları ele almalıdır. 

Aşırı durumlarda, güç kaynağı ve / veya dağıtım sistemindeki saniyelik kesinti, potansiyel olarak veri merkezi hizmetinin birkaç saat veya hatta günler halinde kapalı kalma süresine neden olabilir. Karşılaştırıldığında, çevresel kontrol sistemi (EN 50600-2-3), genel veri merkezi kullanılabilirliği üzerinde herhangi bir etki olmaksızın tipik olarak bir dakikalık (veya daha fazla) aralıktaki arızaları tolere eder. Bu nedenle, altyapı kullanılabilirliği için tek bir değerin kullanılması, nitelikler olmadan uygulanabilir değildir. Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olmak üzere dört kullanılabilirlik sınıflandırması daha soyut bir düzeyde tanımlanmıştır. Bu kalitatif sınıflandırma ile yapısal gereksinimler ve fazlalık hususları dikkate alınabilir. 


Tablo B.1, Bu standardın kullanılabilirlik sınıflandırması hakkında daha fazla ayrıntı içinde EN 50600  Tablo B.1 ''e bakınız. 
Paylaş:
E-BÜLTEN KAYIT
Güncel makalelerimizden haberdar olmak için e-bültene kayıt olun!
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin!
E-Bülten Kayıt