×

Uçtan Uca Yazılım Tanımlı Veri Merkezleri Standardı (RedFish) Bölüm-1


Resim Kaynak:Freepik

Uçtan Uca Yazılım Tanımlı Veri Merkezleri Standardı (RedFish)
Bölüm-1 


Celal Ünalp 

 
Hızlı inovasyon, bulut ve web tabanlı altyapıların yaygın olarak benimsenmesine yol açarak yeni bir bütünleşik, hibrit BT çağını başlatmış ve günümüz veri merkezlerinin on yıl önceki tasarımlarla çok az ortak noktası kalmıştır.  Eşi görülmemiş düzeyde ölçeklenebilirlik sunan web modeli, benzersiz hız, güç ve çeviklikle iyileştirilmiş BT ve iş stratejisi arasında uyumu sağlamıştır.

Yazılım tanımlı, hiper bütünleşik ve hiper ölçekli veri merkezleri ölçülebilir yüksek faydalar sunarken, bu ilerleme altyapı sistemlerinin etkin yönetimi için yeni zorlukları da beraberinde getirmiştir. Geçmişin merkezi kurumsal ortamlarından çok farklı olarak, bugün çok sayıda sunucu (hem tek hem de çoklu düğümler halinde) ve hibrit altyapılar, yine çoklu görevleri dağıtılmış bir biçimde gerçekleştirmektedir.

Modern veri merkezlerinin heterojen ortamlarında, tutarlı yönetimin anahtarı, uçtan uca birlikte çalışabilir endüstri standartlarını desteklemektir. Sayısal çağın karmaşıklığıyla birlikte, çok üreticili platformlarda ölçeklenebilirlik gereksinimlerini karşılayan açık BT standartları bir zorunluluk halini almıştır.

DMTF (Distributed Management Task Force), BT yönetimi standartlarını geliştirmek ve yaymak amacıyla oluşturulmuş kâr amacı gütmeyen bir teknoloji konsorsiyumudur. 

DMTF, 1992 yılında kurulmuş ve endüstri liderleri, üreticiler, yazılım geliştiricileri, hizmet sağlayıcılar ve standartlar kuruluşlarından oluşan bir üye tabanına sahiptir.

DMTF, sunucu yönetimi, veri merkezi yönetimi, depolama yönetimi, ağ yönetimi ve masaüstü yönetimi gibi donanım ve yazılım arasında uyumlu bir yönetim ortamı sağlamak için kullanılan BT yönetimi alanlarında standartlar geliştirmekte ve alanında uluslararası bir otorite olarak kabul edilmektedir.

DMTF tarafından oluşturulan üç standart, günümüzde BT endüstrisinin standartlara dayalı yönetim için yapıtaşı olarak hizmet etmektedir. Eşsiz bütünsel bir yaklaşım kullanılarak geliştirilen Redfish, SMBIOS ve PMCI Çalışma Grubunun standart paketi, yönetim istemcilerinden sunuculara ve bireysel sistem bileşenlerine kadar her şeyi ele alarak uçtan uca birlikte çalışabilirliği sağlamaya yardımcı olmaktadır.

DMTF'nin sunucu, donanım ve depolama yönetimi için en güncel standardı, Ocak 2023 tarihinde yayımlanan RESTful API tabanlı Redfish'idir.
 
Geçmişten Bir Kopuş

Geçmişte, IPMI gibi eski BT standartları genellikle sınırlı işlevselliğe sahip bir "en küçük ortak payda" yaklaşımı kullanırdı. Bu ortamda üreticiler, tüm platformlarda yaygın olmayan tescilli yönetim uzantıları oluşturarak birlikte çalışabilirliği azaltmaktaydı. Sonuç olarak, birçok kullanıcı daha sıkı entegrasyon için üreticiye özel kodla kendi özel araçlarını geliştirmeye başvurur ve bu da üretici bağımlılığının ve gizli maliyetlerin artmasına neden olurdu.

Ek olarak, öncelerde veri merkezindeki farklı bileşenleri yönetmek için ayrı ve farklı yöntemler yaygın verimsizliğin artmasına da neden olmaktaydı. Birden fazla uyumsuz standart, protokol ve araç kullanmak için önemli uzmanlık gerekir ve modern ortamlar için ölçeklendirilemeyen sonuçlar ortaya çıkabilirdi. Görünüşte basit bir ürün yazılımı güncellemesi bile dikkatli bir planlama ve yürütme için çok sayıda, hataya açık görev adımı gerektiriyordu ve çoğu zaman küçük bir hata düzeltmesi zor ve pahalı arıza/kesinti sürelerine dönüşebiliyordu.

