×

Veri Merkezi Enerji Verimliliğine İlişkin AB Davranış Kuralları İçin 2021 En İyi Uygulama Kılavuzları Bölüm-10Veri Merkezi Enerji Verimliliğine İlişkin AB Davranış Kuralları İçin
2021 En İyi Uygulama Kılavuzları
Bölüm-10
CRAC/CRAH 


Celal Ünalp 

Beyaz Alan Klimaları ve Klima Santralleri

Çoğu soğutma sisteminin ikinci ana bileşeni, bilgisayar odası içindeki klima / klima santralleridir. Soğutma sisteminin bilgisayar odası tarafı, eski tesislerde sıklıkla kötü tasarlanmış ve yetersiz optimize edilmiştir.
 
No Ad Açıklama Yeri Değeri
5.5.1 Değişken Hızlı Fanlar Birçok eski CRAC / CRAH ünitesi, önemli miktarda güç tüketen ve beyaz alan sıcaklığını yönetme girişimlerini engelleyen sabit hızlı fanları kullanır. Değişken hızlı fanlar, soğutma sisteminde yüksek düzeyde yedeklilik, tesisten düşük düzeyde yararlanma veya oldukça değişken BT elektrik yükü olduğunda özellikle etkilidir. Bu fanlar, besleme veya dönüş havası sıcaklığı veya soğutulmuş hava plenum basıncı gibi faktörlerle kontrol edilebilir.
Not: Sabit hızlı kompresörlü CRAC / CRAH üniteleri, minimum çalışma yükünü ve dolayısıyla minimum hava akışını sınırlayan minimum akış gereksinimlerine sahiptir.
Yeni yapı veya güçlendirme 5
5.5.2 CRAC / CRAH ünitesi besleme havası sıcaklığı üzerinde kontrol Besleme sıcaklığının kontrol edilmesi, her CRAC / CRAH ünitesindeki yükten bağımsız olarak eşit bir besleme havası sıcaklığı sağlar.
Tarihsel olarak birçok CRAC / CRAH ünitesi, artık uygun olarak kabul edilmeyen dönüş sıcaklığını kontrol ederdi.
Yeni yapı veya güçlendirme 3
5.5.3 Değişken hızlı CRAC / CRAH birimlerini paralel olarak çalıştırın Elektrik gücü hava akışı ile doğrusal olmadığından gerekli hava hareketini sağlamak için gereken elektrik gücünü azaltmak için CRAC / CRAH ünitelerini değişken hızlı fanlarla paralel çalıştırarak verimlilik kazanımları elde etmek mümkündür.
Herhangi bir ek kontrol sistemi tarafından ortaya çıkabilecek yeni arıza modlarını veya tek noktadan kaynaklı arızaları anlamaya özen gösterilmelidir.
Seçimlik 4
5.5.4 CRAC / CRAH birimlerinin sıralanmasıc Değişken hızlı fanların yokluğunda, genel hava akış hacimlerini yönetmek için tüm CRAC / CRAH ünitelerini açıp kapatmak mümkündür.
Bu, soğutma sisteminde yüksek düzeyde yedeklilik, tesisten düşük düzeyde yararlanma veya oldukça değişken BT elektrik yükü olduğunda etkili olabilir.
Seçimlik 2
5.5.5 CRAC / CRAH ünitesinde nemi kontrol etmeyin Veri merkezinde bulunması gereken tek nem kontrolü, donanım odalarındaki devridaim havasında değil, binaya gelen taze “ekleme” havasında olmasıdır.
CRAC / CRAH ünitesinde nem kontrolü gereksiz ve istenmeyen bir durumdur. Nem kontrolü merkezileştirilmelidir. Nem kontrolünü CRAC / CRAH ünitesine devridaim havası üzerinde kurmayın. Bunun yerine, besleme AHU'sunda tamamlama havasının özgül nemini kontrol edin. Bu, daha iyi kontrol sağlar ve adyabatik nemlendirmenin (daha düşük enerji tüketimi ile) kullanımına ve bir miktar serbest soğutma için potansiyel ek fırsatlara izin verir. Soğutulmuş su döngüsü veya DX evaporatör sıcaklığı her durumda nem gidermeyi sağlamak için çok yüksek olmalıdır. Yeni CRAC / CRAH üniteleri satın alırken, herhangi bir yeniden ısıtma özelliği de dahil olmak üzere nem kontrol özelliği ile donatılmamış modelleri seçin, bu hem sermaye hem de devam eden bakım maliyetlerini azaltacaktır.
Yeni yapı veya güçlendirme 4
5.5.6 Soğutma ünitesi boyutlandırma ve seçimi BT ekipmanının ihtiyaç duyduğu hava hacimleri, yalnızca BT yüküne (kW) değil, aynı zamanda kullanıma göre değişiklik gösterecek olan BT donanımı delta-T'ye de bağlıdır.
Soğutma ünitelerinin tasarım akış hızlarını boyutlandırmak için bu faktörleri ve ayrıca gelecekteki olası kullanımı ve baypaslamayı göz önünde bulundurun. Aynı yük için hava akışı delta T ile ters orantılı olduğundan, IT delta-T'nin fazla tahmin edilmesi durumunda, bu durum CRAC / CRAH hava hacimlerinin küçük olmasına ve potansiyel hava yönetimi sorunlarına neden olacaktır. Ek olarak, bu husus hafife alınırsa, CRAC / CRAH hava hacimleri aşırı boyutlandırılacak ve bu da düşük kısmi yüklerde verimsiz çalışmasını ve hava baypasını daha olası hale getirecektir.
Yeni yapı veya güçlendirme 4


