×

Kabloların taşınması, depolanması, döşenmesiKabloların taşınması, depolanması, döşenmesi “
Yazı Dizisi-3
Seher Sarıca, Ayhan Güngör, Ömer Eren
 
3. KABLOLARIN UZUN SÜRELİ DEPOLANMASI (3 veya 4 aydan uzun bir süre boyunca)

Aşağıdaki durumlardan herhangi birisinin meydana gelmesi halinde aşağıdaki talimatlara uyulması gerekmektedir:

a) Makaraların ve makaralarda kullanılan ahşabın zamanla ve hava koşullarının etkisiyle bozulması
b) Kablo keplerinin zamanla ve hava koşullarının etkisiyle bozulması
c) Açıkta kalan kablo yüzeylerinin bozulması veya renklerinin solması
d) Kablo çevre koşulları nedeniyle zarar görebilir
e) Kablo hareket veya taşıma sırasında zarar görebilir

Makaraların Depolanması


Makaralar, yanak kenarlarının üzerinde (flanşı yere düz olarak değil) suda veya sürekli nemli  koşullar altında kalmayacak şekilde ve yuvarlanmaları engellenerek düz ve katı bir yüzeyde (ör; beton, tahta zemin, veya sert çakıl) depolanmalıdır.
 
Bu şartlara uyulmaması, ahşapların çürümesi ve yanakların zayıflayarak kırılmasına veya makaranın kablonun yerde duracağı noktanın üzerine çökmesine neden olabilir. Bu sonuçlardan herhangi birisi kablo döşenmesini daha sorunlu veya imkansız hale getirecektir.
Makaraları tutmak için takozlar kullanılmalıdır. Takozlar yanakların arasına değil yanak kenarlarına yerleştirilmelidir. Taş kullanılması önerilmez.
Ahşap kablo makaraları en fazla 18 ay boyunca açıkta depolanabilir.
Bozulma ve eskime hızı çevre koşullarına ve mevsime bağlıdır ve bu nedenle depolama süresince makaraların kontrol edilmesi ve bakımlarının yapılması gerekli olacaktır.

Kontrollerin sıklığı, çoğunlukla yağışlı olan hava koşullarında azami 12 aydır ve yüksek sıcaklıklarla birlikte yağışlı veya nemli koşulların bir arada bulunduğu tropik ortamlarda ve makaralar çok kuru ve çok sıcak (35°C civarı veya üstü) ortamlarda depolanıyorsa bu süre 6 aya inmektedir.

Bakım işlemine çapraz cıvataların sıkılması (yanaktan yanağa, aynı zamanda “makara vidaları” olarak da bilinir) da dahildir. Aynı zamanda çelik plakayı mil deliğinde tutan cıvatalar da sıkılacaktır. Bu önlemler kablonun taşınması ve döşenmesi sırasında makaranın çökmesini engelleyecektir.
Eğer kablo makaralarının iki yıldan daha uzun bir süre boyunca depolanması gerekiyorsa, çevre
koşullarından korunacak oldukları kapalı bir alanda depolanmaları tavsiye edilir. Gerekli görülmesi halinde kablo çelik kablo makaralarının üzerine (önceden tedarik edilmemiş ise) yeniden sarılır. Bu yeniden sarma işlemi size en yakındaki Nexans temsilcisi ile irtibata geçerek organize edilebilir.

Genelde makara ebatları makara üzerindeki kablo sargısının yanakların dış kenarlarına kadarki boşluğu neredeyse dolduracak şekilde seçilmektedir. Böyle durumlarda kablo makara yanaklarının stabilitesinin sağlanmasına ve pozisyonlanmalarına yardımcı olur ancak kablonun ağırlığının fazla olması makaranın hareketsiz bırakılması durumunda yanağın bükülmesine neden olabilir.

Bazen satın alınan uzunluk makarayı doldurmaz ve bazen de makaralar toplam uzunluğun bir kısmı döşendikten sonra depolanır ve bu nedenle makara da toplam kablo uzunluğunun bir bölümünü içerir  (yani yalnızca kalan kablonun uzunluğu depolanır). Böyle durumlarda yanak kabloya destek olmak için genişler ve zamanla aynı pozisyonda bırakıldığında kablonun ağırlığı altında yayılma veya bükülme olasılığı fazladır.

