×

Kritik Tesisler Olarak Veri Merkezlerine Duyulan İhtiyaç, EN 50600 Standardına GirişKritik Tesisler Olarak Veri Merkezlerine Duyulan İhtiyaç,
EN 50600 Avrupa Veri Merkezi  Standardına Giriş 


Celal Ünalp 

 
Kritik Tesisler Olarak Veri Merkezlerine Duyulan İhtiyaç

Kurumsal iletişim veri transferi ve bilgi işleme altyapılarında bilgi teknolojileri her zamankinden daha yoğun kullanılmakta, kamu hizmetlerinin birçok kritik alanlarında ve fonksiyonlarında elektronik bilgi sistemleri ve iletişim teknolojileri (ICT) asli rol almaktadır. Toplum olarak da her gün iletişimde bulunduğumuz dijital altyapıları ve hizmetleri daha fazla kullanmaktayız. Sonuç olarak, veri aktarımı ve kritik veri merkezlerine olan gereksinim de aynı hızla artmaktadır. Ancak, dijital ortamlar yeni riskleri ve gizli maliyetleri de bünyesinde barındırmaktadır.

Bilgi teknolojileri kullanımının doğal ürünü olarak nitelendirilen elektronik kurumsal veriler, günlük, haftalık, aylık veya özel dönemsel çalışmalar sonucunda çeşitli kurumsal birim ve yerleşkelerde oluşturulabilmekte, güncellenebilmekte, taşınabilmekte veya yaşam döngüsünün sonunda arşivlenebilmekte ve silinerek kullanımdan çıkartılabilmektedir. Elektronik ortamda saklanan verileri silinme/çalınma/bozulmaya karşı korumak ve sürekli erişilebilir olmasını sağlamak için yerleşke, bina, cihaz, bilgi, belge, personel ve erişim yedekleme çalışmaları ilgili mevzuat ve ISO Kalite Metodolojileri çerçevesinde yürütülegelmektedir. Tüm bu Metodolojilerin amacı sürdürülebilir veri, erişim ve iletişim güvenliğinin sağlanmasıdır.

Bilgi toplumunun talep ettiği internet tabanlı bilgiye sınırsız erişim, hem internet trafiğinin hem de depolanan/alınan veri hacminin katlanarak büyümesine yol açmıştır. Veri merkezleri, veri işleme, veri depolama ve veri taşıma için bilgi teknolojisi ve ağ telekomünikasyon ekipmanını barındırır ve destekler. Hem ağ operatörleri (bu hizmetleri müşteri tesislerine teslim eden) hem de bu müşteri tesisleri içindeki işletmeler için gereklidir. Veri merkezlerinin, pazarın hızla değişen gereksinimlerine kolayca uyum sağlamak için modüler, ölçeklenebilir ve esnek tesisler ve altyapılar sağlaması gerekir. Ek olarak, veri merkezlerinin enerji tüketimi, veri merkezi operatörü için hem çevresel (karbon ayak izinin azaltılması) hem de ekonomik hususlar (enerji maliyeti) açısından kritik hale gelmiştir.

Faaliyetlerini ağırlıklı olarak bilgi sistemlerine bağımlı bir şekilde yürüten kurumlarda, müşteri ve çalışan odaklı hizmet/servis anlayışının gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyulan veri merkezleri mimarisinin tespiti ve işletmenin idamesi amacıyla yürütülen çalışmalar, mevcut bilgi teknolojisi altyapısının donanım ve yazılım açısından incelenmesi, EN50600 metodolojisine uygun olarak projelendirilmesi ve ihtiyaçların belirlenmesiyle mümkün olacaktır.


EN 50600 - Avrupa Veri Merkezi Standardına Giriş

CENELEC (Comité Européen de Normalisation Électrotechnique), Avrupa Komisyonu tarafından bir Avrupa Standartları Organizasyonu olarak belirlenmiş, Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesidir. [Ziyaret Ediniz]
Bu görevle CENELEC, elektro-teknik mühendisliği alanında Avrupa standardizasyonundan sorumludur ve tüm şekil ve boyutlardaki veri merkezleri için bir dizi standart üretme hedefine de sahiptir. Bu veri merkezleri, mevcut bir binadaki bir veya daha fazla kabinden, sistem odasından hatta birden fazla bina içerebilen özel “bağımsız” yapılara kadar değişebilir. Bu standartlar aynı zamanda veri merkezi iş modellerinin çok çeşitli doğasını ve barındırılabilecek bilgi teknolojisi ve ağ telekomünikasyon ekipmanının yapılandırma ve sahipliğinin karmaşıklığını da tanımlar.

