×

TSE BIM Standartlarını Yayınlamaya Başladı!

 


TSE BIM Standartlarını Yayınlamaya Başladı!

Sabri Günaydın
 
Türk Standartları Enstitümüz TSE Teknik Kurulumuz 30.09.2019 tarihli toplantısında  aşağıdaki BIM standartlarını yayınlamıştır.


a)            TS ISO 19650-1
Bina bilgi modellemesi (BIM) de dahil olmak üzere, bina ve inşaat mühendisliği alanına giren diğer yapılar hakkındaki bilgilerin düzenlenmesi ve sayısallaştırılması - Bina bilgi modellemesi kullanılarak bilgi yönetimi - Bölüm 1: Kavramlar ve ilkeler

b)           TS ISO 19650-2
Bina bilgi modellemesi (BIM) de dahil olmak üzere, bina ve inşaat mühendisliği alanına giren diğer yapılar hakkındaki bilgilerin düzenlenmesi ve sayısallaştırılması - Bina bilgi modellemesi kullanılarak bilgi yönetimi - Bölüm 2: Varlıkların teslim aşaması

c)            TSE ISO/TS 12911
Bina bilgi modellemesi (BIM) kılavuzu için çerçeve

d)           TS EN ISO 16757-1
Bina hizmet tesisatına ait elektronik mamul katalogları için veri yapıları - Bölüm 1: kavramlar, mimari ve model

e)           TS EN ISO 16757-2
Bina hizmet tesisatına ait elektronik mamul katalogları için veri yapıları - Bölüm 2: Geometri


f)            TS ISO 16739-1
İnşaat ve tesis yönetimi endüstrilerinde veri paylaşımı için Endüstri Temel Sınıfları (IFC) - Bölüm 1: Veri şeması

TSE Teknik Kurulumuza, MTC 177 Yapı Bilgi Modellemesi Ayna Komitemize bu standartların yayınlanmasından dolayı Elektrik Tesisat Portalı olarak teşekkür ederiz.


Yapı bilgi modellemesi (BIM ) konusundaki uluslararası standardizasyon çalışmalarına katılmak için MTC 177 Yapı Bilgi Modellemesi adında yeni bir ayna komite kuruldu.

Yapı Bilgi Modellemesi alanında uluslararası standardizasyon çalışmalarına katılmak isteyen kuruluş ve kurumlardan uzmanların da ayna komite üyeliğine müracaat etmeleri beklenmektedir.

Ülkemizde, Vizyon 2023 Strateji Belgesi kapsamında sanayimizdeki tüm geliştirme ve üretim faaliyetlerinde uluslararası standardizasyon ve kalite güvence sisteminin kurulması, iyileştirilmesi ve böylece sanayimize yön verecek standartların yeterli seviyeye getirilmesi amaçlanmaktadır. Bu amacın gerçekleştirilmesine katkı sağlamak için, ilgili sektörden kuruluşlar başta olmak üzere tüm paydaşların katılımıyla standartların hazırlanması büyük önem arz etmektedir.

Bu bağlamda, yapı sektörü paydaşlarının talebi üzerine, ülkemizin tam üyesi olduğu ISO’daki (Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı) uluslararası standardizasyon çalışmalarına katılım sağlayacak “Yapı Bilgi Modellemesi Ayna Komitesi” enstitümüz bünyesinde kurulmuştur.

Yapı Bilgi Modellemesi Ayna Komitesi, öncelikle ISO/TC59/SC2 (Terminology and harmonization of languages)  ve ISO/TC59/SC13 (Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM)) teknik komitelerinin çalışmalarını yakından takip etmek üzere sektörden ilgili tarafların talebi ve katılımıyla Ağustos ayı içerisinde teşkil edilip çalışmalarına başlamıştır.

Dünya pazarlarında rekabet edebilmek ve verimliliği arttırmak için ülkemizin ekonomisinde büyük bir payı bulunan yapı endüstrisinde Yapı Bilgi Modellemesi ve beraberinde getirdiği sayısal uygulamaların tüm paydaşlarca doğru anlaşılıp yönlendirilmesi, geliştirilmesi ve yaygın olarak uygulanması kaçınılmaz bir ihtiyaç haline gelmiştir. Yapıların farklı tarafların işbirliği ile oluşturulan tasarım, uygulama ve işletmesine dair standartları hazırlayan söz konusu uluslararası komiteler, arasında Türkiye’nin de yer aldığı 46 katılımcı ülkenin katılımı ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

Bu uluslararası komitelerin ülkemizdeki temsilcisi olarak çalışacak ayna komiteye katılım sağlayan sektördeki paydaşlar aracılığıyla, uluslararası standart olarak yayınlanan standartlara yön verilmesi ve ülkemizin söz sahibi olduğu bu alanda da standartları hazırlayan tarafta aktif şekilde rol alması hedeflenmektedir.

Türk standartları enstitümüz Yapı Bilgi Modellemesi alanında uzman olan tüm paydaşları MTC 177 “Yapı Bilgi Modellemesi Ayna Komitesi” çatısı altında bir araya gelerek uluslararası seviyede gelişmeleri takip etmeye ve uluslararası standartların hazırlanmasına katkı sunmaya davet etmektedir.


TSE MTC 177 Yapı Bilgi Modellemesi çalışma grubuna Elektrik Tesisat Portalımız adına BIM Çalışma grubu liderimiz Sn. Sabri Pehlivan, çalışma grubumuz üyesi Sn. Sarp Selimbeyoğlu katılmışlardır.

Elektrik Tesisat Portalı olarak MCT 177 ayna komitemize ISO/TC 59/SC 13 ile beraber CEN/TC 442 Komitesi standart çalışmalarının takip edilerek, katılım sağlanması ve CEN/TC 442  standart, guıidance çalışmalarının  öncelikli  yayınlanması, tüm taslak standard/guidance çalışmalarının takip edilmesi önerilmiştir.



 
Paylaş:
E-BÜLTEN KAYIT
Güncel makalelerimizden haberdar olmak için e-bültene kayıt olun!
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin!
E-Bülten Kayıt