×

TSE CEN TS 54-14:2018 Güncel Standardı ve Getirdiği Değişiklikler Yazı Dizisi-2
TSE CEN TS 54-14:2018 Güncel Standardı ve  Getirdiği Değişiklikler
Yazı Dizisi-2
Adem Çakır
 

EN54-14 2018 İçeriği
 1. Kapsam
 2. Norm Referansları
 3. Terimler ve Tanımlar
 4. Genel
 5. İhtiyaçların Değerlendirilmesi
 6. Planlama ve Dizayn
 7. Montaj
 8. Başlatma ve Yapılandırma
 9. Devreye Alma, Kabul ve Doğrulama
 10. 3. Taraf Onayı
 11. Kullanıcı Sorumlulukları
 12. Bakım
 13. Tesis Edilmiş Sistemlerde Modifikasyon
 14. Diğer Yangından Korunma Sistemlerinin Çalıştırılması
 1. Özel Risklerde Uygulama
 2. Entegre Sistemler
 3. Hiyeraşik ve Ağ Bağlantılı Sistemler
 1. Yanlış Alarmlar
 2. Model Dökümanlar
 3. Farklı Tip Kablolar için Yangın Yükü Model Listesi
 4. Bakım Prosedürü
 5. Devreye Alım Kontrol Listesi
 6. Test Yangınla
Bibliyografya


Bölüm 3 – Terimler ve Tanımlar
 • Tanım yapılan başlık sayısı 49’dan 41’e düşürülmüş. Bazı tanımlar çıkarılmış; bazıları eklenmiştir.
 
 • 3.18 Hata uyarı alma istasyonu tanımı eklenmiştir.
 
 • 3.23 Yangın alarm alma istasyonu tanımı eklenmiştir.
 
 • 3.24 Enerjilendirme (Initialization) tanımı eklenmiştir.
 
 • 3.28 Lisans verici makam tanımı eklenmiştir.

Bölüm 4 – Genel
 • 4.2 Kılavuzun formatı bölümünde, sistem planlama ve tasarım adımlarının ikinci aşaması altındaki maddelere şu adımlar eklenmiştir:
 
   • Sesli ve görsel alarm cihazlarının ve yönlendirme sistemlerinin düzenlenmesi
   • Otomatik yangından korunmanın kontrolünün düzenlenmesi ( uygun olan yerlerde)
   • Alarm ve hata uyarının iletiminin düzenlenmesi
 
 • Aynı başlık altında İdeal Sistem akış diyagramı yenilendi ve yeni basamaklar eklendi

Bölüm 5 – İhtiyaçların Değerlendirilmesi
 • 5.2 Danışma bölümünde diğer ilgili taraflar arasına yangın kurtarma kurumları/yangın otoritesi eklenmiştir.
 • 5.2 Danışma bölümünde danışma kurullarıyla ele alınacak konular arasına  yangın alarm bildirimi ile hata uyarı ve uzak bildirim maddesi eklenmiştir.
 • 5.3.2 Kapsam Tarifi bölümüne Manuel yangın algılama sistemi tanımı eklenmiştir.
 • 5.3.8 Manuel algılama sistemi tanımlaması eklenmiştir.
 • 5.3.9 Korunması gerekmeyen alanlarda daha önce EK-A’da bulunan detaylar buraya aktarılmış.
 • 5.3.9.c Dikey şaftlar veya kesit alanı 2 m2'den küçük olan dikey kablo kanalları, döşemeler ve tavanlardan veya duvarlardan geçtiği yerlerde düzgün bir şekilde yangından korunma ve yangına karşı önlem almaları ayrıca kabloların yangın reaksiyonu EN 50399'a göre B2ca sınıfı olmalıdır. Şaftlar veya kanallar, acil durum sistemleriyle ilgili kablolar içeriyorsa, bu kablolar en az 30 dakika boyunca yangına dayanacaktır; Şaft veya kanallar yangın algılama ve alarm sisteminin kablolarını içeriyorsa, şaft veya kanal otomatik dedektörler tarafından izlenmelidir;
 • 5.3.9.e Sprinkler sistemi ile korunan çatılı yükleme alanları
 • 5.3.9.g.2 Acil durum ile ilgili kablolar içeriyorsa herhangi bir 1 m2’lik kısmında 15 MJ yanıcı malzemeden fazla yangın yükü yoğunluğuna sahip olmayan alanlar (Ek-C)
 • 2008 standardına göre şu maddeler çıkarılmıştır (bağımsız dedektöre sahip olmasına gerek olmayan alanlar):
 • Yüksekliği 1 m’den az olan alanlar,
 • Uzunluğu 10 m’den az olan alanlar,
 • Genişliği 10 m’den az olan alanlar,
 • Diğer alanlardan yanmaz malzemelerle tamamen ayrılmış olan alanlar,
 • 5.4 İtfaiyenin Müdahalesi başlığında İletişim altbaşlığına EN54-21 (Alarm iletim ekipmanı standardı) referansı verilmiş.
 • 5.4.2 Müdahale Süresi başlığı EN54-2’ EK-E’ye göre gecikme çıkışı şeklinde değiştirilmiştir.
 • 5.5 Yangın alarmına tepki stratejisi 17 maddeden 13 maddeye düşürülmüştür. Madde b), c), o) ve p) çıkarılmıştır.

Bundan sonraki yazımızda “ Planlama ve Tasarım   “  ile devam edilecektir. 
 
Paylaş:
E-BÜLTEN KAYIT
Güncel makalelerimizden haberdar olmak için e-bültene kayıt olun!
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin!
E-Bülten Kayıt