×

Nasıl Daha Sağlıklı Olabiliriz? Bölüm-3

Nasıl Daha Sağlıklı Olabiliriz? 
Bölüm-3


Prof.  Doktor Arzu Mirici

 
Bir süredir kronik hastalıklara karşı korunmayı amaçlayan yaşam tarzı değişikliklerini yazıyorum. Bu kez daha genel bir bakış açısıyla yazmak istedim.

Ivan Illich "Sağlığın Gaspı" (Medical Nemesis) adlı eserinde tıbbın yararsız tedavilerle hastalara zarar verdiğini,iyileştirmek yerine kötüleştirdiğini, kişilerin iyileşmek hakkının elinden alındığını savunur. Yazarın ve benzer düşüncede olanların, tıbbın sağladığı onca yararı göz ardı etmekle eleştirildiği de bilinir. Yani COVID'le birlikte yoğunlaşan komplo! teorileri yeni değil...

Modern tıbbın yaşam süresinin uzatması ve yaşam kalitesini artırması, pek çok hastalığın tedavisinde çok önemli ilerlemeler kaydetmesi unutulmamalıdır.

Tıbba sosyolojik açıdan bakıldığında; yatak başı tıbbından günümüzdeki internet tıbbına kadar birkaç dönem tanımlanıyor.

İnternet her konuda olduğu gibi tıbbi bilgilerinden yaygınlaşmasına ve kolay ulaşılmasına yol açtı. 21. yy da tıp eskisinden çok daha fonksiyonel, hem süreç hem sonuç odaklı ve ölçülebilir olmalı.

BU nedenle FONKSİYONEL TIP

Fonksiyonel tıp hasta odaklı, hastanın süreçlere aktif olarak katıldığı, seçim yapabildiği ve sonuçlarını kabul ettiği bir biçim.

Madem ki hastalar internetten girip bakabiliyor, öğreniyor ve soru sorabiliyor, öyleyse bilgi vermeye devam...

Fonksiyonel tıp, alternatif bir tıp akımı değildir. 21. yy da tıbbın evrildiği ve giderek tıbbın ta kendisi haline gelmesi gereken bir yaklaşımdır. 


Hastaların tedaviye ve hatta tanısal süreçlere katıldığı, bilime ve dolayısıyla kanıta dayalıdır.
Hep olması gerektiği gibi koruyucu hekimlik odaklıdır. Çünkü hasta olmak enerjinizi, yaşamınızı gaspeder ve pahalıya malolur. Hasta olmamak ucuzdur, kolaydır. Ama bilgi, özen ve sistemli yaklaşım gerektirir.

Kronik hastalıklar önemli ölçüde önlenebilir süreçlerdir. Sağlıklı yaş almak mümkün...
Beslenme, zararlı olandan sakınma, stresle başa çıkma, eksikleri yerine koyma ve fazlalıkları atma...

Bütün bunlar hakkında bilgi sahibi olmak mümkün ve çok faydalı ama yine de derin bilgiye ve uygulama deneyimine ihtiyaç var.

 

 
Paylaş:
E-BÜLTEN KAYIT
Güncel makalelerimizden haberdar olmak için e-bültene kayıt olun!
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin!
E-Bülten Kayıt