Bugün bu modası geçmiş yaklaşımları kullanmaya çalışmak, ek külfeti ve üreticiye bağlı kalma olasılığını artırırken inovasyonu ve birlikte çalışabilirliği sınırlayacaktır. Çoklu üreticili birlikte çalışabilirlik için entegre standartlar olmadan, her uygulama, müşteri ve bileşen için bir uyarlama katmanı gerekecek, bu da eklenen her yeni üretici veya bileşenle katlanarak artan maliyetli bir zorluk halini alacaktır. Bu sebeple veri merkezlerinin karmaşıklığı artmaya devam ettikçe, yönetim altyapısının basitliğini ve ölçeklenebilirliğini geliştirmek çok daha önemli bir hal almaktadır.

Bu karmaşıklığı ve verimsizliği azaltan yeni ve güncellenmiş BT standartları ve bunun sonucunda ortaya çıkan maliyet tasarrufu karar vericilerin, yeni teknik gelişmeler için daha az engelle, daha esnek, istikrarlı ve genişletilebilir bir ortam tasarlayabilmelerine yardımcı olacaktır.

Bant-Dışı (out-of-band, OOB) Yönetim

Akıllı Platform Yönetim Arayüzü (Intelligent Platform Management Interface, IPMI), önceki nesil sunucuları merkezi olarak kontrol etmeyi ve izlemeyi mümkün kılan, donanım tabanlı platform yönetim sistemleri için bir dizi standartlaştırılmış belirtimdir.

IPMI, bir bant dışı yönetim şeklidir, yani sunucunun konumundan, yüklü işletim sisteminden veya ağ bağlantısından bağımsız olarak yönetim görevlerini gerçekleştirebilir.

IPMI, OOB yönetimi sağlamak için kullanılan yerleşik bir bilgisayar olan sunucunun BMC (Ana Kart Yönetim Denetleyicisi) tarafından kullanılır. BMC'nin bellek, güç ve depolama dahil olmak üzere sunucu kaynaklarına erişimi ve ek olarak uzaktan önyükleme ve ortamı izlemeyi destekleyen denetimi vardır.

IPMI genellikle, "yönetim bağlantı noktası" olarak adlandırılan, sunucudaki özel bir Ethernet bağlantı noktasında çalışan harici bir ağ hizmeti olarak görünür. LAN veya internet yoluyla IPMI yöneticisine bağlandığınızda, yönetici, sunucu ana kartındaki BMC'ye bağlanmak için IPMI üzerinden IP adresi kullanılır.

BMC daha sonra BIOS, CPU, OS, güç kaynağı ve sensörlere bağlanmak için sistem veri yolunu kullanarak CPU hızlarının, fan hızlarının, voltajların, sıcaklıkların, olay günlüğünün ve sunucunun yeniden başlatılmasının yönetilmesine olanak tanır.

IPMI'nin kritik olmasının ana nedeni, aşağıdaki görevleri etkili bir şekilde yürütme yeteneğidir:

•    IPMI, sunucudan bağımsız hareket eder ve her zaman erişilebilirdir. Sunucu donanımları kapalı olsa bile (power-off) yeniden başlatma ve kurtarma mümkündür.

•    Sunucu sağlığını sürekli olarak izler, denetler ve olası sistem arızaları için gelişmiş uyarılar verir. Sunucu durumlarını günlüğe kaydeder.

•    Tüm sunucu envanterini listeler.

•    Kullanıcıların işletim sistemi erişimi olmadan BIOS'a erişmesini ve konfigürasyon değişikliklerini yapmasını sağlar.

•    Donanım satıcılarının büyük çoğunluğu tarafından desteklenen evrensel bir standarttır.
 


IPMI'ye erişim, herhangi bir işletim sistemi kontrolünü atlayarak sistemi yeniden başlatma, yeni bir işletim sistemi kurma ve verilere kontrolsüz erişim sağlarken uzaktan konsol erişimine ve BIOS ayarlarının değiştirilmesine de izin verebildiğinden IPMI'ye sahip olan cihazlar, BMC düzeyinde siber istismar ve tehlikeye açıktır.

IPMI'lerin tipik olarak varsayılan parolaları vardır ve bunlar, güvenliği ihlal edilmiş bir sunucudan ele geçirilirse IPMI tarafından yönetilen gruptaki diğer ana bilgisayarlara da erişilebilir.

