×

Veri Merkezi Enerji Verimliliğine İlişkin AB Davranış Kuralları İçin 2021 En İyi Uygulama Kılavuzları Bölüm-15Veri Merkezi Enerji Verimliliğine İlişkin AB Davranış Kuralları İçin
2021 En İyi Uygulama Kılavuzları
Bölüm-15

 

Celal Ünalp 


En Azından Beklenen Uygulamalar 

Aşağıdaki Uygulamaların, Davranış Kurallarının gelecekteki güncellemelerinde beklenen minimum Uygulamalar olması planlanmaktadır. Uygulamaların beklenen hale geleceği Davranış Kurallarının güncellenme yılı tabloda gösterilmektedir.
 
No Ad Açıklama Yeri YIL
9.3.1 Kısmi PUE raporlaması Kısmi PUE'yi EN 50600-4-2'ye göre bildirin. Kısmi PUE raporlanırsa, Standartlaştırılmış KPI kullanılmalıdır. Seçimlik 2022
9.3.1 CER raporlaması CER’i EN 50600-4-7'ye göre bildirin. CER raporlanırsa, Standartlaştırılmış KPI kullanılmalıdır. Seçimlik 2022
9.3.1 REF raporlaması REF’i EN 50600-4-3'e göre bildirin. REF raporlanırsa, Standartlaştırılmış KPI kullanılmalıdır. Seçimlik 2022
9.3.1 ITEEsv raporlama ITEEsv’yi ISO/IEC 30134-4'e göre bildirin. ITEEsv raporlanırsa, Standartlaştırılmış KPI kullanılmalıdır. Seçimlik 2022
9.3.1 ITEUsv raporlama ITEUsv’yi ISO/IEC 30134-5'e göre bildirin. ITEUsv raporlanırsa, Standartlaştırılmış KPI kullanılmalıdır. Seçimlik 2022
9.3.1 Yazılı raporlama Raporlanması halinde, enerji yönetimi için yazılı raporlarda Standartlaştırılmış KPI kullanılmalıdır (PUE,
pPUE, ERF, CER, REF, ITEESV, ITEUSV)
Seçimlik 2022
4.1.10
4.1.6
4.4.4
6.1.4
AB Eko Tasarım Direktifi / KISIM 9 Güncellemeleri Uygulama 4.1.10'u, referans ABD Energy Star yerine AB Eko Tasarım Direktifi / KISIM 9 girişimleri gibi Avrupa girişimleriyle uyumlu olarak güncelleyin.
Aynı perspektiften Uygulama 4.1.6, 4.4.4 ve 6.1.4'ü de gözden geçirin.
2022
3.2.4 Yaşam döngüsü Değerlendirmesi Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi AB yönergelerine ve uluslararası standartlaştırılmış metodolojilere uygun olarak Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA) için bir plan sunun.
Örnekler ISO 14040 ve ISO 14044 olacaktır.
EN 15978 'İnşaat işlerinin sürdürülebilirliği - binaların çevresel performansının de Practices to becomeğerlendirilmesi - hesaplama yöntemi' de bu Uygulama ile ilgili kabul edilen bir standarttır.
Not: Bu Uygulama, enerji verimliliğini doğrudan iyileştirmek yerine genel karbon ayak izini azaltmayı ve sürdürülebilirliği iyileştirmeyi amaçlar.
Tüm Veri Merkezi 2022
4.3.4 Mevcut hizmetlerin konsolidasyonu Donanımlarından yüksek düzeyde yararlanamayan mevcut hizmetler, fiziksel kaynakların kullanımını iyileştirmek için kaynak paylaşım teknolojilerinin kullanılmasıyla konsolide edilmelidir. Bu, sunucular, depolama ve ağ cihazları için geçerlidir. Tüm Veri Merkezi 2022
4.3.5 Düşük iş değerli hizmetleri devre dışı bırakın İş değeri veya kritikliği düşük olan ve mali veya çevresel ek yükü anlamlı kılmayan hizmetleri belirleyin.
Enerji ve mali giderleri azaltmak için bu hizmetleri hizmetten çıkarmayı veya arşivlemeyi veya daha az güvenilirlik/esnekliğe sahip konumlara taşımayı düşünün.
Tüm Veri Merkezi 2022
4.3.6 Boşta kalan ekipmanın kaldırılmasını ve kapatılmasını düşünün Önemli bir süre boşta kalan ve sanallaştırılamayan veya arşivlenemeyen sunucular, ağ iletişimi ve depolama ekipmanları kapatılmalı veya düşük güç "uyku" durumuna getirilmelidir.
Tamamen kaldırma da düşünülmelidir.
Not: Eski uygulamaların ve donanımın bu durum değişikliklerinde işlev veya güvenilirlik kaybı olmadan hayatta kalabilme yeteneğini doğrulamak gerekecektir.
Tüm Veri Merkezi 2022

Değerlendirilmede Olan  Konular 

Bu bölüm, sektör araştırma ve geliştirme veya standart kuruluşlarından vb. bir kez alındıktan sonra En İyi Uygulamalara dahil edilmek üzere değerlendirilmekte olan önerilen maddeleri içerir. CEN/CENELEC/ETSI Yeşil Veri Merkezleri Koordinasyon Grubu (CEN/CLC/ETSI CG GDC) tarafından sağlanan tüm veri merkezi standartlarına CEN/CENELEC web sitesinden  ( https://www.cencenelec.eu/ ) ulaşılabilir. 
 
