×

Jeneratör Odalarında Yangın Koruması Bölüm-2Jeneratör Odalarında Yangın Koruması 
Bölüm-2


Avni Turcihan

 
          Yaygın kurulum tasarımı   zorluklarının üstesinden gelmek
 
İdeal durumlarda yedek güç sistemleri kullanılmaz. Acil Güç kaynağı Sistemi sel, deprem, yangın ve fırtına koşullarında devreye girmesi için tasarlanmalı (A.5.1.1). Kurulumunuzun uygunluğunu garanti altına almak için ekipman, dokümantasyon, test ve kurulum olduğundan emin olmak için sürecin başında AHJ'nize danışmalısınız.

ACİL DURUM JENERATÖRÜ SİSTEMİ kurulumunda tanımlayıcı bir “nasıl yapılır” yerine, bu makale NFPA 110'daki kurulum tasarım standartlarını ve bunlarla ilişkili zorlukları anlamada hızlı bir başlangıç yapmanıza yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

NFPA 110 standartlarına göre ACİL DURUM JENERATÖRÜ SİSTEMİ tasarımında karşılaşılan en büyük zorluklardan bazıları:

• ACİL DURUM JENERATÖRÜ SİSTEMİ’nizin Seviyesini Belirleme

Özel uygulamanızın seviyesini tanımlamak NFPA 110'un kapsamı dışındadır (1.1.3). Standartta tanımlanmış iki ACİL DURUM JENERATÖRÜ (Acil Güç Kaynağı Sistemleri) seviyesi vardır: Seviye 1 ve Seviye 2.

Seviye 1 ACİL DURUM JENERATÖR SİSTEMLERİ, başarısızlığın “insan hayatını kaybetmesi veya ciddi yaralanmalara” neden olacağı durumlarda güç sağlar (4.4.1).

Seviye 2 ACİL DURUM JENERATÖR SİSTEMLERİ, “insan hayatı ve güvenliği için daha az kritik olan” yükleri besler (4.4.2).

NFPA, ACİL DURUM JENERATÖRÜ SİSTEMLERİ' nin kullanıma, uygulamaya ve bölgeye göre çeşitlilik gösterdiğini kabul eder (4.4) ve bu nedenle yalnızca Seviye 1 (can güvenliği aydınlatması, asansörler, vb.) veya Seviye 2 (atık su tasfiyesi, haberleşme, vb.) olarak sınıflandırılabilecek uygulamalar hakkında geniş önerilerde bulunur (4.4.1-2).

Bölüm 7'yi okuduğunuzda, Seviye 1 ve Seviye 2 sistemleri için kurulum standartlarının çok farklı olduğunu fark edeceksiniz. ACİL DURUM JENERATÖRÜ SİSTEMİ'nizdeki yüklerin Seviyesini tanımlamak için AHJ'nizle birlikte çalışmanız ve ardından kurulumunuzu ilgili kurallara göre tasarlamanız gerekir.

• ACİL DURUM JENERATÖRÜ SİSTEMİ'nizin yeri

ACİL DURUM JENERATÖRÜ SİSTEMİ'nizin hedefi, birincil güç kaynağınızın arızalanması durumunda güvenilir yedek güç sağlamaktır. Bu nedenle, yangın veya doğal afet durumunda tüm ekipmanınızın korunmasını ve çalışmasını sağlamak için büyük özen gösterilmelidir.

Kapalı tesisler

Acil durum güç kaynağınızı (EPS) tesisinize monte etmeyi seçerseniz, acil durum koşullarına daha iyi uyması için 2 saatlik yangına dayanıklılık derecesi (FRR) olan ayrı bir odaya koymanız gerekir. Odaya monte edilen ACİL DURUM JENERATÖRÜ ve ACİL DURUM JENERATÖRÜ SİSTEMİ ekipmanı dışında herhangi bir ekipmanınız olmayabilir (7.2.1.1-3).

Açık tesisler

Dış mekan kurulumları için ACİL DURUM JENERATÖRÜ SİSTEMİ'nin rüzgar, yağmur ve kardan korunan bir kabin içinde olduğundan emin olmanız gerekir. ACİL DURUM JENERATÖRÜ SİSTEMİ’ nizi kurmak için gerekli olan hiçbir ekipman kabine monte edilemez. İhtiyacınız olan rüzgar ve yağmur direnci seviyesi için yerel bina kodlarına bakınız (7.2.2.1-3).

ACİL DURUM JENERATÖRÜ SİSTEMİ ekipmanınızı tesisinizin içine veya dışına monte edip etmediğinize bakılmaksızın, hedefiniz taşma veya atık su yedeklemesi gibi acil durumlardan kaynaklanan hasarı en aza indirmektir (7.2.4). AHJ'niz, üreticinin önerileri ve NFPA 110'a göre ekipmanınızı tasarlamak ve bulmak için her türlü çabayı göstermelisiniz.CFPA E Guideline No 34:2015 F Madde: 5

Jeneratör odaları, gerekli olduğu yerlerde uygun aydınlatma ve ışıklı yangın çıkış işaretleri haricinde potansiyel tutuşma kaynaklarından uzak tutulmalıdır. Benzer şekilde, jeneratör odaları yanıcı maddelerin depolanması için kullanılmamalıdır.