Yetkisiz erişimi önlemek ve kritik verileri korumak için IPMI yalnızca özel yönetim ağlarıyla sınırlandırılmalıdır.

IPMI kullanımda değilse ve cihazınızda devre dışı bırakılamıyorsa veya IPMI'yi ortak bir ağda çalıştırmaktan başka seçenek yoksa, erişimi yalnızca sanal yerel erişim ağınıza (VLAN) sınırlamak için IPMI'nin MAC adresini engelleyin. IPMI kullanmayı düşünmüyorsanız, ona başka hiçbir şey için kullanılmayan bir adres aralığında yönlendirilemez bir IP adresi atayabilirsiniz.

Kullanmayı düşünüyorsanız ve bunu iç ağınızda yapmanız gerekiyorsa, bunun için statik bir IP adresi tercih edilmeli, asla bir genel adres kullanılmamalıdır.

Uçtan Uca Standartlara Dayalı Yönetim

Yaklaşık otuz yıldır uluslararası kabul görmüş BT yönetim standartlarının en iyi sağlayıcısı olan DMTF, endüstrinin gelişen ihtiyaçlarını agresif bir şekilde ele almakta, kuruluşun Redfish, SMBIOS ve PMCI Çalışma Grubu standartlarının geliştirilmesine yönelik yenilikçi ve entegre yaklaşımı, veri merkezi genelinde birlikte çalışabilir yönetimin her açıdan kapsandığı uyum ve tutarlılık sağlamaktadır.

Sistem açısından bakıldığında, kutunun içinde ve dışında, cihazdan işletim sistemine ve bant dışı (OOB) yöneticisine yönelik bu uçtan uca yönetim standartları hem içe dönük hem de dışa dönüktür. Pratikte DMTF standartları, tedarik ve dağıtımdan operasyonlara, sorun çözme, destek ve bakımına, tedariği sonlandırma ve devre dışı bırakmaya kadar ürün yaşam döngüsünün her noktasında yönetimi basitleştiren bir birlikte çalışabilirlik ve iş sürekliliği sağlamaktadır.

SMBIOS

DMTF'nin SMBIOS'u, 1995 yılında piyasaya sürülmesinden bu yana iki milyardan fazla istemci ve sunucu sisteminin yönetimini basitleştiren, dünyada en yaygın kullanılan BT standartlarından biridir. Donanım envanteri için önde gelen standart, veri merkezinde kullanılan neredeyse tüm sunucu, istemci, mobil cihazlarda ve platformlarda uygulanır. SMBIOS, bir sistemin modelini, seri numarasını vb. her türden ürün bilgilerinin ana sağlayıcısıdır.

Daha geniş kapsamda veri merkezi ortamlarında, SMBIOS'un sistem donanımı hakkında bilgi sunmaya yönelik standart formatı, etkili yönetim için kritik olan tutarlılığı sağlar. SMBIOS, sistem üretici yazılımı arabirimini genişleterek, varlık tespiti için sistem donanımını araştırmak gibi hataya açık işlemlere olan ihtiyacı ortadan kaldırmak için hem dahili hem de harici yönetim teknolojileriyle birlikte kullanılabilir.

Platform Yönetimi İletişim Altyapısı (Platform Management Communications Infrastructure, PMCI)

PMCI, dahili bileşenlerin iletişim kurduğu "kutunun içinde" yönetimi ele almak için bir standartlar paketi üreten Çalışma Grubunu ifade eder. Bu spesifikasyonlar, işletim sisteminin kullanılamadığı durumlar da dahil olmak üzere (örneğin, bir sistem önyüklenirken, işletim sistemi yüklenmeden önce veya işletim sistemi çalışamaz durumdayken) işletim sisteminin durumundan bağımsız olarak sistemlerin izlenmesini ve kontrol edilmesini sağlar.

PMCI'nin içe dönük standartları ve teknolojileri, gelişmiş birlikte çalışabilirlik için Redfish de dahil olmak üzere dışa dönük standartların uygulamaları tarafından kullanılabilir. Örneğin, PMCI standartları, ürün yazılımı envanterini ve güncelleme sürecini büyük ölçüde basitleştirerek kurulumu hızlandırmak için kullanılır.