No Ad Açıklama Yeri
11.1 Yazılım verimliliği tanımlarının daha da geliştirilmesi Yazılım enerji verimliliğinin tanımlanması, ölçülmesi, karşılaştırılması ve iletilmesi alanında çok fazla araştırma ve geliştirmeye ihtiyaç vardır.
Bunun önerilen örnekleri;
Yazılım, disk dönüşünün gecikmesi gibi, hizmet düzeyi gereksinimlerini ihlal etmeyen, çevrim dışı kaynakların çevrim içi hale getirilmesiyle ilişkili gecikmelere karşı dayanıklı hale getirilebilir.
Yazılım, ekipmanın düşük güç durumlarına girmesini önleyen diğer gereksiz arka plan "temizlik" işlemlerini nedensiz bir şekilde yapmamalı veya yürütmemelidir, buna izleme işlevleri de dahildir.
Bu, bu alanda uzmanlaşmış projeler tarafından ayrıntılı olarak incelenen bir uzmanlık alanıdır. Bir izleme özeti tutulacak ve bu alanda metriklerin ve standartların geliştirilmesine ilişkin devam eden projelere bağlantılar kurulacak ve Davranış Kuralları yayınlandıktan sonra referans gösterilebilecek ve 4.2.4 ve 4.2.5 bölümlerinde ayrıntıları verilen beklentileri desteklemek için kullanılacaktır. .
ISO/IEC JTC1 SC39, bu alana sürekli olarak odaklanmaktadır.
Seçimlik
11.2 Ağ Enerji Kullanımı Yeni bulut hizmetleri satın alırken veya bir bulut stratejisini değerlendirirken, satın alma kararlarını bildirmek amacıyla ağ ekipmanı kullanımı üzerindeki etkiyi ve enerji tüketimindeki potansiyel artış veya azalmayı değerlendirin.
Minimum kapsam, yalnızca veri merkezinin içini içermelidir.
Amaç, çoklu saha işletimi ve bu sahalar arasındaki ağ enerji kullanımı ile ilgili olanlar dahil olmak üzere genel enerji tüketimini ve enerji verimliliğini dahil etmektir.
Seçimlik
11.3 Akıllı Şebekeler Akıllı Şebekeyi desteklemek için enerji depolama ve kullanımını değerlendirmeye devam edin. Akıllı Şebeke, çok çeşitli bilgi teknolojisi kaynaklarını kullanan, elektrik atığı ve enerji maliyetlerinde potansiyel bir azalma sağlayan bir çözümdür. Seçimlik
11.4 PUE Hedefleri PUE için zor hedefler yerine trend kullanımını savunmayı düşünün. Bu, kW//H tüketimine ve tutarlı bir BT Yüküne dayanmalıdır. Seçimlik
11.5 CER Hedefleri CER için zor hedefler yerine trend kullanımını savunmayı düşünün. Bu, kW//H tüketimine ve tutarlı bir BT Yüküne dayanmalıdır. Seçimlik
11.6 AB Eko Tasarım Yönergesi atıl durum gücü AB Eko Tasarım Direktifi'nin atıl durumdaki güç gereksinimlerinin iyileştirilmesine önem verilmelidir.
Yeni sunucuların atıl durumdaki güç değerinin AB Eko Tasarım Direktifi'nin gerektirdiği değerden %20 daha az olması önerilir.
Seçimlik

Kaynak:
ETP Veri Merkezi Çalışma Grubumuz  çalışmaları kapsamında  Avrupa Komisyonu'nun bilim ve bilgi servisi olan Ortak Araştırma Merkezi (JRC) tarafından hazırlanan çok önemli ve değerli   "2021 Best Practice Guidelines for the EU Code of Conduct on Data Centre Energy Efficiency"   teknik raporunun tercümesini sizlere sunduk.

Bu yayın, Avrupa Komisyonu'nun bilim ve bilgi servisi olan Ortak Araştırma Merkezi (JRC) tarafından hazırlanan bir Teknik rapordur. Avrupa politika oluşturma sürecine kanıta dayalı bilimsel destek sağlamayı amaçlamaktadır. İfade edilen bilimsel çıktı, Avrupa Komisyonu'nun bir politika pozisyonu anlamına gelmez. Bu yayının kullanımından ne Avrupa Komisyonu ne de Komisyon adına hareket eden herhangi bir kişi sorumlu değildir. Kaynağın Eurostat veya diğer Komisyon hizmetleri olmadığından bu yayında kullanılan verilerin altında yatan metodoloji ve kalite hakkında bilgi için, kullanıcılar atıfta bulunulan kaynağa başvurmalıdır. Kullanılan adlandırmalar ve haritalardaki materyallerin sunumu, Avrupa Birliği adına herhangi bir ülke, bölge, şehir veya bölgenin sınırları veya yetkililerinin yasal statüsü veya bunların sınırlandırılması ile ilgili herhangi bir görüşün ifadesi anlamına gelmez.

Doküman Bilgisi, Yazarlar ve Sürüm Geçmişi: 23 Ekim 2008 tarihinde başlayan çalışmalar, 21 Ekim 2020 tarihinde ilk taslağa dönüşmüş; 1 Aralık 2020 tarihinde nihai sürüm yayımlanmıştır. Liam Newcombe, Mark Acton, Paolo Bertoldi ve John Booth yazıma katkı verenlerdir.

Bu doküman , Veri Merkezi Enerji Verimliliğine ilişkin AB Davranış Kodlarının bir tamamlayıcısıdır ve Davranış   Katılımcı ve Onaylayıcı Yönergeleri belgelerinde atıfta bulunulan veri merkezi operatörleri için tanımlanmış En İyi Uygulamaların tam listesini sağlar.

 
Paylaş:
E-BÜLTEN KAYIT
Güncel makalelerimizden haberdar olmak için e-bültene kayıt olun!
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin!
E-Bülten Kayıt