×

Kabloların Taşınması, Depolanması, Döşenmesi Yazı Dizisi-1 “ Kabloların taşınması, depolanması, döşenmesi “
Yazı Dizisi-1
Seher Sarıca, Ayhan Güngör, Ömer Eren
 
Giriş:
Bu yazı dizimiz, kablolar üretim alanından ayrıldıktan sonra kabloların güvenli bir şekilde kullanılmasına ilişkin talimatları ve yöntemleri bir arada sunmaktadır. Bu doküman 5 bölümden oluşmaktadır:
 
  1. Kablo & Makaraların Yüklenmesi ve Taşınması
  2.  Kablo & Makaraların Kontrol Edilmesi
  3. Kabloların Uzun Süreli Depolanması
  4. Kabloların Döşenmesi
  5. Kablo & Makara Hasarlarının Yönetimi

Bu doküman, elektrik kabloları (YG, OG, AG), kontrol kabloları, enstrümantasyon kabloları ve telekomünikasyon kablolarının standart/genel tipleri için kablolar üretim alanından ayrıldıktan sonra kabloların güvenli bir şekilde yüklenmesi ve depolanmasına ilişkin yöntemleri ve önerilen uygulamaları bir araya getirerek kablo taşıyıcıları ve/veya tesisatçılarına rehberlik sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

Teknik yetkinliğe sahip taşıyıcılar ve/veya tesisatçılar tarafından değerlendirilmeye ve kullanılmaya yönelik olup mesleki yetkinliğe sahip taşıyıcıların ve/veya tesisatçıların uzmanlığına ilişkin bir garanti vermez veya onların yerine geçemez: her ne kadar içeriğindeki bilgilerin yayınlandığı tarihte doğruluğuna inanılıyor olsa da Nexans bu dokümanın içeriğindeki bilgilerin doğruluğu ve eksiksizliği konusunda herhangi bir fikir beyan etmemekte ve garanti vermemekte, buna dair herhangi bir ifade veya imada bulunmamaktadır ve ayrıca gelecekte bu belgenin güncellenmesi veya düzeltilmesine ilişkin herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir. Daima uygulamanıza özgü en güncel sanayi uygulamaları ve prosedürler için eğitimli bir profesyonele danışınız.

1. KABLO MAKARALARININ YÜKLENMESİ VE TAŞINMASI
Giriş
Elektrik ve Fiber Optik kabloları, toplam kablo ağırlığı 10 ton’u aşmadığı müddetçe ahşap makaralarla tedarik edilecek olup ağırlığın bu değeri aşması durumunda çelik makaralarla tedarik edilecektir. Her iki makara tipi de bileşen parçalarının erken bozulmasına karşı koruyucu işlemden geçirilmiş olacaktır.

Makara yanağına, kablonun kazara hasar görmesine karşın ekstra koruma sağlayan ve makara yanağı kenarları arasına sabitlenen ahşap takozlar (ya da çıtalar veya kapama tahtaları) ile ekstra mekanik dayanıklılık sağlanmıştır.

Makara yanakları, makaraların yüklenmesi ve kablo döşenmesine yardımcı olacak önemli bilgileri sağlamak amacıyla işaretlenmektedir. Bu bilgiler makara ağırlığını, yanak üzerinde kablonun ucunu gösteren bir işareti ve yuvarlama ya da taşıma sırasında makaranın yuvarlanacağı yönü gösteren bir oku içermektedir.

Makaranın ok yönünde yuvarlanması kablonun makara üzerindeki sargısının gevşemesi eğilimini ortadan kaldırır. Kablo makaradan çekilirken ve kablo döşenirken okun makaranın dönme yönünün tam tersi yönde olması gerektiğini göz önünde bulundurun.

Makaranın Yüklenmesi
Kablo   makaralarının   taşınmasında   tercih   edilen   yöntem   forklift   kullanılmasıdır.   Çoğou   kablo makarasının ağırlığı bu yöntemle taşımaya olanak sağlayacak ağırlık aralığı dahilindedir.
Genelde forklift ile makara yüklenmesi yöntemi yalnızca sert ve düzgün bir zemin yüzeyi olması  durumunda uygundur. Bu, istenilen depolama alanı için de gereklidir. Bu durumda yaklaşık makara ağırlığı +1 ton (azami makara ağırlığı artı beklenmedik durumlar) kaldırma kapasitesine sahip bir forklifte ihtiyaç olacaktır. Ayrıca forkliftin çatalının makara genişliğini alacak ve her iki yanağa destek sağlayacak kapasitede olması gerekir.

Küçük makaralar için 1200 mm uzunluğundaki çatallar yeterli olacaktır. Büyük makaralar içinse 1800 mm uzunluğunda çatallar gerekecektir. Daha büyük makaralar içinse, örneğin; 33 kV veya 132 kV’lık veya uzun metrajlı kabloları taşıyan makaralar, en az 1800 mm’lik çatallar gerekli olacaktır çünkü böylelikle her iki makara yanağı için de yeteri düzeyde destek sağlanmış olacaktır

 
Bazı makaralar, taşıma araçlarına yüklenirken veya taşıma araçlarından boşaltılırken vinç kullanılmasını gerektirecek uzunlukta ve ağırlıkta olabilir. Bu durumda kaldırma zincirlerinin makara yanaklarını sıkıştırmamasını sağlamak için yeterli uzunlukta bir ayraç kolu kullanılması gerekecektir.
 

Taşıma sırasında kablo makaralarının hareket etmeleri engellenmeli ve kablonun onarılamayacak şekilde zarar görmesine neden olacak ciddi bir aksilik ihtimalini önlemek için sıkıca tutturulmalıdır.
Forklift veya vinç kullanılmadığı durumlarda, yaklaşık 1:4 eğime sahip geçici bir rampa oluşturulmalıdır. Kablo makarası daha sonra halat ve yük vinçleri yardımıyla bu rampa üzerinden yuvarlanmalıdır. Ayrıca, yuvarlanan kablo makarasını durdurmak için rampa ayağına kumdan yatak yapılabilir.

Makaraların Kamyona Yüklenmesi

250 cm’den daha büyük makaraların kamyonlara yüklenmesi durumunda merkezdeki delikten ve gerekli olması durumunda makara yanakları üzerinden geçirilmiş halatlarla bağlanmaları gerekmektedir.
250 cm’den daha küçük makaralar için bağlayıcı bant kullanılmalıdır fakat tüm makaralar için mutlaka takozlama yapılmalıdır.

Makaraları kamyonlarla taşırken özel takoz sisteminin kullanılması gerekmektedir. Makaralar pozisyonlanmadan önce araç yatağına kalaslar bağlanmalıdır.
 

“Delikler birbirine dik olacak şekilde” takozlama
Makaralar kamyon eksenine paralel olacak şekilde yerleştirilir.


“Delikler birbirine paralel olacak şekilde” takozlama
Makaralar kamyon eksenine dik olacak şekilde yerleştirilir.

Makaraların çapları kamyon genişliğinden az olduğu müddetçe “delikler birbirine paralel olacak şekilde” yüklenebilirler.
Bundan sonraki yazımızda “Makara ve Kabloların Kontrol Edilmesi “ anlatılacaktır. 
 

 

 
Paylaş:
E-BÜLTEN KAYIT
Güncel makalelerimizden haberdar olmak için e-bültene kayıt olun!
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin!
E-Bülten Kayıt