PMCI'nin bu iletişimlere yönelik çoklu standartları, uygulamada maksimum esneklik sağlamak için ayrı spesifikasyonlarda detaylandırılmıştır. Birlikte çalışabilir uçtan uca bir yönetim çözümü için önemli bir bileşen olan platform yönetimi alt sistemi iletişimi için kapsamlı, ortak bir mimari sağlarlar.

Platform Düzeyinde Veri Modeli (Platform Level Data Model, PLDM), envanter, izleme, kontrol, olay oluşturma ve veri aktarımı gibi platform düzeyinde yönetim fonksiyonlarının nasıl soyutlandığını ve bunlara nasıl erişildiğini tanımlar.

Yönetim Bileşeni Aktarım Protokolü (Management Component Transport Protocol, MCTP), yönetim verilerini donanım bileşenleri arasında taşımak için kullanılır. Bu, farklı ara bağlantılar ve arabirimler arasında ortak bir protokol sağlar ve yönetilen bir sistem içinde izleme ve kontrol işlevleri sunar.

Ağ Denetleyicisi Yan Bant Arabirimi (Network Controller Sideband Interface, NC-SI) Bant dışı yönetim ortamlarında, bant dışı yönetim denetleyicisi ile ağ denetleyicisi arasındaki arabirim kritik öneme sahiptir. NC-SI, yönetim denetleyicisi ile harici yönetim uygulamaları arasındaki iletişimi desteklemekten sorumludur.

Güvenlik Protokolü ve Veri Modeli (Security Protocol and Data Model, SPDM), kimlik doğrulama, bellenim ölçümü ve sertifika alımı için mesaj alışverişi, sıra diyagramları, mesaj formatları ve diğer ilgili semantiği sağlar.

Entegre Standartlar

DMTF, bu modern standartları adım adım geliştirmeye ve senkronize etmeye devam ederken, kuruluş daha sıkı entegrasyon için düzenli olarak destekleyici teknolojiler belirler ve sağlar.

Her bir adaptör ailesi/üretici/modeli için koda ihtiyaç duymadan bir sunucudaki giriş/çıkış adaptörlerinin Redfish uyumlu yönetimi için kullanılabilen Redfish Cihaz Etkinleştirme spesifikasyonu için PLDM'yi içerir. Bir sunucu içindeki dahili cihazlara uçtan uca üretici yazılımlarını sorunsuz yükleme için Redfish Ürün Yazılımı Güncelleme Hizmeti ile birlikte kullanılabilen Ürün Yazılımı Güncelleme spesifikasyonu için PLDM'dir. Bu ilerlemeler, DMTF'nin diğer teknolojileriyle birlikte üretkenliği ve yönetim etkinliğini büyük ölçüde artırır.

Modern BT, günümüzün hibrit ortamlarında etkili ve verimli yönetim elde etmek için tamamen yeni bir yaklaşım gerektirmektedir. Bugün standartlara dayalı yönetim için endüstrinin temeli olarak hizmet eden DMTF'nin Redfish, SMBIOS ve PMCI Çalışma Grubunun standartlar paketi, tek bir organizasyon çatısı altında benzersiz bir şekilde senkronize edilmiş, bütünsel bir tarzda geliştirilmektedir. Kombinasyon halinde, bu yenilikçi standartların tümü, parçaların toplamından daha büyüktür, yakınsama, hibrit BT için esnek ve ölçeklenebilir uçtan uca birlikte çalışabilirlik sağlar.
 

RedFish

İlk olarak 2015 yılında piyasaya sürülen DMTF Redfish, günümüzün yazılım tanımlı hibrit BT ortamlarını yönetmek için özel olarak oluşturulmuştur. Platformların ve cihazların yönetimi örtüşmeye ve birleşmeye devam ettikçe, Redfish aynı basit arayüzü kullanarak bilgi işlem, ağ, depolama ve tesis ekipmanlarının yönetimini sağlar.

Redfish, kabul edilmiş, geliştirici dostu standartlardan (HTTP, REST, JSON, vb.) yararlanan iyi tanımlanmış bir standarttır, çıktısı yalnızca makineler tarafından değil, insanlar tarafından da okunabilir. Redfish'in ilk sürümü, LAN üzerinden IPMI için güvenli, çok düğümlü bir yedek sağlayan sunuculara odaklanmıştır. Sonraki Redfish sürümleri, ağ arabirimlerinin, anahtarlamanın, yerel depolamanın, belleğin, telemetrinin ve daha fazlasının yönetimini sağlamıştır. Standart ayrıca güvenlik için ürün yazılımı ve standartlaştırılmış PUSH tarzı yazılım güncellemeleri, olay oluşturma ve ayrıcalık eşleme için yetenekler sağlar.

