×

Standard nedir, ne değildir? Batı Dünyasında Siyasetçiler, Standartlar, Mühendisler Bölüm-2Standard nedir, ne değildir? 
Batı Dünyasında Siyasetçiler, Standartlar, Mühendisler
 
Bölüm-2


Ali UyarStandard Erdemdir, Gönençtir, Akıldır.

Standard, hazırlayan enstitünün tavsiyesi, siyasetçinin cebir yetkisi ile emir olunca, ülkedeki herkesi bağlar. Herkes de ona uyar. Standardın pek çok faydası bundan sonra gün ışığına çıkar:

•    Standard, bir metrik/teknik tarif, sağlam bir başlangıç noktası verir. Standart yolcuya yolu gösterir.

•    Standard insan zekasını “geliştirme” yönüne sevk eder. İyiyi berkitir.

•    Standard merdivenaltını bitirir, pazarı temizler.Yapıcılar adil şartlarda rekabete girer. İyiler kazanır. Tüketici doğruya kavuşur. Devlet vergi toplar. Standard erdemi hakim kılar.

•    Standard pazarı büyütür. Standard sayesinde tutarlı ve yinelenen şekilde üretilen parçalar ve bu parçalardan yapılan bütünler hızlıca ve uygun fiyatla toplanır ve kolayca standartlara uyan yeni ürünleri oluşturur. Üretim de, tüketim de artar, pazar büyür.

Büyüyen pazar refahı getirir, bu sebepten (ikinci görevi toplumun refahını arttırmak olan) siyasetçi standardları sever ve sahip çıkar. Ancak, bu daha, standardın getirdiği ilk “turfanda gönenç” meyvasıdır. 

Pazarın büyümesi,üretimin çeşitlenmesi ve artması, ticareti sınırlar ötesine taşır. Komşularda da liberal ekonomik politikalar uygulanıyor ise pazarlar ve standartlar girişir, bütünleşir. Sonunda kantonlar,eyaletler ülkeler birlik oluşturur( örneğin İsviçre, UK, ABD ve EU). Bu çeşit birleşik pazarlarda standard üreticileri eşitler. İyi ve ucuza üretene sonsuz kazanç kapısı açılır. Bu da standardın sağladığı ikinci ve en tatlı “olgun refah” meyvasıdır.

Fark etmişsinizdir, Batı dünyasında gönenç ahlaklıya/çalışana/akıllıya akar. Standartlara uymayanın, onu sayıp kullanmayanın bu pazarda yeri ikinci küme olur. Ülkemiz Avrupa Birliği ticari üyesi olma hakkını kazanmıştır. Bu büyük bir nimet ve şanstır. Avrupa pazarını türk (mal ve hizmet)ürünleri ile doldurup, oradan diğer pazarlara geçebilir, örneğin  Fransa’nın önünde, dünyanın 7nci büyük ekonomisi olabiliriz. Bu mümkün. Bunun için:


•    Üçüncü görevi  ülkesini güçlü kılmak olan siyasetçi -birkaç temel değer ile birlikte- standardlara sahip çıkma ile yetinmez, gelişmesinin önündeki engelleri ortadan kaldırır. Vatansever siyasetçi:
  • Avrupa IEC pazarı, Kuzey Amerika ANSI pazarı ve diğer büyük pazarlara açılmak için birlik hükümetleri ile ticaret anlaşmaları imzalar. Bunun gereği, ilgili standartlara göre ülke içi üretimi destekler.
  •  Çok çalışma anlamında, “Etik seviyede neomerkantilist politikalar geliştirir”
  • Standard kültürünü toplumun kılcal damarlarına kadar yayar.

Aşağıdaki tesislerin dünyaca en saygın ve en iyilerini kurar:
  • Test ve kalibrasyon istasyonları
  • Sertifikasyon kurumları 
  • Metroloji laboratuarları 
  • Akkreditasyon kurumları 


•    Vatansever mühendislere düşen görevler de vardır. Vatansever mühendis:
  • Alanı ile ilgili IEC ve ANSI ve diğer standartların güncel resmi kopyalarını edinir. (Çalışılan mühendislik koluna ve yan kollara olan ilgiye göre edinilen standard sayısı 5-50 arası değişebilir. Uyaralım! Bu kitapçıklar şahıs ismine veya şirket adına kayıtlıdır. Kopyalanamaz! Çoğaltılamaz! Dağıtılamaz! Mühendis veya firma, mesleki yetkinlik gereği, mutlaka standartların resmi kopyalarını satin almalıdır)
  •  Standartları takip eder, kullanımında uzmanlaşır.
  •  Mutlaka yabancı dil(ler)de ustalaşır.

2030* Senesi itibari ile, ülkemizi, 3.400 Milyar$ GSYİH ile dünyanın 7'inci büyük ekonomisi ve kişibaşı GSYİH’yı 40.000$ yapmak istiyor isek(yani 4 kat büyüyecek isek), gidilecek yol erdem, refah ve akıl yoludur. Bunun karşıtı, dünyanın 10-30' uncu ekonomisi olmak,10.000$ gelir tuzağına yakalanmak ve ikinci kümeye kalmaktır.


*2021 senesi IMF öngörüsüne göre hazırlanan Wikipedia - list of countries by GDP(nominal) ve GDP(nominal) per capita verilerine göre:
•    Fransa 2,938Milyar$ GSYİH ve 44.995$ kişibaşı GSYİH ile dünyanın 7nci büyük ekonomisidir.
•    Ülkemiz 794Milyar$ GSYİH ve 9.327$ kişibaşı GSYİH ile dünyanın 20nci büyük ekonomisidir.

 
Paylaş:
E-BÜLTEN KAYIT
Güncel makalelerimizden haberdar olmak için e-bültene kayıt olun!
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin!
E-Bülten Kayıt