Bu nedenle makaranın hem tam hem de kısmi dolu olduğu durumlarda yanak bozulmasına ilişkin herhangi bir işaret tespit edilmesi durumunda bu makaraların zaman zaman bir miktar çevrilmesi gerekir (örneğin; yanak üzerine boyanarak gösterilen okun yönünde 90°) ve böylelikle kablo ağırlığının desteklenmesinde yanağın “yeni” bir bölümü görev almış olur.

Bunun yapılmaması, yanağın bozulmasına ve bu nedenle kablonun makaradan sağılmasını zorlaştırmasına ve kabloya bir zarar gelmesine neden olabilir.

Özellikle etkilenmemiş makaralar için bu makaraların bozulmasının durdurulması veya yavaşlatılması ancak kuru ve kapalı alanlarda depolanmaları ile mümkündür.

Kabloların Depolanması
Kablolar, nem veya su girişini önlemek amacıyla kullanılacak olan kablo kepleri ile birlikte tedarik edilir. Kablo makaraları, kablo kılıflarına veya sızdırmaz keplere zarar vermeyecek şekilde  yüklenmelidir  aksi halde içeriye nem girişi olabilir.

Eğer kablo tedricen kullanılıyorsa (uzunluğun yalnızca bir bölümü kesilir ve kullanılır), açıkta kalan ucun  yeni bir kablo kepi ile derhal kapatılması gerekir. Döşemede bu amaç için ısı ile büzüşen uç kapaklarının kullanılması önerilir. Şu şekilde kullanılmalıdır:

Kapatılacak olan kablo ucu dik açıyla ve düzgün bir şekilde kesilmeli ve damarlar kılıftan dışarıya çıkmamalıdır. Kablo kepini takmak için kablo ucunu dikey olarak yukarı bakacak şekilde tutun.
Bazı sert plastik kılıf malzemeleri oldukça düz ve kaygandır. Bu malzemeler kablo kepine tutunmayabilir ve hatta mastik kaplı kablo kepleri kullanılsa dahi tutunmayabilir.

Yapışmanın gerçekleşmesini sağlamak için ,bu tür kılıf malzemeleri, kablo kepi kablo yüzeyine büzdürülmeden önce iri taneli zımpara kağıdı ile aşındırılmalıdır.

Kablo kepini kablo ucu üzerine yerleştirin ve bir propan alevi kullanarak hafifçe ısı uygulayın. Alev düzgün hareket ettirilerek (sadece küçük bir alev gereklidir) kablonun en ucundan başlayarak ve başlık manşonunu kablo ucundan büzdürerek kablo kepinin tüm yüzeyine eşit bir şekilde ısı uygulanmalıdır.

Kablo ucunun soğumasını bekleyin ve ardından kablo kepinin kablo ucunu sıkıca kavrayıp tuttuğunu ve tatmin edici bir sızdırmazlık sağlandığını kontrol edin.  Elektrikçilerin kullandığı PVC izoleasyon bantları daha sonra, sızdırmazlığı güçlendirmek için kablo kepi ve kablo kılıfının birleşiminin etrafına sarılır.

Dış kılıfları renkli olan kablolar, renklerin solmasını önlemek amacıyla doğrudan güneş ışığına maruz kalacak şekilde depolanmamalıdır. Kablolar, siyah plastik kaplama, vb. uygun koruma ambalajı kullanılarak doğrudan güneş ışığına maruz kalmaktan korunmalıdır.

Bundan sonraki yazımızda “Kabloların Döşenmesi 1. Bölüm/Kablo Döşeme Hazırlığı, Güzergahın Hazırlanması, Makara ve Kablonun Hazırlanması , Makara ve Makara Freninin Dönüşü,    “ anlatılacaktır. 
 
Paylaş:
E-BÜLTEN KAYIT
Güncel makalelerimizden haberdar olmak için e-bültene kayıt olun!
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin!
E-Bülten Kayıt