×

TSE CEN/TS 54-32 Sesli Alarm Sistemleri Standardı Yazı Dizisi-12

TSE CEN/TS 54-32 Sesli Alarm Sistemleri Standardı 
Yazı Dizisi- 12
 EN/TS 54-32  Bölüm-10


Yasin Özel

6.15 Dağıtılmış Sesli Alarm Sistemleri (Distributed VAS)Mimari olarak ilgili projede tek bir merkezden iletim devreleri vasıtası ile dağıtılan merkezi sesli alarm sisteminin aksine;  

Ses, kontrol bilgisi ve hata izleme bilgisi fonksiyonlarını birden fazla VACIE’nin birbiri ile iletişimi sayesinde gerçekleştiren veya birden fazla lokasyonda dağıtılmış VACIE’lerden oluşturulmuş sistemdir.  

6.15 Dağıtılmış Sesli Alarm Sistemi (Distributed VAS)
6.15.1 Genel

İki VAS arasındaki iletişim hattında oluşabilecek kısa devre veya açık devre oluşmasından sonra 100 saniyeden uzun bir süre için bir sesli alarm çıkış durumunun birden fazla sesli alarm bölgesine etkinleştirilmesini engellememelidir.

VACIE arasındaki acil durum sinyallerini işleme süresinin değişmesi herhangi bir akustiği farklı alanda anlaşılabilirliği olumsuz olarak etkilememelidir.

Dağıtılmış bir VAS'ı bağlamak için Ethernet (veya başka bir üçüncü parti fiziksel katman) kullanıldığında, VAS tasarımcısı aşağıdakileri kapsayan ancak bunlarla sınırlı olmayan tasarım ve güvenilirlik sorumluluğunu almalıdır:
- İletişim devresi koruması, (Madde 7.5);
- Güç kaynakları (bkz. 6.10);
- Ağ yönlendiricilerinin ve şebeke anahtarlarının test edildiğini ve VACIE ile doğru çalışıp çalışmadığını kontrol etme (bkz. EN 54-16).
İletim yolu gecikmesinin herhangi bir akustiği farklı alanda anlaşılabilirliği olumsuz bir şekilde etkilememesi için göz önüne alınmalıdır.

6.15 Dağıtılmış Sesli Alarm Sistemi (Distributed VAS)
6.15.2 Dağıtılmış VAS’ın yangın alarm veya diğer sistemler ile bağlantısı

Acil durum sinyalinin VACIE'de alınmasından ve acil durum mesajı yayınının başlangıcından veya uygulanabilir ise, herhangi bir programlanmış gecikmenin başlangıcı 3 saniyeyi geçmemelidir.

6.15.3 Dağıtılmış VAS'ın Çalışması
(PRIORITY – ÖNCELİKLİ KONTROLLER)İki veya daha fazla lokasyonda manuel kontrol varsa, yanlış müdahaleyi önlemek için acil durum yönetim planında işletme prosedürü ve kontrol öncelikleri açıkça tanımlanmalıdır.

7.4 VACIE (Voice Alarm Control and Indicating Equipment) – Sesli Alarm Kontrol ve Gösterge Ekipmanı Montajı


VACIE aşağıdaki koşulların sağlandığı mahallere monte edilmelidir:

- Yalnızca yetkili personelle sınırlı erişim olmalıdır.
- 100 lux ile 500 lux arasındaki ışık yoğunluğu olmalıdır.
- Akustik uyarıları maskelemeyen gürültü seviyesinde olmalıdır.
- Ekipmanın aşırı ısınmasını önlemek için ortam sıcaklığının yeterli kontrolü olmalıdır.
- Çevre koşulları EN 54-16'da verilen sınırlar dahilinde olmalıdır.
- Önemli miktarda toz girişi riski düşük ortam olmalıdır.
- Mekanik hasar riski düşük olmalıdır.
- Yangın riski düşük olmalıdır.
- Ekipmanın ağırlığı için yeterli destek olmalıdır.
- Kapakların ve kapıların açılması için yeterli alan bırakılmalı, ekipmana kolay erişilmelidir.
VACIE aşağıdaki koşulların sağlandığı mahallere monte edilmelidir:


- VACIE, yangın algılamanın zorunlu olduğu mekanlarda kurulduğunda, otomatik duman dedektörü gereklidir.

- VACIE'nin operatör arayüzü, acil durumlarda ekipmanı çalıştırması gereken eğitimli operatörler tarafından kolayca erişilebilir olmalıdır.

- Bir VACIE operatör arabirimi kilitli bir odada bulunuyorsa, oda kapısında en az 50 mm yüksekliğinde harf kullanarak, Türkçe "Sesli Alarm Kontrol Merkezi" veya eşdeğer bir yazı ile işaretlenmiş olmalıdır.

7.4.2 Tehlikeli Ortamlar (Hazardous areas)Ekipmanın bulunduğu alan tehlikei bir ortam ise, potansiyel olarak patlayıcı bir atmosfer olan yerlerde ATEX Direktifinin gereklilikleri izlenmelidir.

7.4.3 Ayrı Konumlar (Separate locations)VACIE bileşenleri farklı lokasyonlara monte edildiğinde, iletim yollarının bütünlüğü EN 54-16 gerekliliklerine uygun olmalıdır.
Operatör kontrolleri ve mikrofonlar VAS bileşenleri arasındaki iletim yolları yerel, bölgesel veya ulusal VAS düzenlemelerine uygun mekanik hasarlara ve yangına karşı korunmalı olmalıdır.

Bundan sonraki bölümde "Kablo montajı" anlatılacaktır.
 
Paylaş:
E-BÜLTEN KAYIT
Güncel makalelerimizden haberdar olmak için e-bültene kayıt olun!
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin!
E-Bülten Kayıt