Platform donanım yönetimi ile sınırlı olmayan Redfish, veri merkezi altyapı yönetimi (DCIM) güç ve soğutmanın yanı sıra Ethernet alanını da (yaygın olarak kullanılan YANG modeline eşleme yoluyla) ele alır. Buna ek olarak, DMTF'nin Redfish'e açık yaklaşımı ve diğer kuruluşlarla geniş işbirliği, Redfish için çok sayıda açık kaynak ve açık standart uzantıyla sonuçlanmıştır. Örneğin, Storage Networking Industry Association (SNIA) Swordfish standardı, kurumsal veri depolama hizmetlerini ele almak için Redfish'in yerel depolama yönetimi yeteneklerini geliştirmiştir.

Başlangıcından itibaren bütünleşik altyapılar için birlikte çalışabilir yönetim sağlamak üzere tasarlanan Redfish, Internet ve web hizmetleri ortamlarında basit ve güvenli yönetim için modern araç zincirleriyle entegre olarak yaygın olarak kullanılan veri merkezi teknolojilerinden yararlanır. Redfish, açık kaynak araç ve yazılımlarının yanı sıra açık endüstri standartlarına uyumlu yaklaşımıyla, geniş bir endüstri işbirliği ekosisteminin merkezinde yer almakta ve üretici bağımlılığını azaltmaya ve sistem yöneticilerinin üretkenliğini artırmaya yardımcı olmaktadır.

Neden RedFish?

DMTF Redfish, bütünleşik hibrit BT ve Yazılım Tanımlı Veri Merkezi (Software Defined Data Center, SDDC) için basit ve güvenli yönetim sağlamak üzere tasarlanmış bir standarttır.

Hem insan tarafından okunabilen hem de makine tarafından kullanılabilen Redfish, bilgileri doğrudan modern yazılım araçlarına aktarmak için ortak Internet ve web hizmetleri standartlarından yararlanır.

Hem bant içi hem de bant dışı yönetilebilirlik sunan Redfish, bütünsel bir veri merkezi yönetimi deneyimi için müşteri kullanım durumlarını ve teknolojiyi ele almak üzere genişlemeye devam etmektedir. Bu geliştirmeler, veri merkezi altyapı yönetimi (DCIM) güç ve soğutma şemalarının yanı sıra Redfish'i ağ cihazı etki alanını yönetmeye genişleten YANG eşlemesini içerir. Ayrıca, uzun süredir DMTF Alliance Ortağı olan Storage Networking Industry Association (SNIA), kurumsal depolama hizmetlerini ele alan Swordfish standardı ile Redfish'in yerel depolama yönetimi yeteneklerini geliştirmiştir.

Redfish'e kadar, modern veri merkezi ortamları için birlikte çalışabilir yönetim standartları yoktu. Kuruluşlar ölçeklenebilir çözümlere geçtikçe, eski standartlar çok sayıda basit ve çok düğümlü sunucuyu veya hibrit altyapıyı başarılı bir şekilde yönetmek için yetersiz kalmıştır.

Bant dışı yönetim için daha eski bir standart olan IPMI, "en küçük ortak payda" komut grubuyla sınırlı kaldığından (örn. Güç Açma/Kapatma/Yeniden Başlatma, sıcaklık değeri, metin konsolu vb.) ve azaltılmış üretici uzantıları tüm platformlarda yaygın olmadığı için çoğu kullanıcı sıkı entegrasyon için kendi araçlarını geliştirmiş ve genellikle bant içi yönetim yazılımlarına muhtaç kalmışlardır.

Geliştirmeyi hızlandırmak için yaygın olarak kullanılan araçları temel alan modern bir arayüz arayan günümüz müşterileri, Internet ve web hizmetleri ortamlarında yaygın olan protokolleri, yapıları ve güvenlik modellerini kullanan iyi tanımlanmış bir standart talep etmişlerdir.

Başlangıcından itibaren bütünleşik altyapılar için birlikte çalışabilir yönetim sağlamak üzere tasarlanan Redfish, mevcut araç zincirlerine entegre olan güçlü bir basitlik sunar.

Modern veri merkezleri, farklı amaçlar için kullanılan binlerce farklı sunucu ve depolama kaynağından oluşur.
Genellikle bu kaynakların bir kısmı, belirli iş yüklerinde birlikte çalışmak için kullanılan kümeler halinde gruplandırılır.