Jeneratör ekipmanı, üretimdeki veya diğer tesislerdeki yangınlardan zarar görmeyecek şekilde mümkün olabiliyorsa ana binalardan uzak bir yere yerleştirilmelidir.  Jeneratör ekipmanı konumu, depolanan yanıcı maddelerden arındırılmış ve yanıcı gaz veya yanıcı buharların bulunduğu veya serbest bırakılabileceği alanlardan uzak olmalıdır.

Sabit jeneratörler, başka hiçbir amaçla kullanılmayan yanmaz yapı malzemelerinden inşa edilmiş odalarına yada kabinlerine yerleştirilmelidir.

Tüm sabit jeneratör ekipmanları, üreticinin talimatlarına göre kurulmalı, çalıştırılmalı ve bakımları yapılmalıdır.

Jeneratörler alçak yerlere veya taşkınların meydana gelebileceği veya yangınla mücadele operasyonlarından çıkan suyun birikebileceği diğer yerlere kurulmamalıdır. Örneğin araç hareketlerinden dolayı mekanik hasara maruz kalabilecekleri konumlardan da kaçınılmalıdır.

Rutin bakım yapılmasına ve gerektiğinde parçaların değiştirilmesine olanak tanımak için jeneratör ekipmanının çevresinde en az 1 metrelik yeterli açık alan olmalıdır. Bu alan yere belirgin bir şekilde işaretlenmeli ve / veya uygun bariyerler sağlanmalıdır. Tanımlanan bu alanda hiçbir yanıcı madde depolanmamalıdır.

Jeneratör montajının yapılacağı zemin , üzerine uygulanması muhtemel statik ve dinamik kuvvetlere dayanacak kadar sağlam bir kütle olmalıdır.

Jeneratör odasının zemini uygun kaymaz ve yağa dayanıklı bir yüzeye sahip olmalıdır.

Jeneratörden yerel tüketici birimlerine kadar olan tüm kablolar ulusal standartlara uygun olmalıdır. Kablolar yangına ve mekanik hasara karşı korunmalıdır. Bu, kabloları binanın dışına aktararak veya binanın düşük yangın riski olan kısımlarından geçirerek veya en az 60 dakikalık bir yangın dayanımı olan bir yapı elemanı ile önemli yangın riskinden ayırma suretinde sağlanabilir. Alternatif olarak kablolar doğrudan uygun koruma ile temin edilebilir veya toprağın altına gömülebilir.

Acil durum jeneratörlerinden gelen kablolar üzerindeki yalıtımın rengi mevcut ulusal / Avrupa standartlarına uygun olmalıdır.

Yalıtım renginin güvenlikle sonuçlanabileceği durumlarda, kullanılan renk kuralını gösteren açık ve belirgin bildirimler gösterilmelidir. (Örneğin, nötr kablolarını veya faz kaynaklarını belirtmek için tesislerin bazı bölümlerinde siyah yalıtım kullanılıyorsa).

Acil durum jeneratörlerinden yerel tüketici birimlerine kadar olan kablolar, ek yapma ihtiyacını ortadan kaldıracak şekilde tek parça olmalıdır.

Yangın ve kurtarma hizmeti kullanımı için kurulum çizimleri, kablo yolları, jeneratör tarafından sağlanan donanımım ayrıntıları ve güvenli kapatma prosedürleri dahil olmak üzere güncel dokümantasyon mevcut olmalıdır.

Normal güç kaybolduğunda acil durum gücü besleyecek ekipman listelendiği gibi acil durum jeneratörlerinin yeri, itfaiye için sunulan saha planlarında belirtilmelidir.

• Havalandırma ve Egsoz Sistemi
ACİL DURUM JENERATÖRÜ nominal yükte çalışırken, ACİL DURUM JENERATÖRÜ odasındaki maksimum hava sıcaklığını ACİL DURUM JENERATÖRÜ üreticisi tarafından istenen maksimum ortam hava sıcaklığına sınırlamak için havalandırma havası akışı sağlanacaktır (7.7.1).

Enerji ekipmanı, yalıtılmamış veya yalıtımlı egzoz boruları ve diğer ısı üreten ekipman tarafından ACİL DURUM JENERATÖRÜ ekipman odasına yayılan tüm ısıya dikkat edilmelidir.

ACİL DURUM JENERATÖRÜ ekipmanına yanma havası temin edilecektir.

Seviye 1 ACİL DURUM JENERATÖRÜ SİSTEMİ beslemesi için, ACİL DURUM JENERATÖRÜ havalandırma havası doğrudan binanın dışındaki bir kaynaktan bir dış duvar açıklığı veya binanın dışındaki bir kaynaktan 2 saatlik yangına dayanıklı bir hava aktarma sistemi ile sağlanacaktır.