Doğrudan Sıvı Soğutma

Bazı durumlarda, doğrudan sıvı soğutma, hava soğutmaya göre avantajlar sağlayabilir. Bu, özellikle son derece yüksek güç yoğunluklu dağıtımlar için geçerlidir. Doğrudan sıvı soğutma, veri merkezleri tarafından üretilen ve tipik olarak yeniden kullanmak yerine reddedilen ısıyı toplama ve kullanma becerisinde de avantajlar sunabilir. Doğrudan sıvı soğutmalı BT donanımlarının daha yüksek bir soğutucu dönüş sıcaklığı üretmesi muhtemeldir.
 
No Ad Açıklama Yeri Değeri
5.6.1 BT cihazlarının doğrudan sıvı soğutması Hava soğutma yerine, bazı BT cihazlarının bir kısmını veya tamamını doğrudan sıvıyla soğutmak mümkündür. Bu, daha verimli bir termal devre sağlayabilir ve soğutucu sıvı sistem sıcaklığının önemli ölçüde daha yüksek olmasına, daha fazla sürüş verimliliğine izin vererek, serbest soğutmanın veya ısının yeniden kullanımının artırılmış veya özel kullanımına izin verebilir.
Not: Bu Uygulama, soğutma sıvısını dahili bir mekanik soğutma tesisine veya kasa içi hava soğutma sistemlerine değil, su soğutmalı ısı alıcılar veya ısı boruları gibi bileşenlerin ısı giderme sistemine doğrudan ileten cihazlar için geçerlidir.
Not: ASHRAE, veri merkezlerinde sıvı soğutma kullanımı için yönergeler sunar. Bunlar, 'Datacom Ekipman Merkezleri için Sıvı Soğutma Yönergeleri, İkinci Baskı' yayınında bulunabilir.
Seçimlik 4

Veri Merkezi Atık Isısının Yeniden Kullanımı
 
Veri Merkezleri önemli miktarlarda atık ısı üretir, ancak bu tipik olarak nispeten düşük bir sıcaklıktayken bu enerjinin yeniden kullanımı için bazı uygulamalar vardır. Konsolidasyon ve sanallaştırma yoluyla BT donanım kullanımı arttıkça, atık ısının yeniden kullanılması için daha fazla fırsat sağlayacak olan egzoz sıcaklığının artması muhtemeldir. Bu nedenle Veri Merkezleri, ürettikleri 'atık' ısının yeniden kullanım potansiyelini göz önünde bulundurmalıdır. Doğrudan sıvı soğutmalı BT ekipmanının, soğutma sıvısının dönüş sıcaklığında daha fazla iyileştirme sağlaması muhtemeldir.
No Ad Açıklama Yeri Değeri
5.7.1 Atık ısının yeniden kullanımı Doğrudan veri merkezinden atılan ısıdan endüstriyel alana veya bitişik ofis alanı temiz havası gibi diğer hedeflere düşük dereceli ısıtma sağlamak mümkün olabilir.
Bu, veri merkezinin kendisi tarafından tüketilen enerjiyi azaltmaz, ancak başka bir yerde enerji kullanımını potansiyel olarak azaltarak toplam enerji yükünü dengeler.
Seçimlik 3
5.7.2 Isı pompası destekli atık ısının yeniden kullanımı Sıcaklığın çok düşük olması nedeniyle veri merkezinden gelen atık ısıyı doğrudan yeniden kullanmanın mümkün olmadığı durumlarda, sıcaklığı faydalı bir noktaya yükseltmek için ek ısı pompaları kullanmak yine de ekonomik olabilir. Bu potansiyel olarak ofis, bölge ve diğer ısıtma ihtiyaçlarını karşılayabilir. Seçimlik 2
5.7.3 Ofis, jeneratör ve yakıt depolama alanlarını ısıtmak için beyaz alan atık ısısını kullanın Jeneratörlerin ve yakıt depolama tanklarının ve ofis alanlarının bulunduğu alanlarda sıcaklığı korumak için beyaz alan sıcak egzoz havası kullanarak jeneratörler ve yakıt depolama için elektrik ön ısıtma yüklerini azaltın veya ortadan kaldırın. Seçimlik 1
5.7.4 Enerji yeniden kullanım ölçümleri ve raporlama Veri merkezlerinden gelen atık ısının yeniden kullanılması fırsatı, Yeşil Şebeke'den Enerji Yeniden Kullanım Faktörü (ERF) ve Enerji Yeniden Kullanım Etkinliği (ERE) tarafından belirtilir ve şu anda atık ısı kullanımını raporlamak için standart olarak kullanılmalıdır. Bu alandaki metrikler sürekli olarak gelişmektedir. Seçimlik 1
5.7.5 Emisyon Yakalamaya Hazır Altyapılar Yeni inşa ve güçlendirme projeleri sırasında mevcut atık ısıdan yararlanmak ve dağıtmak için "Yakalamaya Hazır" Altyapı kurmayı düşünün. Seçimlik 1
Paylaş:
E-BÜLTEN KAYIT
Güncel makalelerimizden haberdar olmak için e-bültene kayıt olun!
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin!
E-Bülten Kayıt