Yüksek hızlı yapılar, genellikle iş yükünün gereksinimlerini en iyi şekilde karşılamak için kümelenmiş kaynaklar arasında veri aktarmak için kullanılır.

Bir veri merkezi içindeki kümelenmiş kaynaklar, tek bir iş yükü için atanmış olarak veya birden çok iş yükü için paylaşımlı olarak kullanılabilir.

Redfish, kümelenmiş kaynakları yapılandırmak ve yönetmek için, yönetim istemcilerine yapıları açıklayan ortak bir veri modeline sahiptir.

Yapı veri modeli, kaynak kümelerinin yapı içi bağlantısının yaşam döngüsünü yapılandırmak, yönetmek ve desteklemek için yöntemler de içerir.

SmartNIC'ler, Redfish yoluyla tutarlı yönetilebilirliğin gerekli olduğu yüksek başarımlı bilişim sektöründe yaygınlık kazanmıştır. Bazen DPU, XPU veya IPU gibi diğer adlar ve sınıflandırmalarla bilinen SmartNIC'ler tipik olarak, programlanabilir boşaltma işleme yeteneği, sabit işlev boşaltma kapasitesi, yapay zeka, makine öğrenimi ve dijital sinyal işleme gibi diğer bilgi işlem kapasitesiyle bir tür ağ işlevselliğinin kaynaşmasını temsil eder.

Bu bilişim işlevleri, SmartNIC'lere geleneksel bir bilgi işlem sisteminin eşdeğer kapasitesini vererek, kısa ömürlü veya kalıcı depolama miktarlarıyla birlikte konumlandırılabilir.

Ancak, özellikle hedeflenen senaryolarda sistemin kapasitesini genişleterek başka bir bilgisayar sistemine veya sunucuya işlevselliği artırmaları açısından geleneksel bir sistemden farklıdırlar.

Geleneksel bir bilgisayar sistemine olan bu benzerlik nedeniyle, onları Redfish'te temsil etmenin geleneksel bir bilgisayar sistemine benzer olması şaşırtıcı olmamalıdır.

Redfish'in amaçları doğrultusunda, SmartNIC'ler üç temel sınıflandırmaya ayrılır:

•    Yalnızca sabit işlevlerin ağ kapasitesini boşaltan ASIC tabanlı çözümler.

•    Programlanabilir fonksiyonların kapasitesini boşaltmaya yönelik FPGA tabanlı uygulamalar.

•    İşlemi (GPU gibi), depolamayı (genellikle NVMe) veya başka bir kapasiteyi devreden çıkaran SOC tabanlı çözümler.


Neden yeni bir arayüz?

Aşağıdaki değişen pazar koşullarında mevcut çözümler, değişimin meydana geldiği çoklu boyutları ele almak için yetersiz kalmaktadır.

Pazarın ölçeklenebilir çözümlere kayması: Çok büyük miktarlarda basit sunucular, yazılımla elde edilen güvenilirlik, kurumsal-dışı farklı kullanım modeli, müşterilerin standartlara dayalı, çoklu üreticili dağıtımlar için talebi.

Ölçeklendirmede işlevsellik gecikmeleri: IPMI özellik seti, düşük "ortak payda" ile sınırlıdır (örn. Güç Açma/Kapama/Yeniden Başlatma, sıcaklık değeri, metin konsolu), müşteriler, sıkı entegrasyon için kendi araçlarını giderek daha fazla geliştirmekte, OEM uzantıları çoğalmaktadır.

Temel IPMI işlevselliğini tüketen müşteriler : Güvenlik ve şifreleme desteği artık müşteri gereksinimlerini karşılamıyor. Tescilli uzantılar giderek artmakta, SMASH/CIM bu müşteriler için bir seçenek olmaktan çıkmaktadır.
Yeni sistem mimarileri standart IPMI yapısında modellenemez : Bit tabanlı kodlamalar karmaşık mimari ilişkileri, toplama noktalarını ve çok düğümlü sistemleri temsil edemez.

Müşteriler modern bir arayüz istiyor : API'lerin bulut / web protokollerini, yapılarını ve güvenlik modellerini kullanması beklenmektedir.

Bundan sonraki bölümde  "DMTF'nin Redfish Standardı" detaylı olarak anlatılacaktır. 
Paylaş:
E-BÜLTEN KAYIT
Güncel makalelerimizden haberdar olmak için e-bültene kayıt olun!
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin!
E-Bülten Kayıt