×

ISO 8528-1:2018 Dizel Jeneratör Seti Güç Tanımları

 ISO 8528-1:2018   Dizel Jeneratör Seti Güç Tanımları
Samet Bekiroğlu

 
İçten yanmalı dizel motorlu jeneratör setleri, kontrol düzeni ve yardımcı donanıma ait, uygulama, beyan değerleri ve performansını tanımlar.

Jeneratör seti standart referans koşulları:

Jeneratör seti nominal güçleri aşağıdaki referans ortam koşulları için verilmektedir.
Barometrik basınç 100 kPa
Ortam ısısı : 25 o C)
Bağıl nem: 30%

 
Çalışma koşullarına göre güç tayini

Uygun güçte jeneratör güç seçimi için aşağıda belirtilen işletme koşulları kullanıcı tarafından verilmelidir.

a)Barometrik basınç,
b)Yıl içi en düşük ve en yüksek sıcaklıklar,
c) Jeneratör çevresindeki en düşük ve en yüksek sıcaklık değeri,
d) Bağıl nem,

Standart referans koşullarından farklı sahalarda , o saha koşulu için gerekli jeneratör gücü seçimi yapılmalıdır. Saha koşulları müşteri tarafından belirtilmelidir, şayet var ise tehlikeli ortamlar(patlayıcı atmosfer veya yanıcı gazlar vb.)  açıkça belirtilmelidir.

 
Güç sınıfları tanımları

Jeneratör setinin, iç ihtiyaçları düşüldükten sonra yükün beslenmesi için terminalden alınan elektrik gücünü ifade eder. Jenerator seti güç tanımı anma gücü, kVA, anma frekansı ve güç faktörü 0.8 olarak tanımlanmıştır.

Jeneratör seti üreticisi,  teklif edilen gruba ait güç değerlerinden ve güç kategorilerinden, bakım takvimi, servis prosedürünün belirlenmesinden sorumludur.

ISO 8528-1 standardı 6 adet güç tanımından oluşmaktadır bunlar;

ESP, PRP, LTP, COP, DCP(yeni), MAX(yeni)

Continuous power (COP) Sürekli(Kesintisiz)  güç:

Jeneratör setinin, sabit elektrik yükünde ve yıllık herhangi bir zaman sınırlaması olmaksızın, imalatçının belirteceği bakım aralıklarına uyulması şartı ile sürekli olarak besleyebileceği en yüksek güç değeridir.

COP çalışmaya örnek,
Sürekli kullanılan temel yükler, enerji santralı,  şebeke, kojenerasyon, şebeke ile paralel çalışma
Prime power (PRP) prime güç:

Jeneratör setinin, aşağıda  belirtilen %70’i aşmayan yük faktöründe  değişken elektrik yükünde ve yıllık herhangi bir zaman sınırlaması olmaksızın, bakım aralıklarına uyulması şartı ile  sürekli olarak besleyebileceği en yüksek güç değeridir.

Müsaade edilen ortalama yük faktörü, 24 saatlik çalışma boyunca 70%’i  aşmamalı veya üretici değerleri beyan edilmelidir.12 saat çalışma süresinde 1 saat aşırı yüklenmeye müsaade edilmektedir.

PRP prime çalışmaya örnek, şebeke enerjisinin olmadığı ve jeneratör enerjisinin asıl kaynak olarak kullanıldığı uygulamalardır.
Jenerator seti, 12 saat çalışma süresi boyunca %10   1 saat aşırı yüklenebilir.
Ortalama güç aşağıdaki formül ile hesaplanabilir.

Gerçek ortalama güç Ppa, aşağıdaki gibi hesaplanır:


Burada, P1, P2, ...Pi güç değerleri, t1, t2, ...ti zamanındaki güç değerleridir.


Prime (Esas) güç’ün gösterimi(Ölçekli değildir.)
 

Limited time running power (LTP) Sınırlı zamanlı çalışma güçü :

Jeneratör setinin, değişken yükü olmayan sabit elektrik yükünde ve yıllık 500 saat zaman sınırlaması ve imalatçının  belirteceği bakım aralıklarına uyulması şartı ile besleyebileceği en yüksek güç değeridir.

LTP çalışmaya örnek, sabit yükte yıllık 500 saatten az çalışan temel yüklerin beslendiği enerji santralı
Sınırlı Zamanlı Çalışma Gücü
 
Emergency standby power (ESP) Acil durum  standby güç:

Jeneratör setinin, ana şebeke enerjisinin kesintisinde yedek kaynak olarak veya test amaclı, değişken elektrik yükünde, yıllık 200 saat çalışma zaman sınırlaması ve bakım aralıklarına uyulması şartı ile çalışabileceği en yüksek güç değeridir. Çoğunlukla standby güç olarak ifade edilir. ESP,  ana enerji kaynağının kesintisinde kullanılan yedek enerji kaynağı gücü olarak tanımlanır.

Müsade edilen ortalama yük faktörü, 24 saatlik çalışma boyunca 70%’i aşmamalı veya üretici değerleri beyan edilmelidir.

 


Burada, P1, P2, ...Pi güç değerleri, t1, t2, ...ti zamanındaki güç değerleridir.

 (DCP) Veri merkezi güç:

Jeneratör setinin,  sabit veya değişken elektrik yükünde ve yıllık herhangi bir çalışma zaman sınırlaması olmaksızın sürekli olarak besleyebileceği en yüksek güç değeridir.

Jeneratör seti güvenilir bir şebeke kaynağının yedek gücü olarak kullanılmalıdır. Şebeke ile uzun süre paralel çalışmaya müsaade edilmez.

(MAX) A.G. Jeneratör Setleri için maksimum güç

Bazı cihazlar, ilk devreye alma esnasında normal gereksiniminden daha yüksek güce ihtiyaç duyarlar.. Maksimum güç bu ihtiyacı karşılamaya izin verir.
Maksimum güç, jeneratör setinin sağlayabildiği akım ve gerilimi en az 5dk boyunca sağlayabilecek güç olarak tanımlanır.
Ön görülen çıkış gerilimi nominal gerilimin +/-10%’u ve öngörülen çıkış frekansı nominal frekansın +/-8%’i sınırları içinde olmalıdır.
COP (Sürekli/Kesintisiz güç) ve MAX (Maksimum güç)   güçleri arasındaki oran P Beyan  COP / P MAX   ≥ 0.75 olmalıdır.
Özet olarak çalışma performans sınıfları:
  ESP PRP LTP COP DCP
Yıllık çalışma saati ≤ 200 SAAT Sınırsız ≤ 500 SAAT Sınırsız Sınırsız
Yük değişimi Değişken yük Değişken yük Tanımsız Sabit yük Sabit yük /
 Değişken yük
Ortalama yük faktörü 70% 70% 100% 100% Tanımsız 
Kaynak: ISO 8528-1:2018 
Bundan sonraki yazımızda “ISO 8528-5:2018 standardındaki performans sınıfları anlatılacaktır.
Paylaş:
E-BÜLTEN KAYIT
Güncel makalelerimizden haberdar olmak için e-bültene kayıt olun!
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin!
E-Bülten Kayıt