CENELEC, Avrupa Standardizasyon Komitesi CEN (Comité Européen de Normalisation) ile birlikte çalışır ve CLC Teknik Komitesi bünyesinde (CENELEC Technical Committee  / Technical Committee CLC/TC 215 altında Çalışma Grubu (WG) 03 – tesisler ve altyapılar (FACILITIES AND INFRASTRUCTURES)), EN 50600 serisi standartların geliştirilmesinden sorumludur. Ulusal üyelerden oluşan bu komite, 2008 yılında taslak aşamasından 2012 yılında yayınlanmış ilk standardı ve halen güncellenmeye devam eden EN 50600 Standart Serisini (EN 50600-2-1:2021 – Temmuz 2021) geliştirmiştir.

EN 50600 serisi dünya çapında yaygın olan veri merkezlerinin tasarım ve yönetim ilkelerini uyguladığı için kullanımını Avrupa veri merkezleriyle sınırlamaz. Ayrıca, Avrupa standartları, tüm farklı Avrupa ülkelerinde çalışması gerektiğinden, birçok ulusal standarttan daha az kuralcıdır. Sonuç, bu standardın temel unsurlarının küresel ve tutarlı bir şekilde uygulanabilmesidir.

EN 50600 serisi, bir veri merkezindeki kritik altyapıların tanımlanmış bir “erişilebilirlik” düzeyine sahip olarak atanmasını sağlar. EN 50600-1, genel bir "erişilebilirlik" seviyesini tanımlamak için bu referanslara atıfta bulunur. Serideki diğer standartlar, bir "erişilebilirlik" düzeyi ataması olmaksızın çeşitli gereksinimlere uyumu gerektirir.

EN 50600 Serisi Hiyerarşik Yapısı ve Kırılımları

EN 50600 serisindeki standartların birbirleri ile ilişkisi aşağıdaki şekilde  gösterilmektedir.

EN 50600 serisi belgeler arasındaki şematik ilişki


EN 50600-2-X belgeleri, EN 50600-1'den seçilen "erişilebilirlik", "fiziksel güvenlik" ve "enerji verimliliği etkinleştirme" için ilgili sınıflandırmayı desteklemek için belirli tesisler ve altyapılar için gereksinimleri ve önerileri belirtir.

EN 50600-3-X belgeleri, veri merkezi operasyonları, süreçleri ve yönetimi için gereksinimleri ve önerileri belirtir.

EN 50600-4-X belgeleri, bir veri merkezinin sırasıyla kaynak kullanım verimliliğini ve etkinliğini değerlendirmek ve iyileştirmek için kullanılan temel performans göstergeleri (KPI'ler) için gereksinimleri ve önerileri belirtir.

Bu şekilde EN 50600-1, 50600-2-2, -2-3, -2-4 ve -2-5, bir veri merkezinin tasarım erişilebilirliğinin değerlendirilmesi için kapsamlı bir çerçeve sağlar. Sırasıyla bina inşaatı ve işletimi için EN 50600-2-1 ve EN 50600-3-1 tarafından desteklenirler, ancak bunlar kullanılabilirlik hedeflerinde ikincil olarak kabul edilmektedir.

Aşağıdaki bilgiler, EN 50600 serisi tarafından sunulan çerçevenin ana hatlarını oluşturmaktadır :

EN 50600-2-2, veri merkezinin güç kaynağı ve dağıtım sisteminin tasarım erişilebilirliği için dört seviye (1 ila 4) tanımlar;

EN 50600-2-3, veri merkezinin çevresel kontrol sisteminin tasarım erişilebilirliği için dört seviye (1 ila 4) tanımlar;

EN 50600-2-4, veri merkezinin kablolama sistemlerinin tasarım erişilebilirliği için dört seviye (1 ila 4) tanımlar;

EN 50600-1, yukarıda ayrıntıları verilen üç altyapı öğesinin en düşük düzeyine dayalı olarak bir veri merkezinin genel erişilebilirlik düzeyini tanımlar.

EN 50600-2-5, altyapı seviyesinden bağımsız olarak veri merkezi alanlarının fiziksel güvenliğinin sürdürülmesi için gereksinimleri tanımlar 
Paylaş:
E-BÜLTEN KAYIT
Güncel makalelerimizden haberdar olmak için e-bültene kayıt olun!
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin!
E-Bülten Kayıt