×

TSE CEN/TS 54-32 Sesli Alarm Sistemleri Standardı Yazı Dizisi-11TSE CEN/TS 54-32 Sesli Alarm Sistemleri Standardı 
Yazı Dizisi- 11
 EN/TS 54-32  Bölüm-9


Yasin Özel

6.13.5 Sesli Alarm Bölgeleri (Voice alarm zones)

Eğer acil durum yönetim planı, farklı acil durum mesajlarının aynı anda binanın farklı gölgelerinde yayınlanmasını istiyor ise, sesli alarm sistemi çeşitli sesli alarm bölgelerine bölümlerine yayın yapabilir yapıda olmalıdır.Sesli alarm bölgeleri sınırlarının belirlenmesinde aşağıdaki kriterler uygulanmalıdır:

a) Tek bir yangın algılama bölgesi birden fazla sesli alarm bölgesi içermemelidir;

NOT 1 : Tek bir sesli alarm bölgesi içerisinde birkaç yangın algılama bölgesi bulunabilir.
NOT 2 : Genel anons veya müzik yayını gibi acil durum olmayan kullanımlar için sesli alarm bölgesi sınırları ilişkisi aranmaz.
6.13.5 Sesli Alarm Bölgeleri (Voice alarm zones)

b) Bir sesli alarm bölgesinde yayınlanan mesajların anlaşılabilirlik seviyesi, diğer sesli alarm bölgelerindeki mesaj yayınından veya diğer kaynaklardan yapılan yayınlardan dolayı istenen seviyenin altına düşmemelidir.Hoparlörlerden gelen ses, sesli alarm sisteminin çalışmasını engellememeli veya olumsuz bir şekilde etkilememelidir. Özellikle, acil durum mikrofonlarının kullanıldığı alanlarda, hoparlörlerin yakınlık ve güç ayarlarının, geri bildirime (feedback) neden olmamasına dikkat edilmelidir.Hastaneler gibi yüksek seslerden kaynaklanan strese maruz kalmanın önemli olduğu yerlerde, ses basıncı seviyesi ve mesaj içeriği, personele uyarıda bulunurken oluşabilecek travmayı en aza indirecek şekilde düzenlenmelidir. Bu, kodlanmış mesajlar kullanılarak başarılabilir.

** Sesli alarm bölgeleri
tek bir kat ile sınırlandırılmalıdır.

** Merdiven boşlukları, ışık kuyuları, asansör şaftları ve autriyumlar gibi dikey yapılar ayrı sesli alarm bölgesi olarak planlanmalıdır.


Her bir sesli alarm bölgesinin maksimum kapsama alanı acil durum yönetim planından belirlenmelidir.

NOTE 3 : Yerel, bölgesel veya ulusal yönetmelikler hoparlör kapsama alanı veya sayısını ve ayrıca iletim devresi sayısını belirliyor olabilir.

 
6.14 Hiyerarşik Aşamalı Sesli Alarm Sistemi (Hierarchical VAS),
Birden fazla VAS'ın hiyerarşik yapıda bağlandığı yerlerde, otomatik ve manuel acil durum kontrollerinin öncelikli özelliğe sahip olarak yapılması gereklidir.

Bu, bir ya da daha fazla sesli anons sistemi ve kontrol merkezlerinin ana kontrol sahibi olduğu ya da kontrollerin önceliklendirilmesi ya da her ikisinin bir kombinasyonu ile belirlenerek başarılabilir.
Hiyerarşik VAS, bir yerleşkenin bir takım alt bölümlere ayrıldığı projelerde sıklıkla kullanılır; Sanayi sitelerinde, hastanelerde, kampüs sitelerinde ve alışveriş merkezlerinde.


Bir yerleşkede birkaç bina varsa, her biri kendi sesli alarm sistemini içerebilir. Bu sistemlerin tümü durum bilgisi (alarm, arıza vb) bir kontrol merkezine göndermelidir.

Kontrol merkezi, sistemin temel taşıdır. Tek bir iletim hattındaki arıza, diğer alt sistemlerin merkeze bilgi göndermesini ve merkez tarafından kontrol edilmesini  engellememelidir. Arıza bildirimi hem merkezde hem de arızanın yaşandığı alt istasyonda izlenmelidir.

Bu tür sistemlerin kurulacağı yerlerde tasarımcının görevleri;
a) Karşılıklı uyumluluğu sağlamak
b) Uygun çalışma yöntemlerini tanımlamak (Reset, susturma, izolasyon vb. prosedürler)
c) Hiyerarşik ağın parçaları arasındaki arayüzleri tanımlamak ve belirtmek
d) Mesaj önceliklerinin nasıl çalışacağını tanımlamak
e) Hangi kontrollerin diğer kontrollere göre hangi zamanlarda veya hangi koşullar altında öncelik taşıdığını tanımlamak
f) Hangi ses kaynaklarının hangi koşullarda veya hangi koşullar altında diğer ses kaynaklarından öncelik taşıdığını tanımlamak

Kullanılan ekipman ve iletim devresi bütünlüğünü sağlamak için, kontrol merkezinde aşağıdaki göstergeleri belirtilmelidir:
a) Sesli alarm durumunda olan herhangi bir alt VAS
b) Alt VAS’ta acil durum mesajının yayınlanmasını engelleyen hata veya devre dışı moduna alınmış olması
c) Sesli alarm durumunun kontrol merkezinde veya etkilenen alt VAS'de görüntülenmesini engelleyebilecek bağlantı hatasıBundan sonraki bölümde "Dağıtılmış Sesli Alarm Sistemi "  anlatılacaktır. 
Paylaş:
E-BÜLTEN KAYIT
Güncel makalelerimizden haberdar olmak için e-bültene kayıt olun!
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin!
E-Bülten Kayıt