Seviye 1 ACİL DURUM JENERATÖRÜ SİSTEMİ' ni besleyen ACİL DURUM JENERATÖRÜ için, tahliye havası binanın dışına bir dış duvar açıklığı veya 2 saatlik yangına dayanıklı bir hava transfer sistemi tarafından bir dış açıklığa yönlendirilecektir.

Seviye 1 ACİL DURUM JENERATÖRÜ SİSTEMİ için ACİL DURUM JENERATÖRÜ ekipmanına hava temini veya tahliye havası sağlamak için yapılacak havalandırma açıklıklarında veya kanallarda, yangın damperleri, panjurlar veya diğer kendiliğinden kapanma cihazlarına izin verilmez.

Havalandırma havası beslemesi, dış duvar açıklığı ile bina dışından veya bina dışındaki bir kaynaktan veya 2 saatlik yangına dayanıklı hava transfer sistemi ile bina dışındaki bir kaynaktan sağlanacaktır.

ACİL DURUM JENERATÖRÜ nominal yükte çalışırken radyatör soğutması için soğutma havası sağlamak ve ısınan havayı tahliye etmek için uygun havalandırma sağlanacaktır.

Radyatör soğutmalı ACİL DURUM JENERATÖRÜ için havalandırma havası beslemesi ve tahliyesi, radyatör çıkışındaki tahliye kanalında maksimum 125 Pa (0,5 inç su sütunu) statik kısıtlamaya sahip olacaktır.

Radyatör hava tahliyesi, dış ortama veya 2 saatlik bir anma hava transfer sistemi tarafından bir dış açıklığa yönlendirilecektir.

Motorlu damperler kullanıldığında, yay enerjisi ile açmalı ve motor kurmalı olarak  kapatılmalıdır. Seviye 1 ACİL DURUM JENERATÖRÜ SİSTEMİ için ACİL DURUM JENERATÖRÜ ekipmanına hava temini veya tahliye havası sağlamak için yapılacak havalandırma açıklıklarında veya kanallarda, yangın damperleri, panjurlar veya diğer kendiliğinden kapatma cihazlarına izin verilmez.

ACİL DURUM JENERATÖRÜ ekipmanı odasındaki veya Seviye 1 dönen ekipmanı içeren harici kabindeki ortam hava sıcaklığı 4,5 ° C'den (40 ° F) düşük olmamalıdır.

Dış mekanda konumlandırılmış birimleri 5.3.3’de belirtildiği gibi ısıtılmalıdır.

ACİL DURUM JENERATÖRÜ ekipman odası için ısıtma, soğutma ve havalandırma sisteminin tasarımı, aşağıdakileri içeren ancak bunlarla sınırlı olmayan faktörler için önlemleri içermelidir: 

 
  • Sıcak, soğuk, toz, nem,
  • Çevredeki kar ve buz yığıntısı, panjurlar,
  • Uzağa monteli radyatör fanları, radyatör fan deşarj havasına karşı esen baskın rüzgarlar.


CFPA E Guideline No 34:2015 F Madde: 5

Jeneratör odası yada kabinine, üreticinin talimatlarına göre uygun havalandırma ve yeterli miktarda soğutma havası sağlanmalıdır.

Motor hava girişine uygun bir hava filtresi takılmalıdır. Özellikle yangınların  motora çekilebildiği durumlara karşı, açık tip reçineli kağıt kartuşu içeren filtrelerden uzak durulmalıdır.

Soğuk havalarda dizel motorun kolay çalıştırılmasını sağlamak için oda veya kabin sıcaklığının 10 ° C'nin altına düşmemesini sağlamak için uygun sabit ısıtma tesis edilmelidir.

Jeneratör odası için gürültü azaltma gereklilikleri göz önünde bulundurulurken, yangın koruma gereklilikleri ile uyumlu malzemelerin belirlenmesine özen gösterilmelidir.

Egzoz gazlarını mümkün olan en kısa yoldan açık havada güvenli bir yere taşımak için bir egzoz borusu sağlanmalıdır. Duman ve gazların temiz hava girişlerinden iyice uzaklaşmasına ve jeneratör odasına tekrar girmemesine dikkat edilmelidir. Ayrıca, egzoz gazlarının otomatik yangın algılama tesisatını çalıştırabilecekleri veya personel için sağlık riski oluşturabilecekleri yakındaki tesislerden çekilmemesine dikkat edilmelidir.

Egzoz borusunun dikey olarak çalıştığı yerlerde, kondensin motora geri akmasını önlemek için uygun araçlarla donatılmalıdır.

Egzoz borusu, yangın tehlikesi oluşturmayacak şekilde yalıtılmalıdır.


Motorun egzozuna tehlike zonuna ve gürültü hassasiyetine uygun bir susturucu takılmalıdır.

Bundan sonraki bölümde "Yakıt depolama Boyutlandırma ve Bakım , Koruma, Elektrik Yangınlarında Uygulanacak Eylemler "  anlatılacaktır. 


 
Paylaş:
E-BÜLTEN KAYIT
Güncel makalelerimizden haberdar olmak için e-bültene kayıt olun!
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin!
E-Bülten Kayıt